Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geografia solurilor3

Geografia solurilor3

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by Monica Brasovean

More info:

Published by: Monica Brasovean on Jul 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2009

pdf

text

original

 
Geografia solurilor Lp 3
Orizonturile s
ă
r
ă
turate
Orizonturile s
ă
ă
turate sunt orizonturi de acumulare, de la foarte slab
ă
lafoarte puternic
ă
, de s
ă
ruri solubile (NaCl)
ş
i de ioni de Na
+
în complexul coloidal.
Orizonturile salinizat în SRCS sau hiposalic în SRTS (sc)
ş
i salic (sa)
. Încadrul acestor orizonturi apar concentra
ţ
ii – de la slabe pân
ă
la puternice – de s
ă
rurisolubile (sulfa
ţ
i, cloruri, nitra
ţ
i).În func
ţ
ie de con
ţ
inutul de s
ă
ruri
orizonturile salinizate
pot fi: foarte slabsalinizate, slab salinizate, moderat salinizate
ş
i puternic salinizate. Ele au între 0,1 – 1 %s
ă
ruri cloruratice sau între 0,15 – 1,5 % s
ă
ruri sulfatice. Aceste orizonturi se grefeaz
ă
  pe orizonturile normale ale profilului de sol
ş
i se noteaz
ă
cu sufixul
sc
, care se adaug
ă
 simbolului orizontului suport (ex. Bsc, Asc, Csc).Când salinizarea unui orizont este foarte puternic
ă
, adic
ă
acel orizont con
ţ
ine> 1 % cloruri sau > 1,5 % sulfa
ţ
i, atunci orizontul respectiv va primi adjectivul de
salic
 
ş
i se va nota cu sufixul
sa
, ca
ş
i în cazul orizonturilor salinizate (ex. Bsa, Csa, Asa).În func
ţ
ie de adâncimea la care se g
ă
sesc concentra
ţ
iile de s
ă
ruri, solurile seîmpart în: – salinizate foarte slab
s
ă
ruri la peste 100 cm; – salinizate slab
s
ă
ruri între 50 – 100 cm; – salinizate moderat
s
ă
ruri între 20 – 50 cm; – salinizate puternic
s
ă
ruri între 0 – 20 cm.În cazul în care orizontul salic (sa) se g
ă
se
ş
te în primii 20 cm ai profiluluiavem de-a face cu un tip aparte de sol, denumit
solonceac
(Aosa – Csc).
Orizonturile alcalizat în SRCS sau hiponatric (hiposodic) în SRTS (ac)
ş
inatric (na)
. Orizontul alcalizat are concentra
ţ
ii de ioni de Na în complexul coloidal,concentra
ţ
ii ce pot fi de la foarte slabe la puternice, adic
ă
între 5 – 15 % din T(capacitatea de schimb cationic).
Orizontul alcalizat
se grefeaz
ă
pe alte orizonturi desol (A, B, C)
ş
i se noteaz
ă
cu sufixul
ac
, care se adaug
ă
simbolului orizontuluirespectiv (ex. Aac, Bac, Cac).Concentra
ţ
iile foarte puternice de ioni de Na în complexul coloidal apar atunci când Na reprezint
ă
peste 15 % din T pe o grosime de minimum 10 cm, situa
ţ
ie1
 
care este specific
ă
orizontului
natric sau alcalic
, notat cu sufixul
na
, ce se adaug
ă
 simbolui orizontului suport (ex. Btna).În func
ţ
ie de adâncimea la care se întâlnesc orizonturile alcalizate, solurile seîmpart în: – foarte slab alcalizate
concentra
ţ
ii de ioni de Na la peste 100 cm; – slab alcalizate
concentra
ţ
ii de ioni de Na între 50 – 100 cm; – moderat alcalizate
concentra
ţ
ii de ioni de Na între 20 – 50 cm; – puternic alcalizate
concentra
ţ
ii de ioni de Na între 0 – 20 cm.Când Na reprezint
ă
peste 15 % din T
ş
i apare o cantitate însemnat
ă
decarbona
ţ
i de Na (Na
2
CO
3
) în primii 20 cm ai solului, avem de-a face cu un
orizontnatric
, care se grefeaz
ă
de regul
ă
pe orizontul B argiloiluvial (Btna)
ş
i este specificunui anumit tip de sol, denumit
solone
ţ
(Ao – Btna – C).Orizonturile
salinizat (sc)
,
salic (sa)
,
alcalizat (ac)
 
