Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Matemática 5to sec III Bim

Matemática 5to sec III Bim

Ratings:
(0)
|Views: 304|Likes:
Published by Elvis Hermes

More info:

Published by: Elvis Hermes on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/21/2014

 
DLSIDÌSF@L 9ta si`ugclrfl
<) @lj`ujl ij jlrea ci jl sadmrl qui prayi`tl ugicfbf`fa ci 28 ditras ci ljta `ulgca ij saj siig`uigtrl l 38¾ par ig`fdl cij oarfzagti.=) Ygl lgtigl ci tiji`adugf`l`fagis ci <=8 d ciljta prayi`tl ugl sadmrl ci ?8 d. ±@uìgta dfciij ìgeuja ci ijivl`fðg cij saj ig isi fgstlgti10) Ygl pirsagl sumi par ug `ldfga qui tfigi =8¾ci pigcfigti rispi`ta cij pjlga oarfzagtlj.Cispuæs ci `ldfglr 988 d. ±L quæ ljturl samri ijgfvij fgf`flj si ig`uigtrl13) Ygl is`ljirl si ig`uigtrl lpaylcl `agtrl ugdura, ci dlgirl qui jl cfstlg`fl igtri ij pfi ci jlis`ljirl y ij dura is ci <,= d. ±L quæ ljturl cijsuija si lpayl jl is`ljirl y `uìj is su jlrea sfbardl `ag æj ug ìgeuja ci 58¾19) Cisci ugl tarri ci ug buirti `astira, `uylljturl is ci <2 d samri ij gfvij cij dlr, si cfvfslug mlr`a `ag ug ìgeuja ci ciprisfðg ci =3¾. ±Lquæ cfstlg`fl ci jl mlsi ci jl tarri istì ij mlr`a12) Cas `ldfgas si fgtirsi`tlg bardlgca ug ìgeujaci 28¾. Ig uga ci ijjas y l <.888 d cij `ru`i olyugl istl`fðg ci mig`fgl. ±@uìj is jl cfstlg`fldigar igtri jl istl`fðg y ij atra `ldfga15) Jl cfstlg`fl igtri cas icfbf`fas ci ti`oa pjlgais ci 28 d. cisci ij marci cij ti`oa cij icfbf`fadìs mlna, `uyl ljturl is ci ?8d si amsirvl ijmarci `arrispagcfigti ci jl lzatil cij atra `ag ugìgeuja ci ijivl`fðg ci =9¾. ±@uìj is jl ljturl cijicfbf`fa dìs ljta1?) Xlrl `lj`ujlr jl ljturl ci ug ìrmaj, ugl pirsaglsi umf`l l =3 d ci su mlsi. Pf jl pirsagl dfci<,5 d y ij ìgeuja qui bardl ij amsirvlcar `ag jl`apl cij ìrmaj is ci 09¾, ±@uìj is jl ljturl cijìrmaj1
 
