Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Freud - Psihanaliza Fenomenelor Oculte

Freud - Psihanaliza Fenomenelor Oculte

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Crazysick

More info:

Published by: Crazysick on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
INTRODUCERE
Freud şi ocultismul
1.In celebra sa autobiografie,
„Ma vie"- souvenirs reves et pen-sees
 x
 ,
C. G. Jung aminteşte o interesantă scenă petrecută între el şi maestrul săuspiritual din acea vreme, Freud. Este o întâmplare
care spune multe despre atitudinea pe care a încarnat-o Freud
faţă de aşa zisele fenomeneoculte. O atitudine care, la prima vedere, vine să confirme impresia generală a opiniei publice care a zut în Freudpersonificarea raţiunii absolute.Dar să cităm relatarea lui Jung apelând şi la comentariile
aferente:
Mai am încă o vie amintire a lui Freudzicându-mi: „Dragul meu Jung, promite mi nu vei abandona niciodată teoria sexuală. Estecea mai esenţială! Vezi tu, noi trebuie să facem din ea o dogmă, un bas
tion de neclintit". îmi spunea aceasta plin de
 pasiune şi pe tonul unuitată care zice: "Dragul meu fiu, promite-mi vei merge în fiecare duminică la biserică". Puţin cam zăpăcit, îl întrebai: "Unbastion împotriva a ce?" El îmi
' Există o traducere românească a acestei lucrări. Noi am folosit versiunea franţuzească apărută la Gallimard în 1973.
 
răspunse: "împotriva talazului de mîl al... " Aicieziun moment pentru a adăuga:
"
...al ocultismului". Ceea ce m-a alarmat, m
ai îni, era"bastionul" şi "dogma"'; o dogmă, adică o profesiune de credinţă indiscutabilă, nu se impunedecîl acolo unde vrem să îndepărtăm odată pentrutotdeauna o îndoială. Aceasta nu mai are nimicdintr-o judecată ştiinţifică, ci relevă numai dintr-ovoinţă personală de putere. Acest şoc a izbit în plin prietenia noastră. Ştiamcă nu voi putea adopta această poziţie. Freud părea să înţeleagă prin"ocultism" aproape tot ceea ce filozofia şireligia - ca şi parapsihologia care se năştea camîn acea vreme - puteau săspună despre suflet..."
 în realitate, atitudinea lui Freud nu era atît decategorică în privinţa ocultului. Pentru că, cam înaceleaşi împrejurări istorice, părintele psihanalizeiavea să-i scrie lui Jung o epistolă în care accepta săse plece în faţa fenomenelor oculte, adică să lerecunoască existenţa, dar, fireşte, cu o anumitărezervă. (Faptul Jung deplînge cu atîta vigoaredogmatismul mai vîrstnicului său confrate, s-arputea interpreta într-o perspectivă subiectivă, unaspect care nu ne va ocupa aici). Să cităm, aşadar,şi din scrisoarea lui Freud - amintim: adresată lui Jung - care aruncă o altă lumină asupra relaţieiautorului cu ocultul:
în cele ale ocultismului
- scrie Freud -
am devenit umil decînd cu m
area lecţie dată de experienţele lui Ferenczi.Promit să cred tot ceea ce poate fi cumva rezonabil.Şi n-o fac bucuros, o ştiţi. Dar hibrisul meu s-adestrămat de atunci...
2
C.G.Jung,op.cit., p.177.
3
S.Freud & C.G.Jung: "Correspondance",vol.2, 1910-1914, p.183.
Aluzia la Ferenczi, un alt mare discipol alpsihanalizei freudi-ene, nu este deloc întîmplătoare.La întîlnirea lor de la Munchen, Jung îi comunicaselui Freud experienţele lui Ferenczi în materie
detelepatie. La care, Freud îi scrisese lui Ferenczi: „Jung scrie
ar trebui să cucerim de asemenea şi ocultismul, şi îmi cere permisiunea de a încerca o expediţie în împărăţia misticii. Văd nu pot opri nici peunul şi nici pe celălalt; procedaţi, cel puţin, în acordmutual; aceste expediţii sîn
t periculoase iar eu nu
vă pot însoţi"
4
.
Din cele de mai sus rezultă limpede că Freud, înciuda repulsiei pe care i-o provoacă "talazul de mîlal ocultismului", nu ezita totuşi să-şi îndemneucenicii cucereas- desigur, în numelepsihanalizei -, şi târîmul misticii. Ba chiar el renunţăoarecum la orgoliul său ştiinţific, şi admite înlimitele raţionalului (dacă putem vorbi de aşa ceva în cazul ocultismului) se plieze în faţa faptelor.Ferenczi studiase deja telepatia, aşa încît existenţafenomenelor telepatice nu mai putea fi negată. în aceeaşi perioadă, Jung, care avea criticeaşa cum am văzut, în memoriile sale, poziţia luiFreud, privea abordarea ocultismului din aceeaşidirecţie ca şi părintele său spiritual. Iată ce scrie el în scrisoarea pomenită de Freud:
Pare-mi-se că va trebui să cucerim şi ocultismul pornind de la teoria libidoul ui. Actualmente, orientez spre astrologie, a cărei cunoaştere pareindispensabilă pentru înţelegerea mitologiei. Existălucruri foarte ciudate în aceste obscurităţi extreme.Lăsaţi-mă, rogu-vă, să rătăcesc fără grijă în acesteinfinităţi. Voi aduna o recoltă bogapentrucunoaşterea sufletului omenesc. Pentru moment trebuie să mă îmbăt cu efluvii magice
4
S.Freud & C.G.Jung, op. cit., p. 173, n.5.
 
