Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GreenGarden72 PRESS

GreenGarden72 PRESS

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Vojislav Ribar

More info:

Published by: Vojislav Ribar on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

 
Green Garden • broj 72 • sijeanj / veljaa 2011. • godina XI • ijena 3 KM
Vjesnici proljećaTop pet sorti krumpiraZimska rezidba breskveZimski pakJapanska kruška
www.sjemenarna.cominfo@sjemenarna.com
 
e-mail: info@sjemenarna.comwww.sjemenarna.com
Vinograd:
količina: 60-70 kg/dulum
Voćnjak:
količina:80-100 kg/dulum
Povrće:
Količina 80-120 kg/dulum
Organsko + mineralno gnojivo NPK 6:8:15 + MgO
PHENIX 
 
3
BROJ 72 • SIIJEČANJ / VELJAČA 2011.
UrednikovarijeSADRŽAJ
VJESNIcI pROLJEćA 4UzGOJ KAKtUSA Iz SJEMENA 5OBOJItE LJEtO LUKOVIcAMA 6LONcI zA cVIJEćE I UKRASNO BILJE 8pOVRtNJAK SREDINOM zIME 9SVJEŽI RADIČ zIMSKA pOSLAStIcA 10ČUVANJE KRUMpIRA KROz zIMU 11REzIDBA GOMOLJA KRUMpIRA DA ILI NE? 12GRIJANJE zAštIćENIh pROStORA 13OBVEzNA REzIDBA SMOKVE ::: KALEMARSKI VOSAKzA zAštItU RANA DRVENAStIh BILJAKA 14zIMSKI pAK zA zAštItU VOćAKA I VINOVE LOzEtIJEKOM zIME 15tOp 5 NAJzNAČAJNIJIh SORAtA KRUMpIRA U BIh 16RADOVI U VOćNJAKU tIJEKOM zIME 18NAJČEšćE pOGREšKE KOD SADNJE VOćAKA 19pItANJA I ODGOVORI 20štEtNIcI U DRVU VOćAKA 21zIMSKA REzIDBA BRESKVE 22SUšENJE KRAKOVA tRSA 23LIJESKA StABLO ILI GRM 24“NAShI” KRUšKE NEštO SASVIM NOVO 26KINESKO JApANSKE SORtE šLJIVE 27NOVI NAČINI VEzANJA VINOVE LOzE I VOćAKA 28BOLEStI KUKURUzA U SKLADIštU 29zANIMLJIVOStI 30
GasGREEN GARDEN
 
Naadn:
SJEMENARNA,široki Brijeg, Obilazna cesa 2788220 široki Brijeg,tel.: ++ 387 (39) 700 000,Fax: ++ 387 (39) 706 572
Gan uredn:
dr. Ivan Osoji
Redas eg:
Josi Brkljača, Nino Roim,Maea pehar, Danko toli, Mario ćubela,Ivica Doko, Velimir Lasi
Mareng:
Valenina Vrlji, dil. oec.
Fgraa na nasn:
Ivan OsojiMiljenjem Federalnog minisarsvaobrazovanja, nauke, kulure i ora broj:05-15-5920/04 od 31. 12. 2004. go-dine časois Green Garden oslobođenje laanja oreza na rome.
prvi broj glasila Green Garden, u 2011. godini, na svojim sraniamadonosi veliki broj animljivi riloga i vjearsva, ovrlarsva, vo-arsva, aie bilja.proljena sadnja lukovia obavlja se oekom ožujka, a veina lu-kovia vae ijekom ljea. Koje lukovie odabrai a roljenu sadnju,kako obavii ibor sadnog mjesa e obavii samu sadnju, sanaje unovie i riloga od naslovom „Obojie ljeo lukoviama“.priloge osveene ovru aoinjemo s radiem, kojeg mnogi sma-raju ravom imskom salaom. Sve o ugoju radia možee roiaina sranii broj 10. Sredinom veljae u južnim odrujima heregovinemnogi roivođai kreu sa sadnjom krumira. Vjeia dvojba, reaigomolje krumira ili ne. Ako se se ve odluili a reidbu gomolja ondao inie o nauima sruke, a o svemu ome možee vie roiai urilogu od naslovom“Reidba gomolja krumira“. Iso ako donosimooseban rilog o važnijim sorama krumira.Sranie osveene voarsvu aoinjemo rilogom o radovima uvonjaku ijekom ime, a nasavljamo s rilogom o ravilnoj sadnjivoaka. Breskva je najasuljenija koiava vona vrsa na odru-ju heregovine. Reidba breskve je vrlo odgovoran i sruan osao okojem ovisi buduu rod. Sve o reidbi breskve možee roiai na sra-nii broj 22. posljednji nekoliko godina abilježena je sve ea oja-va suenja krakova rsova, a i u eregovakim vinogradima. šo jeurok ome roiaje u rilogu kojeg oisuje mr. s. Milorad šubi.Na sraniama koje su osveene voarima donosimo jo animljivinaslova ali vam svakako reoruamo da roiae rilog o jaanskojkrui ili Nasi i rilog o jaansko-kineskim sorama ljiva koje su svevie ražene od roivođaa.Sranie osveene aii bilja isunjene su sa nekoliko ineresan-ni riloga od koji idvajamo: „šenii drva voaka“ i „Bolesi jabu-ka ijekom uvanja“.Nia manje nisu animljivi ni riloi o ugoju rvene djeeline, no-vom nainu veanja vinove loe, lijeski. Ali kako ni o nije sve, iakVam reoruamo da na i Va Green Garden dealjno roiae, a uko-liko smo neo rousili nadamo se da nam o neee amjerii.Urednivo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->