Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Moara Cu Noroc

Moara Cu Noroc

Ratings: (0)|Views: 58 |Likes:
Published by Alina J.
trasaturile nuvelei, redactarea unui eseu pt a demonstra apartenenta la specia literara
trasaturile nuvelei, redactarea unui eseu pt a demonstra apartenenta la specia literara

More info:

Published by: Alina J. on Oct 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

 
1
Cerințe posibile:
 
Realizează un eseu în care să prezinți particularități ale nuvelei, prin referire la o operă studiată,aparținând unui autor canonic.
 
Realizează un eseu în care să argumentezi prezența unor trăsături realiste într
-
o proză narativăstudiată.
 
Nuvela realist-
psihologică
 Moara cu noroc
Ioan Slavici
Criticul literar G. Călinescu evidențiază, în
Istoria
 
literaturii
 
române
 
de
 
la
 
origini
 
până
 
 în
 
prezent
, caracterul
realist
 
al prozei lui Slavici: „...opera este remarcabilă. Cu percepția justă numai când se aplică la viața țărănească, ea nu idealizează și nu tratează cazuri
de izolare. (...) Limba...e un instrument de obs
ervație excelent în mediul țărănesc”. Afirmațiacriticului surprinde câteva trăsături realiste: lipsa de idealizare a vieții sociale rurale,
tipicitatea personajelor, specificul limbajului.
 Nuvela „
Moara
 
cu
 
noroc
” de I. Slavici a fost publicată în 1881, î
n volumul de debut
Novele
 
din
 
popor
, reprezentativ pentru viziunea autorului asupra lumii satului.Moara cu noroc este o
nuvelă
, adică o specie epică în proză, cu o construcțieriguroasă, un fir narativ central; personajele relativ puține pun în evidență evoluția
 personajului principal, complex, puternic individualizat.
 Nuvela aparține
realismului
clasic.
Trăsături
 
realiste
 
sunt: tema, importanța acordată banului, atitudinea critică față de aspecte ale societății (dorința de îmbogățire), veridicitatea
înt
âmplărilor, obiectivitatea perspectivei narative, personaje tipice (cârciumarul) în situațiitipice, personajele fiind condiționate de mediu și epocă, repere spațio
-temporale precise,
tehnica detaliului în descriere și portretizare, dialogul viu, autentic,
sobrietatea stilului
cenușiu, concis, fără podoabe. Tot de realism ține și interesul pentru
analiza
 
psihologică
,
realizată prin utilizarea modalităților de caracterizare a personajului și de investigare psihologică (monologul interior, stilul indirect lib
er, scenele dialogate, autocaracterizarea,notarea gesturilor, a mimicii), natura conflictului (interior).
Tema susține caracterul realist dar și pe cel psihologic al nuvelei: efectele nefaste șidezumanizante ale dorinței de îmbogățire. Problematica nuve
lei se poate stabili pe mai multe
 perspective. Din perspectiva socială, nuvele prezintă încercarea lui Ghiță de a
-
și schimbastatutul social, dar pentru asta se confruntă cu personajul antagonist, Lică Sămădăul (
conflict
 
exterior
). Scriitorul consideră că goana după avere zdruncină liniștea sufletească și duce la pierzanie, de unde perspectiva moralizatoare: consecințele dramatice ale setei de îmbogățire.Din perspectivă psihologică, nuvela prezintă
conflictul
 
interior
 
trăit de Ghiță care este sfâșiat
de do
rințe puternice, dar contradictorii: să rămână om cinstit, pe de o parte, și să se
 
2
îmbogățească alături de Lică, pe de altă parte. Astfel,
conflictul
nuvelei este complex, de
natură socială, psihologică și morală.
 
În nuvela realistă se observă tendința de
obiectiva a
perspectivei
 
narative
,
impersonalitatea naratorului, narațiunea la persoana a III
-
a, atitudinea detașată în descriere. Pelângă perspectiva obiectivă a naratorului
omniscient
, intervine
tehnica
 
punctului
 
de
 
vedere
 
în intervențiile simetrice ale bătrânei, personaj episodic, care exprimă cu autoritatea vârsteimesajul moralizator al nuvelei, ea este cea care rostește cele două replici teze ale nuvelei:
Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția ci liniștea colibei tale te
 
 face fericit” ; ”așa le
-
a fost dată”.
Prin
intenția moralizatoare, dar și prin construcțiasimetrică, circulară, nevela este
realist
-
clasică
.
Titlul
 
nuvelei este mai degrabă ironic. Toposul ales, cârciuma numită
 Moara cunoroc
 
înseamnă de fapt
 Moara cu ghinion
,
 Moara care aduce
 
nenorocirea
, pentru că ușurințacâștigurilor de aici ascunde abateri etice grave.
 
Acțiunea se desfășoară pe parcursul unui an, între două repere temporale cu valoarereligioasă: de la Sf. Gheorghe până la Paște.Alcătuită din 1
7 capitole, nuvela are un subiect concentrat, cu descrieri bogate, o
structură narativă
 
complicată și un ritm epic neomogen, cu modificări ale timpului povestirii. Înlănțuite temporal și cauzal, faptele sunt credibile, efectul asupra cititorului este de
il
uzie a vieții și de obiectivitate.
 
