Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
40Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Excel

Ly Thuyet Excel

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 16,724|Likes:
Published by 07AV1D

More info:

Published by: 07AV1D on Jul 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
 TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG BC MARKETING TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU TIEÁP THÒ
 The Marketing Application Research Center343/4 Nguyễn Trọng Tuyển – Q.Tân Bình – TP.HCMĐT : (08) 9971001 – 9971002 – FAX : (84 8) 8422705Email :marc@hcm.vnn.vn 
09/2003
 
GIÁO TRÌNH EXCELTrang 2
PHẦN I : ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN MICROSOFT EXCEL .
a)
Lý thuyết : 30 tiết .
b)
 Thực hành : 30 – 45 tiết .PHẦN II : HƯỚNG DẪN MỘT SỐ LỆNH CĂN BẢN TRONGEXCEL .
a)
Phần lệnh .
b)
Hàm (Functions) .PHẦN III : CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG .(Với trình độ bằng A , yêu cầu học viên nắm vững cách thứctrình bày bảng tính và các hàm căn bản) .PHẦN IV : CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM .
 
GIÁO TRÌNH EXCELTrang 3CHƯƠNG I :
 
GIÔÙI THIEÄU EXCEL .
I/KIỂM TRA HỆ THỐNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG EXCEL .
I.1/Control Panel \ Regional Settings .I.2/Kiểm tra bộ gõ tiếng Việt (Vietkey 2000) .
II/KHỞI ĐỘNG VÀ THOÁT KHỎI EXCEL .
II.1/Khởi động .II.2/Thoát khỏi Excel .
III/GIAO DIỆN CỦA EXCEL .
III.1/Quản lý thành phần giao diện của Excel .III.2/Cài đặt hệ thống Excel .
CHƯƠNG II :
 
QUAÛN LYÙ BAÛNG TÍNH .
I/WORKSHEET VÀ WORKBOOK .II/QUẢN LÝ TẬP TIN EXCEL .
II.1/Tạo tập tin .II.2/Lưu trữ tập tin .II.3/Đóng tập tin .
III/BẢNG TÍNH (WORKSHEET) .
III.1/Đặt tên bảng tính .III.2/Thêm/ xóa Worksheet .III.3/Di chuyển giữa các WorkSheets .III.4/Sao chép Worksheet .III.5/Hiển thị / che dấu Worksheet .
IV/CÁC LOẠI DỮ LIỆU TRONG EXCEL .V/CÁC TOÁN TỬ TRONG EXCEL .VI/NHẬP DỮ LIỆU .
VI.1/Nhập dữ liệu vào ô (Cell) .VI.2/Nhập dữ liệu kiểu chuỗi .VI.3/Nhập dữ liệu kiểu số .VI.4/Nhập dữ liệu kiểu ngày , giờ .
CHƯƠNG III :
 
 THAO TAÙC VÔÙI DÖÕ LIEÄU TRONG EXCEL .

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Súp Lơ Xanh liked this
rambo liked this
Pham Chanh liked this
Hà Long liked this
Xyooj Yaj liked this
Quy Nho liked this
Tien Nguyen added this note|
a
An Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->