Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pc World 2003 Június

Pc World 2003 Június

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by Monster23
A PC World 1992 óta meghatározó szereplője a hazai IT lappiacnak, több szempontból is piacvezető a digitális technika, informatika iránt érdeklődőknek szóló sajtókiadványok között.

A PC World olvasmányos és közérthető hangnemben mutatja be az informatika és a szórakoztatóelektronika világát: híreket, elemzéseket, mesterfogásokat, tippeket, trükköket adva. A lap kiemelt hangsúlyt ad az IT-biztonság kérdésének, lemezmellékletén minden hónapban frissített védelmet kínál az olvasóknak.
A PC World 1992 óta meghatározó szereplője a hazai IT lappiacnak, több szempontból is piacvezető a digitális technika, informatika iránt érdeklődőknek szóló sajtókiadványok között.

A PC World olvasmányos és közérthető hangnemben mutatja be az informatika és a szórakoztatóelektronika világát: híreket, elemzéseket, mesterfogásokat, tippeket, trükköket adva. A lap kiemelt hangsúlyt ad az IT-biztonság kérdésének, lemezmellékletén minden hónapban frissített védelmet kínál az olvasóknak.

More info:

Published by: Monster23 on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

 
2003. JÚNIUS
másolást, ám az InstantCopy remekül elboldogula maga többféle módszerével.
BARmi lehetséges / Sidebar –a mindent tudó oldalpult
. . . . . . .48. oldalA következô Windows-változatnak az ún. Sidebaraz egyik tervezett újdonsága. Ezt oldalra lehetmajd tenni a képernyôn, és afféle információspultként szolgál – a Start menü helyett vagy annakkiegészítésére. S aki nem akar még két évet várni,az már most is használatba veheti.
OLVASÓI LEVELEK
10. oldal
Olvasóink ügyes-bajos leveleire válaszolunk két ol-dalon – lapozza fel 8 oldalas, kivágható, lefûzhetôTippek-trükkök mellékletünket is!
CD MELLÉKLET
Katalogizálja lemezeit! / CD-katalógus1.0 teljes verzió
. . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal
Bizonyára mindenkivel elôfordult már, hogy egy ál-lományért végig kellett fésülnie egész CD-gyûjte-ményét. Hogy ne kerüljünk többé ilyen helyzetbe,ebben a hónapban egy CD-katalogizáló segédprog-rammal kedveskedünk olvasóinknak: ezzel pillana-tok alatt elôkeríthetôk a keresett állományok.
Magyar nyelvû Panda Antivirus Titanium / Vírusölô a
PC World 
állandó olvasóinak!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
Mellékletünkön a Panda Antivirus Titanium legfris-sebb, magyar nyelvû kiadásának teljes verzióját ad-juk közre.
Háromdimenziós szövegek / Xara3D 3teljes verzió
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. oldal
