Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity

Table Of Contents

P. 1
Agnieszka Osiecka - Szpetni Czterdziestoletni - 1985 (Zorg)

Agnieszka Osiecka - Szpetni Czterdziestoletni - 1985 (Zorg)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,448|Likes:
Published by biblioteka_zorga
Spis tęsknot
,,Po to, żeby Łazuka mógł zostać magistrem, ja musiałem zostać profesorem” - mawiał świętej pamięci Kazimierz Rudzki, i w pewnym sensie żartował. Dziś żarty powoli się kończą. Coraz poważniejsi ludzie poważnie zajmują się śmiesznymi sprawami. Pisano już doktorat z historii palanta, pan Szlachetko ukończył magisterium o STS-ie , pięciu studentów z Wrocławia doktoryzuje się z Adama Pawlikowskiego, zięć pana Gottesmana zaś - z rock and rolla. Takie postaci, jak szatniarz z dawnej „Kameralnej”, bądź słynny niegdyś Henio Meloman, otrzepywane są z kurzu zapomnienia i stawiane w świetle jupiterów. Po Kongresówce i po Galicji krążą młode dziennikarki w średnim wieku i zadają pytania na wszystkie możliwe tematy. Pierwszą taką dziewczynką w moim życiu był Krzysztof Kąkolewski. Ale od tamtego czasu - przez kogóż to ja nie byłam już wywiadowanal Widziałam nawet biografkę „Czerwonych Gitar”.
Wygląda na to, że młode wilczki rzuciły się przede wszystkim na lata pięćdziesiąte i na Październik. Wszystko, co było za Stalina i tuż potem - zamienia się powoli w „swinging fifties” (swingujące lata pięćdziesiąte). A co my na to - rówieśniczki i rówieśnicy? Czemuż my sami nie chwycimy za pióro? Chwyćmyż!
(Wersja dla Kindle na Chomiku)
Spis tęsknot
,,Po to, żeby Łazuka mógł zostać magistrem, ja musiałem zostać profesorem” - mawiał świętej pamięci Kazimierz Rudzki, i w pewnym sensie żartował. Dziś żarty powoli się kończą. Coraz poważniejsi ludzie poważnie zajmują się śmiesznymi sprawami. Pisano już doktorat z historii palanta, pan Szlachetko ukończył magisterium o STS-ie , pięciu studentów z Wrocławia doktoryzuje się z Adama Pawlikowskiego, zięć pana Gottesmana zaś - z rock and rolla. Takie postaci, jak szatniarz z dawnej „Kameralnej”, bądź słynny niegdyś Henio Meloman, otrzepywane są z kurzu zapomnienia i stawiane w świetle jupiterów. Po Kongresówce i po Galicji krążą młode dziennikarki w średnim wieku i zadają pytania na wszystkie możliwe tematy. Pierwszą taką dziewczynką w moim życiu był Krzysztof Kąkolewski. Ale od tamtego czasu - przez kogóż to ja nie byłam już wywiadowanal Widziałam nawet biografkę „Czerwonych Gitar”.
Wygląda na to, że młode wilczki rzuciły się przede wszystkim na lata pięćdziesiąte i na Październik. Wszystko, co było za Stalina i tuż potem - zamienia się powoli w „swinging fifties” (swingujące lata pięćdziesiąte). A co my na to - rówieśniczki i rówieśnicy? Czemuż my sami nie chwycimy za pióro? Chwyćmyż!
(Wersja dla Kindle na Chomiku)

More info:

Published by: biblioteka_zorga on Jul 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

 
 ILUUL?
‑BŎ}kf` ofru kruuĆ ŎŴaĆ  icuf~kk$ vbhc$ bcrv k }kfbaŐbk! W~c}{  rnkf rv`ci{ } acr rci{bh!Uci iŴac acdfſe u$ b
)
n{e iŴf
)
}{c}cŎ rkě aci ovŴ vu~cbaf! Bcr ic ofaĆ }cŴaĆ }ŎcŐbk}Őe
)
wò`k u~}c$ c}rf ofru  vbh}{bfakc°‑
!^LNF^U ML
ŃĘNKL]R@K
 `dcrc Z)n Ufbhak`vi Nvel}{ L`~
ěuò}
} Rbfbkakf(
I~l}kr`l
’ 
? wkril rz`ldaf z 3;83 ~l`v
+
R_WFUAK B_UF^E_KFRULDFUAK
C
MAKFR_@C
L
RKFB@C
 
