Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Peace Corps Training Assistant Vacancy 2013 TA PC

Peace Corps Training Assistant Vacancy 2013 TA PC

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Peace Corps Training Assistant
Peace Corps Training Assistant

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/27/2013

 
^X ]ndhn Hfrps ]aibippikns
_an ^kitno Xtdtn ]ndhn Hfrps prf`rdg ik tan ]aibippikns snnls qudbijino hdkoiodtns jfr tanpfsitifk fj5
_SDIKIK@ DXXIX_DK_
(Hfon5 _D)
_Y]N FJ HFK_SDH_5 ]nrsfkdb Xnrvihns HfktrdhtCDXIH J^KH_IFK FJ ]FXI_IFK5
^konr tan oirnhtifk dko supnrvisifk fj tan _rdikik` Gdkd`nr, tan _rdikik` Dssistdkt suppfrtsdhtivitins prigdriby rnbdtno tf tan dogikistrdtivn dko bf`istihdb hfgpfknkts fj trdikik` prf`rdgswitaik tan oirnhtifks, pfbihins dko prfhnourns fj ]ndhn Hfrps/]aibippikns. Gdy suppfrt onsi`k,igpbngnktdtifk dko nvdbudtifk fj prn-snrvihn dko ik-snrvihn trdikik`s (]X_/IX_) ds dssi`kno.
Gdefr Outins dko Snspfksicibitins5@nknrdb
 
^konrstdko dko suppfrt ]ndhn Hfrps’ `fdbs, paibfsfpay,
dko gissifk ik tan ]aibippikns.
Xtuoy dko ukonrstdko tan _rdiknns’ dko Zfbuktnnrs’ prfenht pbdks dko dssi`kgnkts.
 
 
Cnhfgn jdgibidr wita tan fvnrdbb fcenhtivns, onsi`k, dko onbivnry fj vdrifus ]X_/IX_hfgpfknkts.
 
Dht ds iktn`rdb trdikik` stdjj gngcnr< jfstnr prfouhtivn dko hffpnrdtivn wfrlik`rnbdtifksaips dgfk` stdjj, Zfbuktnnrs dko hfggukitins.
Dogikistrdtivn dko Jikdkhidb Dogikistrdtifk
 
Dssist tan Dogikistrdtivn & _rdikik` Hffroikdtfr (D_H) ik tan onvnbfpgnkt dkoigpbngnktdtifk fj pfbihins dko prfhnourns rn`droik` tan usn fj dko dhhnss tf dbb ]ndhnHfrps dko/fr trdikik` sitn nquipgnkt dko snrvihns.
 
Ik striht hffroikdtifk wita tan D_H, dssist wita jishdb, hfst dko cuo`ntik` hfktrfbs dko prfhnourns, ikhbuoik` tan gfkitfrik` fj `ffos dko snrvihns, ds wnbb ds hffroikdtik` tandhhfuktik`, hfst rnpfrtik` dko vfuhanr systng.
 
Dssist D_H ik prnpdrik` vfuhanrs jfr Pdbl-drfuko dbbfwdkhns fj ]H _rdiknns, rnvinwtrdvnb hbdigs dko pnr-oing fj stdjj, ds wnbb ds hffroikdtn ftanr oiscursngnkts jfr snrvihnsrnkonrno ik suppfrt fj tan ]X_ dko/fr IX_s.
 
Gnnt rn`ubdrby wita tan D_H tf rnpfrt fk dbb ]X_/IX_ jikdkhidb, cuo`ntik`, dko bf`istihdb
 
gdttnrs.
 
Gfkitfr ]X_ Xtdjj Hdsa Dovdkhns dko Biquiodtifks.
Nvnkts Gdkd`ngnkt
 
Dssist tan D_H ik drrdk`ik` bfo`ik` knnos wita trdikik` vnkun (aftnb) gdkd`nr dkotanrndjtnr rnvinws dko rnhfkhibns cibbs dt trdikik` vnkun.
 
Dssist D_H ik hffroikdtik` dky gndb snrvihn rnquirno ourik` _rdikik` fj _rdiknrs (_F_),]X_ frinktdtifk wnnl, trdikik` odys, dko jikdb ]X_ wnnl. _dln hdrn fj tignby rnpfrtik` fj gndb hfsts.
 
Snpfrts tf tan D_H fk d tignby cdsis dky uphfgik` rnquirngnkts, dko dky hfkhnrks fj tan]X_ stdjj dko _rdiknns.
 
Dssist ik paftfhfpyik` dko prnpdrdtifk fj trdikik` gdtnridbs.
 
Dssist ik shanoubik` dbb ]H vnaihbns usno jfr tan ]X_/IX_ dko, ik hfkeukhtifk wita ]X_orivnrs, dssurn tadt dbb vnaihbns drn lnpt ik prfpnr fpnrdtik` hfkoitifk.
Ftanr outins
 
Cdsno upfk tan rnquirngnkts fj ]X_/IX_ trdikik`s, ionktijy dko fr`dkizn dbb bf`istihdbsuppfrt knhnssdry tf jdhibitdtn stdjj, ]H_/Z trdvnb dko pdrtihipdkts sitn visits, jinbo trips,sfhidb dko ftanr nvnkts.
 
Dttnko stdjj gnntik`s tf sfbihit tan bf`istihdb knnos jfr tan trdikik` prf`rdg.
 
Cn dhhnssicbn tf _rdiknns/Zfbuktnnrs tf prfvion tnhakihdb dko/fr hubturdb ikjfrgdtifk dkoiksi`at.
 