A Xara3D napjaink egyik legkedveltebb eszköze;gyorsan, egyszerûen készíthetünk vele igen látvá-nyos, háromdimenziós grafikai elemeket (kiváltkép-pen szövegeket) honlapokhoz. Ebben a hónapbana Xara3D hármas verziójának teljes változatát ad-juk ajándékba olvasóinknak. Ezt egy kis túlzássalbárki – professzionális felhasználó és mûkedvelôegyaránt – sikerrel használhatja, ami igazán öröm-teli, mert a 3D-s szerkesztôk meglehetôsen bonyo-lultak szoktak lenni.
Exkluzív tartalom a DVD-változaton!Mostantól DVD-vel is minden hónapban!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldalA
PC World 
mostantól kezdve kétfajta „mutáció-ban” jelenik meg az újságárusoknál: ugyanaz a bel-sô tartalom kétféle lemezmelléklettel. A szokásos3-4 CD-s változat mellett ezután minden hónapbanmegvásárolható a lap DVD-melléklettel is. Az újkorongon természetesen megtalálható a CD-k teljestartalma, illetve kiegészül további, exkluzív DVD-startalommal is.
FRISS
Hírek / Újdonságok / Szem elôtt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. oldalA hazai számítástechnikában történt események,újdonságok, érdekes termékek a világ minden tájé-káról, valamint ízelítô az üzletekben kapható kíná-latból.
SZOFTVER
Mi van a CD-n?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. oldal
Összeállításunkban temérdek ingyenes programottalálnak!
Rendezett rendszerek / ScanSoftPaperPort 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. oldalSzámítógépen éppoly nehéz rendet tartani, mintíróasztalon. Otthon, az irodákban vagy szerkesztô-ségekben naponta tucatszámra születnek, érkez-nek, távoznak dokumentumok, fontos lehet tehát,hogy valóban átlássuk, rendszerezzük a kialakultkáoszt. A PaperPort segítségével ehhez még csakzseninek sem kell lennünk.
Filmgyár extrákkal / Ulead DVDMovieFactory 2
. . . . . . . . . . . . . . . . .42. oldalSokféle alkalmazást fejlesztettek már ki házi video-lemezek készítésére: némelyikkel kiélhetjük alkotóihajlamainkat, mások inkább csak a témával mostismerkedôket segítik. A DVD MovieFactory újszerûfelfogásmódjával azonnal felhívta magára a figyel-met, s ennek a második változatnak az érdekes le-hetôségei már inkább a kreativitás megmozgatásáravalók.
Többet kevesebbôl / WindowsServer 2003
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44. oldalÚjabb mérföldkôhöz érkezett a Microsoft a Win-dows Server 2003-mal. Az új operációs rendszerrelszemben támasztott roppant követelmények köze-pette a szoftverház meglepô – elsô hallásra elég hi-hetetlen – lépésre szánta el magát: egy új, csökke-nô költségû és növekvô hatékonyságú, átfogó infra-struktúra létrehozására.
Korongról lemezre / PinnacleInstantCopy 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . .46. oldalA CD és DVD szinte egyeduralkodóvá vált az adat-tárolásban; otthoni biztonsági másolatainkat isezekre a hordozókra írjuk. A rengeteg alkalmazásiterület és logikai formátum megnehezíti a hatékony
 
