Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
20_Brihunet.pdf

20_Brihunet.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md

More info:

Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/26/2014

 
:<:
]yrjkctlj
, s.o., v`d. VLL RUULLX, or. 7, 79:1, :<:-797.
 JA]C DCKLQDJ]LVC YWLVLOM JHCOJNJWCJ ALHL]LWCD@W 
ş
L A@OQ]WSA
ŧ
LJ GLQCWLALD@W MLO ALHL]LW  ïo prlhj nuh
ā
tjtc j sca`dudul jd ULU-dcj
Cv`du
š
lj josjhgdurld`r fuocrjrc ïo tlhp
Ő
l ïo spj-
š
lu ïo duhcj arc
Ő
tlo
ā
j f`st uo pr`acs mc murjt
ā
 
Ő
l mc ` a`hpdcxltjtc mc`scglt
ā
. Mlo jacst h`tlv acractjrcj
Ő
tllo
š
l
a
ā
j a`hpdcxcd`r jreltcaturjdcfuocrjrc mlo spj
š
lud prut`-olstrcjo prczlot
ā
mc`-scglt lotcrcs sug jspcat lst`rla, jreltcaturjd
Ő
l jr-tlstla, tc`d`kla
Ő
l cto`krj
a. Lotco
š
lj o`jstr
ā
cstcmc j hco
š
l`oj jatcdc dcklsdjtlvc prlvlom jhcoj- njrcj alhltlrcd`r
Ő
l rlmlajrcj glscrlald`r ïo spj
š
ludalhltlrudul, ajmrud ar`o`d`kla jd acract
ā
rll dlhl-tçomu-sc dj prlhj nuh
ā
tjtc j sca`dudul jd ULU-dcj. Jojdlzj mctjdljt
ā
j dcklsdj
š
lcl ïo m`hcolud jhcoj- n
ā
rll alhltlrcd`r
Ő
l j h`mjdlt
āš
ll mc cml
ajrc j glsc-rlald`r mcsaelmc `p`rtuolt
āš
l schol
ajtlvc pcotru ïo
š
cdckcrcj
Ő
l cxpdlajrcj pr`acscd`r mc sa`jtcrc jalhltlrcd`r ïo jfjrj d`ajdlt
āš
ld`r sju lotcrzlacrcjmc j ïoh`rhçotj ïo aurtcj glscrlald`r, rlmlajrcj glscrlald`r
Ő
l tlp`d`klj d`r ïo fuoa
š
lc mc dcklsdj
š
lj ïo vlk`jrc ïo m`hcolu.Kcoczj, cv`du
š
lj ïo dlolc jsacomcot
ā
sju mlhp`-trlv 
ā
, stjkojrcj ïo m`hcolud jreltcaturll mc audt
Ő
l j a`hpdcxcd`r fuocrjrc cstc a`oml
š
l`ojt
ā
mcouhcr`
Ő
l fjat`rl, mlotrc ajrc couhcr
ā
h m`jr aclmc
olt`rll. F`rhjrcj stjtudul
Ő
l pr`tcnjrcj krj-ol
š
cd`r sjdc, sus
š
locrcj
Ő
l pr`tca
š
lj mc m`holc jlostltu
š
lld`r cadczljstlac, dj ajrc sc jmjuk
ā
stjgldl-tjtcj ca`o`hla
ā
, olvcdud mc audtur
ā
jd a`huolt
āš
lluhjoc
Ő
l ` dcklsdj
š
lc pcrfcat
ā
ajrc rckdchcotcjz
ā
 fuoa
š
l`ojrcj lostltu
š
lld`r mc stjt ‑ suot m`jr açtc- vj jspcatc ajrc fjv`rlzcjz
ā
jpjrl
š
lj
Ő
l mczv`dtjrcjjreltcaturll mc audt. Yc mc jdt
ā
pjrtc, jotrcojrcjspj
š
ludul ïo mcscdc a`o
latc hldltjrc, pjupcrlzj-rcj p`pudj
š
lcl, dlpsj hjtcrlld`r prlhc mc ajdltjtc
Ő
l j hc
Ő
tcrld`r pr`fcsl`ol
Ő
tl cta., arccjz
ā
lhpcml-hcotc scrl`jsc ïo pr`h`vjrcj
Ő
l j
rhjrcj jacs-tul m`hcolu. Cv`du
š
lj jreltcaturll glscrlac
Ő
tl jf`st krjv jfcatjt
ā
 
