Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ergonomichni Principi Rabotni Mesta

Ergonomichni Principi Rabotni Mesta

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Deyana Ilieva

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
 147
Ергономични
 
принципи
 
и
 
задачи
 
при
 
проектиране
 
на
 
 работни
 
съоръжения
 
и
 
системи
 
Димитрина
 
 Я
.
Караманска
1
,
Искра
 
Н
.
Йошовска
2
 Анотация
 
В
 
статията
 
се
 
представят
 
основни
 
ергономични
 
задачи
,
принципи
 
и
 
изисквания
 
за
 
проектиране
 
на
 
работни
 
съоръжения
 
и
 
системи
 
при
 
съблюдаване
 
на
 
европейските
 
стандарти
.
 Ключови
 
думи
:
ергономични
 
принципи
,
задачи
,
проектиране
,
работни
 
системи
,
съоръжения
.
 
I.
В
ЪВЕДЕНИЕ
 
Трудовото
 
ежедневие
 
на
 
съвременния
 
човек
 
е
 
немислимо
 
без
 
използване
 
и
 
 работа
 
с
 
нови
 
техники
,
технологии
 
и
 
други
 
 работни
 
съоръжения
.
 Човешката
 
дейност
 
може
 
да
 
бъде
 
оптимизирана
 
с
 
помощта
 
на
 
ергономичен
 
подход
 
при
 
проектирането
 
й
.
Прилагането
 
на
 
ергономичен
 
подход
 
при
 
проектирането
 
на
 
човешката
 
дейност
,
 разглеждана
 
като
 
своеобразна
 работна
 
система
”,
е
 
важен
 
момент
 
в
 
процеса
 
на
 
проучване
 
на
 
взаимодействието
 
между
 
хора
,
техниката
 
и
 
 работна
 
околна
 
среда
,
при
 
който
 
се
 
отчитат
 
човешките
 
възможности
,
умения
,
ограничения
 
и
 
нужди
.
II.
Р
АБОТНА
 
СИСТЕМА
 
И
 
НЕЙНИТЕ
 
КОМПОНЕНТИ
 
А
.
Работна
 
система
 
Работната
 
система
 
обединява
 
хората
(
операторите
),
 работните
 
съоръжения
(
включително
 
и
 
машините
),
непосредственото
 
пространство
,
околна
 
среда
,
 работните
 
задачи
,
процеси
,
управлението
 
и
 
организацията
,
и
 
взаимодействието
 
между
 
тях
[6].
Като
 
 работна
 
система
 
може
 
да
 
се
 
 разглежда
 
всяка
 
човешка
 
дейност
,
извършвана
 
от
 
един
 
човек
 
или
 
група
 
хора
 
в
 
производствено
 
предприятие
,
офиси
 
и
 
в
 
бита
.
Б
.
Компоненти
 
на
 
 работната
 
система
 
Трите
 
основни
 
компонента
 
на
 
 работната
 
система
 
са
 
човекът
(
оператор
),
 работното
 
съоръжение
 
и
 
средата
[3].
Операторът
– 
 
това
 
е
 
човекът
(
или
 
група
 
хора
),
извършващ
 
определена
 
дейност
 
с
 
машини
 
и
 
 работни
 
съоръжения
 
за
 
достигане
 
на
 
предварително
 
зададена
 
цел
.
 Работните
 
съоръжения
 
са
 
машини
,
инструменти
,
устройства
,
мебелировка
,
инсталации
 
и
 
други
 
елементи
,
използвани
 
във
 
всяка
 
конкретна
 
 работна
 
система
.
Работното
 
съоръжение
 
е
 
само
 
един
 
от
 
компонентите
 
на
 
 работната
 
система
 
и
 
не
 
бива
 
да
 
се
 
 разглежда
 
изолирано
.
Добрият
 
проект
 
на
 
 работна
 
система
 
започва
 
с
 
човека
-
оператор
.
Взема
 
се
 
под
 
внимание
 
очакваното
 
взаимодействие
 
на
 
човека
 
с
 
 работното
 
съоръжение
,
както
  ________________________________________________ 
1
Димитрина
 
