Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Mr. Smith chapter 8: Missing

Mr. Smith chapter 8: Missing

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 359|Likes:
Published by RF
Bella's Worst nightmare has come to reality. Her teacher, Mr. Smith, has decided that her class is going on a camping trip. And the new kid, Edward Cullen is acting like they knew each other. Did they? All Human, Fanfic, R&R.
Bella's Worst nightmare has come to reality. Her teacher, Mr. Smith, has decided that her class is going on a camping trip. And the new kid, Edward Cullen is acting like they knew each other. Did they? All Human, Fanfic, R&R.

More info:

Published by: RF on Jul 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

 
@bovta~ 28 EmppmlkAVIZ
–Nacco9― M `occad mlti tba aevt} `ittoka, Li olp{a~, Li{ M pto~tad ti kat ~aocc}{i~~mad,–Nacco9/9―M tm~ad okoml7 }iq `iqcd bao~ tba volm` ml e} zim`a, Ptmcc li olp{a~, M{ocgad qv ba~ aevt} nad {a~a M cajt ba~ tbmp ei~lmlk, M ciigad qlda~ mt# gli{mlk M{iqcd jmld litbmlk ei~a tbol dqpt nqllmap, Pba {opl”t tba~a,–NACCO///― M {op p`~aoemlk li{ old {op gmldo iqt ij e} emld ij {i~~}, [b}{opl”t pba ba~a99 M ciigad ml tba `cipat7 eo}na pba {oltad ti vco} bmda oldpaag999 Nqt li# pba {opl”t tba~a amtba~, [ba~a {op pba9 Dmd pba kat gmdlovvadn} ocmalp9/9/9 M {op hqpt oniqt ti cat iqt o p`~aoe ij ta~~i~ {bal tba "olli}mlk#nqt li{ `ieji~tmlk- zim`a ml tba no`g ij e} baod ptivvad ea,
‒Boza }iq`ievcatac} cipt }iq~ emld9/9 M v~iempa }iq# pba bopl”t naal gmdlovvad n} ocmalp,Pba v~inonc} {alt iqt ti vaa i~ pieatbmlk, Pba”p naal ml ba~a tba {bica do} li{# }iq li{,” 
M cmptalad ti tba zim`a# ar`avt ji~ tba {bica ‒boza }iq cipt }iq~ emld9” `~ov, Mbodl”t cipt e} emld# M {opl”t cmga emga// M {opl”t `~ox},
‒Mj }iq gaav tbmlgmlk cmga }iq di# }iq {mcc cipa }iq~ emld# azaltqocc},” 
Tba zim`apomd okoml,–Pbqt qv,― M pomd# m~~mtotad n} tba jo`t tbot mt ptmcc {op tba~a, @iqcdl”t mt hqpt kio{o}9–[bot9― T}ca~ opgad {bi ptiid nabmld ea ml o bq~t zim`a,–Ib# M”e pi~~}7 M dmdl”t po} mt ti }iq, M {op…―M t~omcad ijj, Bi{ `iqcd M po} tbmp{mtbiqt piqldmlk `~ox}9 ‒M ticd tba zim`a ml e} baod# lit }iq T}ca~# M”e pi~~},” ]aob# ~mkbt,
‒M ticd }iq, [b} di }iq gaav mkli~mlk ea9/9 ]iq gli{# ml tba ald# }iq”~a tba ila{bi {mcc piqld `~ox}# lit ea# M”e hqpt o zim`a ml }iq~ baod# ~aeaena~9 Old aza~}tbmlk }iq di {mcc ki {~ilk# apva`mocc} {mtb Nacco, Mj }iq cmptal ti ea il tbaitba~ bold# }iq {mcc eo}na na onca ti di tbmp {mtbiqt p`~a{mlk aza~}tbmlk qv,” 
 Tba zim`a pomd okoml old M ealtocc} pmkbad, ‒Jmla, Li{ ki o{o},” M tbiqkbt oldtq~lad ti T}ca~,–Tba eoml v~mi~mt} li{ mp ti jmld Nacco, [a pvcmt qv old pao~`b tba `ittoka o~ao, Mj {a dil”t jmld ba~ ba~a# {a”cc ki pao~`b tba {iidp# ig9 M opgad old ciigad ot bme{mtb o pa~miqp ciig, Occ t~o`ap ijj podlapp dmpovvao~ad j~ie bmp jo`a old mt tq~ladpa~miqp# cmga emla,Oc~mkbt,― Ba olp{a~ad old {a nitb tq~lad ti tba dii~ old pto~tad tba pao~`b ji~Nacco,
T}ca~”p VIZ
[bal {a {ocgad ml ti tba `ittoka# mt {op aevt},–Nacco9― Ad{o~d `occad tb~iqkb tba ~iie, Li olp{a~,
 
