Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Clasa4 Subiecte Romana 2010E1

Clasa4 Subiecte Romana 2010E1

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by gloriaveve
test romana clasa a 4a
test romana clasa a 4a

More info:

Published by: gloriaveve on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
 
EVALUARE ÎN EDUCA
Ţ
IELimba
ş
i literatura român
ă
 Etapa I – 30.10.2010Clasa a IV-a
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 75 de minute.
Sub p
ă
mântul moale
ş
i negru e întuneric bezn
ă
. Un greiera
ş
sl
ă
 bu
ţ
 
ş
i cenu
ş
iu
ş
i-a f 
ă
cut culcu
ş
deiarn
ă
sub o r 
ă
d
ă
cin
ă
b
ă
trân
ă
de stejar. Ce frig e afar 
ă
! Dar aici, în ascunzi
ş
ul lui, e bine. P
ă
cat doar c
ă
eatât de singurel. În vara ce trecuse se jucase din zori
ş
i pân
ă
-n sear 
ă
cu prietenenele lui, gâzele p
ă
durii.Acum e toamn
ă
 
ş
i în curând o s
ă
vin
ă
iarna. Îi este somn, tare somn. S-a f 
ă
cut mititel în cotlonul lui
ş
i aînchis ochii.Deodat
ă
, o voce slab
ă
 
ş
i sub
ţ
ire îl strig
ă
de undeva, din întuneric:-
 
M
ă
doare! D
ă
-te la o parte! Ce, nu m
ă
vezi?Mirat, greiera
ş
ul deschise ochii mari
ş
i c
ă
ut
ă
s
ă
vad
ă
cine îi vorbe
ş
te. Zadarnic. Nu vedea nimic.-
 
Sunt aici, sub tine. Dac
ă
ridici pu
ţ
in picioru
ş
ul drept
ş
i-
ţ
i ciule
ş
ti bine urechile, s-ar putea s
ă
neîn
ţ
elegem.Cuprins de mirare, greiera
ş
ul
întreb
ă
cu glasul lui sub
ţ
ire:-
 
Cine e
ş
ti? Vreo
 gâz 
ă
ascuns
ă
ca mine?- Nu, i-a r 
ă
spuns firicelul de glas. Nu pot s
ă
spun cine sunt, fiindc
ă
nu
ş
tiu nici eu. Mama mi-a
ş
optit c
ă
dac
ă
voi fi cuminte
ş
i voi sta lini
ş
tit
ă
în p
ă
tucul meu, voi fi
ş
i
eu
odat
ă
o floare ca ea,
 frumoas
ă
 
ş
i albastr 
ă
, ca un clopo
ţ
el de culoarea cerului.- S
ă
-
ţ
i spun eu ce-i cu tine: acum nu e
ş
ti decât o biat
ă
s
ă
mân
ţă
.
( Ce mi-a povestit un greier mic, de Magdalena Popa)
1.Marcheazã cu X
în casetã
rãspunsul corect
:a) Personajul principal al textului este : b) Ac
ţ
iunea se petrece în anotimpul:
pas
ă
rea
iarna
gâza
toamna
greiera
ş
ul
vara
8p
c) Greiera
ş
ul st
ă
tea de vorb
ă
cu : d) S
ă
mân
ţ
a urma s
ă
devin
ă
:
o s
ă
mân
ţă
 
un cop
ă
cel
o frunz
ă
 
o legum
ă
 
un fir de iarb
ă
 
o floare albastr 
ă
 
EVALU
 Ă 
RI NA 
Ţ
IONALE ÎN EDUCA 
Ţ
IE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S.
Ş
I SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© 
Copyright Funda
ţ 
ia de Evaluare în Educa
ţ 
ie,
2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F
. 23033139
Clasa a IV-a Pag 1 / 3
 
 
EVALU
 Ă 
RI NA 
Ţ
IONALE ÎN EDUCA 
Ţ
IE
ÎN PARTENERIAT M.E.C.T.S.
Ş
I SUB EGIDA ACADEMIEI ROMÂNE
© 
Copyright Funda
ţ 
ia de Evaluare în Educa
ţ 
ie,
2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F
. 23033139
Clasa a IV-a Pag 2 / 3
5p2.
Transcrie din text enun
ţ
ul care descrie înf 
ăţ
i
ş
area
greiera
ş
ului.
 ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________ 
6p3.
Recite
ş
te ultimul dialog. Formuleaz
ă
 
dou
ă
întreb
ă
ri
pe care le-ar putea adresa s
ă
mân
ţ
agreiera
ş
ului în leg
ă
tur 
ă
cu transformarea ei viitoare.
Scrie
aceste întreb
ă
ri pe spa
ţ
iul de mai jos: ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________ 
4p4.
Încercuie
ş
te din lista de mai jos
factorii care pot împiedica
dou
ă
persoane s
ă
se în
ţ
eleag
ă
:a) tonul normal al vocii d) rostirea clar 
ă
a mesajului b) neaten
ţ
ia e) pronun
ţ
ia incorect
ă
a mesajuluic) zgomotul f) vorbirea în
ş
oapt
ă
, cu intona
ţ
ienecorespunz
ă
toare
6p5.
Alege dintre cuvintele date pe cele
cu
 
 în
ţ
eles/sens asem
ă
n
ă
tor
 
ş
i grupeaz
ă
-le pe liniile demai jos:
 
cotlon, prieten,
trist,
moale, uimire, ungher, a vorbi, a c
ă
uta, tovar 
ăş
, afânat
, mâhnit,
nedumerire, a cotrob
ă
i, a spune, ascunzi
ş
, pufos, mirare, a gr 
ă
i, a scotoci, amic,
sup
ă
rat
 Exemplu:
 
trist = mâhnit, sup
ă
rat 
 ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________ 
6p6.
Formuleaz
ă
pe spa
ţ
iile de mai jos
3 enun
ţ
uri
în care substantivul
carte
s
ă
aib
ă
 
 în
ţ
elesuri/sensuri diferite:
 ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________ 
8p7.
Scrie câte 3 cuvinte înrudite cu verbele date mai jos:
 Exemplu:
 
a culege – cules, culegere, culeg 
ă
tor 
 
a repara _____________________________________ 
 
a scrie _____________________________________  
 
a înv
ăţ
a _____________________________________ 
 
a lucra _____________________________________  
4p8.
Transcrie cuvintele subliniate din textul
Ce mi-a povestit un greier mic.
 
Scrie în dreptul lor ce sunt ca p
ă
ţ
i de vorbire: ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________ 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->