Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Clasa4 Bareme Romana 2012E1

Clasa4 Bareme Romana 2012E1

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by gloriaveve
test romana clasa a 4a
test romana clasa a 4a

More info:

Published by: gloriaveve on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
 
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
© 
Copyright Funda 
ţ 
ia de Evaluare în Educa 
ţ 
ie,
2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F 
. 23033139 
 Pag 1 / 2
EVALUARE ÎN EDUCA
Ţ
IELimba
ş
i literatura român
ă
 Etapa I – 13.10.2012Barem de corectare
ş
i notareClasa a IV-a
PARTEA I (70 de puncte)A. În
Ţ
ara Pove
ş
tilor (30 de puncte)1.
 
10 puncte -
pentru alegerea corect
ă
a r
ă
spunsurilor:
(2 x 5p)
a) era mic
ș
i neputincios; b) leul i-a cru
ț
at via
ț
a.
2.
 
10 puncte -
pentru formularea r
ă
spunsului
(2 x 5p)
. Variante posibile:
a)
 
Ș
oricelul împietrise de spaim
ă
pentru c
ă
leul se preg
ă
tea s
ă
-l înghit
ă
.
b)
 
Leul s-a r
ă
zgândit pentru c
ă
 
ș
oricelul l-a f 
ă
cut s
ă
râd
ă
cu poft
ă
 / l-a amuzat / l-a distrat.Se accept
ă
orice variant
ă
de r
ă
spuns care are leg
ă
tur
ă
cu textul.
3. 10 puncte –
pentru transcrierea corecta a dialogului corespunz
ă
tor- Vezi, leule, c
ă
 
ţ
i-am fost de folos?- Î
ţ
i mul
ţ
umesc din suflet c
ă
m-ai salvat, prietene! Ast
ă
zi am înv
ăţ
at c
ă
nimeni nutrebuie dispre
ţ
uit, chiar dac
ă
e mare sau mic!- Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris gre
ş
it.- Se scade câte 1p pentru fiecare semn de punctua
ţ
ie care nu a fost scris (virgula, semnulexclam
ă
rii).
B.
Ş
tiu s
ă
scriu corect! (40 de puncte)4. 5 puncte -
pentru completarea în rebus a cuvintelor cu acela
ș
i sens/ în
ț
eles celor date
 (5 x 1p)
1. cândva 2. încremeni 3. posibil 4. fric
ă
5.
ț
ip
ă
 A
1. C A N D V
 
A2. I N C R E M E N I3. P O S I B I L4. F R I C A5. T I P A
B5. 5 puncte –
pentru alc
ă
tuirea unor enun
ț
uri în care cuvintele date au alt în
ț
eles/ sens decâtcel întâlnit în textul
 Leul
 ș
i
 ș
oricelul
(5 x 1p)
Exemple posibile:Leu: Acadeaua cost
ă
un leu.(moned
ă
) / Am v
ă
zut un leu de mare. (mamifer acvatic)/ Este n
ă
scut în zodia leu. (constela
ț
ie zodiacal
ă
).Somn: La masa de prânz vom servi somn cu legume. (pe
ș
te)Mai: În luna mai apar cire
ș
ele. (lun
ă
calendaristic
ă
)Fii: Împ
ă
ratul avea trei fii. (feciori / copii/ b
ă
ie
ț
i)Voi: Voi merge
ț
i la spectacol? (persoane)Se accept
ă
orice variant
ă
identificat
ă
cu în
ț
eles diferit decât cel întâlnit în text.
6. 5 puncte -
pentru alegerea variantei corecte
(5 x 1p)
 
l-a, s-a , la, i-a , s-au7. 5 puncte -
pentru scrierea corect
ă
a semnelor de punctua
ț
ie
(5 x 1p)
- M
ă
rite leu , fie-
ț
i mil
ă
!- Cum îndr
ă
zne
ș
ti tu ,
ș
oricelule , s
ă
m
ă
deranjezi ?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->