–Nacco9/9―Ba tm~ad okoml7 }iq `iqcd `cao~c} bao~ tba volm` ml bmp zim`a, Mt {opoceipt tii inzmiqp tbot ba bod joccal baod iza~ baocp ml ciza {mtb tbot km~c, Ba{ocgad)hikkad qv ba~ aevt} nad old nalt di{l ti ciig qlda~ mt, Azal M po{ tbottba~a {op li Nacco qlda~ tbot nad# nqt ba ciigad qla~ mt ol}{o}, [bal ba po{ mt{op aevt} qlda~ tba nad ba pt~omkbtalad qv old ciigad o~iqld ml tba ~iie,–NACCO///― Ba p`~aoead# bmp a}ap {mda {mtb volm` old bmp jo`a t{mptad {mtb vomlold {i~~},Ba ~ol iza~ ti tba `cipat old ivalad mt# nqt# op {a occ `iqcd jmkq~a iqt {mtb iq~nqtt”p# tba~a {op li Nacco bmdmlk ml tba `cipat, Kid# ba `cao~c} cipt mt, Tbal# bapqddalc} ptivvad, M {ocgad qv ti bme old M {op hqpt oniqt ti vqt o bold il bmpno`g# ti `ieji~t bme# M ptivvad e}pacj, Tbot {op killo eoga ea ciig pqva~ko}… M da`mdad ti hqpt ptold nabmld bme old t~} ti `ieji~t bme {mtb {i~dp,–Mt”p igo}# M”e pq~a pba”p jmla# M v~i%–M pomd nqt M {op `qt ijj n} bme,–Pbqt qv,― Ba pomd# ml o m~~mtotad tila, [bot dmd M di999–[bot9― M pomd# t~}mlk ti `ciqd tba voml ml e} zim`a# nqt }iq `iqcd ptmcc bao~ mt,–Ib# M”e pi~~}7 M dmdl”t po} mt ti }iq, M {op…― ba pomd# t~omcmlk ijj# cipt ml tbiqkbt,Igo}… mj ba dmdl”t po} mt ti ea# {bi dmd ba po} mt ti9 Ba `cao~c} cipt bmp vii~emld… Tbal# ba tq~lad ti ea old ciigad ot ea {mtb o pa~miqp jo`a,–Tba eoml v~mi~mt} li{ mp ti jmld Nacco, [a pvcmt qv old pao~`b tba `ittoka o~ao, Mj {a dil”t jmld ba~ ba~a# {a”cc ki pao~`b tba {iidp# ig9 Ba opgad ea, M qm`gc}~aeaena~ad {b} ba cipt bmp emld# old ciigad no`g ot bme pa~miqpc},Oc~mkbt,― [op occ M pomd# old tbal {a nitb tq~lad ti{o~dp tba dii~ old {altiqtpmda,Ba pv~mltad piqtb# ti{o~dp tba jiid bocc# old M li~tb, Nqt M dmdl”t kat jo~# na`oqpaM kit nci`gad n} tba eipt ptqvmd# m~~mtotad# ealtoc va~pil ml tba {bica {i~cd7Emga,–Ba}# {bot o~a }iq old Addma ni} qv ti9 M po{ bme ~qllmlk ti{o~dp tba jiid boccao~cma~# cmga# pqqqva~ jopt, [bot o~a }o dimlk9― ba opgad old M qm`gc} ~aocmxadpieatbmlk, M `iqcd qpa bme,–[a”~a ciigmlk ji~ Nacco# pba”p lit ml tba `ittoka, – M ticd bme old tiig bme ml tba ho`gat o~e old d~okkad bme {mtb ea,–Ba}# {omt/ Tbmp {opl”t e} joqct////― ba p`~aoead ml dajalpa# old M cat iqt o pmkb,[bot {opl”t bmp joqct99–]ap Emga# mt mp, Li{ ptiv {bmlmlk cmga o non} old bacv qp/― M pomd old cat ki ij bmppbm~t, Ba ciigad ot ea cmga ba {op o 0 }ao~ icd tbot kit ticd ji~ tba jm~pt tmea ba`iqcdl”t toga o `iigma n} bmp eiee},M pmkbad okoml, –EMGA# TBMP MP ]IQ^ JOQCT// LI[ TOGA ^APVILPANMCMT] JI^[BOT ]IQ”ZA DILA OLD BACV QP PAO^@B JI^ BA^/////// M p`~aoead ot bme,Jmlocc}# ba dmd {bot ba {op ticd old pto~tad ti pao~`b ji~ ba~,
 
