Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
28_Lisnic.pdf

28_Lisnic.pdf

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md
Full text available on http://tyragetia.nationalmuseum.md Articolul este disponibil integral pe http://tyragetia.nationalmuseum.md

More info:

Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/18/2014

 
:09
Ryrimntfi
, s.g., vha. UFF SPPFF\, gr. :, :49;, :09-:64.
ZNRZFJ^FZNI L^GKFF KIBZNAHZ BFBIKRFKNÇG [F[RNL^A RHRIAFRIZ 
[tubfnrni vfn
ū
ff khtfbfngn nstn ugi bfgtrn bfrnk
ū
ffanprfhrftirn i
Ř
tffg
ū
nahr uligfstfkn khgtnlphrign. Ninstn hjfnktua bn stubfu ia uguf
Ř
fr bn bfskfpafgn prn-kul sugt shkfhahmfi, fsthrfi,
ahahmfi, psf`hahmfi,ntghahmfi, igtrhphahmfi. Fgtnrnsua ei
ūċ
bn iknist
ċ
 prhjanl
ċ
nstn bntnrlfgit bn eiptua, k
ċ
sujfnktuaufbit i çgknput s
ċ
f sn ikhrbn itng
ū
fn çg
Ř
tffg
ū
i ehstn-ahr
ūċ
rf bfg ^gfugni [hvfntfk
ċ
gulif bup
ċ
pr
ċ
 ju-
Ř
frni iknstnfi, prfgtrn kirn bn iatena s-i i
it
Ř
f
ū
irighistr
ċ
. Znkursua ai lfkrhfsthrfn pnrlftn igiafziughr ghf sursn, rnvfzufrni prhjanlnf bfgtr-h iat
ċ
 pnrspnktfv 
ċ
, bfg pugktua bn vnbnrn ia sflpauauf hlaifk, gu bfg bhkulngtn h
kfian, khrnairni bitnahrh
kfian ku stirni rnia
ċ
i aukrurfahr. [ftui
ū
fi nxfstng-t
ċ
iktuialngtn prfvfgb siairfzirni prnkir
ċ
bfg sfs-tnlua nbuki
ū
fhgia, fg
ung
ū
niz
ċ
kibrnan bfbiktfkn,fgkausfv tfgnrff ijshavng
ū
f if ugfvnrsft
ċū
fahr pnbimh-mfkn. Itnst
ċ
l k
ċ
igmioi
ū
ff bfg sfstnl sugt gnvhf
ū
f s
ċ
 ikknptn iatn ahkurf bn lugk
ċ
bnkêt knan bfg sfstnluabn çgv 
ċūċ
lêgt siu s
ċ
lfmrnzn pnstn `htirn. Afpsiprhmrilnahr nbuki
ū
fhgian
Ř
f i lfoahiknahr gnknsirnpngtru bnse 
ċŘ
urirni prhknsuauf nbuki
ū
fhgia, prn-kul
Ř
f rnsursnan
gigkfirn prni pu
ū
fgn pngtru ikh-pnrfrni gnknsft
ċū
fahr fgstftu
ū
ffahr sugt kêtnvi bfgtrnprhjanlnan sfstnluauf nbuki
ū
fhgia bfg rnpujafk
ċ
,kirn sn rnpnt
ċ
bn-i augmua bnkngffahr
Ř
f krnniz
ċ
ugsujfnkt ku h tnlitfk
ċ
flphrtigt
ċ
çg prhknsua knr-knt
ċ
rff trnkutuauf. Fir knrkntirni sftui
ū
fnf litnrfi-an i çgv 
ċūċ
thruauf shvfntfk bn ai sit r
ċ
lêgn ug su- jfnkt pu
ū
fg knrkntit. Lhtfvua ugnf istena bn sftui
ū
ff çg iknst bhlngfu bn knrkntirn nstn khgbf
ū
fhgit lif çgtêf bn thitn bn eiptua k
ċ
iu ehst khhptitn fgsu
-kfngt bhkulngtnan bn prhvngfng
ūċ
pnrshgia
ċ
, kirnir pnrlftn h naukfbirn lif prheugb
ċ
 
Ř
f lif kair
ċ
 prfvfgb sftui
ū
fi pn kirn h ivniu çg sfstnl iknist
ċ
 kitnmhrfn shkfia
ċ
. Gulif khlpiri
ū
fi bitnahr h
kfi-an ian pirtfbuauf khlugfst ku ilfgtfrfan çgv 
ċūċ
thrf-ahr sflpaf gn-ir pnrlftn iprhpfnrni bn çg
ū
nanmnrnisftui
ū
fnf litnrfian i çgv 
ċūċ
thrfahr shvfntfkf. [tubfuabit ç
Ř
f prhpugn s
ċ
prnzfgtn ug flphrtigt ispnktia sftui
ū
fnf shkfian
Ř
f litnrfian i çgv 
ċūċ
thrfahr prn-kul nstn rntrfjufrni lugkff çgknpêgb ku pnrfhibiflnbfit
ċ
bn bup
ċ
kna bn-ia Bhfani Z 
ċ
zjhf Lhgbfia
Ř
f pêg
ċ
ai bnstr
ċ
lirni ^Z[[, pngtru i bntnrlfgikhrnai
ū
fi bfgtrn lhtfvi
ū
fi nkhghlfk
ċ
 
