Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Green Garden 79

Green Garden 79

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Published by Vojislav Ribar

More info:

Published by: Vojislav Ribar on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

 
Green Garden • broj 79 • ožujak / travanj 2012. • godina XII • cijena 3,50 KM
www.sjemenarna.cominfo@sjemenarna.com
 
KadicaTekuća gnojivaŽičnjaci-štetnici krumpiraHibridi kukuruzaGrah mahunar
 B
o
s
n
i
 
n
d
 
H
e
e
o
n
’ 
C
h
o
i
c
e
2
 
0
 
11/122
 
011/12
 
www.
evjesnik.info
Novi portal za nove ljude.
Zagoooglaj!
Iz sredstava Banke – LINK UCODEP
Č   A
Izvor
Dugoročni krediti iz sredstava Banke, te pokriće istih garancijom kreditno-garantnog onda Udruženja za posao i poduzetništvo LINK Mostar
Korisnici kredita
Krajnji korisnici mogu biti sve pravne osobe (uključujući i start up frme),registrirane kao d.d., d.o.o., i samostalni obrtnici ili samostalni poljoprivredniproizvođači na području BiH u ekonomskoj makro regiji Hercegovina, članovipoljoprivredne zadruge Žalfja Trebinje i Udruženja Eco Line Mostar i UdruženjaOkusi Hercegovinu.
Djelatnosti koje se ne fnanciraju
Trgovina bez vlastite proizvodnje materijalnih dobara i usluga, ugostiteljstvobez vlastite proizvodnje, lutrije i igre na sreću kao i sve aktivnosti koje nisu uskladu sa državnim Zakonima ili propisima Banke.
Namjena kredita
Financiranje obrtnog kapitala (maksimalno 30% od odobrenog kredita) iinvesticije u stalna sredstva (minimalno 70%).
Proizvodne djelatnosti koje se fnanciraju:
1.Proizvodnja meda, Livanjskog sira i sira iz mjeha;2.Uzgoj i prerada voća, povrća, vinove loze i ljekobilja;3.Stočarstvo i peradarstvo;4.Proizvodnja tradicionalnih, tipičnih proizvoda za Hercegovinu.
Iznos kredita
Minimalni iznos pojedinačnog kredita: KM 3.000,00Maksimalni iznos pojedinačnog kredita: KM 30.000,00
Instrumenti osiguranja
Osnovni instrumenti osiguranja:
 Garancija LINK-a u visini 50% pojedinačnog iznosa kredita,
 bianco vlastita mjenica uz mjenično ovlaštenje za popunu,
 ugovorna ovlast,Pored osnovnih instrumenata osiguranja klijent je ovisno o procjeni nositeljakompetencija obavezan osigurati i kombinaciju dodatnih instrumenataosiguranja.
Valuta kredita
KM s valutnom klauzulom
Rok i način korištenja
Prema dinamici ulaganja u projekt, a najduže 12 mjeseci od odobrenjapojedinog kredita.Sukcesivno i/ili odjednom. Po zaključenju Ugovora o kreditu iznos odobrenogkredita se stavlja na raspolaganje plaćanjem prodavatelju ili dobavljaču iliprijenosom na KM-ovski račun Korisnika kredita.
Rok i način vraćanja
Do 60 mjeseci uključujući 6 mjeseci grace perioda na glavnicu (do 9 mjesecigrace perioda za voćarstvo i vinogradarstvo).Otplata kredita će biti u jednakim mjesečnim ratama i u valuti u kojoj je kreditplasiran.
Više inormacija možete dobiti na broj teleona
033 222 999
, puteme-maila
ino@unicreditgroup.ba
ili u bilo kojoj poslovnici UniCredit Bank.
Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar:
tel: +387 36 580-151, Bulevar narodne Revolucije 55 A, Mostar, ino@linkmostar.org
 