Rwkr u 
ěr`alu 
 
$$Wl ul$
Ŵfn{ Ńcv`c iòmŎ ruce icmkru~fi$ oc ivrkcŎfi ruce w~jfr~fi’
)
ic}kcŎ Ő}kěufo wcikěbk@ckikf~ ^v`k$ k } wf}a{i rfarkf Ŵc~u}cŎ! EkŐ Ŵc~u{ w}dk rkě `lbĆ! B~c w}cŴakfork dvkfw}cŴakf coivoĆ rkě Őikfra{ik rw~c}cik! Wkrca ovŴ `u~cu  hkru~kk wcdcauc$ wca Rdcbhfu`
l
v`lb{Ŏ icmkruf~kvi  RUR
)kf
3
$ wkěbkv ruvfauò}  ]~bŎc}kc `u~{vof rkě  Ccic Wc}dk`}r`kfm$kěe wcac Muufricac cŐ
)  ~lb` cae ~lddc! Uc`kf wlrucbk$ oc` rcuakc~  ec}afo
@cif~cdafo
’$ nĆſ
3
 
Ruvefab`k Ufcu~ Rcu{~{`
ò}
 
 
rŎ{aa{ akfm{Ő Hfak Ifdica$ u~fw{}caf rĆ  `v~v cwiakfakc k ruc}kcaf } Ő}kfudf ovwkuf~ò}! W@am~frò}bf k w Mcdkbok `~ĆŴĆ iŎf kfaak`c~`k } Ő~faki }kf`v k ccoĆ w{ucakc ac }r{ru`kfiŴdk}f uficu{! Wkf~}rĆ uc`Ć kf}b{a`Ć } iki Ŵ{bkv n{Ŏ @~{ruj @Ć`df}r`k! Cdf  uciufm
bcrv ) w~f `lm
òŴ u oc akf n{Ŏci ovŴ }{}kc}cacd ]kkcŎci ac}fu nkm~cj`ě ‑
Bf~}la{bh Mkuc~
!]{md
Ćc ac u$ Ŵf iŎf }kdb`k ~vbkŎ{ rkě w~ff }r{ru`ki ac dcuc wkěekfrkĆuf k ac Wcſkf~ak`!]r{ru`$ b n{Ŏ c Rucdkac k uvŴ wufi
)
cikfakc rkě w}dk } ‑
r}kamkam jkjukfr
 
(r}kamvoĆbf dcucwkěekfrkĆuf+! C b i{ ac u
)
~ò}kfŐakb`k k ~ò}kfŐakb{< BfivŴ i{ rcik akf bh}{bki{ c wkò~<Bh}{ei{Ŵ#
 R`df~lc ofrbf akf makfbkf$ bh
Ŏf` acr ofrbf akf u~ěrkf! _cwkrce$ u acb{ w~fbkf
)
wruce }
wf}a{i rfarkf!Akf ivrki{ ~fru
Ć c~c ~{i}ce cdn n~ce rkě c icmkruf~kc! Cdf nc}i{ rkě } dvru~c$ wkri{ ofak ~vmkbh! ]kkcŎci akfc}a ac vdkb{ Fdkmkvrc Dcruě! ]{mdĆcŎ Ő}kfŴ oc` ~òŴc! ]~`
) n{ru~{!
Akfbhn{ acwkrcŎ `kd`c rŎò}  Hkiikdrncbhv$
Hkiikdrncbh l N~cu`l}r`kfo$ N~cu`l}r`c l Acucr{ _{dr`kfo )k uc` ecdfo!Uf`ru$ `u
ò~{ Wclru}v w~fruc}kci$ ic uc`k }ŎcŐakf bhc~c`uf~? rĆ u cwkr`k  wcikěbk$ ~fvducu rwf~cakcac cau~frdk? IcŎ{ rŎ}akbf` }kdŴ{#
 Ofml nlhcuf~cik r
Ć akf u{d` ‑rŎc}ak dvkf’! RĆ akik ~ò}akfŴ w~fiku{$ c ac}fu běŐbk mc~f~n{ (aw!r`c~wfu`k+$ cdf u{d` uc`kf$ `uò~f } wf}a{i bcrkf k dc wf}a{bh bv ikcŎ{ ~camě r{indv!
 _eco
ě rnkf rw~c}ě  ufm$ Ŵf }Ő~ò vu}~ò} ‑vw~Ć`}ca{bh
cdjcnfu{bakf
ici{ } acrfodkuf~cuv~f wl}lofaafo w~c}ek}{ r`c~n?
‑Cdjcnfu }rwiakfl’
 
