Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Clasa4 Subiecte Romana 2011E1

Clasa4 Subiecte Romana 2011E1

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by gloriaveve
test romana clasa a 4a
test romana clasa a 4a

More info:

Published by: gloriaveve on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
 
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
© 
Copyright Funda 
ţ 
ia de Evaluare în Educa 
ţ 
ie,
2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F 
. 23033139 
Clasa a IV-a Pag 1 / 4
EVALUARE ÎN EDUCA
Ţ
IELimba
ş
i literatura român
ă
 Etapa I – 8.10.2011Clasa a IV-a
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Nu se acord
ă
puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 75 de minute.
 Într-o p
ă
dure întunecoas
ă
domnea un leu mare
 ş
i fioros. Toate celelalte animalese temeau de el. În fiecare diminea
 ţă
 , ele trebuiau s
ă
mearg
ă
s
ă
g
ă
seasc
ă
de mâncare pentru Leu
 ş
i s
ă
o duc
ă
la pe
 ş
tera lui, la timp, pentru micul dejun.
 
 Într-o diminea
 ţă
 , Broscu
 ţ 
a s-a trezit foarte târziu.-Vai de mine! î 
 ş
i spuse ea. Nu am nimic de mâncare pentru Leu
 ş
i deja a trecut demicul dejun. Ce m
ă
fac? Broscu
 ţ 
a s-a gândit 
 ş
i într-un final i-a venit o idee.-
Ş 
tiu, a zis ea. Îl voi p
ă
c
ă
li pe domnul Leu a
 ş
a de r 
ă
u, încât va uita complet deacest mic dejun .
Ş 
i
 ţ 
op
ă
ind a plecat spre pe
 ş
tera Leului.-Ai întârziat, Broscu
 ţ 
o! a r 
ă
cnit leul. Unde-mi este mâncarea?-Vai, domnule Leu, un lucru teribil mi s-a întâmplat! a spus Broscu
 ţ 
a. Când am plecat diminea
 ţă
de la balt 
ă
 , un alt leu a s
ă
rit la mine
 ş
i mi-a luat mâncarea pe care
 ţ 
i-oaduceam.-Cum? a r 
ă
cnit Leul. Un alt leu în p
ă
dure?-Oh, da, a spus Broscu
 ţ 
a. Are ochii mari
 ş
i galbeni, coama ro
 ş
cat 
ă
 
 ş
i bogat 
ă
 
 ş
idin
 ţ 
ii ascu
 ţ 
i
 ţ 
i ca ai t 
ă
i. Leul a s
ă
rit furios.-Du-m
ă
imediat la balta ta, Broscu
 ţ 
o! i-a ordonat el. Îl voi g
ă
si pe acel leu
 ş
i îl voialunga!" (Cum l-a p
ă
c
ă
lit Broscu
 ţ 
a pe Leu)
 
 
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
© 
Copyright Funda 
ţ 
ia de Evaluare în Educa 
ţ 
ie,
2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F 
. 23033139 
Clasa a IV-a Pag 2 / 4
10 pPARTEA I (70 de puncte)A. În
ţ
elegerea textului1.
Cite
ş
te cu aten
ţ
ie enun
ţ
urile urm
ă
toare
ş
i noteaz
ă
cu
A
, dac
ă
le consideri
adev
ă
rate
 
ş
i cu
F
, dac
ă
le consideri
false
:a)
 
Leul tr
ă
ia într-o p
ă
dure întunecoas
ă
.______ b)
 
Animalele p
ă
durii îi duceau leului mâncare.______ c)
 
Broscu
ţ
a s-a trezit diminea
ţ
a devreme.______ d)
 
Broscu
ţ
a scap
ă
mâncarea leului în balt
ă
.______ e)
 
Leul îi porunce
ş
te broscu
ţ
ei s
ă
-l duc
ă
la balt
ă
.______ 
10 p2.
Încercuie
ş
te r
ă
spunsul corect:
 
Leul locuia în: a) vizuin
ă
; b) pe
ş
ter
ă
; c) scorbur
ă
.
 
Broscu
ţ
a îl minte pe leu c
ă
a fost atacat
ă
de:a) un urs; b) un lup; c) un alt leu.
10 p3.
Transcrie din text enun
ţ
ul care descrie
 înf 
ăţ
i
ş
area celuilalt leu
v
ă
zut debroscu
ţă
:____________________________________________________________________________________________________________________________________
5 pB. Elemente de construc
ţ
ie a comunic
ă
rii4.
Taie
cuvântul care nu se potrive
ş
te
în
ş
irurile de cuvinte cu acela
ş
i în
ţ
eles demai jos:a)
 
 însp
ă
imânt
ă
tor, fioros, atr
ă
g
ă
torb)
 
a juca, a gândi, a ra
ţ
ionac)
 
inteligent, furios, mâniosd)
 
a s
ă
ri, a merge, a
ţ
op
ă
ie)
 
a domni, a explica, a st
ă
pâni
5 p5.
Transcrie
din text
câte
un cuvânt cu sens opus
pentru cuvintele de mai jos:
luminoas
ă
-__________________ 
a chema -__________________ 
început -__________________ 
incomplet -__________________ 
devreme -__________________ 
6 p6.
Formuleaz
ă
dou
ă
enun
ţ
uri în care verbul
 a ordona
are
sensuri diferite
. Scrieaceste sensuri în dreptul fiec
ă
rei propozi
ţ
ii.______________________________________________ ____________________________________________________________ ______________ 
4 p7.
Încercuie
ş
te litera corespunz
ă
toare
enun
ţ
ului scris corect
dintre cele enumeratemai jos:a. Vi s
ă
ne plimb
ă
m cu bicicleta prin parc?b. Frunzele rugini ale copacilor sau a
ş
ezat pe pâmântul umed.c. S
ă
fii atent la traversare!
 
 
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
© 
Copyright Funda 
ţ 
ia de Evaluare în Educa 
ţ 
ie,
2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F 
. 23033139 
Clasa a IV-a Pag 3 / 4
5 p8.
Selecteaz
ă
din fragmentul marcat cinci substantive
ş
i desparte-le în silabe pespa
ţ
iile date.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4 p9.
Cite
ş
te cu aten
ţ
ie textul urm
ă
tor:
 Leul este un mamifer din familia felinelor. El poate fi recunoscut u
 ş
or datorit 
ă
coamei sale m
ă
re
 ţ 
e
 ş
i poate cânt 
ă
ri pân
ă
la 250 kg. Leii tr 
ă
iesc în specialîn Africa
 ş
i pot atinge vârsta de 20 de ani.(Enciclopedia animalelor)
Selecteaz
ă
 
numerele
descoperite în text
ş
i scrie
 numeralele
 
corespunz
ă
toareacestora (în cuvinte) pe spa
ţ
iile de mai jos:____________________________________________________________________________________________________________________________________
5 p10.
Explic
ă
 
folosirea virgulelor
în enun
ţ
ul urm
ă
tor:
Printre felinele mari deosebim
 ş
ase specii: leul, jaguarul, tigrul, pantera, pantera de z
ă
 pad 
ă
 
 ş
i ghepardul.
__________________________________________________________________
6 p11.
Scrie
un bilet
adresat de broscu
ţă
leului. Nu uita s
ă
folose
ş
ti la început
formula de adresare
 
ş
i s
ă
 
semnezi
cu numele Broscu
ţ
a.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->