Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

GİRİŞ
I.KÜLTÜR KAVRAMI
II.SİYASAL KÜLTÜR KAVRAMI VE SİYASAL KÜLTÜRÜN TÜRLERİ
A.Siyasal Kültür Kavramı
B.Siyasal Kültürün Türleri
a.Siyasal ve Sosyal Yapıya Göre
b.Siyasi Sistemin Özelliklerine Göre
c.Alt Kültür Gruplarına Göre
C.Siyasal Kültür ve Siyasal Sosyalleşme
III.MUHALEFET VE SİYASAL MUHALEFET KAVRAMI
A.Muhalefet Kavramı
B.Siyasal Muhalefet Kavramı
a.Siyasal Muhalefet Türleri
1.Anayasal Muhalefet ve Anayasal Olmayan Muhalefet
2.Yapısal Muhalefet ve Yapısal Olmayan Muhalefet
3.Parlamento İçi Muhalefet ve Parlamento Dışı Muhalefet
IV. SİYASİ PARTİ SİSTEMLERİ
A.Tek Partili Sistem
B.Çift Partili Sistem
C.Çok Partili Sistem
I.TÜRK TEK PARTİ SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
II.TÜRK YÖNETİM SİSTEMİNDE TEK PARTİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
A.Jön Türkler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Kurulması
C.CHP ve Parti-Devlet Bütünleşmesi
III.TEK PARTİ DÖNEMİNDE MUHALEFET GİRİŞİMLERİ
A.İkinci Grup Muhalefeti
B.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulması
C.Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması
D.Türkiye Komünist Fırkası
E.Diğer Siyasal Parti Kurma Çalışmaları
I.ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞTE ROL OYNAYAN ETKENLER
A.Toplumsal ve Ekonomik Etkenler
a.Tek Parti İktidarına Karşı Toplumsal Muhalefetin Gelişmesi
Fiyatları ve Artış Oranları(%)
b.Bazı CHP’ li Yöneticilerin Çok Partili Bir Siyasal Hayata Yönelik
c.Artan Devletçilik Uygulamaları ve Ekonominin Bozulması
1.Varlık Vergisi
2.Milli Korunma Kanunu
3.Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
B.Dış Etkenler
b.Uluslar arası İdeolojik Etkiler
II.TBMM’NDE SİYASAL MUHALEFETİN ORTAYA ÇIKIŞI
A.Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Görüşmeleri
B.Muhalif Vekiller Tarafından Dörtlü Takrir’in Verilmesi
C.Bütçe Kanunu Görüşmelerinde Muhalefet
D.Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın Görüşülmesi Sırasında Muhalefet
E.Muhalif Milletvekillerinin CHP’den İhraç Edilmesi
III.ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİ VE MUHALEFET
A.Örgütlü Muhalefet
a.Milli Kalkınma Partisi
b.Demokrat Parti
c.Millet Partisi
d.Diğer Muhalefet Partileri
B.Örgütsüz Muhalefet
a.Basın
A.Hükümetin Muhalefete Yönelik Baskıları
B.Tek Parti İktidarının Muhalefet Yanlısı Basın Kuruluşlarına Yönelik
C.Mecliste Hükümet-Muhalefet İlişkileri
a.Recep Peker Hükümeti Dönemi
1.Mecliste Psikopat Olayı ve Hükümet-Muhalefet İlişkilerinin Bozulması
Çabaları ve 12 Temmuz Beyannamesi
b.Hasan Saka Hükümeti Dönemi
c.Şemsettin Günaltay Hükümeti Dönemi
A.Üniversite Yasası’na İlişkin Düzenlemeler
B.Basın Yasası’na Yönelik Düzenlemeler
D.Tek Dereceli Seçim Sistemi’nin Kabul Edilmesi
E.Değişmez Genel Başkanlığın Kaldırılması
F.Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’na İlişkin Düzenlemeler
SONUÇ
KAYNAKÇA
ÖZGEÇMİŞ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEZ -Çok Partili Döneme Geçiş Süreci ve Türk Siyasal Kültüründe Muhalefet Olgusunun Gelişimi (1946-1950)

TEZ -Çok Partili Döneme Geçiş Süreci ve Türk Siyasal Kültüründe Muhalefet Olgusunun Gelişimi (1946-1950)

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Hakan Mendi

More info:

Published by: Hakan Mendi on Oct 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 106 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 110 to 125 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 129 to 134 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 138 to 144 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->