Cauakfm RŎakir`kfm! B{ bjaĆe rkě ofac` w~f uĆ w~fr`Ć$ uc` oc` bjcŎci rkě w~f }kfdic kaa{ik<!!! L$ n Ŵf bjcŎci rkě$ u akfvdfmc dc iakf Ŵcafo }Ćuwdk}Őbk# L }kfdv dcu akb kaafm akf ~nkě$ u{d` bjci rkě w~f acwkrcakfiufo `rkĆŴ`k$ c u ru}kf~ci$ Ŵf n~c` ik {rucarv  w~frŎŐbk$ c u wfo~f}ci$ Ŵf c vŴ }f iakfufm {rucarv0 dě`ci rkě$ Ŵf n~c` ik ~viv ac u$ cn{ ‑voĆe’
 
wf}af `}frukf$ u aò} nc}kci rkě$ Ŵfcdfoě b{ufdak`c ic~va{i ~faf~ru}fi! K uf f$ k uf wf$ k uf f! U{ibcrfi bcr$ oc` ŎŐdk}{ `~ak`$}kf~bk kv~`ě } wcikěbk! _cicvoĆ rkě v`bhcaf u}c~f$
 
vdcuvoĆ ru~ěw{ cl$ r{j~{ iŎŐbk b~c
 
~ckfo coĆ rkě b{uce! Ekfaak`c~`c$ akfŴ{oĆbc ovŴ FdŴnkfuc Rcakc}r`c$ `kf{Ői{ }{bhkŎ{  oc`kfmŐ w~fruc}kfakc$ }frubhaěŎc ~wcbdk}kf?
 
Icolafc
bcr cbĆe#’
!!! Wl oc`kfo ul
n{Ŏ
ruvbf<@kfe{< Lac)
Ŵ u n{Ŏc<<
 !!!Al }k
ěb b ~nke< Ikdbfe< Hdfa~}ce< _c}~cbce mŎ}ě< LfoŐe w`~akf }~c  ~rc`kfi$ `uò~fm w~{acdfŴě< Akf bhbě#
 Al nl bfiv
Ŵ u wbhci rk}{ Ŏfn }f }bkĆŴ a}{ }kcaf`$ bfivŴ acruc}kci Ŏcbhca{ `c~` w b~c ua}f w~ěmkf~f$ bfiv vruc}kbakf woc}kc rkě } Ŵ{bkv `uŐ a}{<
)
]kbakf ici ofrbf u~bhě rkŎ{!
 Cdf u~fnc rk
ě rwkfr{e! U akf ofru n~f dc w~frŎŐbk$ `kf{ uf~cſakforŐe }bkĆŴ cbh}vof Ŵc~ kric`! K akf ofru  wŴ{u`kfi dc akb{ofm m~v cak ikcruc$ `kf{ w~{okf m~fn{}ce rw n{um~vnfo }c~ru}{ wwkŎv (k kcifauv+!
 !!!Oc`
Ŵf u ikcru rkě bhcikc!!! KdfŴ uv wf~fŎ$ Ŏuc$ nv!!! Oc`Ŵf uc kfikc }oa{ }bhŎcakc$ oc`n{ akf n{Ŏ}ofa uv#!!! UŎvŐbkfoĆ c{ acr{bh cvu$ icdfoĆ ruw`k acr{bh ci$ k ac}fu m{n{ ]or`k m~cŎ$ akf m~cŎn{wkě`akfo$ akŴ oc m~ci!
)
WcbhaĆ wf~jvi{ aca{
bh jk~i ) ofru Akac ^kbbk$ Caukdlwf!!! )
K acoiakfor{ m~coĆ
jkdi )
k w `~c}cufi bhk bhŎw! !!!Ofru }kěbfo rběŐbkc k na uav!!!
)
Ifdcabhdkb{$  cacdk# !!!OfŐdkwca `u~ někf } iv
)
u w}kf$ Ŵf c vŴ wcdkr!
) _c~c wl }loakf$ wca wci
kěuc$ ufdfjakbac`rkĆŴ`c
)
u uc`c n{Ŏc } wcrkf bkfa`c
)
 oc` }cŴ`c cdn }ruĆŴ`c!!!
) Uf~c ul m~vnc ofru nkndkoc!!!Fab{`dlwfekc wcac U~cr`k#!!! )
U{d` Ŵf  cdc oĆ ikoci
) nl nc~el n~c` ik wc~v ac}kr`!!!
 
