Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar(GDO) ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar(GDO) ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 3,022 |Likes:
Published by Ali Ünal
İnsanlığın açlık problemine ürün artışı sağlayarak çözüm bulabileceği iddiasıyla dünyaya tanıtılan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve bunlardan elde edilen tarım ürünlerinin insan sağlığı ve ekosistem üzerine olumsuz etkileri olduğuna yönelik yayınlanan bilimsel çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Öte yandan, ABD başta olmak üzere bir çok ülkede bu ürünlerin yasaklanmasına yönelik kampanyalar başlatılmış olup, ülkemizde de GDO'ya hayır platformu tarafından bu kampanyalar etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Her ne kadar bu ürünlerin ülkemize ithalı ve üretimi yasak olmasına rağmen, denetim eksikliklerinden dolayı GDO'lu tarım ürünleri ülkemize girmekte ve halkımız tarafından tüketilmektedir. Biyogüvenliğin korunması amacıyla oluşturulan ve önümüzdeki yasama döneminde TBMM gündemine geleceği tahmin edilen Biyogüvenlik Yasa Tasarısı'nın bu haliyle yasalaşması halinde, ülkemizin GDO'lu tarım ürünlerinin açık pazarı haline dönüşeceğine yönelik ciddi kaygılar çeşitli kesimler tarafından dile getirilmektedir. Ülkemiz tarımının geleceğini ve halkımızın sağlığını yakından ilgilendirien bu konu hakkında bütün sorulara cevap verebilmek amacıyla Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından ''Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı'' adlı rapor hazırlanmıştır.
İnsanlığın açlık problemine ürün artışı sağlayarak çözüm bulabileceği iddiasıyla dünyaya tanıtılan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve bunlardan elde edilen tarım ürünlerinin insan sağlığı ve ekosistem üzerine olumsuz etkileri olduğuna yönelik yayınlanan bilimsel çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Öte yandan, ABD başta olmak üzere bir çok ülkede bu ürünlerin yasaklanmasına yönelik kampanyalar başlatılmış olup, ülkemizde de GDO'ya hayır platformu tarafından bu kampanyalar etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Her ne kadar bu ürünlerin ülkemize ithalı ve üretimi yasak olmasına rağmen, denetim eksikliklerinden dolayı GDO'lu tarım ürünleri ülkemize girmekte ve halkımız tarafından tüketilmektedir. Biyogüvenliğin korunması amacıyla oluşturulan ve önümüzdeki yasama döneminde TBMM gündemine geleceği tahmin edilen Biyogüvenlik Yasa Tasarısı'nın bu haliyle yasalaşması halinde, ülkemizin GDO'lu tarım ürünlerinin açık pazarı haline dönüşeceğine yönelik ciddi kaygılar çeşitli kesimler tarafından dile getirilmektedir. Ülkemiz tarımının geleceğini ve halkımızın sağlığını yakından ilgilendirien bu konu hakkında bütün sorulara cevap verebilmek amacıyla Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından ''Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı'' adlı rapor hazırlanmıştır.

More info:

Published by: Ali Ünal on Jul 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Büyükdere Cd. Naci Kasım Sk. No:3/1 Mecidiyeköy Şişli İstanbulTel: (212) 356 41 85-86 Faks: (212) 356 41 87E-posta: info@ekopolitik.org
Hazırlayan: Ali Ünal
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı
 
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı
www.ekopolitik.org
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dernegi |2
İçindekiler
 
Giriş ............................................................................................................................................................... 3Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO).................................................................................................. 4GDO’lu Ürünlerde Dünya’da Mevcut Durum ........................................................................................... 4GDO’lü Ürünlerin Potansiyel Faydaları ..................................................................................................... 7GDO’lü Ürünlerin Potansiyel Zararları .................................................................................................... 10GDO’lu ürünlerin İnsan ve Hayvan Sağlıgı Üzerine Olası Olumsuz Etkileri ............................................. 12Avrupa Birliği ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ................................................................................ 17Türkiye’de Durum ....................................................................................................................................... 18Biyogüvenlik Yasa Tasarısına Eleştiriler ....................................................................................................... 19Sonuç ........................................................................................................................................................... 33
 
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı
www.ekopolitik.org
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dernegi |3
Giriş
M
oleküler biyoloji ve gen teknolojinde sonyıllarda ortaya çıkan gelişmeler organizmalarıngenetik yapılarının değiştirilebilmesini olanaklıhale getirmiştir. Böylelikle doğal süreçte gendeğişimine uğramayan canlı türleri arasındagen değişimi ve organizmaların genetik yapılarıbelirli amaçlar dahilinde şekillendirilmeyebaşlanmıştır. Bu çalışmalar yardımıyla dahafazla miktarda ve daha kaliteli ürün veren,zararlılara karşı daha dayanıklı tarımsal ürünlerelde edilmeye çalışılmaktadır.Tarımsal ürünlerin üretim miktarında ve ürün kalitesinde bu yöntemler yardımıyla artış eldeedileceğine ilişkin beklentiler, özellikle son yıllarda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar’ın (GDO)kullanımında önemli oranda artışlar yaşanmasına neden olmuştur. Öte yandan, GDO’larınkullanımının yaygınlaşması ile birlikte, bu ürünlerin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuzetkileri olduğuna ilişkin iddilar bu alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ile desteklenmeyebaşlanmıştır. Bu nedenle GDO’lu ürünlere karşı ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkedebilinçlendirme çalışmaları başlatılmış ve bir çok farklı alandan sivil toplum örgütleri bir arayagelerek kampanyalar başlatmışlardır.GDO’lu ürünlerin risklerinin ortaya çıkmasıyla bu ürünlerin üretimi ve tüketiminde denetimisağlayabilmek açısından etkin bir biyogüvenlik sisteminin kurulması gerekmekte olup, bualandaki eksikliğin giderilebilmesi için ülkemizde de Biyogüvenlik Yasa Tasarısı hazırlanarak konuTBMM gündemine taşınmıştır. Üyelik müzakelerin devam ettiği AB ülkelerinde GDO’lu ürünlerinüretimi ve kullanımı alanında çeşitli kısıtlamaların bulunması, ülkemizde de bu alandakimevzuatın AB ile uyumlu hale getirilmesini gerekli kılmaktadır.İşte bu noktada bu çalışma; GDO’lu ürünleri denetlemek amacıyla oluşturulan Biyogüvenlik YasaTasarısı’nı değerlendirme kapsamına alarak, ülkemiz tarımının ve nesillerimizin geleceği içinhayati öneme sahip olan bu yasa tasarısının, daha etkin bir denetimi nasıl sağlayabileceğineilişkin önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için; öncelikle dünyadaGDO’ların dünyada mevcut durumu, potansiyel yararları ve zararları üzerinde durulmuşsonrasında ise biyogüvenlik kavramından yola çıkılarak AB’de biyogüvenlik alanındakidüzenlemeler değerlendirlmiştir. Yapılan bu analizler sonucu elde edilen veriler ışığındaBiyogüvenlik Yasa Tasarısı üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Yeliz Cakir liked this
shangrila246 liked this
Betul Sarioglu liked this
Betul Sarioglu liked this
Serdar Saygın liked this
Ersan Elmas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->