Ő
l mc fco`hcoud slh`olcl r
ā
s-pçomlt ïo rçomud adcrudul h`dm`vcocsa (fco`hco ïoaurjnjt mc jmhlolstrj
š
lj glscrlacjsa
ā
mc `rlklocdcvjotlo`-krcja
ā
)
Ő
l mc jmhlolstrj
š
lj djla
ā
, sus
š
l-out
ā
mc m`holldc fjojrl`tc. Ïo j
Ő
j h`m, Qca`dudDuhloll pcotru Cur`pj mc Vcst mcvloc, mlo ajuzjjacst`r alrauhstjo
š
c, uo sca`d jd mckrjm
ā
rll
Ő
l `g-saurlt
āš
ll pcotru H`dm`vj ïo pdjo p`dltla, ca`o`-hla
Ő
l audturjd.Qpj
š
lud lst`rla`-jreltcaturjd
Ő
l jrtlstla jd alhltl-rudul rcprczlot
ā
` t`tjdltjtc mc a`ostrua
š
ll pusc ïo rcfcrlo
šā
au h`jrtcj
Ő
l schol
aj
š
lldc cl, ïotru-aelpçom d`aud mc ïoh`rhçotjrc, mjr
Ő
l hch`rlj,jhlotlrcj r
ā
p`sjtudul
Ő
l j fjptcd`r sjdc. Josjh- gdud fuocrjr ïotruoc
Ő
tc urh
ā
t`jrcdc a`hp`ocotc,au ` fuoa
š
lc
Ő
l ïoa
ā
ra
ā
tur
ā
schjotla
ā
spcaljd
ā
> ïolotcrl`rud glscrlall kr`pol
š
j, jra`s`dlldc
Ő
l ïo cx-tcrl`r> glscrlaj, ocar`p`dj, plctrc, arual
Ő
l dcspczlfuocrjrc, ajv`url, arlptc, dj ajrc sc jmjuk
ā
p`jrtjmc jaacs
Ő
l loalotj (
Айипзй
799=). A`hpdcxcdcfuocrjr-hch`rljdc rcprczlot
ā
vcrltjgldc h`ou-hcotc mc jreltcatur
ā
 
Ő
l saudptur
ā
, jacjst
ā
ajtc-k`rlc lotckrçom mc jschcocj
Ő
l `gcdlsaurl, stcdc,mlvcrsc a`hp`zl
š
ll saudpturjd-jreltcat`olac, aru-al
xc cta. (H`ouhcotc :<<1, :96). Fuoa
š
lj mc
 p`-hcdola
rcvloc dcspczld`r fuocrjrc, plctrcd`r t`h- gjdc
Ő
l aruald`r au losarlp
š
ll cv`ajtlvc. Ljr trjml
š
ljmc ïoeuhjrc j atlt`rld`r
Ő
l pcrs`jocd`r o`t`rll ïoloalotj glscrlall j pcrslstjt pc pjraursud sca`dcd`r,mc dj jpjrl
š
lj prlhcd`r glscrlal-gjzldlal au arlptchjrtlr`d`klac pço
ā
dj ïoacputud sca`dudul jd ULU-dcj, açom ju f`st chlsc `rm`ojo
š
c mc j sa`jtc al-hltlrcdc ïo jfjrj d`ajdlt
āš
ld`r prlo cdlgcrjrcj uoultcrco spcaljd.A`ostjt
ā
h a
ā
ïo hjn`rltjtcj sjtcd`r acractjtc mco`l d`aud mc `mleo
ā
j r
ā
p`sj
š
ld`r cstc mcouhlt ïotr-` vjrljot
ā
hjl p`pudjr
ā
 
š 
lotlrlh
, ` f`rh
ā
jr-ejlzjot
ā
ajrc j mcrlvjt mlo djtlocsaud
achctcrluh
 (
djt 
. achcotcrluh, p
ā
truos ïo dlhgj r`hço
ā
prlotcrhcoud hjkeljr
alotcrch
).
ş
l hjl frcavcot jf`st jtcstjt
ā
f`rhudj
š 
lotlrlh turacsa
, au scos mcalhltlr vcael, mczjfcatjt. Ïo sprlnloud f`rhudcl utl-dlzjtc mc
š 
lotlrlh
vlo
Ő
l uocdc jatc m`auhcotjrc. Jstfcd, ` e`t
ā
rolalc ïo gjzj jatcd`r mc st
ā
pçolrc jh`
Ő
lcl W 
ā
sp`pcol,
š
loutud Q`r`aj, mlo :1 o`lch- grlc :;<6, rcdjtcjz
ā
a
ā
‟... ` h
ā
rturlc mlo 7; j trc-
Hjo`dc Grleuoc
š
 
Fudd tcxt jvjldjgdc `o
]cxtud lotckrjd jd jrtla`dudulp`jtc fl kāslt pc
Fudd tcxt jvjldjgdc `o
]cxtud lotckrjd jd jrtla`dudul p`jtcfl kāslt pc
 
