Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geografia solurilor Lp 4 Orizontul C

Geografia solurilor Lp 4 Orizontul C

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 879|Likes:
Published by Monica Brasovean

More info:

Published by: Monica Brasovean on Jul 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
Geografia solurilor Lp 4
 
Orizontul C
Orizontul C este un orizont mineral situat în partea inferioar 
ă
a profilului desol, constituit din materiale neconsolidate. Acest orizont constituie materialul parentalal majorit
ăţ
ii solurilor de pe Glob, excep
ţ
ie
ă
când histosolurile, constituite predominant din material organic (T sau H),
ş
i leptosolurile, soluri sub
ţ
iri, limitate îngrosime de roca compact
ă
, situat
ă
la mai pu
ţ
in de 30 cm adâncime.Orizontul C este format din materialul clastic, friabil, care a rezultat dindezagregarea
ş
i alterarea rocilor dure. Forma
ţ
iunile geomorfologice care pot constituiun orizont C sunt:1.
eluviile
, depozite ce rezult
ă
prin alterarea rocilor pe loc;2.
deluviile
, depozite ce rezult
ă
din alterarea rocilor dure, care sunttransportate
ş
i apoi redepuse în diferite sectoare ale versan
ţ
ilor;3.
proluviile
, depozite ce rezult
ă
din activitatea de eroziune, transport
ş
iacumulare a toren
ţ
ilor; apar sub forma conurilor de dejec
ţ
ie simple sauîngem
ă
nate, întâlnite în zonele cu pant
ă
redus
ă
ale versan
ţ
ilor;4.
coluviile
, depozite ce apar în zona de racord dintre versant
ş
i o baz
ă
local
ă
 de eroziune (lunca râului, podul unei terase, o suprafa
ţă
structural
ă
plan
ă
 etc.), aduse aici de c
ă
tre scurgerea în pânz
ă
(pelicular 
ă
) a apei de peversan
ţ
i;5.
aluviile
, depozite rezultate în urma activit
ăţ
ii de eroziune, transport
ş
iacumulare exercitat
ă
de c
ă
tre râuri (ex. con aluvial, cuvertura unei terase,grinduri longitudinale, ostroave, belciuge, depozite de lunc
ă
).Orizontul C poate fi de mai multe tipuri:
Orizont C format din roci diverse din punct de vedere mineralogic (C)
,friabile, carbonatate sau nu, cu diferite alc
ă
tuiri granulometrice;
Orizont C pseudorendzinic (Cpr)
, constituit din marne, marne argiloase sauargile marnoase; acest orizont este specific pseudorendzinei (Am – A/C – Cpr); are cel pu
ţ
in 12 % CaCO
3
 
ş
i un procent de argil
ă
de minimum 30 – 35 %.
Orizontul C calcic sau calxic, carbonatoiluvial, carbonatoacumulativ(Cca)
apare sub orizontul B sau A. Este un orizont de acumulare a carbona
ţ
ilor decalciu (CaCO
3
), având un procent de minimum 12% CaCO
3
 
ş
i o grosime minim
ă
de 151
 
cm; poate con
ţ
ine sau nu
ş
i alte s
ă
ruri solubile (sulfa
ţ
i, cloruri). Orizontul Cca trebuies
ă
prezinte cu 5% mai mult CaCO
3
fa
ţă
de orizontul C subiacent. Modul de dispunere acarbona
ţ
ilor de Ca în orizontul Cca este diferit:
sub form
ă
de pungi cu calciu pulverulent moale (praf de calcit);
dendrite de calcit (vini
ş
oare sub
ţ
iri de CaCO
3
);
concre
ţ
iuni de forme diferite, de obicei goale în interior, formate prin precipitareaCaCO
3
în sol; popular poart
ă
numele de
p
ă
pu
ş
i de loess
.Orizontul Cca poate ap
ă
rea
ş
i peste orizontul A sau B în climatele tropicaleuscate sau mediteraneene. C calcic este specific cernoziomurilor (Am – A/Cca – Cca – C).
Orizontul R 
Orizontul R este un orizont mineral care reprezint
ă
de fapt roca dur 
ă
, roc
ă
peseama c
ă
reia se formeaz
ă
, prin alterare, orizontul C (scoar 
ţă
de alterare îngeomorfologie)
ş
i apoi întreg profilul de sol. Apare în baza profilului de sol, fiindspecific zonelor de munte
ş
i podi
ş
format pe roci dure. Con
ţ
inutul de schelet în acestorizont dep
ăş
e
ş
te 90 %. Din punct de vedere al rocilor din care este format, orizontul R se împarte în:
Orizont R specific tuturor rocilor acide
ş
i intermediare (R)
, aici intrândroci din categoria granitelor, granodioritelor, gnaiselor,
ş
isturilor verzi, mica
ş
isturilor,
ş
isturilor clorito-sericitoase, gresiilor 
ş
i conglomeratelor cu ciment silicios etc.;
Orizont R rendzinic (Rrz)
, format din roci dure bazice
ş
i ultrabazice de tipulcalcarelor, dolomitelor, serpentinitelor, amfibolitelor, gabrourilor, diabazelor, bazaltelor etc. Din alterarea acestor roci rezult
ă
minerale argiloase fin texturate, mai bogate în s
ă
ruri solubile
ş
i elemente bazice. Acest orizont este specific rendzinelor (Am – Am/R – Rrz).
Orizonturi de hidromorfie
Propriet
ăţ
i acvice gleice, stagnice
ş
i antracvice.
Ace
ş
ti termeni se refer 
ă
lamaterialele de sol care, în cei mai mul
ţ
i ani sunt saturate cu ap
ă
1
la o anumit
ă
perioad
ă
 din an sau tot timpul anului
ş
i care prezint
ă
manifest
ă
ri ale proceselor de reducere
ş
i desegregare a fierului
ş
i un colorit specific (gleic).
1
Satura
ţ
ia de ap
ă
este caracterizat
ă
printr-o presiune zero sau pozitiv
ă
a apei din sol
ş
i poate fi îngeneral determinat
ă
prin observarea apei libere într-un orificiu de sond
ă
, nec
ă
 ptu
ş
it.
2
 
