Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Robot Bucatarie Sero Proset Sfp 02

Robot Bucatarie Sero Proset Sfp 02

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Published by annaliax
Instructiuni de folosire
Instructiuni de folosire

More info:

Published by: annaliax on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

 
model: SFP 02
‘PROSET’
O VIA
ŢĂ
MAI BUN 
 Ă
 
INSTRUC
Ţ
IUNI DE UTILIZARERobot de buc
ă
t
ă
rie
ă
rug 
ă
m citi 
ţ 
i cu aten
ţ 
ie aceste intruc 
ţ 
iuni înainte de utilizarea aparatului.
 
Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)Str. Co
ş
buc nr. 4, cod 540120, Tg. Mure
ş
, jud. Mure
ş
 Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670www.sero.ro , e-mail: office@sero.ro, office@zass.ro
 
2
DESCRIERE PRODUS
 ROBOT DE BUC 
 Ă 
 Ă 
 RIE SFP 02
1 – Capac de siguran
ţă
15 – Subansamblu amestec
ă
tor2 – L
ă
ca
ş
capac închidere 16 Vas blender3 – Selector vitez
ă
/ pornire / oprire 17 Vas de lucru4 – Buton tip Pulse (func
ţ
ionare intermitent
ă
) 18 Accesoriu presare storc
ă
tor5 Ansamblu motor 19 Capac storc
ă
tor6 Ax motor 20 Filtru storc
ă
tor citrice7 – Sit
ă
storc
ă
tor 21 Accesoriu conic stoarece8 Suport discuri 22 Capac vas blender9 – Spatul
ă
23 – Dop capac blender10 – Disc t
ă
iere-r
ă
zuire fin
ă
24 – Capac principal11 – Disc t
ă
iere-r
ă
zuire grosier
ă
25 – Accesoriu presare (pt. capacul principal)12 Disc feliere 26 Subansamblu cu
ţ
it pentru tocat13 – Disc r
ă
zuire parmezan 27 Subansamblu dispozitiv fr
ă
mântare14 – Disc t
ă
iere cartofi
12364 587910111413121516171819202122232425262713
 
 3
Felicit
ă
ri pentru cump
ă
rarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO,
ş
i acesta a fost conceput pe bazacelor mai noi cuno
ş
tin
ţ
e tehnice
ş
i s-au utilizat în fabrica
ţ
ie cele mai fiabile
ş
i moderne componenteelectrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în func
ţ
iune, v
ă
rug
ă
m s
ă
acorda
ţ
i câteva minute citirii instruc
ţ
iunilor de utilizare careurmeaz
ă
.
V
ă
mul
ţ
umim !
ATEN
Ţ
IE ! - M
Ă
SURI DE SIGURAN
ŢĂ
 
V
ă
rug
ă
m p
ă
stra
ţ
i instruc
ţ
iunile de utilizare, certificatul de garan
ţ
ie, chitan
ţ
a de cump
ă
rare
ş
i ambalajul produsului.
Asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
tensiunea
ş
i frecven
ţ
a corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduce
ţ
i cordonul,
ş
techerul sau ansamblul motor în ap
ă
sau în altelichide.
Nu folosi
ţ
i aparatul în exterior.
Este necesar 
ă
o atent
ă
supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor.
 
