Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kap preko ruba čaše

kap preko ruba čaše

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by eskimo_friend
Klimatske promjene - Svijet i Hrvatska
Klimatske promjene - Svijet i Hrvatska

More info:

Published by: eskimo_friend on Oct 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
-
Zagreb, 2007.
With financial contribution of the EU LIFE Programme
Hrvatski centar „Znanje za okoliš“ Zagreb
dr. sc. Vladimir Laydr. sc. Krešimir KufrinJelena Puđak
 
PROJEKT:
Osposobljavanje za provedbu Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime iKyotskog protokola u Republici Hrvatskoj
-
LIFE 3 projekt TCY/CRO/ 000029
FINANCIJSKAPOTPORA:
LIFE 3 projekt
NARUČITELJ:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstvaRepublike Hrvatske
IZVRŠITELJ:
EKONERG. D. O . O.
-
Institut za energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb
ZADATAK 7:
Obrazovanje i podizanje javne svijesti
IZVRŠITELJ:
Hrvatski centar „Znanje za okoliš“, Zagreb
NASLOV:
KAP PREKO RUBAČAŠE: KLIMATSKE PROMJENE – SVIJET I HRVATSKA
PODATKE PRIKUPILI I NAPISALI:
dr. sc. Vladimir Lay, dr. sc. Krešimir Kufrin, Jelena Puđak
UREDNIK:
dr. sc. Vladimir Lay
RECENZIJA:
dr. sc. Vladimir Jelavić i dipl. ing. Davor Vešligaj
LEKTURA:
Juliette Janušić, prof.
RAČUNALNAPRIPREMAI DIZAJN:
Igor Bjelac
IZDAVAČ:
Hrvatski centar „Znanje za okoliš“, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
ADRESAZAKONTAKT:
znanjezaokolis@inet.hr
ZAIZDAVAČA:
Goran Horvat, prof.
NAKLADA:
2000 komada
TISAK:
GIPAd.o.o., Zagreb
MJESTO I VRIJEME PRVOG IZDANJA:
Zagreb, siječanj 2007.
CIP
-
Katalogizacija u publikacijiNACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICAUDK 371.3:504>(035)551.583:37>(035)504.3.054:37>(035)LAY, VladimirKap preko ruba čaše : klimatskepromjene : svijet i Hrvatska / VladimirLay, Krešimir Kufrin, Jelena Puđak.
-
Zagreb : Hrvatski centar „Znanje zaokoliš“, 2007.ISBN 953-06656-9-81. Kufrin, Krešimir 2. Puđak, JelenaI. Nastava ekologije — Priručnik II.Klimatske promjene — Uzroci i posljediceIII. Globalno zagrijavanje — Uzroci
 
3
SADRŽAJ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
-
Prirodni učinak staklenika i «kap preko ruba čaše» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
-
Kako danas sijemo, takvu ćemo sutra žetvu imati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
-
Kako se moderni svijet do sada organizirao za ovaj planetarni izazov . . . . . . 45
-
Hrvatska: uzroci i posljedice emisija stakleničkih plinova imogućnosti njihova smanjenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Što možemo (u)činiti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Zaključak: prema sustavnim aktivnostima u odgoju i obrazovanju oklimatskim promjenama u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->