ş
i
natric (na)
apar caorizonturi asociate cu cele principale din profilul de sol (A, B, C).
Orizontul gipsic (Y) [specific FAO]
Orizontul gipsic apare în climate aride (Sahara, Pen. Arabia). Are o grosimede minimum 15 cm
ş
i se datoreaz
ă
acumul
ă
rii de sulfat de Ca (CaSO
4
) într-un orizontîn care con
ţ
inutul lui trebuie s
ă
fie cu cel pu
ţ
in 5 % mai mare decât în orizontulsubiacent
ş
i supraiacent. Apare asociat mai ales cu orizontul C calcic (Cca), g
ă
sindu-seîntotdeauna sub acesta, datorit
ă
solubilit
ăţ
ii mai mari a sulfatului de calciu decât acarbonatului de calciu. Este specific
gipsisolurilor
(Ao – CY – C).
Orizontul sulfuratic (sf)
Strat de sol (mineral sau organic) situat în mediu permanent saturat cu ap
ă
alc
ă
rui material con
ţ
ine 0,75% sau mai mult sulf (raportat la materialul în stare uscat
ă
) predominant sub form
ă
de sulfuri (mai ales pirit
ă
)
ş
i care are un con
ţ
inut de CaCO
3
 echivalent, mai mic decât triplul celui de sulf (CaCO
3
: S
<
3);-
 
 pH-ul solului este mai mare decât 3,5;-
 
grosimea minim
ă
este 15 cm;La tratare cu acid clorhidric sau cu perhidrol degaj
ă
un miros de ou
ă
stricate.Materialele cu caracter sulfuratic ("sulfidic") se acumuleaz
ă
în solurile caresunt permanent saturate, în general, cu ape salmastre, dar pot apare
ş
i în mla
ş
tinile cu2
 
ape dulci, dac
ă
con
ţ
in compu
ş
i cu sulf. Dac
ă
solul este drenat, sulfurile se oxideaz
ă
 
ş
ise formeaz
ă
acid sulfuric.
Orizontul sulfuric (su)
Orizontul sulfuric apare în cazul în care are loc o drenare a solurilor cu excesde ap
ă
 
ş
i cu o foarte bogat
ă
vegeta
ţ
ie hidrofil
ă
(terenuri ml
ăş
tinoase). Solurile ce seformeaz
ă
pe astfel de terenuri sunt foarte bogate în sulfuri. Din aceast
ă
cauz
ă
, orizontulsulfuric este foarte acid, pH < 3,5
ş
i prezint
ă
pete g
ă
lbui datorate oxidarii unor minerale argiloase dup
ă
drenarea apei, cu formarea de jarosit (sulfat dublu de Fe
ş
i K).Acest orizont este specific unor soluri tropicale din regiunile de mangrove (estespecific
subtipurilor tionice în FAO
).
Orizontul petrocalcic sau petrocalxic (pc)
Orizontul petrocalcic este un orizont continuu, cimentat cu carbona
ţ
i de calciu(CaCO
3
), de magneziu (MgCO
3
)
ş
i silice (SiO
2
). Este foarte dur, cu structur 
ă
masiv
ă
 sau lamelar 
ă
, constituind o barier 
ă
pentru r 
ă
d
ă
cinile plantelor. Este specific solurilor dinclimatele aride (
calcisoluri
 
Ao – A/C – Cca – C
).
Orizontul petrogipsic [specific FAO]
Orizontul petrogipsic este un orizont gipsic cimentat (nu se dizolv
ă
în ap
ă
),care constituie o barier 
ă
în p
ă
trunderea r 
ă
d
ă
cinilor plantelor. Este specific solurilor dinclimatele aride (
gipsisoluri Ao – CY – C
).
Orizontul fragipanic (X)
Orizontul fragipanic este de regul
ă
asociat cu orizontul B argiloiluvial (Bt).Are o densitate aparent
ă
mare, fapt ce limiteaz
ă
dezvoltarea r 
ă
d
ă
cinilor plantelor, estefoarte dur în stare uscat
ă
 
ş
i friabil în stare umed
ă
. Permeabilitatea este mic
ă
, texturamijlocie datorit
ă
con
ţ
inutului sporit de praf. În sec
ţ
iune orizontal
ă
, agregatelestructurale – de form
ă
poliedric
ă
– au fe
ţ
e albicioase, asociindu-se într-o re
ţ
ea poligonal
ă
. Dac
ă
este supus unor presiuni, orizontul fragipanic se sf 
ă
râm
ă
brusc (estecasant), deci nu poate fi modelat. Tenta de culoare a acestui orizont este ro
ş
cat
ă
 datorit
ă
oxizilor de Fe care, în combina
ţ
ie cu silicea, realizeaz
ă
compactizarea.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->