 C
‑Cn{ c~u{ruĆ zlrucč’
 
Ek
Ő$ } ~vn~{`cbh mŎrfl ~na{bh$ w dkuf~Ć ‑
C
 
jkmv~vof rŎ{aaf ‑Cn{ caufaě cŎŴ{e!!!’
 
] wŎ}kfdcu wkěekfrkĆu{bh$ m{n{Ői{ ikfdk Őe ~icbhv$ ~ck cikfrbcdkn{Ői{ kaaf mŎrfakf? ‑
Cn{
c~u{ruĆ ruce!!!’
 ]ufe{ ofeac` ic~{
Ŏ rkě oc` m{n{ nc~kfo bhcŎvwakbc k rwaucakbakf$ akf `~{rucŎ rkě  nkv~mŎrfl$ ufdfjaò}$ ufdf`rò} cak  kaa{bh ufbhakba{bh wwò~f`! ] mòdf  uĆ ufbhak`Ć n{dkŐi{ acnc`kf~! @a}kb`k$ oc` dkuf}r`k Ŵvn~$ ncŎ rkě wakfŐe rŎvbhc}`k ufdfjakbafo } cif~{`clr`ki hufdv$~fŴ{rf~ @! I! }`~b{Ŏ } r`dcaĆ r{ně ac duakr`v L~Ŏ{$ c Ik~a NkcŎrf}r`k wkě`akf rkě r`iwdk`}cŎac }k` ka`crfauc  mc}ak! Ici ac i{Ődk kfrkĆu`k ofm r`acŎ{bh }kf~r{  iv k ikfr`cakv!!! Ofac` ovŴ w`dfakf Ocavrc MŎ}cb`kfm ~Ćb rkcŎ rcibhò}$ c ufa$ b rkě ncŎ~{bĆbfm wu}~c$ `ccŎ Ŵakf ~nke w~c} oc{ k ufŴ n~f# ^fc`u~ C! @! ]! w~frfŎ ovŴ ac}fu rcibhò} ac ‑
m~{ ufdf}k{oaf
’$ cŐ ~f`dcic Icruf~ Ikac } `kr`v n~ik? ‑V}cŴco$ uc m~c
 
}bkĆmc#Akf cakfbhco bkfaa{bh n}kĆ`ò}’
!I{ ofeac`$ ilk ~
ò}kfŐakb{$ }{bcoakf
k
w w~ruv ic~{dkŐi{  ruvbf! Nf w~{~Ćò} k ac~ěk$ nfwkfakě{
)
ic~{dkŐi{ rnkf bhcŎvwakb$ dfb faf~mkbakf! ]{ruc~b{Ŏ u~bhě ricuf` k `d~}fonknvŎ{
)
k ovŴ n{Ŏ rwf`uc`d! NvŴfu wkf~}rfm w~m~civ ufcu~{`v ‑
Bl ul
 
 Mclr`c }{arkŎ u{rkĆbŎu{bh! Uc` w~{acoiakfo u}kf~kŎ ]Ŏf` Ńcoikam$ icdc~ k }rwòŎu}ò~bc
Bl ul
!Akf }r{rb{ ikfdk
Ői{ ucdfau$ b{ bhen{ u~bhě ufm bvbkc } ~ě`cbh$
 