Vorbele bătrânei de la începutul nuvelei reflectă înțelepciunea bătrânească, valoriletradiționale, în opoziția cu dorința de bunăstare materială a ginerelui Ghiță. Cizmar sărac, dar harnic și cinstit, Ghiță ia în arendă
 
cârciuma de la Moara cu noroc, pentru a câștiga rapid bani.
Cârciuma de la
 Moara cu noroc
 
este așezată la răscruce de drumuri, izolată de restullumii, înconjurată de pustietăți întunecoase. În
expozițiune
, descrierea drumului care duce la
 Moara cu noroc
, realizată în
manieră
 
realistă
, prin tehnica detaliului semnificativ
, și a
locului
în care se află cârciuma, redă un peisaj – 
 
cadru obiectiv al acțiunii: „
 De la Ineu drumul 
o ia printre păduri și peste țarini, lăsând la dreapta și la stânga satele asezate prin colțurilevăilor. ”
Semnele părăsirii anticipează destinul tragic al familiei.
Simetria incipitului cufinalul
 
se realizează prin descrierea drumului. Simbolistica inițială a drumului secompletează, în final, cu sugestia drumului vieții care continuă și după tragedia de la Moaracu noroc: „Apoi ea luă copiii și plecă mai departe”
 
Subiectul nuvelei îl constituie etapele și efectele confruntării dintre protagonist (Ghiță)și antagonist
 
(Lică). Ghiță se dovedește la început harnic, iar primele semne ale bunăstăriinu întârzie să apară „Ghiță (...) se punea cu Ana și cu bătrâna să numere banii, și atunci el privea la Ana, Ana privea la el, amândoi priveau la cei doi copilași, (...) iară sporul era dat de
la Dumnezeu, dintr-
un câștig făcut cu bine”.
 
Apariția lui Lică, șeful porcarilor, tulbură echilibrul familiei și constituie intriganuvelei. Lică are un orgoliu de stăpân și își impune încă de la început regulile: „Eu voiesc să
 
3
știu întotdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice și cine ce face”. Anaintuiește că Lică este „om rău și primejdios” și îl avertizează pe Ghiță.
 
Cu toate că își dă seama de pericol, Ghiță nu se poate sustrage influenței malefice pecare Lică o exercită asupra lui. În sufletul cârciumarului se declanșează
 
conflictul
 
interior
 
între dorința de a rămâne om cinstit și tentația de a se îmbogăți alături de Sămădău.
 
Desfășurarea acțiunii
 
se concentrează în jurul procesului înstrăinării
cârciumarului
față de familie. Devine mohorât, violent, la un moment dat, Ghiță ajunge să regrete că arefamilie și copii, pentru că nu
-
și poate asuma total riscul îmbogățirii alături de Lică. Prin
intermediul
monologului interior
 
sunt redate frământările personajului: „Ei! Ce să
-mi fac? ...
Așa m
-
a lăsat Dumnezeu!... Ce să
-mi fac
dacă e în mine ceva mai tare decât voința mea?”
 
Dornic să facă avere, Ghiță se îndepărtează de Ana și devine complicele lui Lică ladiverse nelegiuiri: jefuirea arendașului, uciderea unei femei și a unui copil, după ce estereținut de poliție și este elib
erat , devine aliatul jandarmului Pintea, pentru a-l da în vileag pe
Lică. Ghiță nu reușește să fie onest până la capăt față de Pintea, deoarece îi oferă dovezinumai după ce își poate opri jumătate din câștig
, acest lucru îi va aduce pieirea.
Punctul culminant
 
al nuvelei coincide cu momentul în care Ghiță ajunge pe ultimatreaptă a degradării morale. Dispus să facă orice pentru a se răzbuna, Ghiță își aruncă soția în brațele lui Lică, lăsând
-
o la cârciumă în compania Sămădăului, în timp ce el merge să
-
l anunțe pe jandarmul Pintea că Lică are asupra lui banii furați. Dezgustată de lașitatea lui Ghiță, carese înstrăinase de ea și de familie, Ana i se dăruiește lui Lică, deoarece Lică e „om”, pe cândGhiță „nu e decât o muiere îmbrăcată în haine bărbătești”. Când se întoarce și realizează acestlucru, ghiță o ucide pe Ana, iar el la rândul lui este ucis de Răuț, din ordinul lui Lică.
 
Deznodământul
 
este tragic. Un incendiu provocat de oamenii lui Lică mistuie
cârciuma
. Pentru a nu cădea viu în mâinile lui
 
Pintea, Lică se sinucide, izbindu
-se cu capul deun copac. Nuvela are un
final moralizator
, fiindcă „sancționarea drastică a protagoniștilor e pe măsura faptelor săvârșite” – 
 
Pompiliu Marcea. Singurele personaje care rămân în viață sunt bătrâna și copiii.
 
În nuvelă, accentul nu cade pe actul povestirii, ci pe
complexitatea
 
 personajelor.Slavici
este un observator imparțial al vieții rurale, înzestrat cu un spirit realist desăvârșit, anticipând
tehnica lui Rebreanu.
Stilul
 
nuvelei este sobru, concis, fără podoabe, specific prozei
realiste
. Modurile de
expunere îndeplinesc o serie de funcții epice în discursul narativ.
Descrierea
 
inițială are, pelângă rolul de fixare a coordonatelor temporale și spațiale, funcție simbolică
de anticipare.
Dialogul
 
contribuie la caracterizarea indirectă a personajelor.
 
Limbajul valorifică aceleași registre stilistice: limbajul regional, ardelenesc, popular,oralitatea. Înțelesul clasic
-
moralizator al nuvelei este susținut prin zicale și prove
rbe.
Opera literară
Moara cu noroc
este o
nuvelă realistă
 
deoarece are ca trăsături:oglindirea vieții de familie în satul transilvănean de la sfârșitul sec al XIX
-lea, efectele în plan

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->