Караманска
,
Департамент
 
по
 
Хуманитарни
 
науки
,
Химикотехнологичен
 
и
 
металургичен
 
университет
,
София
,
Бул
.
Кл
.
Охридски
8, E-mail: d_karamanska@hotmail.com
2
Искра
 
Йошовска
,
Департамент
 
по
 
Хуманитарни
 
науки
,
Химикотехнологичен
 
и
 
металургичен
 
университет
,
София
,
Бул
.
Кл
.
Охридски
8 , E-mail: iyoshovska@yahoo.com
и
 
съответствието
 
на
 
това
 
съоръжение
 
със
 
системата
 
като
 
цяло
.
Това
 
е
 
особено
 
важно
,
тъй
 
като
 
 работното
 
съоръжение
 
е
 
взаимосвързано
 
от
 
останалите
 
компоненти
 
на
 
системата
.
 Работна
 
среда
 
включва
 
физични
,
химични
,
биологични
,
организационни
,
социални
 
и
 
културни
 
фактори
,
които
 
заобикалят
 
човека
 
в
 
 работното
 
пространство
.
Разгледани
 
комплексно
 
трите
 
елемента
 
на
 
 работната
 
система
 
оформят
 
 работното
 
пространство
 ,
в
 
което
 
са
 
ситуирани
 
 работните
 
места
 
и
 
където
 
се
 
изпълняват
 
 работната
 
дейност
 
и
 
 работните
 
задачи
.
В
.
Работна
 
дейност
,
задачи
,
стрес
,
умора
 
 Работната
 
дейност
– 
 
включва
 
съвкупност
 
от
 
 работни
 
задачи
,
извършвани
 
от
 
човека
 
за
 
достигане
 
на
 
очаквания
 
 резултат
 
от
 
 работната
 
система
.
 
В
 
процеса
 
на
 
 работа
 
човек
 
е
 
подложен
 
на
 
 различни
 
външни
 
въздействия
(
стрес
),
които
 
след
 
превишаване
 
на
 
допустимите
 
ергономични
 
граници
,
могат
 
да
 
нарушат
 
както
 
физиологичното
 
така
 
и
 
психологичното
 
му
 
състояние
.
В
 
същност
 
получава
 
се
 
напрежение
 
при
 
 работа
(
това
 
е
 
вътрешната
 
 реакция
 
на
 
организма
 
под
 
въздействие
 
на
 
външни
 
фактори
).
Ефектът
 
от
 
влиянието
 
на
 
стреса
 
при
 
 работа
 
върху
 
човека
 
зависи
 
от
 
индивидуалните
 
му
 
характеристики
 
и
 
възможности
.
Натрупването
 
на
 
специфични
 
за
 
отделния
 
човек
 
дози
 
напрежение
,
води
 
до
 
 умора
.
 
По
 
своята
 
същност
 
умората
 
включва
 
 л
окални
 
или
 
общи
 
прояви
 
на
 
напрежението
 
при
 
 работа
,
като
 
физиологични
 
и
 
психологични
 
дисфункции
 
с
 
пряко
 
отражение
 
върху
 
качеството
 
на
 
 работа
,
които
 
са
 
напълно
 
обратими
 
след
 
почивка
[3].
Намаляването
 
на
 
ефектите
 
на
 
умората
 
и
 
поддържането
 
на
 
оптимална
 
 работоспособност
 
на
 
човека
 
за
 
изпълнение
 
на
 
 работните
 
задачи
 
зависи
 
от
 
добрата
 
организация
 
на
 
 работата
.
Това
 
е
 
постижимо
 
при
 
съблюдаване
 
на
 
ергономичните
 
принципи
 
за
 
проектиране
 
на
 
 работата
,
 
което
 
означава
 
 реализиране
 
на
 
ергономично
 
проектиране
 
на
 
всеки
 
от
 
трите
 
основни
 
компонента
 
на
 
 работната
 
система
.
 
