Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

GİRİŞ
1.1.1. Hayatı
1.1.2. Tarikatı
1.1.3. Kişiliği
1.2.1. Şiir ve Şair Hakkındaki Görüşleri
1.2.2. Dil ve Üslup
1.2.3. Edebî Kişiliğine Tesir Eden Şairler
1.2.4. Eserleri
1.2.4.1. Türkçe Divanı
2.DİVANIN ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
2.1.1. Kaside
2.1.2. Müsemmen
2.1.3. Muhammes
2.1.4. Tahmis
2.1.5. Murabba
2.1.6. Mesnevi
2.1.7.Müstezat
2.1.8.Gazel
2.1.9. Kıt’a
2.1.10. Dübeyt
2.1.11. Beyit
2.1.12. Müfred
2.2.VEZİN
2.4. TENKİTLİ METNİN HAZIRLANIŞINDA İZLENİLEN YOL
2.4.1. Metnin Transkripsiyon ve İmlasında İzlenen Yol
2.4.2. Tenkitli Metinde İzlenilen Yol
3.1. DİN
3.1.1. Allah
3.1.2. Melekler
3.1.3. Dinî Kitaplar
3.1.4. Ayetler ve Hadisler
3.1.4.1. Ayetler
3.1.4.2. Hadisler
3.1.5. Peygamberler
3.1.5.1. Hz. Muhammed
3.1.5.2. Hz. Âdem
3.1.5.3. Hz. Yakub
3.1.5.4. Hz. Yusuf
3.1.5.5. Hz. İbrahim
3.1.5.6. Hz. Musa
3.1.5.7. Hz. Süleyman
3.1.6. Çehâr-Yârân ve Diğer Halifeler
3.1.6.1. Hz. Ebubekir
3.1.6.2. Hz. Ömer
3.1.6.3. Hz. Osman
3.1.6.4. Hz. Ali
3.1.6.5. Diğer Halifeler
3.1.7. On İki İmam
3.1.8. Diğer Dini Şahsiyetler
3.1.8.1.Hızır
3.1.8.2.Lokman
3.1.8.3. Hz.Meryem
3.1.8.4. Züleyha
3.1.8.5. Eyyûb el-Ensârî
3.1.9. Kaza ve Kader
3.1.9.1. Kaza
3.1.9.2. Kader
3.1.10.Ahiret ile İlgili Mefhumlar
3.1.10.1. Ahiret
3.1.10.2. Cennet
3.1.10.3. Cehennem
3.1.10.4. Bezm-i Elest
3.1.11. Diğer İtikadî Mefhumlar
3.1.11.1. Kutsal Geceler
3.1.11.2. Ölüm
3.1.11.3. Ruh
3.1.11.4. Şeytan
3.1.12. Din ile İlgili Mefhumlar
3.1.12.1. Cami ve Kilise
3.1.12.2. Put
3.1.12.3. İbadet
3.1.12.4. Abdest
3.1.12.5. Kabe
3.1.12.6. Günah-Günahkâr
3.2.1. Aşk
3.2.2. Âşık
3.2.3. Zahit
3.2.4. Rind
3.2.5.Nefs
3.2.6. Gönül
3.2.7.Heva
3.2.8. Masiva
3.2.9. Dünya
3.2.10. İrfan-Marifet
3.2.11. Edep
3.2.12. Fakr
3.2.13. Mürşit
3.2.14. Salik
3.2.15. Sabır ve Şükür
3.2.16. Rıza
3.2.17. Mutasavvıflar
3.2.17.1.Hasan-ı Basrî
3.2.17.2.Habîb-i Aècemî
3.2.17.3.İbn Edhem
3.2.17.4.Davud-ı Tâî
3.2.17.5.Marûf-ı Kerhî
3.2.17.6.Bayezid-i Bistâmî
3.2.17.7.Serî es-Sakatî
3.2.17.8.Cüneyd-i Bağdâdî
3.2.17.9.Mimşâd-ı Dineverî
3.2.17.10.Hallâc-ı Mansûr
3.2.17.11.Muhammed-i Dineverî
3.2.17.12.Muhammed-i Bekrî
3.2.17.13.Ömer Vecîheddîn-i Bekrî
3.2.17.14.Abdülkâhir-i Sühreverdî
3.2.17.15.İbnü’l-Arabî
3.2.17.16.Kutbeddîn-i Ebherî
3.2.17.17.Muhammed Rükneddîn-i Necâşî
3.2.17.18.Şihâbeddîn Muhammed-i Tebrîzî
3.2.17.19.Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
3.2.17.20.Cemâleddîn-i Şîrâzî
3.2.17.21.İbrahim-i Zâhid
3.2.17.22.Muhammed-i Geylânî
3.2.17.23.Ömer-i Halvetî
3.2.17.24.Şeyh Muhammed
3.2.17.25.Hacı İzzeddîn
3.2.17.26.Sadreddîn-i Hıyâvî
3.2.17.27.Yahyâ-yı Şirvânî
3.2.17.28.Muhammed-i Erzîncanî
3.2.17.29.İbrahim-i Taceddîn
3.2.17.30.Alâaddîn-i Uşşâkî
3.2.17.31.Hüsâmeddîn-i Uşşâkî
3.2.17.32.Cemâleddîn-i Uşşâkî
4.1. KASİDELER
4.2. TARİHLER
4.3. MÜSEMMEN
4.4. MUHAMMES
4.5. TAHMİSLER
4.7. MÜSTEZATLAR
4.8. MESNEVİLER
4.9. GAZELLER
4.10. KITALAR
4.11. DÜBEYTLER
4.12. BEYİTLER
4.13. MÜFREDLER
4.14. MUAMMALAR
4.15 DİĞER ŞİİRLERİ
SONUÇ
KAYNAKÇA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Salahaddin Ussaki Divan

Salahaddin Ussaki Divan

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Dinbilim
Salahaddin Uşşaki'nin Türkçe Divanı. Ekberi bir Osmanlı sufi büyüğü olan Salahaddin Uşşaki'nin divanı edebi ve tasavvufi açıdan irdeleniyor.
Salahaddin Uşşaki'nin Türkçe Divanı. Ekberi bir Osmanlı sufi büyüğü olan Salahaddin Uşşaki'nin divanı edebi ve tasavvufi açıdan irdeleniyor.

More info:

Published by: Dinbilim on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 157 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 167 to 191 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 201 to 264 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 274 to 288 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 298 to 476 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->