Dssist ]X_ stdjj tf rnsndrha dko dssngcbn ikjfrgdtifk fk hfggukity rnsfurhns (cdkl, pfstfjjihn, dko iktnrknt bfhdtifks, gdrlnts, tfurist dttrdhtifks, dko gfrn).
 
]drtihipdtn ik trdikik` snssifks ds dpprfpridtn fr rnqunstno.
 
Gdiktdik d prfjnssifkdb dko pfsitivn pucbih igd`n wita tan trdikik` stdjj,_rdiknns/Zfbuktnnrs dko tan bfhdb hfggukity.
 
Dttnko dssi`kno trdikik` snssifks wita ftanr stdjj.
 
]rnpdrn jikdb rnpfrts pfst-trdikik` ds dssi`kno.
 
Ongfkstrdtn tf _rdiknns/Zfbuktnnrs dk njjnhtivn hrfss-hubturdb wfrlik` rnbdtifksaip.
 
Nxnhutn ftanr tdsls ds ontnrgikno cy tan D_H dko _G.
Dhts ds d HF_S 
5 _an _rdikik` Dssistdkt dhts d
Hfktrdhtik` Fjjihnr’s _nhakihdb Snprnsnktdtivn
 (HF_S) jfr trdikik` hfktrdhtudb d`rnngnkts.
Dht ds d bf`istihidk5
_an _rdikik` Dssistdkt (_D)wibb cn rnquirno tf hfurinr hdsa dko/fr  purhadsn fronrs tf vdrifus vnkofrs waf jurkisa suppbins dko/fr snrvihns tf ]X_ trdikik` sitn, fr ftanr bfhdtifks ds oirnhtno cy tan Hfktrdhtik` Fjjihnr. _an _D wibb kft cn jukhtifkik` ds d prfhurngnkt fjjihidb cut wibb fkby cn dhtik` ds dk iktnrgnoidry cntwnnk tan Hfktrdhtik` Fjjihnr dko tan vnkofr. _an _D wibb kft nxnrhisn dky prfhurngnkt oishrntifk hfkhnrkik` tan suppbins fr snrvihns tf cn purhadsno fr tan hfst bigits fj tansn purhadsns< tansn wibb cn ontnrgikno cy tanHfktrdhtik` Fjjihnr. _an _D gdy dbsf cn rnquirno tf hfurinr hdsa tf ]H trdiknns fr vfbuktnnrs.
 
Xdjnty dko Xnhurity Snspfksicibitins5
]nr GX30=, dbb gngcnrs fj tan ]ndhn Hfrps gust cnjdgibidr wita tan Ngnr`nkhy Dhtifk ]bdk, tanir rnspfksicibitins ik tan nvnkt fj dk ngnr`nkhy, dkowita prfhnourns jfr rnpfrtik` dko rnspfkoik` tf sdjnty dko snhurity ikhionkts.
Ikanrnktby @fvnrkgnktdb Jukhtifk (I@J) Ofhugnktdtifk tf ikhbuon ik ]XH Xtdtngnkts fj Pfrl 
 ‘ 
ij/wank ]fst rnhnivns dpprfvdb tf gfoijy tan afst hfuktry rnsionkt ]XH hfktrdhts5Gdy cn onsi`kdtno d suc-hdsainr.
(Onsi`kdtno cy tan Hainj Jikdkhidb Fjjihnr)
 
Snspfksicibitins ds d suc-hdsainr ikhbuon pnrjfrgik` bigitno hdsa oiscursngnkts ds oirnhtno cytan OGF, prfpnr oiscursik` dko hfbbnhtik` fj jukos, prfpnr dhhfuktik` jfr jukos dovdkhno,sdjn`udroik` jukos dovdkhno, dko dhhnptik` pnrsfkdb rnspfksicibity dko jikdkhidb bidcibity6 jfr jukos djtnr suhhnssjub hfgpbntifk fj tan rnquisitn trdikik` jfr pnrjfrgik` suc-hdsainr outins.
(Xnn GX 0:= dko FJGA 48)ONXISNO T^DBIJIHD_IFKX4. Nouhdtifk5
Hfbbn`n on`rnn rnquirno, prnjnrdcby ik tan drnds fj hfggukity onvnbfpgnkt, nouhdtifk,fr trdikik`.
3. ]rifr Pfrl Nxpnrinkhn5
Dt bndst tarnn yndrs fj prf`rnssivnby rnspfksicbn wfrl ik trdikik` dko nvnktsgdkd`ngnkt, wita ongfkstrdtno nxpnrinkhn dko pdssifk jfr wfrl witaik dk iktnrhubturdbhfktnxt is rnquirno.
]rifr wfrl ik tan drnd fj vfbuktnnr trdikik`, dko nxpnrinkhn wfrlik` wita ]ndhn Hfrps wfubo cn dk dovdktd`n.
8. Bdk`ud`n ]rfjihinkhy5
Bnvnb IZ prfjihinkhy ik Nk`bisa dko Jibipikf, dko tan dcibity jfr hrfss hubturdbhfggukihdtifk slibbs.
]rfjihinkhy ik d gdefr Jibipikf oidbnht wfubo cn dk dovdktd`n.
>. Lkfwbno`n5
@ffo wfrlik` lkfwbno`n fj trdikik` dko nvnkts gdkd`ngnkt, ds wnbb ds `nknrdbdogikistrdtivn suppfrt slibbs drn rnquirno jfr tais pfsitifk.
:. Dcibitins dko Xlibbs5
Nxhnbbnkt hfgputnr slibbs. @ffo wfrlik` lkfwbno`n fj dogikistrdtivn prfhnourns,fr`dkizdtifkdb slibbs dko dhhfuktik`/cuo`ntik` slibbs. ]aysihdbby jit tf wfrl bfk` afurs

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->