Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Green Garden 81

Green Garden 81

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by Vojislav Ribar

More info:

Published by: Vojislav Ribar on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
Green Garden • broj 81 • srpanj / kolovoz 2012. • godina XII • cijena 3,50 KM
www.sjemenarna.cominfo@sjemenarna.com
 
- Krizanteme – tehnologija uzgoja- Staklena ambalaža- Opadanje plodova s voćaka- Goji bobice- Ocjenjivanje kakvoće meda
 B
o
s
n
i
 
n
d
 
H
e
e
o
n
’ 
C
h
o
i
c
e
2
 
0
 
11/122
 
011/12
 
info@sjemenarna.comwww.sjemenarna.com
S našim
VRUĆIM
 kreditimaone postajustvarnost!
Ljeto namdonosi noveželje.
Do
31.8.2012.
iskoristite izuzetnepogodnosti
VRUĆIH kredita.
Ovekredite možete realizirati:
BEZ JAMACA
u SAMO 24 SATA odkompletiranja dokumentacije
s kamatnom stopom koja jeFIKSNA za cijeli period trajanjakredita
BEZ NAKNADE za obradu kreditaza korisnike JES! Paket računa.
Saznaj više na unicreditbank.ba
 
L j nĆ  
 
U ovom ljetnom broju Green Garden glasila objavili smo otografje prekrasnog vrta obiteljiĆurčić. Tomislav i Sanja sudjelovali su u Green Garden izboru za NAJ… najljepši vrt, cvjet-njak, travnjak, te najveći plod i najbolji urod. Naša nagradna igra je počela već u broju 78(siječanj/veljača), i na adresu Sjemenarne i Kluba Green Garden su pristizale brojne prijavei otografje ponosnih vlasnika uređenih i pažljivo osmišljenih zelenih površina. Nadamo seda ćete uživati u prizorima prekrasnog vrta Sanje i Tomislava, koji su inače i članovi KlubaGreen Garden.Kako postati član Kluba Green Garden i koristiti razne pogodnosti kao njegov član: jedno-stavno – preuzmete pristupnicu, ispunite i pošaljete/dostavite prema uputama koje ćetepronaći u pristupnici.Članstvo u Klubu Vam donosi brojne pogodnosti pri kupovini u našim Agrocentrima.Sva Vaša pitanja vezana za članstvo u Klubu Green Garden možete poslati nae-mail: greengarden.glasilo@sjemenarna.com.
3
BROJ 81 • SRPANJ / KOLOVOZ 2012.
Rije urednika
Igra boja u cvjetnom vrtu ...........................................................................
4
Održavanje travnjaka tijekom ljeta .........................................................5Zelena oaza obitelji Ćuri ..........................................................................5Krizanteme -tehnologija uzgoja ..............................................................
6
Eterina ulja - potreba s razlogom ..........................................................8Draker 10.2 - uinkovito rješenje za mnoge štetne insekte ...........
9
Povrtnjak tijekom ljeta ..............................................................................12Špinat - obilje minerala i vitamina ........................................................13Štete na rajici od koprivine grinje (pauka) .........................................14Zalijevanje povra tijekom ljetnih mjeseci..........................................15
GlasiloGREEN GARDEN
Nakladnik:
SJEMENARNA d.o.o.Obilazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg BiHTel.: + 387 (39) 700 000;Fax: + 387 (39) 706 572;info@sjemenarna.comgreengarden.glasilo@sjemenarna.comwww.sjemenarna.com
Glavni urednik:
dr. Ivan Ostoji
Redakcijski kolegij:
Ivana Markota, Ivan Peri, Nino Rotim, Matea Pehar,Danko Toli, Mario Ćubela, Ivica Doko, Velimir Lasi
Marketing:
Valentina Vrlji Mii, dipl. oec.Andrea Šaravanja, mr. oec.
Lektor:
Blanka Kraljevi, prof.
Fotografja na naslovnici:
Ivan OstojiMišljenjem Federalnog ministarstva obra-zovanja,, nauke, kulture i športa broj:05-15-5920/04 od 31. 12. 2004. godine asopisGreen Garden oslobođen je plaanja poreza na promet.
Staklena ambalaža ......................................................................................16Folijarna prihrana vinove loze .................................................................18Botrytis cinerea Pers. - siva plijesan vinove loze ..............................19Opadanje plodova s voaka ....................................................................20Goji bobice - crveni dijamanti ................................................................23
Šarka šljive (Plum pox virus)
 
sve češća na području Hercegovine........24
Solarnim uređajem protiv zmija
.......................................................25Ocjenjivanje kakvoe meda ....................................................................26Zanimljivosti.................................................................................................30Nagradna križaljka .....................................................................................30
        S      a         d      r        ž      a        j
Editor’s word 
Sredinom ljeta veina radova u vrtovima, vonjacima i vinogra-dima je završena odnosno u ovom periodu godine mnoge povrtnei veina vonih kultura su završile s plodonošenjem. Kasne sortepojedinih vonih vrsta, primjerice breskve i nektarine u punoj suberbi, dok se rane sorte jabuka i krušaka poinju brati. Isto tako,rane sorte grožđa su u fazi dozrijevanja i berbe.I ovaj broj glasila Green Garden na svojim stranicama donosimnoštvo zanimljivih priloga posveenih ljubiteljima cvijea, po-vra, voaka i vinove loze, te nekoliko priloga posveenih zaštitipoljoprivrednih kultura od bolesti i štetnika. Kao i prethodni bro-jevi glasila Green Garden tako i ovaj broj sadrži priloge namijenjenepelarima. Osim toga, tu je i veliki broj korisnih informacija o novimproizvodima koji služe zaštiti od zmija i muha.Od velikog broja tema koje popunjavaju stranice ovog broja glasi-la Green Garden posebno izdvajamo prilog o tehnologiji uzgoja kri-zantema, eterinim uljima, zaštiti povra od koprivine grinje, sta-klenoj ambalaži, folijarnoj prihrani vinove loze, prilog o opadanjuplodova s voaka te vrlo zanimljiv prilog o zaštiti od zmija.Kako bi imali potpune informacije o svim aktivnostima koje suaktualne u poljoprivrednoj proizvodnji sredinom ljeta preporuu-jemo vam da detaljno proitate sve priloge iz ovog broja te obogatitevaše znanje novim spoznajama ali i aktualnostima iz poljoprivredeali i drugih oblasti.
 
Uredništvo 
In mid-summer most works in gardens, orchards and vineyards iscompleted, meaning that during this period many vegetable and fruitcrops are done with fruiting.Late varieties of some fruit species, such as peaches and nectarinesare in full harvest, while early varieties of apples and pears begin togather. Also, early varieties of grape are in the process of maturationand harvest.
is issue of Green Garden brings you many interesting articles ded-icated to owers, vegetables, fruit trees and grape wine, and severalarticles about protection from pests and plant diseases. Like previousissues of Green Garden this one also includes articles intended for bee-keepers. In addition, there is also a large number of useful informa-tion’s about new products that serve to protect from snakes and ies.
Among many interesting articles in this issue of Green Garden wewould like to single out the articles about technology of growing chry-santhemums, essential oils, protection of vegetables from red spidermite, glass bottles, foliar nutrition of grape wine, and article about de-clining fruits from fruit trees and very interesting article about protec-tion from snakes.In order to have complete information’s about all agricultural activi-ties in mid-summer, we recommend that you read carefully all arti-cles in this issue of Green Garden, and enrich your knowledge withlots of new comprehensions.
Editor’s oce 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->