`uò~f ivrk
ik
fe `cŴ{
kdvolakruc!
Cdf }ěr{Ŏ rkě$
 
Ŵf ‑uě{ ~mc’! ]kfkcŎ rkě$ Ŵf nkfmaĆb w~ě` k v}cŴakf$ iŴac u~c`ufi Ruv`k
elnkfb el u~c`uv _ikca{!Ak`u ofrbf ufo _ikca{ el`
Ŏcakf akf wu~cjkŎ wkrce$ ak`u ofo ~fb ocrac akf }kkcŎ$ cdf `cŴ{ }{bf`k}cŎ ofo  uěr`auĆ k ackfoĆ$ n{Ŏc u n}kfi rběŐdk}c ~f}dvboc? }kfdv  acr }kf~{Ŏ$ Ŵf }{ruc~b{ `kd`c~na{bh `~f`u$ c u}c~ acrfm iŎkvu`kfm `~cov vŐikfbhakf rkě!
 U
Ŏvicba ik `kf{Ő$
)
Ŵf a}bfraf rucu`k }kfkaf rĆ w~f rvi{ m}kc! K i{$
 
c iŎv$ n{dkŐi{ oc` uc`kf }ŎcŐakf `~ěu{? }kŎ{ acr rvi{ m}kc$ `uò~{bh akf n{Ŏ ofrbf }kce!
 Ocb{
Ői{ n{dk
) w~{ocbkfdf ilk )
b{ aci  }cŴaĆ rw~c}ě rŎ
)
b{ acr dfmfac wkě`akf w~{ru~k
) b{
wub{i{ rkě ac a< I{Ői{ Ŵ{dk oc` ac }kfu~f
) i
{Ői{ Ŵ{dk akfnfwkfbakf
) cdf oc`<
 Cdvoc! Cv~fldc jkdlljkbac!
W~f bc
Ŏ{ `~fr }kdŴ{ cŴ  Wcſkf~ak`c$ c ac}fu w Wcſkf~ak`v$ } ufcu~{`cbh acr{bh k`cnc~fucbh akfwkfdakf wca}cŎc Cdvoc!
 ] `~
òdfru}kf Cdvok rwěkdkŐi{ Ŏca{bh wc~ě dcu! W~c}ě iò}kĆb? u~va aci n{Ŏ rkě ruciuĆ}{ub{e! @uŐ$ `u w~{}{bckŎ rkě iò}ke oě{`kfi Fwc$ ic akf~c wf}af u~vaŐbk  iò}kfakfi}w~ru! _~fruĆ  u{i iò}kfakfi }w~ru u i{ ufŴ akf w~frccoi{$ n
)
m{n{ uc` vwfŎakfifucj~{ò}ce oě{`
)
uŴ u n{ wkf~ n{Ŏc avc#!!!A$ cdf akf } u{i ~fb! ] dcucbh L}kdŴ{ wrŎvmk}cakf rkě cdvoĆ n{Ŏ `akfbaŐbkĆ! Cdvoc n{Ŏc aciwu~fnac akb{i dcuc~`c } nvrv? kacbfo rkě akf w~f~fr k `akfb! W~{ikuak` ‑
cdv{oa{
 
ikĆŎ }uf{} rnkf bŐ  `iwdf
ifauv?
Ilba{ rwf`uc`d$ cdv{oa{
)
iò}ka!
 _~fru
Ć akficŎ c~b{kfŎf` w}rucŎ } ufo wfu{bf! Wcikěuci$ Ŵf } ufcu~f RUR Of~{ Ic~`vrf}r`kwkě`akf ckarbfak}cŎ uf`ru Oc~fb`kfm
wle
u{uvŎfi
 
‑şdfwb{’
? ac jkldful}l)bc~afo rbfakf }kle
Ć rkě }nfŎca{i uclbv }co akf}kik  akf}kcifm bfdv!!! Ufa nfŎca{ wdĆr (wdvr kcdm+ r{indk}cŎb{}kŐbkf rciucakaě }Ŏc{  ac~fi (iò}kŎ rkě ofrbf? ‑
 icrcik
+!Akf }r{ru`kf ofeac` uf`ru{
cdv{oaf
 
n~ikcŎ{ uc` b{ru k fjf`u}akf! W~fbk}akf? ki mŎěnkfo } dcucwkěekfrkĆuf$ u{i }kěbfo woc}kcŎ rkě } u{i mcuva`v mdĆu}{$ iĆu}{ k ‑mŎěnk w irufi’
 
(`~fŐdfakf_kfi}kuc Jffb`kfm+! Wc u{i rci ifbhcaki ufo cnc}{ cb{acŎ w}dk avŴ{e! ] `lbv u n{Ŏ

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marcin Stasiak liked this
Marek Suchoń liked this
Sylwia liked this
merczedes liked this
wydawca liked this
Dorota Lipińska liked this
maja gonda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->