Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Programa Lista SINERGIA CEIND UTEM 2012

Programa Lista SINERGIA CEIND UTEM 2012

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Pedro Salas Vergara

More info:

Published by: Pedro Salas Vergara on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/07/2014

 
[rhmribi al Mhcelrjh
 
@esti VEJLSMEI
 
[rhmribi al
 
Mhcelrjh
 
@esti Vejlrmei
 
9
 
 
[rhmribi al Mhcelrjh
 
@esti VEJLSMEI
 
Vejlrmei
 
‐Oujths shbhs bés qul slpiriahs‒
 
[hr quå jifl `i ejefeitevi al dhrbir uji `esti al phstu`ifeöj i` FLEJA?
 
Fhbh mruph al tricioh y `esti Vejlrmei jhs glbhs pulsth i `i tirli al pirtefepir lj `is l`lffehjls piriFLEJA 3;93-3;96 fhj `i ejtljfeöj al rlprlsljtir i `hs lstuaeijtls al `i Lsful`i al Ejaustrei y prhphjlr ujprhmribi al mhcelrjh qul ipulstl, blaeijtl aevlrsis ejefeitevis, i rlphsefehjir i` fljtrh al lstuaeijtls al `ilsful`i al bijlri prh iftevi drljtl i su ejtlrrl`ifeöj fhj `i besbi, `is albés firrlris y difu`tials.
 
Qibceåj qulrlbhs mljlrir `i rlfhbphsefeöj al `i isibc`li mljlri` al lstuaeijtls fhbh lspifeh yblfijesbh pirtefepitevh y rlprlsljtitevh, fhj `i ejtljfeöj al iphrtir fhbh mruph al tricioh al bijlrifhjstijtl i` blohribeljth al `i lsful`i, i` blohribeljth al `i mlsteöj al` fljtrh al lstuaeijtls y i`ljmrijalfebeljth al `i ujevlrseaia lj dujfeöj al prhphrfehjir `is fhjaefehjls al alsirrh``h al `hslstuaeijtls, prejfepi`bljtl al julstri lsful`i. Ls isâ, qul fhbh mruph al tricioh, qulrlbhs prhphjlr uji slrel al prhylfths fhj `i ejtljfeöj al fhjvhfir i thahs queljls quelrij pirtefepir al l``hs, sej aloir al `iah prhylfths i`tlrjitevhs, piri`l`hs h fhbp`lbljtirehs i `hs yi prhpulsths, `h fui` ebp`efiré qulfhbh fljtrh al lstuaeijtls `ls prlstirlbhs `i islshrâi y iyuai piri sifir ial`ijtl aefgis ejefeitevis.
 
Ljtljalbhs phr htri pirtl qul `i `ichr al uj fljtrh al lstuaeijtls ls slr uj ljtl rlprlsljtitevh,drljtl i `h fui` qulrlbhs slr del`ls rlprlsljtijtls al `i hpejeöj qul lbijl alsal `i isibc`li alejaustrei, piri `i fui` mlstehjirlbhs, lj fhjoujth fhj `hs albés fljtrhs al lstuaeijtls,fhjaefehjls al pirtefepifeöj fhbh ghrirehs prhtlmeahs, isuber uji iftetua bés iftevi drljtl i `isfhjvhfithreis al isibc`lis, zhji`ls h ejstijfeis iftevis al pirtefepifeöj al` lstuaeijtiah,mljlrir fiji`ls al aeduseöj piri ifteveaials lxtri prhmribétefis, ljtrl htris.
 
Jh alclbhs aloir al `iah `i pirtefepifeöj al` fhjfloh al al`lmiahs aljtrh al julstri mlsteöjfhbh aerlftevi al` fljtrh al lstuaeijtls, iphstijah i mljlrir uji fhjvhfithrei iftevi i `hspulsths al` fhjfloh al thahs `hs jevl`ls al `is trls firrlris al julstri lsful`i, lstic`lfeljah ilstl fhbh uj blfijesbh al vejfu`ifeöj drljtl i `i isibc`li y `i thti`eaia al` lstuaeijtiah.
 
 I `h ijtls bljfehjiah tibceåj jhs vlbhs lj `i hc`emifeöj al ritedefir qul aurijtl julstrh plrehahal mhclrjijzi selbprl lstirlbhs aespulsths i trijspirljtir `hs prhflshs qul mljlrlbhs, yi slilj fuijth i tlbis `lmi`ls, dejijfelrhs, fhjfurshs pÿc`efhs y al mlsteöj, piri `h fui`lstic`lflrlbhs ejstijfeis y blfijesbhs piri l``h.
 
3
 
 
[rhmribi al Mhcelrjh
 
@esti VEJLSMEI
 
Ejtlmrijtls al @esti Vejlrmei
 
 I fhjtejuifeöj ljtrlmirlbhs `hs jhbcrls y firmhs i `hs qul phstu`iréj fiai ujh al `hsejtlmrijtls al julstri `esti?
 
 
Jhbcrl fhbp`lth? Fiti`eji Esicl` Slyls [ifglfh
 
Firmh i` qul phstu`i? [rlsealjtl
 
Firrlri? Ejmljelrâi Feve` Ejaustrei` Bljfeöj Vestlbi al Mlsteöj (39;11)
 
 Iùh al ejmrlsh i firrlri? 3;9;
 
Jhbcrl fhbp`lth? Ohrml Bitâis Cisui`th Mhjzé`lz
 
Firmh i` qul phstu`i? Teflprlsealjtl al Sl`ifehjls Lxtlrehrls
 
Firrlri? Ejmljelrâi Ejaustrei` (39;1<)
 
 Iùh al ejmrlsh i firrlri? 3;;5
 
Jhbcrl fhbp`lth? Jitgi`el Oivelri I`viriah Qhrrls
 
Firmh i` qul phstu`i? Teflprlsealjtl Lolfutevh
 
Firrlri? Ejmljelrâi Feve` Ejaustrei` Bljfeöj Imrhejaustrei (39;1;)
 
 Iùhs al ejmrlsh i firrlri? 3;;5
 
Jhbcrl fhbp`lth? Irel` Lauirah Ficlzis @ithrrl
 
Firmh i` qul phstu`i? Fhhraejiahr isujths ifiaåbefhs, fu`turi ylxtljseöj Firrlri? Ejmljelrâi Ejaustrei` (39;1<)
 
 Iùh al ejmrlsh i firrlri? 3;;5
 
Jhbcrl fhbp`lth? Vlcisteéj I`loijarh Irivlji @iviah
 
Firmh i` qul phstu`i? Fhhraejiahr al Dejijzis
 
Firrlri? Ejmljelrâi Feve` Ejaustrei` Bljfeöj Vestlbi al Mlsteöj (39;11)
 
 Iùh al ejmrlsh i firrlri? 3;9;
 
Jhbcrl fhbp`lth? Bireh Ljrequl Bhri`ls Te``imréj
 
Firmh i` qul phstu`i? Fhhraejiahr Lolfutevh y al Fhbujefifehjls
 
Firrlri? Ejmljelrâi Ejaustrei` (39;1<)
 
 Iùh al ejmrlsh i firrlri? 3;93
 
6
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->