Целта
 
е
 
да
 
се
 
проектира
 
 работна
 
система
,
отчитаща
 
човешките
 
възможности
,
способности
,
нужди
.
Затова
 
е
 
важно
 
да
 
се
 
 решат
 
представените
 
по
-
долу
 
задачи
.
III.
Е
РГОНОМИЧНИ
 
ЗАДАЧИ
 
ПРИ
 
ПРОЕКТИРАНЕ
 
НА
 
РАБОТНИ
 
СИСТЕМИ
 
И
 
РАБОТНИ
 
СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Първостепенна
 
задача
 
е
 
определяне
 
на
 
изискванията
,
които
 
осигуряват
 
ефективност
 
на
 
 работната
 
система
 
при
 
безопасен
,
здравословен
 
и
 
удовлетворяващ
 
труд
 
за
 
човека
 [4].
 
148
Втората
 
задача
 
е
 
определяне
 
на
 
типа
 
хора
,
които
 
ще
 
 работят
 
в
 
системата
,
т
.
е
.
идентифициране
 
на
 
специфичните
 
характеристики
 
на
 
операторите
.
Третата
 
задача
 
е
 
извършване
 
на
 
анализ
 
на
 
дейността
 
на
 
човека
-
оператор
 
включващ
:
 разпределение
 
на
 
функциите
 
между
 
операторите
 
и
 
 работното
 
съоръжение
;
идентифициране
 
на
 
задачите
,
извършвани
 
от
 
оператора
;.
 разделяне
 
на
 
задачите
 
на
 
техните
 
отделни
 
компоненти
;
определяне
 
на
 
последователността
 
от
 
действия
 
във
 
времето
,
които
 
трябва
 
да
 
извърши
 
всеки
 
оператор
;
анализ
 
на
 
текущите
 
действия
 
на
 
оператора
,
например
,
чрез
 
симулирането
 
и
 
изучаването
 
на
 
 работни
 
ситуации
 
подобни
 
на
 
тези
,
които
 
се
 
проектират
.
Други
 
задачи
,
които
 
изискват
 
 решаване
 
за
 
ергономичното
 
проектиране
 
на
 
 работните
 
системи
 
са
:
Определяне
 
на
 
необходимите
 
ергономични
 
данни
:
Определяне
 
чрез
 
анализ
 
на
 
задачата
 
на
 
ергономичните
 
данни
,
необходими
 
за
 
оценка
 
на
 
конкретния
 
проект
,
като
 
например
 
данни
 
за
 
проектирането
 
на
 
скали
(
четливост
,
точност
 
и
 
 разположение
);
 разположението
 
на
 
скалите
 
и
 
органите
 
за
 
управление
.
Определяне
 
на
 
необходимата
 
документация
:
 