81. oldal
6
PC WORLD2003. NIUS
54. oldal42. oldal
FÓKUSZ
Megôrjít a számítógép! / Önöket is?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72. oldalIdeges? Bosszantják a PC ostoba rigolyái? A leg-jobb helyhez fordult: bennünket is! Elmeséljük,mely problémáktól szoktunk a falnak menni, to-vábbá azt is, hogyan szabadulhat meg tôlük ön isegyszer s mindenkorra.
 
Multimédia / CD-ROM ajánló
. . . . .70. oldalVegyes felvágott a legújabban kapható multimédiáskorongokból.
HARDVER
Alap(lap)ozó / Minden, amit az alaplapok-ról tudni érdemes
. . . . . . . . . . . . . . .81. oldalA számítógép szótár szerint: „A számítógépes rend-szer (sic!) elsôdleges alkatrészeit tartalmazó fôáramköri lap.” Kétségkívül így igaz, ez a részegységa gép szíve-lelke. Ezért fontos, hogy jól válasszunk.Összeállításunkkal megpróbáltuk alaposan körbe-járni a témát. Legelôször „alapozunk”; válaszokatadunk a legalapvetôbb és leggyakrabban feltett kér-désekre. Bemutatjuk a legújabb Intel Pentium 4 vál-tozatot és a hozzá társuló legújabb Intel alaplapichipkészletet. Összehasonlítjuk a legfrissebb lapka-készleteket az AMD processzorokkal. Majd lévén,hogy lényeges változások történnek éppen, tárgyal-juk a különbözô típusú memóriákat és rögvest tesz-telünk is új technológiákat. Következô számunkbanpedig folytatjuk a sort a legújabb alaplapok nagy-tesztjével!
Világok harca / NVIDIA alapú grafikuskártyák tesztje
. . . . . . . . . . . . . . . . . .94. oldalVolt idô, amikor a 3D-gyorsító a PC-n egyet jelen-tett a 3dfxszel. Aztán eljött az a korszak, amikor azNVIDIA lett a „leg” cég. Most éppen az ATI és azNVIDIA vív élethalálharcot a grafikus vezérlôk pia-cán – már túl vannak jó néhány pengeváltáson. Aküzdelem jelen állásáról az NVIDIA erôinek vizs-gálatával tudósítunk.
Az ATI új rekordere / ATI Radeon 9800
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. oldalMíg az NVIDIA a maga FX sorozatára koncentrál,addig az ATI teljesen felfrissítette modelljeit. Az ed-digi csúcskártyát, a Radeon 9700-as sorozatot is to-vábbfejlesztette, s ezzel – a felgyorsult teljesítmény-verseny válaszlépéseként – megszületett a Radeon9800.
SzéPCégápolás / Ízléses PC
. . . . .104. oldalSok PC-tulajdonost most már az foglalkoztat, ho-gyan tehetné izgalmasabbá – vagy egyszerûen csakszebbé – szürke számítógépét. A piaci kínálatbólkülönösebb barkácstehetség nélkül is teljes és ízlé-ses konfigurációt építhetünk, az apró csavaroktólkezdve a bôvítôkártyákon át egészen a számítógép-házakig. Ismerkedjünk meg hát az „optikai tuning”népszerû eszközeivel!
Hálózati kamerák tesztje / Távoliôrszemek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108. oldalNem, nem elírás: nem webkamerákról lesz szó, ha-nem hálózati kamerákról, más szóval netkame-rákról. Ezekrôl könnyen eszünkbe juthatnak a kü-lönbözô valóságshow-k, bár gondolhatunk éppenipari-technológiai vagy ôrzô jellegû megfigyelésreis. Cikkünkbôl kiderül, hogy mennyivel tudnak töb-bet a netkamerák, mint a néhány ezer forintos USBwebkamerák, és milyen célra érdemes ezeket be-szerezni.
Ágyúval papírra – nem verébre / Lézer- és tintasugaras nyomtatók össze-hasonlítása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112. oldalA lézernyomtatókszövegnyomtatásra valók, a tinta-sugarasok meg színes ábrák és képek nyomtatására– ez a valaha jó osztályozás máig tartja magát.A lézernyomtató-technológia és a piac azonbannagyon megváltozott az utóbbi egy évben, s ez ahelyzet újraértékelésére készteti a józan vásárlót.Cikkünkben a tintasugaras és a lézertechnológiaegy-egy nagyágyúját hasonlítjuk össze.
TOP5
Legjobb vétel
. . . . . . . . . . . . . . . . . .116. oldalSzokásos összeállításunkban az üzletek legújabbhardverkínálatát és árait közöljük, a memóriamo-duloktól kezdve az alaplapokon át egészen a leg-újabb noteszgépekig!
BIZTONSÁG