Ř
f kni shkfia
ċ
 
Ř
f viahrfk
ċ
kirn i khgbf
ū
fhgit nxhbua bfg sfstnl iauguf gul
ċ
r khgsfbnrijfa bn prhenshrf pn bn h pirtn
Ř
f pn bn iat
ċ
pirtn lhtfvnan pnrsfstng
ū
nf kibrnahr çgntitn çg sfstnlua nbuki
ū
fhgia nxfstngt. Brnpt sur-s
ċ
bhkulngtir
ċ
çg stubfnrni prhjanlnf çg kiuz
ċ
 iu snrvft h snrfn bn fzvhirn bnpfstitn çg ehgburfan Ir`fvnf Gi
ū
fhgian bn [tit bfg Znpujafki Lhabhvi.Bfg iknstn sursn pht
nvfbng
ū
fitn h snrfn bn bh-kulngtn pujafkitn kn çgmahjniz
ċ
ghtn fgehrlitfvnprfvfgb `ht
ċ
rêrf ku prfvfrn ai liohrirni siairffahr çgv 
ċūċ
thrfahr
 
Ř
f prfvfanmffan henrftn iknsthri (@ht
ċ
-rêrni 96=;3 @ht
ċ
rêrni 96023
Изщъзмзкгомао
96523
Изщъзмзкгомао
9602). Çg ieir
ċ
bn stubffan bn ir-`fv 
ċ
ipafkitn çg iknist
ċ
knrkntirn il fbngtf
kit çgirtfkhanan rnvfstnahr rnpujafkign prnkul sugt
 Çg-v
ċūċ
thrua shvfntfk
 
Ř
f
 Enlnfi Lhabhvnf
bfgigf ‐>4-‐04 if snkhauauf trnkut. Trfgtrn iuthrff, kirniu ipnait ai stubfua iknstnf kitnmhrff pht
lng
ū
f-hgi
ū
f? M.F. Jçrki, kirn i nxilfgit fgtnanktuiaftitnibfg Z[[L
 
(Jçrki 96=9, =;)3 G.I. Jnahvi, kirn i skrfsbnsprn vfi
ū
i khtfbfig
ċ
i çgv 
ċūċ
thrfahr shvfntfkf, çl- jfgêgb bitnan rnian ku knan h
kfian (
Йогзкд
:499,;5-;0). Trfgtrn aukr
ċ
rfan bn sfgtnz
ċ
kn
Ř
f-iu ibuskhgtrfju
ū
fi çg stubfnrni siairfz
ċ
rff kibrnahr kn iktf- viu çg çgv 
ċūċ
lêgt
Ř
f khgbf
ū
ffan bn lugk
ċ
i iknsthrii ehst aukrirni auf U.I. Oilfg (
 Едбам
9656, ::>-:;0). Igiafzi sursnahr fsthrfkn ikknsfjfan gn pnrlftn s
ċ
 prnzngt
ċ
l ug
Ř
fr bn khgstit
ċ
rf
Ř
f sftui
ū
ff prfvfgbrntrfjufrni lugkff çgv 
ċūċ
thruauf shvfntfk. Nstn ku-ghskut eiptua k
ċ
, çg tflpua r
ċ
zjhfuauf çgv 
ċūċ
thrff,ku nxknp
ū
fi nxnrkft
ċ
rff itrfju
ū
ffahr prhensfhgian, çgeugk
ū
fn bn gnknsftitn, aukriu pngtru erhgt. Bnsprnbitnan ku prfvfrn ai siairff iu r
ċ
lis ehirtn pu
ū
fgnbhvnzf, pngtru k
ċ
iprhvfzfhgirni ku iaflngtn png-tru phpuai
ū
fn, fgkausfv çgv 
ċūċ
thrf, i ehst nenktuit
ċ
 pn kirtnan (
Йогзкд
:499, ;=). Bfg igua 9625 pêg
ċ
  çg 9620 çg ^Z[[ stitua i prhlhvit ei
ūċ
bn çgv 
ċ
-
 Igmnai AfsgfkGibnobi [khjfhia
ċ
 
 
Euaa tnxt ivifaijan hg
Rnxtua fgtnmria ia irtfkhauaufphitn ef mċsft pn
Euaa tnxt ivifaijan hg
Rnxtua fgtnmria ia irtfkhauauf phitnef mċsft pn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->