Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
52345034 Constantin Radulescu Motru Psihologia Poporului Roman (1)

52345034 Constantin Radulescu Motru Psihologia Poporului Roman (1)

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Cardauc Ian

More info:

Published by: Cardauc Ian on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
 
CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU
PSIHOLOGIA POPORULUIROMÂN
 
Colecţia de studii ƕi eseuriRedactor: Eugenia Petre©Editura Paideia, 1999cos. ctefan cel Mare nr. 2, sector 1 71216 Bucureƕti, Româniatel. : (00401) 210.45.93, fax: (00401) 210.69.87 Str. Bucur nr. 18, sector 4Tel: (00401) 330.80.06Descrierea CIP a Bibliotecii NaţionaleRĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTINPsihologia poporului român / Constantin Rădulescu - Motru. - Bucureƕti : Paideia, 1998 p. ; 17cm. - (Colecţia studii ƕi eseuri) ISBN 973-9368-43-3159.922.4(498)CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRUPSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN cI ALTE STUDII DE PSIHOLOGIE SOCIALĂEdiţie îngrijită de ALEXANDRU BOBOC
 
Motto:ͣÎn om este atâta realitate câtă este în el energie de muncă͞(C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic, 1928)ͣPână la adânci bătrâneţe, n-a încetat să cugete ƕi să-ƕi pună probleme, să se adapteze spiritualtendinţelor epocii contemporane͞ (M. Ralea, 8 martie 1957)NOTĂ INTRODUCTIVĂReprezentant de seamă al ƕcolii filosofice româneƕti (într-un fel, în spiritul lui T. Maiorescu putândfi considerat chiar iniţiator), gânditor cu formaţie enciclopedică, savant, dar ƕi remarcabil dascăl ƕipro-motor al noului în educaţie ƕi învăţământ, Constantin RĂDULESCU-MOTRU (n. 2.02.1868 ʹ m.6.03.1957) rămâne, orice s-ar spune, una dintre personalităţile de prim rang din istoria Românieimoderne.Continuând orientarea marilor noƕtri cărturari spre promovarea ƕi afirmarea valorilor culturiinaţionale, autorul Personalismului energetic ajunge la o împlinire teoretică proprie, într-oconcepţie care preţuieƕte totodată faptul pozitiv ƕi exigenţele raţiunii, continuând astfel îndemnulspre echilibru ƕi armonizarea valorilor instituite prin criticismul kantian ƕi menite să dea unfundament dezvoltărilor teoretico-metodologice con-structive, dar care să constituie în acelaƕitimp matricea unei filosofii activiste, finalizată într-o teorie a vocaţiei, cu rol hotărâtor ͣîn culturapopoarelor͞. Căci ͣvocaţia͞ este o chemare, iar ͣomul de vocaţie are o productivitate originală ƕi închinată binelui social, cum nu o au ceilalţi oameni͞; mai mult, omul de vocaţie este ͣacela carecorespunde pământului pe care trăieƕte͞ ƕi care ͣgăseƕte în muncă întregirea lui ideală͞.ͣPersonalismul energetic͞ ƕi întregirea lui în teoria vocaţiei au la bază o cercetarepsihologică temeinică, finalizată în scris cu mână de maestru în formularea unei concepţiipsihologice moderne, înţeleasă ca unitate între teoria psihologică ƕi analiza unor fenomeneconcrete ce aparţin studiilor de psihologie socială. În acest sens, psihologia persoanei ƕi concepţia asupra personalităţii îƕi află o ilustrare într-un studiu avizat al psihologiei poporului român ƕi al civilizaţiei române moderne. Alături de scrierilede psihologie ƕi de filosofie, micile studii consacrate acestor teme se dovedesc astăzi de mareactualitate. Căci realizarea ͣomului de vocaţie͞ trebuie să aibă loc în colectivităţi moderne binestructurate, ale căror forme superioare sunt, fără doar ƕi poate, popoarele, naţiunile. Tocmaipentru aceasta (sublinia ilustrul psiholog ƕi filosof în: Vocaţia. Factor hotărâtor în culturapopoarelor, 1935), vocaţia ͣse arată atunci când ea este cerută de instinctul de conservare a unuipopor; ea este o manifestare a energiei poporului întreg... este o canalizare a energiei poporului,ƕi, prin canalizare, ea este, în acelaƕi timp, o valorificare͞.Fără a încerca aici o caracterizare a concepţiei lui Rădulescu-Motru (a se vedea ͣPostfaţa͞,cu trimiterile bibliografice necesare), menţionăm că lectura studiilor ce urmează nu poate fi decâtinstructivă ƕi plină de îndemnuri către formarea unei conƕtiinţe critice ƕi, în genere, a spiritului dediscernământ, bazat pe realism ƕi obiectivitate... Fără să colorăm nota critică (până la criticism, pealocuri!), nu putem să nu observăm valoarea de excepţie, venită de această dată prin analiza

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->