Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid Pentru Parintii de Copii Cu Malformatii Cardiace Congenitale, Cap. I

Ghid Pentru Parintii de Copii Cu Malformatii Cardiace Congenitale, Cap. I

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:
Published by Gammesh Unu

More info:

Published by: Gammesh Unu on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
1
 Asocia
ț
ia Romano-Francez
ă
de Chirurgie Cardiac
ă
Pediatric
ă
 
 Capitolul IIntroducere : No
ț
iuni de baz
ă
pentru în
ț
elegereamalforma
ț
iilor cardiace congenitale
Cuvântul "congenital" semnific
ă
« existent la na
ș
tere ». Termenii"malforma
ț
ie cardiac
ă
congenital
ă
"
ș
i "boli cardiace congenitale" sunt adeseafolosi
ț
i cu acela
ș
i în
ț
eles, dar termenul "malforma
ț
ie" este mai potrivit. Acestgen de probleme reprezint
ă
o malforma
ț
ie sau anomalie, nu o boal
ă
. Omalforma
ț
ie apare atunci când inima sau vasele de sânge din apropierea inimiinu se dezvolt
ă
în mod normal înainte de na
ș
tere.În cazul în care copilul dumneavoastr
ă
se na
ș
te azi cu o malforma
ț
iecardiac
ă
,
ș
ansele sunt mai bune decât oricând ca problema s
ă
poat
ă
fi dep
ă
ș
it
ă
 
ș
i ca o via
ț
ă
normal
ă
de adult s
ă
urmeze. Progresele recente realizate îndomeniul diagnostic
ă
rii
ș
i al tratamentului (chirurgie
ș
i cateterism cardiac) facposibil
ă
corectarea celor mai multe malforma
ț
ii, chiar
ș
i cele care odat
ă
erauconsiderate a fi f 
ă
r
ă
speran
ț
ă
. Pe m
ă
sur
ă
ce diagnosticarea
ș
i tratamentulcontinu
ă
s
ă
avanseze, oamenii de
ș
tiin
ț
ă
vor dezvolta tratamente pentru altemalforma
ț
ii.
 
2
 Asocia
ț
ia Romano-Francez
ă
de Chirurgie Cardiac
ă
Pediatric
ă
 
Dup
ă
ce copilul este diagnosticat cu o malforma
ț
ie cardiac
ă
congenital
ă
,pot fi necesare mai multe teste. Ele îl vor ajuta pe cardiologul pediatru
ș
i pechirurg s
ă
decid
ă
dac
ă
un tratament (chirurgie sau cateterism cardiac) este osolu
ț
ia optim
ă
. Dar, înainte de a se ajunge la acest punct, pute
ț
i înv 
ă
ț
a cum s
ă
 folosi
ț
i în cel mai bun mod ajutorul pe care îl ave
ț
i la dispozi
ț
ie.Deoarece fiecare copil e diferit
ș
i fiecare caz are particularit
ă
ț
ile lui,copiii cu aceea
ș
i malforma
ț
ie cardiac
ă
pot avea diferite tipuri de tratament.Medicul dumneavoastr
ă
ă
poate sf 
ă
tui cu privire la malforma
ț
ia cardiac
ă
 specific
ă
copilului dumneavoastr
ă
 
ș
i s
ă
sugereze diferite variante de tratament.Aceast
ă
sec
ț
iune a fost conceput
ă
pentru a v 
ă
ajuta s
ă
în
ț
elege
ț
i mai bineinforma
ț
iile pe care medicul copilului dumneavoastr
ă
vi le-a oferit cu privire lasitua
ț
ia lui. Aceast
ă
sec
ț
iune v 
ă
va spune, de asemenea, la ce s
ă
ă
a
ș
tepta
ț
i înprivin
ț
a testelor de care copilul dumneavoastr
ă
ar putea avea nevoie, în privin
ț
aspitaliz
ă
rii, a interven
ț
iilor chirurgicale
ș
i a recuper
ă
rii la domiciliu.Deoarece a avea un copil cu o malforma
ț
ie cardiac
ă
congenital
ă
estediferit fa
ț
ă
de a avea un copil cu o inim
ă
s
ă
n
ă
toas
ă
, copilul dumneavoastr
ă
vaprimi cel mai bun ajutor într-un centru calificat. Într-un asemenea centru vor fiinclu
ș
i cardiologi-pediatrii, exper
ț
i pe chirurgie cardio-toracic
ă
, exper
ț
i peterapie intensiv 
ă
 
ș
i o echip
ă
calificat
ă
de asistente medicale
ș
i terapeu
ț
i.
 
3
 Asocia
ț
ia Romano-Francez
ă
de Chirurgie Cardiac
ă
Pediatric
ă
 
Inciden
ț
a malforma
ț
iilor cardiace congenitale
Conform Institutului Na
ț
ional de Statistic
ă
, num
ă
rul de copii n
ă
scu
ț
i inRomania cu malforma
ț
ii cardio-vasculare a fost de 1.284 în 2009, 1.451 în 2010
ș
i 1.653 în 2011. Num
ă
rul de decese prin malforma
ț
ii cardio-vasculare a fost de317 în 2009, 308 în 2010
ș
i 299 în 2011. Num
ă
rul de bolnavi r
ă
ma
ș
i îneviden
ț
ă
în 2011 este de 18.460.Uneori, malforma
ț
ia este atât de u
ș
oar
ă
încât nu exist
ă
simptomeexterioare. În alte cazuri, este atât de grav 
ă
, încât nou-n
ă
scutul se îmboln
ă
ve
ș
tela scurt timp dup
ă
na
ș
tere. Iar în alte cazuri, semnele
ș
i simptomele apar doarmai târziu, în copil
ă
rie.
Dezvoltarea malforma
ț
iilor cardiace congenitale
Poate v 
ă
întreba
ț
i de ce copilul dumneavoastr
ă
are o malforma
ț
iecardiac
ă
congenital
ă
. Malforma
ț
iile cardiace congenitale nu apar la majoritateacopiilor, iar atunci când apar, adesea nu exist
ă
nicio cauz
ă
cunoscut
ă
. Din acestmotiv, în cele mai multe cazuri, p
ă
rin
ț
ii nu ar fi putut face nimic diferit pentrua preveni malforma
ț
ia cardiac
ă
. Malforma
ț
iile cardiace congenitale lovesc f 
ă
r
ă
a
ț
ine cont de statutul socio-economic, ras
ă
sau de fundalul cultural. Esteimportant s
ă
nu sim
ț
i
ț
i c
ă
problema copilului vostru a fost provocat
ă
dedumneavoastr
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->