информация
 
за
 
операторите
,
 ръководства
 
за
 
поддръжка
,
инструкции
 
за
 
 работа
.
Определяне
 
на
 
необходимото
 
обучение
:
Вземат
 
се
 
предвид
 
 резултатите
 
от
 
анализа
 
на
 
задачата
 
за
 
да
 
се
 
определят
 
специални
 
изисквания
 
за
 
обучение
(
използване
 
на
 
симулатор
 
за
 
обучение
,
с
 
цел
 
избягване
 
на
 
критични
 
човешки
 
грешки
),
изисквания
 
за
 
безопасност
,
цена
 
и
 
др
.
IV.
Е
РГОНОМИЧНИ
 
ПРИНЦИПИ
 
ЗА
 
ПРОЕКТИРАНЕ
 
НА
 
РАБОТНИТЕ
 
СЪОРЪЖЕНИЯ
 
А
.
Проектиране
,
отчитащо
 
антропометрията
 
и
 
биомеханиката
 
 Размери
 
на
 
тялото
 
Всяко
 
 работно
 
съоръжение
 
се
 
проектира
 
така
,
че
 
да
 
съответства
 
на
 
 размерите
 
на
 
тялото
 
на
 
съответната
 
група
 
хора
,
които
 
се
 
предполага
,
че
 
ще
 
 работят
 
с
 
него
.
Това
 
са
:
 размерите
 
на
 
тялото
(
статични
 
и
 
динамични
,
със
 
съответното
 
облекло
 
и
 
лични
 
предпазни
 
средства
);
обхватът
 
на
 
движенията
 
на
 
ставите
;
безопасните
 
 разстояния
,
 размерите
 
за
 
достъп
[5].
При
 
проектиране
 
на
 
 работно
 
съоръжение
 
е
 
добре
 
да
 
се
 
използва
 
от
5-
ия
 
до
95-
ия
 
персентил
 
за
 
очакваната
 
съвкупност
 
хора
.
Когато
 
има
 
важни
 
изисквания
 
за
 
здравето
 
и
 
безопасността
,
трябва
 
да
 
се
 
използват
 
по
-
широки
 
граници
,
в
 
съответствие
 
с
 
оценката
 
на
 
 риска
,
не
 
по
-
малки
 
от
1-
ия
 
до
99-
ия
 
персентил
.
Когато
 
съоръжението
 
се
 
проектира
 
за
 
използване
 
от
 
мъже
 
и
 
от
 
жени
,
трябва
 
да
 
се
 
използват
 
съответните
 
персентили
 
за
 
жени
 
и
 
мъже
.
По
 
отношение
 
на
 
здравето
,
безопасността
 
и
 
ефективността
 
е
 
по
-
добре
 
да
 
се
 
използва
 
по
-
голям
 
обхват
 
от
 
антропометрични
 
данни
 
за
 
съответната
 
съвкупност
 
оператори
[1].
Специално
 
внимание
 
е
 
необходимо
,
когато
 
съоръжението
 
се
 
проектира
 
за
 
използване
 
от
 
инвалиди
.
 Поза
.
Работната
 
поза
 
на
 
оператора
 
се
 
избира
 
такава
,
че
 
да
 
не
 
оказва
 
никакво
 
увреждащо
 
въздействие
 
върху
 
човека
.
При
 
проектирането
 
на
 
 работното
 
съоръжение
 
се
 
вземат
 
под
 
внимание
 
следните
 
принципи
:
 
добре
 
е
 
да
 
се
 
избягват
 
неблагоприятни
 
пози
,
като
 
например
,
извиване
,
навеждане
 
и
 
продължителни
 
операции
,
водещи
 
до
 
умора
 
на
 
тялото
.
Трябва
 
да
 
са
 
възможни
 
промени
 
в
 
позата
;
 
машините
 
трябва
 
да
 
дават
 
възможност
 
за
 
промяна
 
на
 
 работната
 
поза
 
на
 
оператора
 
между
 
седяща
,
правостояща
 
и
 
ходеща
.
Седящата
 
поза
 
е
 
за
 
предпочитане
 
пред
 
правостоящата
.
 
да
 
бъдат
 
осигурени
 
подходяща
 
 работна
 
поза
 
и
 
съответни
 
опори
 
на
 
тялото
.
Опорите
 
трябва
 
да
 
са
 
оразмерени
 
и
 
 разположени
 
така
,
че
 
да
 
се
 
избягват
 
небалансирани
 
пози
.
 Движения
 
на
 
тялото
 
Работните
 
съоръжения
 
да
 
се
 
проектират
 
така
,
че
 
да
 
позволяват
 
движението
 
на
 
тялото
 
или
 
на
 
части
 
от
 
него
 
да
 
се
 
осъществява
 
в
 
съответствие
 
с
 
естествените
 
посока
 
и
 
 ритъм
 
на
 
движение
.
В
 
частност
,
операторът
 
не
 
трябва
 
да
 
е
 
принуден
 
да
 
извършва
 
чести
 
или
 
продължителни
 
движения
,
включващи
 
крайни
 
 размери
 
на
 
ъглите
 
в
 
ставите
[5].
При
 
проектирането
 
на
 
 работните
 
съоръжения
 
трябва
 
за
 
се
 
спазват
 
следните
 
принципи
:
 
 работните
 
съоръжения
,
не
 
трябва
 
да
 
принуждават
 
оператора
 
да
 
остава
 
неподвижен
;
 
 работните
 
съоръжения
 
трябва
 
да
 
се
 
проектират
 
така
,
че
 
да
 
се
 
избягват
 
повтарящи
 
се
(
еднообразни
)
движения
,
които
 
могат
 
да
 
доведат
 
до
 
увреждания
,
заболявания
 
или
 
травми
;
 
