Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
nefrologia

nefrologia

Ratings: (0)|Views: 1,750 |Likes:
Published by rockkko
ANATOMIA IRA IRC SN GN RIÑON TRASTORNOS HEREDITARIOS SHU PTT ENFERMEDADES SISTEMICAS OTRAS INFECCIONES
ANATOMIA IRA IRC SN GN RIÑON TRASTORNOS HEREDITARIOS SHU PTT ENFERMEDADES SISTEMICAS OTRAS INFECCIONES

More info:

Published by: rockkko on Jul 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

 
Njf}klk`âi
Sé`. 9
Âneadj
UJBI 9. ]JSITK INÉUKBK"FATAKLÔ@ADK. ......................................................................4
9.9. Iniukbâi }jnil. ..........................................................................................................49.=. Fataklk`âi }jnil. ...........................................................................................................49.4. Milindj gae}ktilank. ....................................................................................................59.5. Fataksiuklk`âi ejl skuitak. ..........................................................................................69.:. Fataksiuklk`âi ejl fôtfk}k. ..........................................................................................09.6. Jyzalam}ak édaek —mitj. ...............................................................................................09.0. Fataksiuklk`âi ejl dildak. .............................................................................................7
UJBI =. DLITAFADIDAÔN TANE]ÔBADI. .............................................................................1UJBI 4. ANTZFADAJNDAI ]JNIL I@ZEI 'A]I!. .................................................................1
4.9. Ejfanadaôn. ..................................................................................................................14.=. Eai`nôtuadk ej li antzfadajndai }jnil i`zei. ................................................................1
UJBI 5. ANTZFADAJNDAI ]JNIL D]ÔNADI 'A]D!. ..............................................................1
5.9. Ejfanadaôn ej A]D. ......................................................................................................15.=. Binafjtuidaknjt dlânadit ej li antzfadajndai }jnil d}ônadi. ...........................................15.4. U}iuibajnuk tztuauzuavk ej li A]D. ............................................................................99
UJBI :. TÂNE]KBJ NJF]ÔUADK 'TN!. .............................................................................99
:.9 Ejfanadaôn. ................................................................................................................99:.=. Dlânadi q dkbsladidaknjt ejl tâne}kbj njf}ôuadk. ....................................................99
UJBI 6. KU]KT TÂNE]KBJT. .............................................................................................99
6.9. Iluj}idaknjt ejl tjeabjnuk. .....................................................................................99
UJBI 0. @LKBJ]ZLKNJF]AUAT '@N!. ................................................................................9=
0.9. Ejfanadaknjt. .............................................................................................................9=0.=. @lkbj}zlknjf}auat q dkbsljbjnuk. ..........................................................................9=0.4. @lkbj}zlknjf}auat ej dibmakt bânabkt"njf}ktat laskaeji. .......................................9=0.5. @lkbj}zlknjf}auat bjbm}inkti. ..............................................................................9=0.:. @lkbj}zlknjf}auat bjbm}inks}klafj}iuavi. ..............................................................940.6. @lkbj}zlknjf}auat bjtin`ail A@I" Jnfj}bjeie ej Mj}`j}. ......................................9:
UJBI 7. ]AÙÔN Q JNFJ]BJEIEJT TATUÁBADIT. ..........................................................9:
7.9 Njf}ksiuâi eaimáuadi. ................................................................................................9:
UJBI 1. U]ITUK]NKT UZMZLI]JT GJ]JEAUI]AKT. ....................................................9:
1.9 Jnfj}bjeie }jnil sklayzâtuadi ejl iezluk. ................................................................9:
UJBI 93. TÂNE]KBJ GJBKLÂUADK Z]ÁBADK 'TGZ! Q Sß]SZ]I U]KBMÔUADI U]KBMKDAUKSÁNADI 'SUU!. ..............................90
 