Biztonságunk érdekében / Vírusvédelmiszoftverek tesztje V.
. . . . . . . . . . .124. oldalSzinte mindegyik vírusvédelmi rendszer általábanis megkísérel vírusokra jellemzô tulajdonságokatfelismerni; ezzel a rendszerek fejlesztôi számára is-meretlen vírusokat lehet azonosítani. Tesztünkbenannak igyekeztünk utánajárni, vajon mennyire ha-tékonyak ezek a módszerek.
LINUX
Kék korszak / SuSE Linux 8.2
. .128. oldalA SuSE Linuxnak hajdanán a zöld volt a színe, a8.0-s változat kibocsátásakor azonban gondoltakegy merészet a grafikusok, és képi megjelenítésé-ben bevezették a modern kék színt. Azóta nagyonügyelnek a grafika következetességére, és ez aziparkodás – a felhasználók legnagyobb örömére –láthatólag töretlen. Elmondhatjuk tehát, hogy aSuSE Linux kék korszakát éli.
RUTIN
Totális parancsnokság / TotalCommander
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .132. oldalRutin rovatunkban ebben a hónapban a legismer-tebb és talán a legnépszerûbb windowsos állo-mánykezelô programot, a Total Commandert (ko-rábban Windows Commander) ismertetjük. Ez aprogram megkönnyíti a fôbb állománymûveletekelvégzését, és rengeteg más funkciót is kínál.
Forog a film / Számítógépes videovágásotthon 3. rész
. . . . . . . . . . . . . . . . . .138. oldalElôzô számunkban áttekintettük az Adobe Premierealapfunkcióit, most tovább folytatjuk az ismerke-dést a szoftverrel.
Hétvégi videoszerkesztés / CyberLinkPowerDirector Pro 2.5
. . . . . . . . . .54. oldalA digitális videózás költségeinek csökkenése jó-voltából egyre többen vehetnek újabb, DV-tech-nológiájú kamerákat és digitális szerkesztésrehasználható PC-ket. Nem csoda, hogy nagy a ke-reslet a házimozigyártás összes részfeladatát el-végzô és persze könnyen kezelhetô szerkesztô-szoftverek iránt. Cikkünkbôl kiderül, hogymennyire mûködik ez a PowerDirector Pro 2.5szoftverrel – és milyen korlátok között.
Rövidülô slágerlista / Tömörítetthangformátumok
. . . . . . . . . . . . . .56. oldalAz MP3 megjelenése forradalmi változást hozotta zeneiparban és a szórakoztató elektronikában.Hamarosan megjelentek a vetélytársak is, így ma-napság három elterjedt tömörítési formátum vanpiacon. A következôkben ezeket, illetve az ezekreépülô szoftvereket mutatjuk be.
A zene és a matematikai véletlen / Digitális improvizáció
....................60. oldalLapunkban többször is foglalkoztunk már az ifjab-bik
Mester Sándor (MS3) 
nevéhez fûzôdô talál-mánnyal, a digitális improvizációval. Most egy ki-csit alaposabban is megvizsgáltuk, mit takar ez asokat ígérô elnevezés.
Idôszerû felzárkózás / MacromediaFreehand MX
.....................................64. oldalHa vektorgrafikus programról esik szó, általában akét piacvezetô termék valamelyike, a CorelDRAWvagy az Adobe Illustrator jut elôször eszünkbe.Ezek gigászi csatájában a valamikori Aldus termé-ke lassan beleszürkült a „futottak még” kategóriá-ba. A tavasszal megjelent új változat azonbanmegkezdte a felzárkózást.
A nyár apró csodái / Shareware-saláta
..............................................................66. oldalIsmét bemutatunk néhány ingyenesen használha-(
freeware 
), valamint ingyen kipróbálható(
shareware 
) alkalmazást. Elsôsorban rendszer-programokról esik szó, de a multimédia vizeire iselevezünk.
108. oldal
A PC W
ORLD AZ
IDG C
OMMUNICATIONS
(USA)
CÉGHEZ
,
A VILÁG LEGNAGYOBB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDIK
.A
Z
IDG C
OMMUNICATIONS TÖBB MINT
260
KIADVÁNYT JELENTET MEG
68
ORSZÁGBAN
. A
KIADÓ SAJTÓTERMÉKEITHAVONTA MINTEGY
50
MILLIÓAN OLVASSÁK
. A
Z
IDG C
OMMUNICATIONS TAGVÁLLALATAI VALAMENNYIEN HOZZÁJÁRULNAKAZ
IDG
HÍRSZOLGÁLATÁHOZ
,
AMELY ONLINE MÓDON
,
NAPONTA SZOLGÁLTATJA A NEMZETKÖZI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI HÍREKET
.
948172104
7
2003. JÚNIUS PC WORLD

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->