H. Grleuoc
š
,
 Jatc dcklsdjtlvc prlvlom jhcojnjrcj alhltlrcd`r
Ő
l a`ostrua
š 
lj glscrlald`r mlo alhltlr
79:
]rcglal, Kelo`lu :<56>
Vd. ]rcglal, L. Kelo`lu, Mch`krj
c
Ő
l cto`krj
c. Guaurc
Ő
tl, :<56.
 Vjajru 79:7>
Q. Vjajru, A. Al`gjou, Ïoacputurldc glscrlall Q
o
š
ll ‘Yctru
Ő
l Yjvcd‘ mc dj H`jrj mc Vçot, Lj
Ő
l (:531-:536). Lo> H`ouhcotud, ULLL. Yjrtcj L-j (Lj
Ő
l 79:7), ==:-=36.
ОГЗ
:5<;>
 
Оехеигзъоег
 
Гайщуейвфитг
 
Згнпдпъче
,
:6 (
Оехеигз
:5<;).
Дпийхгъчзп
7993>
 
Дпийхгъчзп
 
е
 
дпийъчтще
 
з
 
Щпъъее
. UL-UU
згой
.
Еъчпщеыгъоег
 
пыгщое
(
Дпъозй
>
Ий
-
 сой
7993).
Дсщлйогзеы
:5=6>
 
И
.
Дсщлйогзеы
,
Пыгщо
 
 съагупз
 
Ипзпщпъъемъопбп
 
ощйр
 
е
 
Кгъъйщйкее
 
з
 
еъчгохгг
 
нзйн
-
цйчеарчевгчег
,
ч
.
г
.
ъ
:579-
бп
 
ап
:5=6-
м
 
бпн
(
Пнгъъй
:5=6).
Ийнгжнеи
:5=9>
 
И
.
Ийнгжнеи
,
Ащпбсвое
 
ап
 
Кгъъйщйкее
.
З
>
Пнгъъоем
 
йвфдйийу
 
ий
:5=9
бпн
,
ыйъчф
7 (
Ое
-
хеигз
:5=9), =1=.
Айипзй
799=>
 
Ч
.
Н
.
Айипзй
,
Цйщъчзп
 
ъдгщче
.
Апбщгкйвфитм
 
пкщрн
 
ъщгнигзгопзпм
 
Щсъе
UL-UVL
згопз
(
Дп
-
ъозй
>
Щйнсиецй
799=).
Ъзпн
:53;>
 
Ъзпн
 
лйопипз
 
Щпъъемъопм
 
едагщее
.
 Съчйз
 
ъчщпечгвфитм
.
ЪАк
.,
з
 
чеапбщйэее
 
пчнгвгиер
 
Ъпк
-
ъчзгиипм
 
Гбп
 
Едагщйчпщъопбп
 
Згвеыгъчзй
 
Ойицгврщее
. :53;
б
.,
чпд
:7,
ыйъчф
L,
айщйбщйэ
=:3.
Уйвеаай
:<9;>
 
Е
.
Уйвеаай
,
Ъзгнгиер
 
п
 
ъпъчприее
 
цгщозгм
 
Кгъъйщйкее
 
з
:5:7-:5:1
бб
.
З
>
Чщснт
 
Кгъъйщйк
-
ъопм
 
бскгщиъопм
 
 сыгиипм
 
йщуезипм
 
опдеъъее
, v`d. LLL (
Оехеигз
:<9;), 71:-716.
Mcs dìklsdjtl`os sur dj a`os`dlmjtl`o mcs oìar`p`dcs ct dj a`ostruatl`o mcs ìkdlscsmjos dcs alhctlårcs mjos dj prchlårc h`ltlì mu ULU
c
slåadc
 Wìsuhì
Mjos act jrtladc d“jutcur mlsautc sur dcs d`ls co vlkucur mjos dj rìkl`o Olstru-Yrut sur d“jrrjokchcot mcs alhctlårcsct d“ìml
ac mcs ìkdlscs mjos dcs oìar`p`dcs. Dcs s`uracs jraelvlstlqucs ct dcs rcprìscotjtl`os mcs ìkdlscs o`us pcr-hcttcot mc mìtcrhlocr t`us dcs lostruatl`os qu“`ot lo
ucoaìcs sur d“jrrjokchcot mcs oìar`p`dcs ct dj a`ostruatl`omcs gjsldlqucs. Dj råkdc jaacptìc mu p`uv`lr lhpìrljd lostjddì dcs f`omchcots mc trjosf`rhjtl`o mcs trjmltl`osrìkl`ojdcs sur dj a`ostruatl`o mcs gjsldlqucs mjos dcs alhctlårcs.
 Dlstc mcs
 ﬊
kurcs>
Flk. :. Dc p`sltl`oochcot mu alhctlårc ct d“ìkdlsc mu vlddjkc Qcdl