движения
,
изискващи
 
висока
 
прецизност
 
и
 
точност
 
трябва
 
да
 
се
 
извършват
 
с
 
малки
 
усилия
;
 
помощни
 
средства
(
като
 
съоръжения
 
за
 
повдигане
,
дръжки
,
ограничители
 
и
 
др
.)
трябва
 
да
 
са
 
предвидени
 
за
 
 ръчна
 
 работа
,
изискваща
 
висока
 
точност
.
Работното
 
пространство
 
трябва
 
да
 
има
 
подходящи
 
 размери
 
за
 
такива
 
помощни
 
средства
.
 
трябва
 
да
 
се
 
избягва
 
прилагането
 
на
 
сили
 
при
 
извършване
 
на
 
въртеливи
 
движения
 
или
 
при
 
крайни
 
положения
 
на
 
китката
/
 ръката
.
Физическо
 
 усилие
физическо
 
натоварване
)
Изискванията
 
за
 
физически
 
усилия
,
които
 
са
 
необходими
 
на
 
оператора
 
за
 
 работа
 
със
 
съоръженията
,
трябва
 
да
 
се
 
поддържат
 
в
 
нивото
 
за
 
приемане
.
Това
 
ниво
 
зависи
 
от
 
теглото
,
формата
,
 размерите
,
 разпределението
 
на
 
тежестта
 
и
 
положението
 
на
 
обектите
 
при
 
извършването
 
на
 
 ръчна
 
 работа
 
с
 
тях
;
от
 
продължителността
 
и
 
честотата
 
на
 
прилаганата
 
сила
;
от
 
позата
 
на
 
оператора
(
седяща
 
или
 
правостояща
)
и
 
траекторията
 
на
 
движение
;
от
 
правилата
 
и
 
методите
 
на
 
 работа
;
и
 
от
 
специфичните
 
характеристики
 
на
 
съответната
 
съвкупност
 
оператори
(
например
 
пол
,
възраст
,
здраве
,
физически
 
възможности
 
и
 
обучение
) [5].
При
 
проектирането
 
на
 
 работните
 
съоръжения
 
трябва
 
за
 
се
 
спазват
 
следните
 
принципи
:
 
осигуряване
 
на
 
механични
 
помощни
 
средства
,
когато
 
необходимата
 
физическа
 
сила
 
не
 
може
 
да
 
се
 
постигне
 
от
 
съответните
 
мускулни
 
групи
;
 
149
 
избягване
 
на
 
продължително
 
статично
 
напрежение
 
на
 
мускулите
(
като
 
това
 
при
 
вдигнати
 
нагоре
 
 ръце
).
 
ограничаване
 
прилагането
 
на
 
физическа
 
сила
,
където
 
това
 
е
 
възможно
;
 
органите
 
за
 
управление
,
дръжките
,
 ръкохватките
 
и
 
педалите
 
на
 
 работното
 
съоръжение
 
да
 
се
 
проектират
,
избират
 
и
 
 разполагат
 
така
,
че
 
необходимата
 
сила
 
за
 
задействане
 
да
 
е
 
минимална
:
 
да
 
се
 
избягва
 
нееднакво
 
натоварване
 
на
 
тялото
 
и
 
на
 
крайниците
,
което
 
зависи
 
от
 
изискванията
 
за
 
силата
,
 размера
,
формата
 
и
 
 разположението
 
на
 
органите
 
за
 
управление
.
 
