Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PALEOGRAFIA CUATERNARULUI LP.5 Cronologia inelelor

PALEOGRAFIA CUATERNARULUI LP.5 Cronologia inelelor

Ratings: (0)|Views: 114|Likes:
Published by Monica Brasovean
Cursuri utile din domeniul dendrocronologiei de la faculatea de geografie
Cursuri utile din domeniul dendrocronologiei de la faculatea de geografie

More info:

Published by: Monica Brasovean on Jul 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Paleogeografia Cuaternarului LP. 5Cronologia inelelor
Cronologia inelelor de arbori este o serie de indici adimensionali de cre
ş
tereradial
ă
. Ace
ş
tia sunt calcula
ţ
i prin metode de standardizare diverse, plecându-se de laseriile de m
ă
surare ale propriet
ăţ
ilor inelelor:
l
ăţ
imea inelelor;
l
ăţ
imea lemnului târziu al inelelor;
l
ăţ
imea lemnului timpuriu al inelelor;
densitatea inelelor;
densitatea lemnului târziu al inelelor;
densitatea lemnului timpuriu al inelelor.Dintre aceste
ş
ase posibile serii de valori m
ă
surate ale propriet
ăţ
ilor inelelor,cronologiile folosesc cel mai frecvent seria care con
ţ
ine l
ăţ
imea inelelor. Acest fapt sedatoreaz
ă
unei metode mai simple
ş
i mai ieftine de efectuare a m
ă
sur 
ă
torilor:
laboratorul dendrocronologic;
softurile de m
ă
surare (CooRecorder, CAROTA).M
ă
sur 
ă
torile de densitate (densinometrie) a lemnului târziu
ş
i timpuriu dininele sunt efectuate cu ajutorul scannerelor cu raze X, acestea având un pre
ţ
foarteridicat, de cca 50 000 de euro. Iat
ă
deci principalul motiv pentru care construireacronologiilor pe baza datelor de densinometrie nu este foarte accesibil
ă
.
00.20.40.60.811.21.41.61.81830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
anii 
   i  n   d   i  c  e   d  e  c  r  e
      ş
   t  e  r  e
 
Situl Domogled-B
ă
ile Herculane – Cronologia rezidual
ă
 
Cronologia inelelor reprezint
ă
o abordare a cre
ş
terii radiale în orice an încompara
ţ
ie cu cre
ş
terea medie. Cre
ş
terea radial
ă
medie a indivizilor (arbori dinaceea
ş
i specie) dintr-un sit se determin
ă
prin standardizare. Standardizarea presupuneaplicarea unor func
ţ
ii (ex. exponen
ţ
ial
ă
negativ
ă
) asupra seriilor ce con
ţ
in l
ăţ
imeainelelor, în vederea elimin
ă
rii tendin
ţ
elor nedorite de cre
ş
tere. De exemplu, o tendin
ţă
 nedorit
ă
de cre
ş
tere este aceea de diminuare a grosimii inelelor odat
ă
cu înaintarea învârst
ă
, aceasta eliminându-se prin aplicarea unei func
ţ
ii exponen
ţ
iale negative. Odat
ă
 cu determinarea indicilor de cre
ş
tere se determin
ă
 
ş
i cre
ş
terea radial
ă
medie, care esteo valoare ideal
ă
; ea poate s
ă
apar 
ă
doar la arborii care tr 
ă
iesc în condi
ţ
ii optime de1
 
mediu
ş
i deci nu la cei folosi
ţ
i în dendrocronologie care, conform principiului dealegere a sitului, trebuie s
ă
tr 
ă
iasc
ă
în condi
ţ
ii de stres ecologic.Indicii adimensionali de cre
ş
tere radial
ă
din cronologii pot avea formediferite. De exemplu, dac
ă
cre
ş
terii medii i se va atribui o valoare de 100 atunci to
ţ
iindicii sub 100 vor reprezenta o cre
ş
tere sub cea medie, inhibat
ă
, iar cei cu valoare de peste 100, o cre
ş
tere peste cea medie, exagerat
ă
. În graficul de mai sus linia ro
ş
iereprezint
ă
cre
ş
terea medie
ş
i corespunde unei valori a indicelui egal
ă
cu 1. Curbaalbastr 
ă
arat
ă
varia
ţ
ia indicilor de cre
ş
tere de-a lungul timpului (intervalul1830-2003). Aici valorile mai mari de 1 reprezint
ă
o cre
ş
tere radial
ă
exagerat
ă
, iar cele mai mici de 1, o cre
ş
tere radial
ă
inhibat
ă
.
Construirea cronologiei
Folosind programele CDendro
ş
i ARSTAN vom încerca s
ă
construim ocronologie pentru un sit din Mun
ţ
ii Mehedin
ţ
i. Este vorba de zona MunteluiDomogled de unde s-au prelevat probe de
Pinus nigra (var. banatica)
– pin negru de banat. Arborii selecta
ţ
i pentru acest studiu vegeteaz
ă
pe un suport calcaros, în pant
ă
 mare
ş
i cu un covor de sol superficial. Zona respectiv
ă
, date fiind condi
ţ
iile de relief,nu a fost niciodat
ă
afectat
ă
de influen
ţ
e antropice majore (ex. exploat
ă
ri forestiere).Dac
ă
select
ă
m arborii în conformitate cu „Principiul sitemului de cre
ş
tere” (veziLP. 1) ajungem la urm
ă
toarea schem
ă
:Analizând atent aceast
ă
schem
ă
care scoate în eviden
ţă
condi
ţ
iile naturale devegetare pentru
Pinus nigra
în situl Domogled, ajungem la concluzia c
ă
cel maiimportant factor în cre
ş
tere este reprezentat de precipita
ţ
ii. Astfel formula de mai sus poate fi simplificat
ă
devenind :
 R
=
 2
 
unde, R 
t
– cre
ş
terea radial
ă
în anul t;C
t
– condi
ţ
iile climatice (precipita
ţ
iile) în sezonul de vegeta
ţ
ie dinanul t.În directorul de lucru
H:\Dendro\gr1(sau gr2)\LP6
exist
ă
11 probe prelevate din situl Domogled, cu vârste cuprinse între 70
ş
i 170 de ani, pe care le vomfolosi pentru construirea unei cronologii. Probele au fost prelevate în data de4.04.2004
ş
i au urm
ă
toarele coduri: DOM02A, DOM02B, DOM03A, DOM03B,DOM04A, DOM04B, DOM05A, DOM05B, DOM09B, DOM10A
ş
i DOM10B. Eleau fost datate
ş
i corelate cu ajutorul programelor CooRecorder 
ş
i CDendro. Desigur,
ş
tim din principiile dendrocronologiei c
ă
un num
ă
r de 11 probe nu este suficient pentru construirea unei cronologii robuste, optimul fiind de 20. Astfel, cronologianoastr 
ă
va prezenta un grad mai ridicat de eroare, dar scopul întocmirii ei este unul pur didactic.Porni
ţ
i programul CDendro. Alege
ţ
i op
ţ
iunea
Collections/Create newcollection
:O fereastr 
ă
goal
ă
, de construire a colec
ţ
iilor de probe, se va deschide
ş
i vadeveni „colec
ţ
ie
ţ
int
ă
” pentru probele care vor fi deschise
ş
i analizate ulterior; este caun fel de co
ş
în care vor fi adunate toate probele ce urmeaz
ă
s
ă
fie folosite laconstruirea cronologiei:Deschide
ţ
i toate cele 11 probe din situl Domogled, men
ţ
ionate mai sus, înCDendro:
Samples/Open coordinate file
:3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->