6) @lj`ujlr ij jlrea qui cimi tigir ugl is`ljirlplrl qui lj lpaylrjl ig ug dura, puicl lj`lgzlr ugl ljturl ci 0,9d, `agsfcirlgca qui jl is`ljirlbardl ug ìgeuja ci 9=¾ `ag ij suija.<8) Yg sltæjfti lrtfbf`flj samrivuijl ugl `fuclc y igisi fgstlgti, cisci ug amsirvltarfa sftulca l 088kd ci ijjl, si ji lvfstl `ag ug ìgeuja ci ijivl`fðgci 23¾. ±L quæ ljturl ci jl `fuclc si ig`uigtrl ijsltæjfti1<<) @lj`ujl jl ljturl ci ugl lgtigl citiji`adugf`l`fagis sf ij ìgeuja ci ijivl`fðg l suixtrida supirfar ludigtl cisci 08¾ l 39¾ `ulgcaug amsirvlcar lvlgzl 99d ol`fl ijjl.<=) Yg `ulcra istì umf`lca ig ug dura ci tljdaca qui su marci fgbirfar istì l <8 `d. Pamri jloarfzagtlj ci jl vfstl ci ug amsirvlcar qui siig`uigtrl sftulca l = d ci æj. Pf ij ìgeuja quibardl jl vfsulj cij amsirvlcar `ag jas marcisfgbirfar y supirfar cij `ulcra dfci <8¾ ±@uìj is ijlg`oa cij `ulcra1<0) @lj`ujl ij vajudig ci ug ri`fpfigti `ag bardlci prfsdl ri`ta ci mlsi `ulcrlcl ig qui sucfleaglj dfci <08 `d y bardl ug ìgeuja ci 30¾`ag jl mlsi.<3) Jl jageftuc cij ofja qui sunitl ug vajlgtäg isci =8 d y ij ìgeuja ci ijivl`fðg is ci 39¾, ±\uæljturl lj`lgzl ij vajlgtäg sf ug gfüa ja sastfigi l<,0 d cij suija1<9) Yg tapðerlba gi`isftl dicfr jl ljturl ci ugldagtlül. Xlrl ijja dfci ij ìgeuja ci ijivl`fðgcisci cas pugtas cfbirigtis. Ig ij prfdir pugta ijìgeuja ci ijivl`fðg dfci 3=¾. Lvlgzl 988 ditrasy ij ìgeuja ludigtl ig 9¾. @uìj is jl ljturl ci jldagtlül1<2) Ij dìstfj ci ug vijira si oljjl ugfca l jl praly l jl papl cij dfsda par cas `lmjis qui bardlg`ag jl `umfirtl ìgeujas ci 39¾ y 28¾,rispi`tfvldigti. Pf ij mlr`a tfigi ugl jageftuc ci<88 d, ±@uìj is jl ljturl cij dìstfj1
 
<5) Cisci ug mlr`a vidas jl juz ci ug blra `agugl fg`jfgl`fðg ci 99¾ y, cispuæs ci lvlgzlr =8kfjðditras ig isl cfri``fðg, si vi `ag ug ìgeujaci 58¾. ±L quæ cfstlg`fl istldas cij blra1<?) @lj`ujl jl prabugcfclc ci ug paza ci = ditrasci lg`oa sf vidas ij marci apuista cij bagca `agug ìgeuja ci 08¾.<6) ±@uìj is jl prabugcfclc ci ug paza, sf sulg`ourl is ci <,9 d y lj ljinlrsi =,9 d cij marciugl pirsagl qui dfci <,5 d vi ij marci y jl jägilcij bagca ig ugl dfsdl ri`tl1=8) @ag jas cltas ci jl bfeurl, ±`uìj is jl cfstlg`flqui oly igtri jl fejisfl y ij cipðsfta ci leul1=<)
 
Oljjlr jl ljturl ci ug icfbf`fa sf cisci ij atrajlca ci jl `ljji, l 08 d ci su mlsi, vidas suixtrida supirfar `ag ug ìgeuja ci 28¸.==) Ij saglr ci ug mlr`a ci sljvldigta ja`ljfzljas ristas ci ug glubrlefa ig ug ìgeuja ciciprisfðg ci <=¸. Yg muza is mlnlca 38d olstl ijbagca cij dlr. ±@uìgta gi`isftl lvlgzlr ij muzapar ij bagca plrl ig`agtrlr jas ristas cijglubrlefa1=0) Yg ìrmaj ci oanl piriggi istì sastigfca par ug ljldmri qui si ixtfigci cisci <.9 ditrascimlna ci jl plrti supirfar cij ìrmaj olstl uglistl`l ig ij suija. Ij ljldmri dfci =3 ditras cijlrea y bardl ug ìgeuja ci 9?¸ `ag ij suija. ±\uæljturl tfigi ij ìrmaj1=3) L ugl cfstlg`fl oarfzagtlj ci ?8 d ci jl mlsici ug rls`l`fijas, si amsirvl ig jl plrti supirfar,jl mlsi ci ug lcarga `ag ug ìgeuja ci ijivl`fðgci 5?,66¾ y ij pugta dìs ljta cij lcarga `ag ugìgeuja ci ijivl`fðg ci 56,=3¾. ±@uìj is jl ljturlcij lcarga1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->