Orizonturile gleic (Gr)
ş
i de gleizare (Go)
. Procesele de gleizare
ş
i formarea orizonturilor gleice
ş
i de gleizare se datoreaz
ă
prezen
ţ
ei apei freatice în exces, ap
ă
 care înlocuie
ş
te aerul din sol. În aceste condi
ţ
ii au loc procese de reducere în sol,îndeosebi a compu
ş
ilor cu Fe
ş
i Mn.Oxidarea reprezint
ă
trecerea unui element de la o valen
ţă
inferioar 
ă
la unasuperioar 
ă
, pozitiv
ă
sau negativ
ă
. Reducerea este fenomenul invers. La exces de ap
ă
 freatic
ă
, prin reducere, fierul feric (Fe
2
O
3
), care pigmenteaz
ă
solul în culoare ro
ş
ie,datorit
ă
pierderii de oxigen se transform
ă
în fier feros (FeO), care pigmenteaz
ă
solul înculori neutrale, cenu
ş
ii-alb
ă
strui. Fierul din sol, în cazul în care mediul este oxidant(circul
ă
aer sau circul
ă
rapid ap
ă
), se oxideaz
ă
formând combina
ţ
ii de tipul Fe
2
O
3
, carese pot depune sub form
ă
de concre
ţ
iuni ro
ş
iatice, numite bobovine, sau pelicule
ş
iscurgeri ferice. Când apa freatic
ă
stagnant
ă
înlocuie
ş
te aerul dintr-o por 
ţ
iune a solului,compu
ş
ii ferici sufer 
ă
procese de reducere, iar combina
ţ
iile predominante ale fieruluisunt cele de tipul FeO, care imprim
ă
o culoare neutral
ă
(crome
1,5 în sistemulMunsell) orizonturilor de sol.Când într-un orizont de sol procesele de oxidare alterneaz
ă
cu cele dereducere, secven
ţ
a de sol se va pigmenta marmorat (pete ro
ş
cate de oxidare
ş
i petecenu
ş
ii-alb
ă
strui de reducere). Culorile neutrale reprezint
ă
în acest caz sub 50 % dinculoarea de baz
ă
a orizontului de sol (matricea solului). Un astfel de orizont seformeaz
ă
de regul
ă
în zona de oscila
ţ
ie a nivelului apelor freatice
ş
i poart
ă
denumireade
orizont gleizat sau de oxido-reducere (Go)
.Cu cât timpul de stagnare a apei în sol este mai îndelungat, cu atât proceselede reducere sunt mai intense. Când peste 50 % din culoarea de baz
ă
a orizontului desol (matricea solului) este reprezentat
ă
de culorile neutrale, gleizarea este foarte puternic
ă
sau excesiv
ă
, iar secven
ţ
a de sol poart
ă
numele de
orizont gleic, de glei saude reducere (Gr)
.În func
ţ
ie de ponderea culorilor neutrale, în SRCS, orizonturile de sol cu procese de gleizare pot fi clasificate astfel:
1. orizonturi gleice (Gr)
  – 
>
75 % culori neutrale
gleizare excesiv
ă
(G
6
); – 50 – 75 % culori neutrale
gleizare foarte puternic
ă
(G
5
);
2. orizonturi gleizate (Go)
  – 30 – 50 % culori neutrale
gleizare puternic
ă
(G
4
);3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ovidiu Cîmpan liked this
Nicoleta Stoica liked this
Cristina Dasc liked this
fhreakzzz liked this
Stiopu Dorel liked this
ferrrtry liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->