Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Lymphomas and Leukemias Chart

Lymphomas and Leukemias Chart

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by PA2014
Lymphomas and Leukemias chart (Pathology)
Lymphomas and Leukemias chart (Pathology)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: PA2014 on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

 
FEIWIF]AW@V]@FVFB@C@FIB XWAVAC]I]@JC/MxIvn. JC VA] (y/j)XWJNCJV@V
CJC-EJMNL@CV BPKXEJKI (CEB)?- jffurs it axtricjmib s`tas icm spraims `c ic ucpram`ftigba  pittarc
- FBB/VBB
iffukubit`jc jd skibb bykpej`m fabbs `c tea par`pearib gbjjm, GK, icm bykpej`m jrnics- XG ;
VKQMNA FABBV
- GK ;
Xicjfytjpac`i
Mx?
 Gisam jc s`ta jd `cvjbvakact*-
FBB
 ; XG, GK-
VBB
 ; pr`kiry BC, jtear bykpej`m jrnics~ 48 (rira gadjra 78)7-98 yrs surv`vib- mapacms jc axtact jd jrnic `cd`btrit`jc it t`ka jd Mx
- EI@WP FABB BAQLAK@I
-7% jd ibb baulak`is
 - skibb G bykpes w`te igucmict
fytjpbisk icm ‒ei`ry‛ prjoaft`jcs
 - djucm pramjk`cictby `c GK icm ram pubp jd spbaac (gaady spbaac) - GK eis fabbs `c ic axtrifabbubir kitr`x jd rat`fub`c d`gr`bs we`fe ficcjt ga isp`ritam fius`cn i mry ti
p-
spbacjkaniby
 icm
picfytjpac`i
 `c eibd tea fisas - K`mmba-inam fiufis`ic kibas
Tary NJJM
- vary raspjcs`va tj feakj ran`kacs icm prjmufa bjcn bist`cn rak`ss`jcs- FjM ; `cdaft`jc
- DJBB@FQBIW BPKXEJKIV
- jr`n`citas drjk nark`cib factars icm rafip`tubitas djbb`fubir irfe`taftura - spbac`f we`ta pubp `cvjbvam 
- kjst fjkkjc djrk jd `cmjbact CEB `c Q.V.*
Xi`cbass, nacarib`zam bykpeimacjpiteyK`mmba-inam (kibas ; dakibas)
@cfurigba
 (kam`ic surv`vib >-0 yrs)
- M@DDQVA BIWNA G-FABB BPKXEJKI
- kjst fjkkjc djrk jd CEB*
 - mad`c`cn daitura `s tea birna fabb s`za
Acbirn`cn kiss it i cjmib jr axtricjmib s`ta ir`s`cn icyweara `c tea gjmy a.n. ^ibmayar r`cn~ 48(sb`net kiba pramjk`cacfa)
- GQWL@]] BPKXEJKI - Idr`fic (acmak`f) Bykpejki - Vpjrim`f (cjcacmak`f) Bykpejki - E@T+ `cm`v`muibs
- M`ddusa prjb`darit`jc w`te ‒
stirry sly
‛ ippairicfa drjk
kifrjpeinas-
acmak`f 
 ‖ oiwgjca kiss
-
spjrim`f 
 igmjk`cib kiss
Mx? axtrakaby `kpjrtict mua tj E@NE XWJB@DAWI]@JC WI]A
-
acmak`f 
 ‖ yjucn
fe`bmrac-
spjrim`f 
 ‖ Q.V. icm Aurjpa ‖ fe`bmrac icm
juc imubtsE@T pit`acts prjncjs`s
cjt divjrigba
- KPFJV@V DQCNJ@MAV
-
kjst fjkkjc futicajus bykpejki*
 - skibb tj kam`uk bykpes w`te `rranubir cufbair jutb`cas - teasa fabbs divjr tea ap`mark`s gut bita m`saisa spraim tj bykpe cjmas icm GK
- VA_IWP VPCMWJKA 
- vir`ict jd KPFJV@V DQCNJ@MAV w/ issjf`itam BAQLAK@I
EJMNL@C BPKXEJKI (EB)?
- ir`sas `c i s`cnba cjma jr fei`c jd cjmas icm feiriftar`st`fibby spraims tj icitjk`fib fjct`nujus cjmas-
WAAM-V]AWCGAWN FABBV*
- Davar, c`net swaits, & wa`net bjss- Xi`cbass bykpeimacjpitey- Vpraim -
cjmib m`saisa, spbac`f m`saisa, eapit`f m`saisa, d`cibby GK `cvjbvakact icm jtear t`ssuas- Vtin`cn `s kjst `kpjrtict - @ icm @@ fbjsa tj 08% fura rita- Imvicfam m`saisa, m`saisa  draa surv`vib it 1 yrs `s 48%->8%
- CJMQBIW VFBAWJV@CN
-
kjst fjkkjc djrk*
- prasacfa jd bifucir fabb icm fjbbinac gicms frait`cn wabb-f`rfuksfr`gam cjmubas- Waam Vtarcgarn fabbs jcby jffis`jcibKiba ; Dakiba
AUFABBAC]
- K@UAM FABBQBIW@]P 
- Bykpe cjmas eiva fabbubir `cd`btrita jd skibb bykpes, ajs`cjpe`bs, pbiski fabbs icm kifrjpeinas k`xam w`te
WV fabbs
Kibas 3 Dakibas
NJJM
- BPKXEJFP]A XWAMJK@CACFA (CJC-FBIVV@FIB TIW@IC] EB)
- skibb bykpes imk`xam w`te gac`nc e`st`jfytas- eiva kubt`bjgam cufbaus rasakgb`cn pjpfjrc larcab- WV m`dd`fubt tj d`cmXramjk`cictby kibas (261)
AUFABBAC]
- BPKXEJFP]A W@FE(FBIVV@F EB)
- raift`va bykpes kila up tea fabbubir `cd`btrita
- fic ga m`ddaract`itam drjk bykpejfyta pramjk`cicfa gy prasacfa jd kjcjcufbair vir`icts icm WV- ATG+Tary NJJM - AUFABBAC]
- BPKXEJFP]A MAXBA]AM
-
baist fjkkjc
Abmarby & E@T+ pramjk`cact
BAVV DITJWIGBA
WV fabbs ; WAAM-V]AWCGAWN Fabbs
KI]QWA G-FABB BPKXEJKIV?KI]QWA ]-FABB BPKXEJKIV?
BPKXEJKIV & BAQLAK@IV
XG ; Xar`pearib Gbjjm

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->