Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bliksems en Bolbliksems

Bliksems en Bolbliksems

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by jwr47
Bliksems ontsteken een ontlading met een snelheid van een 1/6 van de lichtsnelheid, waarin de vonk vijftig meter overbrugt en dan 50 microseconden wacht. Deze ontladingen herhalen zich een aantal malen totdat de aardoppervlakte bereikt is. Het ontstekingskanaal is nu met negatief (of positief geladen) deeltjes gevuld, die de lucht ioniseren. Een maximaal 10.000 Ampère sterke stroom vloeit van de aarde naar de wolken en veroorzaakt een intens licht. Op de explosies volgt een donder. Enkele milliseconden later volgt een tweede van een reeks (tot ca. 42) opeenvolgende ontladingen.
Dit is vermoedelijk de basis voor mijn begrip van de bolbliksem: de diverse fases in de beginperiode kunnen het gedrag en eigenschappen van de ontladingsverschijnselen met name voor de bolbliksem wellicht verklaren. Dit artikel beschrijft echter niet de stand der fysica, maar vormt een overzicht van mijn eigen aantekeningen.
Bliksems ontsteken een ontlading met een snelheid van een 1/6 van de lichtsnelheid, waarin de vonk vijftig meter overbrugt en dan 50 microseconden wacht. Deze ontladingen herhalen zich een aantal malen totdat de aardoppervlakte bereikt is. Het ontstekingskanaal is nu met negatief (of positief geladen) deeltjes gevuld, die de lucht ioniseren. Een maximaal 10.000 Ampère sterke stroom vloeit van de aarde naar de wolken en veroorzaakt een intens licht. Op de explosies volgt een donder. Enkele milliseconden later volgt een tweede van een reeks (tot ca. 42) opeenvolgende ontladingen.
Dit is vermoedelijk de basis voor mijn begrip van de bolbliksem: de diverse fases in de beginperiode kunnen het gedrag en eigenschappen van de ontladingsverschijnselen met name voor de bolbliksem wellicht verklaren. Dit artikel beschrijft echter niet de stand der fysica, maar vormt een overzicht van mijn eigen aantekeningen.

More info:

Published by: jwr47 on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

 
Bliksems en Bolbliksems
1
Bliksems
Bliksems ontsteken een ontlading met een snelheid van een 1/6 van de lichtsnelheid, waarin devonk vijftig meter overbrugt en dan 50 microseconden wacht. Deze ontladingen herhalen zich eenaantal malen totdat de aardoppervlakte bereikt is. Het ontstekingskanaal is nu met negatief (of  positief geladen) deeltjes gevuld, die de lucht ioniseren. Een maximaal 10.000 Ampère sterkestroom vloeit van de aarde naar de wolken en veroorzaakt een intens licht. Op de explosies volgteen donder. Enkele milliseconden later volgt een tweede van een reeks (tot ca. 42) opeenvolgendeontladingen
2
.Dit is vermoedelijk de basis voor mijn begrip van de bolbliksem: de diverse fases in de beginperiode kunnen het gedrag en eigenschappen van de ontladingsverschijnselen met name voor de bolbliksem wellicht verklaren. Dit artikel beschrijft echter niet de stand der fysica, maar vormteen overzicht van mijn eigen aantekeningen.
Vormen van bliksemontladingen
Richard Feynman onderscheidt drie vormen van bliksemontladingen. Het begint met een beginfasemet een serie van 50m lange ontladingen, elk gevolgd door 50μs-pauzen. De beginfase wordtgevolgd door een hoofdontlading, die het tevoren geïoniseerde kanaal volgt. In de derde fase kandan nog een serie extra ontladingen opeenvolgen.In het algemeen kan men een bliksem als volgt beschrijven
3
:
 primaire types: binnen een wolk IC
4
), wolk tot wolk (CC
5
) en wolk-bodem (CG
6
).
fasen: de
 step leader 
7
 fasen (met elk een enkele 1μs ontlading
8
en 50μs pauze
9
, dehoofdontlading (10,000 ampère piekstroom en 20 Coulombs ontlading) en navolgendeontladingen.
lengte: 1km-2km, tot maximaal 5-10km.
De gemiddelde negatieve bliksemschicht voert een stroomsterkte van 30.000 ampère (30kA), verplaatst 15 coulomb elektrische lading en 500 megajoule energie. De zwaarstecategorie bliksems voert 120 kA en transporteert 350 coulomb.
De stijgtijd van de stroomsterkte in een bliksem kan 7000 A/microseconde bedragen
.
De veldsterkte bedraagt 200.000 V/m
.Daarmee begon ik een model voor de step leader te ontwikkelen, om de diverse verschijnselen af te beelden.
1Gepubliceerd in Modeling Lightnings enDe Eigenfrequenties Van de Materie (de Wereldformule) 2The Feynman Lectures on Physics(1964)3Alhoewel de bliksem altijd door een donder wordt begeleid, hoort men dit geluid niet altijd. Er zijn echter ook  bliksems zonder donder, waarin de lichtflitsen geluidloos door het verbranden van methaan ontstaan →Catatumbolightningin Venezuela4intra-cloud5cloud to another cloud6cloud-ground7zie de filmweergave in Lightning_formation.gif   8bij 1/6 van de lichtsnelheid.9The Feynman Lectures on Physics(1964), hoofdstuk 9-610Blitz11Blitz
 