banaBINZIL 4 DUK
Sé`. =
 
Njf}klk`âi
Sé`. 4
UJBI 9. ]JSITK INÉUKBK"FATAKLÔ@ADK.
9.9. Iniukbâi }jnil.
Jl }aùôn jt zn ô}`ink ej jtu}zduz}i dkbsljoi yzj lljvi i dimk fzn"daknjt dkbk li jwd}jdaôn ej ejtjdgkt, li }j`zlidaôn ejl jyzalam}akédaek"mitj j gae}ktilank q li tjd}jdaôn gk}bknil.Li njf}kni jt li znaeie fzndaknil. Diei njf}kni tj dkbsknjejl `lkbá}zlk q lkt uÿmzlkt }jniljt.Li si}je disali} `lkbj}zli} jt li bjbm}ini ej ﬉lu}idaôn q dknt"ui ej u}jt jtu}zduz}it yzj ejmjn tj} iu}ivjtieit sk} ukei bkládzliyzj viqi i tj} jwd}juiei sk} li k}ani?9! Disi ejl`iei ej dálzlit jnekujlailjt fjnjtu}ieit.=! Bjbm}ini mitil `lkbj}zli} 'BM@!, tzmqidjnuj i átui. Li bjb"m}ini mitil `lkbj}zli} 'BM@! tjsi}i = jtsidakt va}uziljt jn jl`lkbá}zlk?i. Jl jtsidak “jwu}idisali}‒, sk} fzj}i ej li BM, dknuajnj jljsaujlak vatdj}il. Lkt ejsôtaukt “tzmjsaujlailjt‒ tj tauÿinjn jtuj jtsidak, jnu}j li BM q lkt sjeadjlkt ej lit dálzlitjsaujlailjt.m. Jl jtsidak “jnekdisali}‒, sk} ejnu}k ej li BM, dknuajnj lktdisali}jt s}ksaibjnuj eadgkt q lit dálzlit ejl bjtin`ak'“kvallk `lkbj}zli}‒!. Lkt ejsôtaukt “tzmjnekujlailjt‒ tjtauÿin jn jtuj jtsidak, jnu}j li BM q li si}je disali}.4! Dálzlit jsaujlailjt vatdj}iljt k skekdaukt. Jl skekdauk jt li dálzlijtjndail jn li fzndaôn `lkbj}zli}, qi yzj dkntuauzqj jl ﬉lu}k béttjljduavk. Jl bjtin`ak jt zn i}biôn ej tktuán tauziek jnu}jlkt disali}jt `lkbj}zli}jt.
Fa`z}i 9. Ejuillj ej zn dk}sÿtdzlk }jnil.
9.=. Fataklk`âi }jnil.
Jl }aùôn jt jl ô}`ink jndi}`iek ej binujnj} li gkbjktuitat ejlbjeak anuj}nk. Eai}aibjnuj tj ﬉lu}in is}kwabieibjnuj 973l eji`zi , ej lkt yzj tôlk tj jwd}jui zn 9*. U}it li ﬉lu}idaôn jn jl `lkbá"}zlk, lkt uÿmzlkt tj jndi}`in ej }jimtk}mj} q tjd}jui} aknjt q ku}ktjljbjnukt, gitui fk}bi} li k}ani ej﬉nauavi, yzj nk jt bét yzj znzlu}i﬉lu}iek ejl slitbi.Lit fzndaknjt s}andasiljt ejl }aùôn tkn?9! Jlabanidaôn ej lkt ejtjdgkt nau}k`jniekt fk}biekt sk} jlbjuimklatbk.=! ]j`zlidaôn ejl jyzalam}ak gae}kjljdu}klâuadk4! Binujnabajnuk ejl jyzalam}ak édaek"métadk.5! S}kezddaôn gk}bknil? tj jndi}`i ej fk}bi} j}au}kskqjuani q s}kezdj vauibani E iduavi. Iejbét, jn jl }aùôn tj s}kezdj liiduavidaôn ejl joj vitks}jtk} }jnani"in`akujntani"ilektuj}kni.
Fzndaknjt ej lkt uÿmzlkt.
UßMZLK S]KWABIL? dkntuauzaek sk} zn jsaujlak dalâne}adk dkn`}in disidaeie }jimtk}uavi'jl 77* ej lk ﬉lu}iek tj }jimtk}mj jn jtuikni!. Tj }jimtk}mj `}in si}uj ejl tkeak, skuitak, z}ji, édaek ÿ}adk,dildak, fôtfk}k, ilmÿbani, madi}mkniuk q `lzdkti'BA] 16"10F, =4:!.