при
 
изискванията
 
за
 
захващане
 
на
 
 ръчно
 
държано
 
съоръжение
,
 разпределението
 
на
 
тежестта
 
трябва
 
да
 
осигурява
 
точен
 
баланс
.
Б
.
Проектиране
 
на
 
 работни
 
съоръжения
,
отчитащо
 
умствените
 
възможности
 
на
 
човека
 
С
 
увеличаване
 
степента
 
на
 
автоматизация
 
на
 
техническите
 
системи
 
има
 
тенденция
 
за
 
намаляване
 
на
 
изискванията
 
за
 
физическа
 
активност
 
и
 
увеличаване
 
на
 
изискванията
 
към
 
умствените
 
възможности
 
на
 
оператора
 (
възприемането
 
и
 
обработката
 
на
 
информация
).
При
 
проектиране
 
на
 
 работните
 
съоръжения
 
трябва
 
да
 
се
 
вземат
 
под
 
внимание
 
познавателните
 
възможности
 
и
 
способности
 
на
 
оператора
,
което
 
ще
 
гарантира
 
както
 
неговото
 
здраве
 
и
 
безопасност
 
така
 
и
 
ефективността
 
на
 
 работната
 
система
[1].
Накратко
:
 
 работното
 
съоръжение
 
да
 
се
 
проектира
 
по
 
такъв
 
начин
,
че
 
при
 
 работата
 
да
 
не
 
води
 
до
 
умствено
 
претоварване
 
или
 
недостатъчното
 
натоварване
 
на
 
операторите
;
 
всяка
 
информация
,
необходима
 
за
 
изпълнение
 
на
 
 работната
 
задача
,
да
 
бъде
 
лесно
 
достъпна
 
за
 
оператора
;
 
информацията
 
да
 
се
 
представя
 
така
,
че
 
операторът
 
да
 
може
 
лесно
 
да
 
я
 
 разбере
 
и
 
използва
 
например
,
чрез
 
бърз
 
оглед
 
на
 
цялата
 
 работна
 
система
,
както
 
и
 
чрез
 
предоставяне
 
на
 
детайлна
 
информация
 
относно
 
параметрите
;
 Проектиране
 
на
 
визуални
 
и
 
сигнални
 
 устройства
 
 
проектирането
 
трябва
 
да
 
позволява
 
ясно
 
и
 
недвусмислено
 
възприемане
 
на
 
информацията
.
Това
 
изисква
 
точен
 
подбор
 
на
 
вида
 
и
 
продължителността
 
на
 
сигналите
,
както
 
и
 
на
 
цвета
,
формата
,
 размера
,
контраста
 
и
 
 различимостта
 
им
 
по
 
отношение
 
на
 
светлинния
 
и
 
акустичен
 
фон
.
 
избягване
 
на
 
информационно
 
пренатоварване
,
като
 
се
 
поддържа
 
необходим
 
минимум
 
индикатори
 
за
 
успешно
 
изпълняване
 
на
 
 работната
 
задача
;
 
тези
 
устройства
 
да
 
осигуряват
 
информация
 
в
 
ясна
 
и
 
недвусмислена
 
форма
.
Ненужната
 
информация
 
трябва
 
да
 
се
 
избягва
;
 
визуалните
 
и
 
сигналните
 
устройства
 
да
 
са
 
 разположени
 
по
 
начин
,
осигуряващ
 
сигурно
,
ясно
 
и
 
бързо
 
 разпознаване
 
и
 
ориентиране
.
Вземат
 
се
 
под
 
внимание
 
приоритета
 
и
 
честотата
 
на
 
отделните
 
части
 
на
 
информация
 
и
 
необходимостта
 
от
 
обратна
 
връзка
 
за
 
 работната
 
задача
.
Формата
 
и
 
съдържанието
 
на
 
тази
 
обратна
 
връзка
 
трябва
 
да
 
бъдат
 
определени
 
и
 
добре
 
известни
 
на
 
оператора
;
 