răspunse: "împotriva talazului de mîl al... " Aiciezită un moment pentru a adăuga: "...alocultismului". Ceea ce m-a alarmat, mai întîi, era"bastionul" şi "dogma"; o dog, adică o profesiune de credinţă indiscutabilă
 , nu se impunedecît acolo
unde vrem să îndepărtăm odată pentrutotdeauna o îndoială. Aceasta nu mai are nimicdintr-o judecată ştiinţifică, ci relevă numai dintr-ovoinţă personală de putere. Acest şoc a izbit în plin prietenia noastră. Ştiamcă nu voi
 pu
tea adopta aceaspoziţie. Freud părea să înţeleaprin"ocultism" aproape tot ceea ce filozofia şireligia - ca şi parapsihologia care se năştea camîn acea vreme - puteau săspună despre suflet...
2
In realitate, atitudinea lui Freud nu era atî
t de categorică în privinţa ocultului. Pentru că, cam în aceleaşi împrejurări istorice, părintele psihanalizei avea să-iscrie lui Jung o epistolă în care accepta să se plece în faţa fenomenelor oculte, adică le recunoascăexistenţa, dar, fireşte, cu o anumită rezervă. (Faptulcă Jung deplînge cu atîta vigoare dogmatismul maivîrstnicului său confrate, s-ar putea interpreta într-operspectivă subiectivă, un aspect care nu ne vaocupa aici). Să cităm, aşadar, şi din scri
soarea luiFreud - amintim: adres
ată lui Jung - care aruncă o altălumină asupra relaţiei autorului cu ocultul:
în cele ale ocultismului
- scrie Freud -
am devenit umil de
cînd cu marea lecţie dade experieele luiFerenczi. Promit să cred tot ceea ce poate fi. cumvarezonabil. Ş
i n-o fac bucuros, o
ştiţi. Dar hibrisul meu s-a destrămat de atunci...
2
C.G.Jung,op.cit.,p.l77.
3
S.Freud & C.G.Jung: ••Correspondance",vol.2, 1910-1914, p.183.
Aluzia la Ferenczi, un alt mare discipol al psihanalizei freudi-
ene,
nu este deloc
 întîmplăt
oare. La
 întîlnirea lor
de
laMunchen,
 Jung îi comunicase lui Freud experienţelelui Ferenczi în materie
de telepatie. La care, Freud îiscrisese lui Ferenczi: „Jung scrie
că ar trebui să cucerimde asemenea şi ocultismul, şi îmi cere
 permisiunea dea î
ncerca o expediţie în împărăţia misticii. Văd nu vă pot opri nici pe unul şi nici pe celălalt;procedi, cel puţin, în acord mutual; acesteexpediţii sînt periculoase iar eu nu vă pot însoţi" .Din cele de mai sus rezultă limpede că Freud, înciuda rep
ul
siei pe care i-o provoacă "talazul de mîlal ocultismului", nu ezita totuşi să-şi îndemneucenicii cucereas- desigur, în numelepsihanalizei -, şi tărîmul misticii. Ba chiar el renunţăoarecum la orgoliul u ştiinţific, şi admite înlimitele raţi
ona
lului (dacă putem vorbi de aşa ceva în cazul ocultismului) se plieze în faţa faptelor.Ferenczi studiase deja telepatia, aşa încît existenţafenomenelor telepatice nu mai putea fi negată. în aceeaşi perioadă, Jung, care avea criticeaşa cum am văzut, în memoriile sale, poziţia luiFreud, privea abordarea ocultismului din aceeaşidirecţie ca şi părintele său spiritual. Iată ce scrie el în scrisoarea pomenită de Freud:
Pare-mi-se că va trebui să cucerim şi ocultismul pornind de la teoria libidoului. Actualmente, orientez spre astrologie, a cărei cunoaştere pareindispensabilă pentru înţelegerea mitologiei. Existălucruri foarte ciudate în aceste obscurităţi extreme.Lăsaţi-mă, rogu-vă, să rătăcesc fără grijă în acesteinfinităţi. Voi aduna o recoltă bogapentrucunoaşterea sufletului omenesc. Pentru moment trebuie să mă îmbăt cu efluvii magice
4
S.Freud & C.G.Jung, op. cit., p. 173, n.5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->