Ş
techerul trebuie scos din priz
ă
atunci când aparatul nu se utilizeaz
ă
, se cur 
ăţă
, se montez
ă
sau se demonteaz
ă
 accesoriile.
Nu sp
ă
la
ţ
i
ş
i nu cur 
ăţ
a
ţ
i accesoriile atât timp cât acestea sunt montate pe robot.
Ave
ţ
i grij
ă
ca în timpul utiliz
ă
rii accesoriile s
ă
nu ating
ă
cablul de alimentare.
Nu folosi
ţ
i accesoriile pentru a mixa ingrediente dure, cum ar fi unt înghe
ţ
at, pâine înt
ă
rit
ă
, carne congelat
ă
, etc.
Nu folosi
ţ
i continuu robotul. Motorul se poate supraînc
ă
lzi. Dup
ă
maximum 3 minute de utilizare face
ţ
i o pauz
ă
.
Verifica
ţ
i starea aparatului
ş
i a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dac
ă
exist
ă
o problem
ă
de orice tip, nufolosi
ţ
i aparatul. Apela
ţ
i la un Service autorizat SERO pentru a verifica
ş
i/sau repara aparatul. Nu repara
ţ
i singur aparatul.
Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de SERO poate duce la accidente sau la distrugereaaparatului.
Nu atinge
ţ
i p
ă
ţ
ile în mi
ş
care. Nu apropia
ţ
i p
ă
rul, hainele
ş
i ustensilele de aparat în timpul utiliz
ă
rii, pentru a evitaaccident
ă
rile.
Utiliza
ţ
i aparatul doar cu mâinile uscate.
Mânui
ţ
i cu grij
ă
discurile, cu
ţ
itele, mai ales în timpul mont
ă
rii/demont
ă
rii lor 
ş
i în timpul cur 
ăţ
irii.
Înainte de punerea în func
ţ
iune, asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
, atunci când este cazul, capacele sunt la locul lor. Nici un capac nu seva deshide în timpul func
ţ
ion
ă
rii robotului. Blenderul se va folosi doar cu capacul fixat la locul s
ă
u.
Nu împinge
ţ
i ingredientele prin orificiul de alimentare cu degetele, folosi
ţ
i întotdeauna accesoriile specifice livrate cuaparatul.
Pentru siguran
ţă
în func
ţ
ionare, aparatul este prev
ă
zut cu un sistem special de închidere. Asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
orificiul dealimentare al vasului de lucru este pozi
ţ
ionat corect, în caz contrar aparatul nu va fuc
ţ
iona. Nu încerca
ţ
i s
ă
utiliza
ţ
imetode improvizate pentru mecanismul de securitate al robotului. Pute
ţ
i fi expus unor accident
ă
ri.
Nu folosi
ţ
i aparatul dac
ă
sita storc
ă
torului este deteriorat
ă
sau spart
ă
.
Pentru a reduce pericolul de accidentare, nu pune
ţ
i cu
ţ
itele sau discurile pe suport f 
ă
ă
a pune întâi vasul în l
ă
ca
ş
ul s
ă
u.
Nu l
ă
sa
ţ
i cordonul de alimentare s
ă
atârne peste marginea mesei sau s
ă
ating
ă
suprafe
ţ
e fierbin
ţ
i.
Nu umple
ţ
i niciodat
ă
vasul de lucru peste capacitatea maxim
ă
, marcat
ă
pe el.
Nu încerca
ţ
i s
ă
porni
ţ
i aparatul dac
ă
alimentele s-au înf 
ăş
urat în jurul cu
ţ
itului, blocîndu-l. Opri
ţ
i aparatul, scoate
ţ
ialimentele, t
ă
ia
ţ
i-le în buc
ăţ
i mai mici
ş
i apoi pune
ţ
i o cantitate mai mic
ă
în aparat.
Nu utiliza
ţ
i discurile pentru carne crud
ă
, brânz
ă
moale, bomboane, fructe deshidratate sau alte alimente asem
ă
n
ă
toare.
Nu utiliza
ţ
i blenderul f 
ă
ă
ca acesta s
ă
con
ţ
in
ă
alimente.
Nu b
ă
ga
ţ
i degetele în blender, nu umple
ţ
i blenderul peste semnul de maxim
ş
i nu pune
ţ
i în el lichide foarte fierbin
ţ
i.
Cînd amesteca
ţ
i lichide calde, scoate
ţ
i dopul de pe capacul blenderului.
Aparatul trebuie scos din priz
ă
tr 
ă
gând de
ş
techer 
ş
i nu de cordonul de alimentare; nu r 
ă
suci
ţ
i cablul.
Aparatul este destinat numai utiliz
ă
rii casnice. Nu folosi
ţ
i aparatul pentru alte scopuri decât cele men
ţ
ionate îninstruc
ţ
iuni.
Nu utiliza
ţ
i aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utiliza
ţ
i sau nu-l lasa
ţ
i lîng
ă
suprafe
ţ
efierbin
ţ
i.
Firma produc
ă
toare nu este responsabil
ă
pentru pagube rezultate din utilizarea incorect
ă
a aparatului.Pentru protec
ţ
ia Dvs., acest robot este dotat cu un dublu sistem de siguran
ţă
, ca atare nu poate func
ţ
iona decât dac
ă
 capacul principal (24) este pozi
ţ
ionat în l
ă
ca
ş
ul s
ă
u sau dac
ă
capacul de siguran
ţă
(1) sau blenderul (16) sunt deasemenea în l
ă
ca
ş
ul lor.
NOT
Ă
 
 A. Pentru a scoate capacul de siguran
ţă
(1) sau blenderul (16), mai întâi trebuie scos capacul principal (24).B. Pentru a utiliza robotul, capacul de siguran
ţă
(1) trebuie s
ă
fie fixat în l
ă
ca
ş
ul s
ă
u.C. Pentru a utiliza blenderul (16), capacul principal (24) trebuie pozi
ţ
ionat în l
ă
ca
ş
ul s
ă
u.D. Pentru a utiliza blenderul (16), asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
toate accesoriile au fost mai întâi scoase din vasul de lucru (17).E. Nu încerca
ţ
i s
ă
folosi
ţ
i robotul
ş
i blenderul în acela
ş
i timp.F. Nu încerca
ţ
i s
ă
face
ţ
i improviza
ţ
ii pentru utilizarea mecanismelor de securitate ale robotului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->