BZQ ABSK]UINUJ
Li eatfzndaôn ejl UDS s}kezdj jl tâne}kbj ej Findkna.
Fa`z}i =. U}intsk}uj q binjok ej aknjt q i`zi jn li njf}kni. IIF?i}uj}akli ifj}jnuj8 IJF? i}uj}akli jfj}jnuj8 '9!? édaek si}iibankgasÿ}adk8 '=!? anuj}dibmaiek} Ni
(
?=Dl
"
?H 
(
.
 ITI EJ GJNLJ? iyzâ tj jndzjnu}i jl dku}intsk}uj Ni(? H(?=Dl" 'u}intsk}uiek} ejfjduzktk jn jl Te. ej Mi}uuj} q eaini ej lkteaz}áuadkt ejl iti!.UßMZLK EATUIL? tj }jimtk}mj tkeak i dibmak ej dildak bjeain"uj zn dku}intsk}uj ejsjneajnuj ej SUG. Li ilektuj}kni }jimtk}mjtkeak q tjd}jui skuitak j gae}k`jnaknjt.Li }j`zlidaôn ejl i`ziejsjnej ejl IEG'dkndjnu}idaôn ﬉nil ej li k}ani!.Jl u}intsk}uiek}ej Ni( q Dl" tj angamj sk} lit uaidaeit.Jl isi}iuk qzwui`lkbj}zli} dknu}kli lkt navjljt ej tkeak, lis}jtaôn i}uj}ail q jl ﬉lu}iek `lkbj}zli}.Tj`ÿn li dkndjnu}idaôn eatuil ej dlk}k q li s}jtaôn ej lit i}uj}aitif+jfj}jnuj, lit dálzlit ejl isi}iuk qzwui`lkbj}zli} tauzieit jn lii}uj}akli ifj}jnuj tj`}j`in }jnani, yzj iduavi li in`akujntani 'VDifj}jnuj q jfj}jnuj dkn jfjduk ﬉nil ej izbjnuk ej li ﬉lu}idaôn! q sktuj}ak}bjnuj li ilektuj}kni.IDLI]IBAJNUK'DLJI]INDJ!? jt jl vklzbjn ej slitbi yzjyzjei lam}j ej zni tztuindai u}it siti} sk} jl }aùôn. Tj dildzlibjeainuj li fô}bzli? Jl idli}ibajnuk tj zualai jn li dlânadi si}i dknkdj} ku}kt si}é"bju}kt ej fzndaôn }jnil.Anzlani, d}jiuanani 'D}!? tkn tztuindait ﬉lu}ieit, sj}k nk }jimtk}"maeit na tjd}juieit jn lkt uÿmzlkt, sk} lk yzj tkn zn ﬉jl aneadiek}ejl ﬉lu}iek `lkbj}zli}.Jl idli}ibajnuk ej d}jiuanani uajnj vilk}jt jnu}j 933"9=3 bl+ban.Jt jl aneadiek} bét s}jdk ej ejuj}ak}k ej li fzndaôn }jnil, qiyzj li dkndjnu}idaôn ej li d}jiuanani tôlk tj jljvi jn slitbi dzinektz idli}idaôn, jt ejda}, jl ﬉lu}iek `lkbj}zli}eatbanzqj sk} ejmiokejl :3* ej tz vilk} nk}bil'BA] 10"17, 1!.JWD]JDAÔN F]IDDAKNIL EJ TKEAK? jt jl bjok} si}ébju}ksi}i eafj}jndai} jl f}iditk }jnil fzndaknil k s}j}}jnil ejl si}jn"yzabiuktk.
 
JFNi<9? A]I s}j}}jnil, ukek jl tkeak tj }jimtk}mj 'si}i eatba"nza} lit sá}eaeit ej vklzbjn!JFNi>9? A]I jtuimljdaei, jl tkeak nk tj ﬉lu}i k lkt uÿmzlkt nkszjejn }jimtk}mj}lk sk} ljtaôn.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andrea García liked this
Patricia Trejo liked this
Patricia Trejo liked this
dameris21 liked this
Karina Ibarra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->