скоростта
 
и
 
посоката
 
на
 
промяна
 
на
 
информацията
 
върху
 
визуалните
 
устройства
 
трябва
 
да
 
съответства
 
на
 
скоростта
 
и
 
посоката
 
на
 
промяна
 
на
 
информацията
 
от
 
първоначалния
 
източник
.
 Проектиране
 
на
 
органи
 
 за
 
 управление
 
Органите
 
за
 
управление
 
и
 
техните
 
функции
 
се
 
проектират
,
избират
 
и
 
 разполагат
 
така
,
че
 
да
 
са
 
съвместими
 
с
 
физиологичните
(
по
-
конкретно
 
двигателните
)
характеристики
 
на
 
частите
 
на
 
тялото
,
които
 
се
 
използват
 
за
 
задействането
 
им
(
 ръце
,
пръсти
,
стъпало
).
Скоростта
,
точността
 
и
 
необходимите
 
усилия
 
също
 
трябва
 
да
 
се
 
вземат
 
под
 
внимание
.
Подходящото
 
проектиране
 
на
 
органите
 
за
 
управление
 
може
 
да
 
спомогне
 
за
 
избягване
 
на
 
човешки
 
грешки
,
както
 
и
 
свеждане
 
до
 
минимум
 
ефекта
 
от
 
грешката
.
Основните
 
принципи
 
за
 
проектиране
 
на
 
органите
 
за
 
управление
 
са
[5]:
 
видът
,
конструкцията
 
и
 
 разположението
 
на
 
органите
 
за
 
управление
 
трябва
 
да
 
съответстват
 
на
 
задачата
 
за
 
управление
;
 
органите
 
за
 
управление
 
трябва
 
да
 
се
 
проектират
 
и
 
 разполагат
 
по
 
такъв
 
начин
,
че
 
да
 
се
 
намалят
 
до
 
минимум
 
опасностите
 
за
 
здравето
 
и
 
безопасността
 
на
 
оператора
,
като
 
се
 
вземат
 
предвид
 
и
 
опасностите
 
от
 
злополуки
,
честота
 
на
 
използване
 
и
 
т
.
н
.
Важните
 
органи
 
за
 
управление
 
на
 
 ръчно
 
държаното
 
съоръжение
 
да
 
са
 
 разположени
 
така
,
че
 
операторът
 
да
 
може
 
да
 
ги
 
задейства
 
без
 
да
 
пуска
 
 ръкохватките
;
 
ходът
 
на
 
движение
 
и
 
съпротивлението
 
на
 
органите
 
за
 
управление
 
да
 
се
 
избират
 
съобразно
 
естеството
 
на
 
задачата
 
и
 
с
 
отчитане
 
на
 
физиологичните
 
изисквания
 
на
 
оператора
(
използват
 
се
 
биомеханични
 
и
 
антропологични
 
данни
);
 
функцията
 
на
 
органа
 
за
 
управление
 
да
 
се
 
 разпознава
 
лесно
,
за
 
да
 
се
 
избегне
 
объркване
 
и
 
да
 
се
 
 различава
 
от
 
функцията
 
на
 
други
 
сродни
 
или
 
съседни
 
органи
 
за
 
управление
;
 
положението
 
на
 
органа
 
за
 
управление
,
неговото
 
движение
 
и
 
ефектът
 
от
 
това
 
върху
 
визуалното
 
устройство
 
да
 
са
 
взаимно
 
съгласувани
;
 
органите
 
за
 
управление
 
и
 
особено
 
стартовите
 
органи
 
за
 
управление
 
да
 
са
 
така
 
проектирани
,
избрани
 
и
 
 разположени
,
че
 
да
 
се
 
избегне
 
случайно
 
задействане
;
 
с
 
цел
 
да
 
се
 
избегне
 
объркване
 
на
 
оператора
 
и
 
съответно
 
да
 
се
 
намалят
 
евентуалните
 
грешки
,
когато
 
операторът
 
сменя
 
една
 
машина
 
с
 
друга
 
с
 
подобна
 
функция
,
то
 
тя
 
трябва
 
да
 
има
,
по
 
възможност
,
същото
 
 разположение
 
на
 
органите
 
за
 
управление
 
и
 
на
 
системата
 
за
 
управление
 
както
 
първата
;
 
 разположението
 
на
 
панелите
 
за
 
управление
,
както
 
и
 
тяхната
 
форма
,
местоположение
 
и
 
блокиране
,
да
 
са
 
така
 
проектирани
,
че
 
да
 
се
 
избягват
 
предвидими
 
човешки
 
грешки
 
при
 
управлението
;
 
броят
 
на
 
органите
 
за
 
управление
 
да
 
бъде
 
в
 
 рамките
 
на
 
възможния
 
минимум
,
в
 
съответствие
 
с
 
другите
 
изисквания
.
Органите
 
за
 
управление
 
да
 
са
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->