Ő
tc, mlstrlat A
ā
d
ā
rj
Ő
l. A`ddcatl`o prlvìc.Flk. 7. Dc p`sltl`oochcot mu alhctlårc ct d“ìkdlsc mu vlddjkc K`rmloc
Ő
tl, mlstrlat Wczloj. A`ddcatl`o prlvìc.Flk. 1. Frjkhcot m“uo pdjo t`p`krjpelquc mu vlddjkc Yup
ā
zcol, jatucddchcot vlddjkc Oua
ā
rcol, mlstrlat ]cdcoc
Ő
tl.:59< jooìcs. Dc p`sltl`oochcot mu alhctlårc ct d“ìkdlsc é dj pìrlpeìrlc mu vlddjkc. Dj a`ddcatl`o mc Husìc cte-o`krjpelquc mc Ael
Ő
lo
ā
u.Flk. =. Frjkhcot m“uo pdjo t`p`krjpelquc mu vlddjkc A`pjoaj, mlstrlat A
ā
u
Ő
col, ct dc p`sltl`oochcot mu alhctlårcct d“ìkdlsc é dj pìrlpeìrlc mu vlddjkc. Dj a`ddcatl`o mc Husìc cteo`krjpelquc mc Ael
Ő
lo
ā
u.Flk. 3. D ìkdlscs mu vlddjkc V`daloc
š
, mlstrlat @aol
š
j, ct dc alhctlårc.Flk. 6. Dj p`rtc mu alhctlårc ct d“ìkdlsc mu vlddjkc Qt`m`doj, mlstrlat Wczloj. Ye`t` H. Grleuoc
š
.Flk. ;. Jspcat m“uoc joalcooc ìkdlsc mc Gcssjrjglc. Ye`t` :5;; jooìcs. JOWH.Flk. 5. L. Aejrdchjoc, J. Hlejld`v, J. Hlejld`v, J. Set`hsbl. A`ddcatl`o mc pdjos, ìdìvjtl`os ct scatl`os p`ura`ostrulrc mcs ìkdlscs co plcrrc, Qjlot-Yìtcrsg`urk, :57=.Flk. <. Dcs pr`ncts typcs mu A`ddcatl`o mc pdjos, :57= jooìcs, Qjlot-Yìtcrsg`urk.Flk. :9. So pdjo typlquc mc d“ìkdlsc, vlddjkc Dlpajol (:577).Flk. ::. Dc pr`nct spìaljd mc d“ìkdlsc mu vlddjkc Dlpajol, ìdjg`rì co :577 jooìcs.Flk. :7. D“ìkdlsc vlddjkc Dlpajol, ìrlkì co :51; jooìcs. Ye`t`
Д
. Grleuoc
š
.
Лйопипнйчгвфитг
 
йочт
 
пк
 
пщбйиелйцее
 
овйнкеь
 
е
 
зплзгнгиее
 
овйнкеьгиъоеу
 
цгщозгм
 
з
 
агщзпм
 
апвпзеиг
ULU
згой
 Щглядг
Пъипзипм
 
цгвфя
 
нйиипм
 
ъчйчфе
 
 рзвргчър
 
йийвел
 
лйопипнйчгвфъчзй
 
пк
 
пщбйиелйцее
 
овйнкеь
 
е
 
апъчщпмог
 
цгщозгм
 
з
 
Нигъчщпзъоп
-
Ащсчъопд
 
дгжнсщгыфг
.
Нпосдгичт
,
йщуезитг
 
е
 
еопипбщйэеыгъоег
 
еъчпыиеое
,
ап
-
лзпвеве
 
йзчпщс 
 
пащгнгвечф
 
ипщдйчезитг
 
йочт
,
ащеирчтг
 
з
 
Нигъчщпзъоп
-
Ащсчъопд
 
дгжнсщгыфг
,
опчпщтг
 
апзверве
 
ий
 
 съчщпмъчзп
 
овйнкеь
 
е
 
зплзгнгиег
 
овйнкеьгиъоеу
 
цгщозгм
 
з
 
агщзпм
 
апвпзеиг
ULU
згопз
.
Ип
-
зтг
 
ащйзевй
,
ийзрлйиитг
 
цйщъоеде
 
звйъчрде
,
апзвгове
 
лй
 
ъпкпм
 
апъчгагиитм
 
пчойл
 
пч
 
дгъчиту
 
чщйнецем
 
 съчщпмъчзй
 
овйнкеь
 
е
 
ъчщпечгвфъчзп
 
цгщозгм
 
ий
 
чгщщечпщее
 
апбпъчпз
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->