U prošlom broju Green Garden glasila u čast nadolazećeg proljeća uveli smo izbor zaNAJ… najljepši vrt, cvjetnjak, travnjak, te najveći plod i najbolji urod. Za sve one koji buduučestvovali u izboru osigurane su nagrade! Sve što trebate učiniti jest uslikati svoje djelo iotograje zajedno sa svojim podacima poslati na našu adresu, osobno dostaviti u jedan odnaših agrocentara ili poslati na e-mail greengarden.glasilo@sjemenarna.com. Pobjednici ćebiti objavljeni u sljedećim brojevima Green Garden glasila.Kako postati član Kluba Green Garden i koristiti razne pogodnosti kao njegov član:jednostavno – preuzmete pristupnicu, ispunite i pošaljete/dostavite prema uputama kojećete pronaći u pristupnici.Godišnja članarina Kluba Green Garden iznosi 25 KM, a članstvo u Klubu Vam donosi brojnepogodnosti pri kupovini u našim agrocentrima. Sva Vaša pitanja vezana za članstvo u KlubuGreen Garden možete poslati na e-mail: greengarden.glasilo@sjemenarna.com.
3
BROJ 79 • OŽUJAK / TRAVANJ 2012.
Riječ urednika
Kadica - zahvalna parkovska cvjetnica .............................................
4
Eševerija - dojmljiva i otporna .................................................................5Suručica (Spirea) ...........................................................................................
6
Proljetni radovi na travnjaku .....................................................................7Tekua gnojiva u hortikulturi ..................................................................10Povrtnjak početkom proljea ..................................................................12Korabica
- manje
poznata kupusnjača .................................................13Žičnjaci (crvi, skočibube) ..........................................................................14Puževi
– sve
značajniji štetnici povrtlarskih kultura .....................15Hibridi kukuruza .........................................................................................16
GlasiloGREEN GARDEN
Nakladnik:
SJEMENARNA d.o.o.Obilazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg BiHTel.: + 387 (39) 700 000;Fax: + 387 (39) 706 572;info@sjemenarna.comgreengarden.glasilo@sjemenarna.comwww.sjemenarna.com
Glavni urednik:
dr. Ivan Ostoji
Redakcijski kolegij:
Ivana Markota, Ivan Peri, Nino Rotim, Matea Pehar,Danko Toli, Mario Ćubela, Ivica Doko, Velimir Lasi
Marketing:
Valentina Vrlji Mii, dipl. oec.Andrea Šaravanja, mr. oec.
Lektor:
Blanka Kraljevi, prof.
Fotografja na naslovnici:
Ivan OstojiMišljenjem Federalnog ministarstva obra-zovanja,, nauke, kulture i športa broj:05-15-5920/04 od 31. 12. 2004. godine asopisGreen Garden oslobođen je plaanja poreza na promet.
Zaštita od korova ..........................................................................................17Grah mahunar - tražena povrtna kultura ............................................18Smanjite štete na vokama od rutave bube .......................................20Grejp za mršavljenje i smanjenje kolesterola ....................................22Pojava i liječenje kloroze ..........................................................................23Suzbijanje monilije na koštičavim vokama .....................................24Cvatnja vinove loze - prskati ili ne! .......................................................25Nova pakiranja hercegovačkih rakija ..................................................26Radovi u pčelinjaku početkom proljea ..............................................27Zanimljivosti.................................................................................................30Nagradna križaljka .....................................................................................30
        S      a         d      r        ž      a        j
Editor’s word 
Novi broj glasila Green Garden na svojim stranicama donosi velikibroj zanimljivih priloga iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje.Najvei broj priloga vezan je za voarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvoi cvjearstvo. Početne stranice glasila obiluju temama iz cvjearstvameđu kojima se izdvaja nekoliko članaka koji obrađuju pojedine cvjet-ne vrste. Tako možete pročitati prilog o eševeriji, spirei, kadicama teprilog o proljetnom uređenju travnjaka.Početkom proljea kree sadnja različitih cvjetnih vrsta kako ukra-snih tako i cvjetnih dekorativnih vrsta koje se sade u saksijama i uzga-jaju na balkonima, terasama i drugim mjestima. Sve te vrste za uspješanrast i razvoj traže i odgovarajua gnojiva. U ovom broju glasila donosimoi poseban prilog o tekuim gnojivima koja se koriste za gnojidbu razli-čitih vrsta cvijea.Ovih dana, na području Bosne i Hercegovine, kree sjetva kukuruza.Na tržištu u BiH ima desetak sjemenskih kua koje nude svoje hibride.Jedna od tih kua je i Syngenta koja u svojoj paleti ima desetak vrhun-skih hibrida koji zauzimaju značajno mjesto u sortimentu kukuruza uBiH. U zadnjem broju glasila pisali smo o sadnji krumpira, a u ovombroju donosimo prilog o najznačajnijim šetnicima krumpira-žičnjacimai načinima njihova suzbijanja. Osim toga u ovom broju možete pročita-ti i prilog o rutavoj bubi-štetniku koja može uveliko smanjiti urod prijesvega na jabučastim vokama ali i na ostalim vonim vrstama te prilogo suzbijanju puževa.Ovo je samo dio sadržaja drugog broja glasila Green Garden u ovoj go-dini. Vjerujemo da e i ostali prilozi u ovom broju pronai svoje čitatelje.
Uredništvo
e new issue of Green Garden, on its pages, brings you many inter-esting articles from dierent elds of agricultural production. e larg-est number of articles is related to the eld of fruit growing, viticulture,vegetable growing and oriculture. First pages are dedicated to the topicsfrom led of oriculture, and among all them there are articles that dealwith particular types of ower, so you can read articles about houseleek,sprirea, tagetes and article about spring lawn decoration.Beginning of the spring is time for planting dierent ower species,such as ornamental and decorative ower types for planting and growingin pots on balconies, terraces and similar places.ese days, in Bosnia and Herzegovina, it’s time for sowing corn. emarket in Bosnia and Herzegovina has a dozen seed companies that oertheir own hybrids of corn. One of these companies is Syngenta which hasin its oer about top ten hybrids of corn occupying important place in themarket of Bosnia and Herzegovina. In the last issue of Green Garden wewrote about planting potatoes, and in this issue we report about the mostimportant pests of potato – wireworms and their control methods. Also,in this issue, you can nd an article about Tropinota hirta – pest that cangreatly reduce yields on apple trees, but also on other kind of fruit trees,and an article about snail control.is is only a part of everything that you can nd in second issue of Green Garden this year. We believe that other articles will also nd theirreaders.
Editor’s ofce 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->