(1 emlqtap cota~(
–OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO//////////// ]IQ VA^ZA^T# KAT IQT/////////― ojaeoca zim`a p`~aoead tikatba~ {mtb o cit ij itba~ jaeocap,^ol o~iqld tba `i~la~ ij tba `ittoka M {op ot old po{ {a~a mt `oea j~ie,Iqtpmda tba km~cp pbi{a~p old timcatp {op Emga# c}mlk il tba k~iqld "v~inonc}nmt`b pcovvad ti tba jcii~- old ml j~ilt ij bme ml tba dii~{o} ptiid paza~oc#olk~}# km~cp ml ti{acp {bi ciigad ot bme {mtb eq~da~iqp ciigp, M `iqcdl”t bacv ticoqkb, Ba o`tqocc} tbiqkbt ba `iqcd ki mlti tba km~c”p pbi{a~p ti ciig ji~ Nacco9Kid# ba”p ptqvmd…Bmp a}ap {a~a {mda {mtb jao~ old ba pci{c} pto~tad ti no`g o{o} j~ie tba~a# hqptti ~ql o{o} j~ie tba~a op jopt op bmp cakp `iqcd nao~ bme, Tba km~c”p {op lit jo~nabmld bme, M coqkbad {bal tba} kit bme old pto~tad ti naot tba `~ov iqt ij bme#nqt M qm`gc} ~aeaena~ad tbot M bod ti ciig ji~ Nacco# old `iltmlqad e} pao~`b,
( >1 emlqtap cota~(
M ~ol qv ti Ad{o~d,–Pba”p lit ol}{ba~a ml tba o~ao, [ba~a mp pba9― M opgad old bmp jo`a ciigad ei~a{i~~mad old pod, Hqpt op ba {op oniqt ti olp{a~ tba qaptmil# o va~pil nabmldea dmd mlptaod,–Mp tbot {bot }iq {a~a dimlk99 ]iq `iqcd”za hqpt opgad ea old M {iqcd”za ticd}iq… eo}na…― tba zim`a pomd old M tq~lad o~iqld ti paa {bi mt {op, Mt {op E~,Pemtb {bi ptiid tba~a# pem~gmlk ot qp,–[opl”t mt o cmttca inzmiqp {bal pieanid} mp ~qllmlk o~iqld# p`~aoemlk# ‒NACCO#[BA^A O^A ]IQ999/9/” Ad{o~d opgad# piqldmlk cmga ba {oltad ti pt~olkca E~,Pemtb,–Eo}na mt {op# nqt mt {op pi alta~tomlmlk ti {ot`b }iq M cat }iq `iltmlqa qltmc }iqkit tm~ad,― Ba olp{a~ad# ptmcc pem~gmlk, M pmkbad old M# old v~inonc} Ad{o~d tii#{op tbmlgmlk oniqt bi{ {o}p M `iqcd gmcc bme, Ba cat iqt o coqkb old tbal baciigad o cmttca nmt ei~a pa~miqp,–Pba {alt ti kat opvm~ml ji~ ba~ baodo`ba ml tba mljm~eo~} ji~ oniqt#― ba pomd oldciigad ot bmp {ot`b,―Ila biq~ oki,― M j~i{lad,–Ila biq~99 Pbiqcdl”t pba na no`g n} li{99 –M opgad `iljqpad, Tba mljm~eo~}{opl”t tbot jo~ o{o}…–Eo}na pba kit cipt ml tba {iidp i~ pieatbmlk,― Ba olp{a~ad qlmlta~aptad oldpb~qkkad,Ad{o~d k~iolad nabmld ea old pi dmd M, pa~miqpc}# tbmp dqda joccp ji~ tba {~ilk`bm`gp…–Mj }iq {olt# M `iqcd ki kat ba~, M”e pq~a }iq”~a occ tm~ad ojta~ }iq~ qlpq``appjqcc}pao~`b,― Ba ijja~ad old pemcad j~maldc}, M tq~lad old ciigad ot Ad{o~d, Bmp jo`a{op ql~aodonca, [bot aza~ bmp da`mpmil {op# M {iqcd jicci{ mt, Ba ivalad bmpeiqtb old olp{a~ad…

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
teresita94 liked this
Amy213 liked this
Minnie'xo liked this
dariamariayoung liked this
LionxandxLamb246 liked this
Sindhu Bharadwaj liked this
Team Riley liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->