De simulatie van de stepped leader 
fase
Om een volwaardige bliksem te produceren is een speciale initiale procedure vereist, die uit eenaantal 50 meter lange ontstekingsfasen bestaat.Voor een standaard bliksem zijn per kilometer dus 20 stappen van 50m lengte nodig. Het volgendemodel past een serieschakeling van 20 diacs toe, waarvan er maar 6 worden geschetst. Natuurlijk moeten deze gemodelleerde diac's bij een schakelspanning van ca. 1 tot 1 megavolt ontsteken!Het grote aantal stappen is niet direct in staat het kanaal te ontsteken. Het concept moet elke diacvolgens een speciale strategie ontsteken. Bovendien hebben wij een extra LC-circuit nodig om de50μs pauzes te kunnen simuleren. Anders eindigt de ontsteking in een gigantische flits, die devoorafgaande vertakkingsfase niet kan afbeelden.Het initiële proces ter voorbereiding van de ontsteking baseert op een grote voorraad aan positieveof negatieve ladingsdragers. Het model omvat dus naast de grote batterij een hoofdreservoir voor ladingsdragers, dat bij de hoofdontsteking geheel worden geleegd. Dit reservoir wordt in het modelals RC-sectie R1, C1 aangelegd.Een sterk vertraagde opname van een stepped leader ontsteking
laat zien hoe de 50m ontstekingenzich via enorm veel vertakkingen voortplanten. Daarbij vormt de bliksemontlading een patroon alseen omgekeerde struik of boom. Ik besloot mij op de individuele tak te concentreren, dieuiteindelijk het hoofdkanaal zal vormen. Het model moet echter zo gedimensioneerd worden, dat er genoeg lading voor alle takken en doodlopende ladingskanalen overblijft.Uit het voortreffelijke videofilmpje kan men aflezen, dat de hoofdontladingsenergie zich steeds inhet begindeel van het ontladingsverschijnsel bevindt, waar het lichtverschijnsel gloeit. De gloeiendhete, oplichtende fase bevindt zich in een kort bereik, dat misschien niet veel langer dan enkelecentimeters kan zijn. Het minimale gloeiende bereik duidt misschien op een hoogfrequentvoortplantingsmechanisme.
12Weergegeven in een videofilmpje Lightning_formation.gif   13Sterk vertraagde video-opname inztresearch.com 
 
 Fig.1: Basismodel voor de Step-Leader Phase
 
De simulatie van de individuele stepped-leader 
fase
Van alle bliksemparameters lijkt er slechts een eigenschap goed definieerbaar: de 50m-sectie van de
 step leader 
ontstekingsfase. De snelle beweging duidt m.i. op een inductie verschijnsel. Bij eengrootteorde van 1 μH/m (ofwel 1 nH/mm) mag de lengte wellicht als 50 μH sectie worden beschouwd.Op een afstand van 1 kilometer van de bliksembron kunnen wij al 20 secties van 50m hebbenafgelegd, zodat er een aaneengesloten reeks van 20 inductieve 50 μH-secties met in totaal 1 mHzelfinductie is ontstaan. De totale capaciteit van alle geioniseerde takken mag worden opgeteld toteen halve bolvormige condensator met een capaciteit van ongeveer 4πε
0
R, die ongeveer 100nFcapaciteit kan aannemen (berekend werd 63nF voor de 630 m radius).Met behulp van deLC Resonance Calculator worden de tijdsconstanten van 1μs en 50μs als volgtgemodelleerd:LCF
c
τR ~ 50m50 μH (50m lengte)500 pF (5m radius)1 MHz~1μsR ~ 1000m1 mH (20 secties)63 nf (630 m radius)20 kHz50μsR ~ 2000m2 mH (40 secties)126 nf (1260 m radius)10 kHz0,1 msR ~ 10.000m10 mH (200 secties)630 nF (~ 6300 m radius )2 kHz0,5 msDe reeds ontstoken serie secties vormt nu de bron voor de daarna te ontsteken LC-sectie. Om te beginnen moet de als laatste plaatsgevonden ontsteking door het opladen van C2 via de zelfinductieL1 worden gevolgd. Dit opladen neemt 50μs in beslag en wordt geïnterpreteerd als pauze. Dan bereikt de diac D1 het ontstekingsniveau en ontsteekt de volgende ontlading in de nieuwe 50m-sectie met een 50 μH zelfinductie en een 500 pF condensator. Voor de condensator was een waarde5000pF een betere keuze geweest (radius R = 50m in C = 4πε
0
R), maar een dergelijke afmetingverlangzaamt de ontstekingsimpuls.
 
 Fig. 2: Het ontsteken van een losse LC-sectie in de step leader fase

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->