Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Mr. Smith chapter 9: Lost

Mr. Smith chapter 9: Lost

Ratings:

4.4

(5)
|Views: 312|Likes:
Published by RF
Bella's Worst nightmare has come to reality. Her teacher, Mr. Smith, has decided that her class is going on a camping trip. And the new kid, Edward Cullen is acting like they knew each other. Did they? All Human, Fanfic, R&R.
Bella's Worst nightmare has come to reality. Her teacher, Mr. Smith, has decided that her class is going on a camping trip. And the new kid, Edward Cullen is acting like they knew each other. Did they? All Human, Fanfic, R&R.

More info:

Published by: RF on Jul 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

 
Jndxrep 97 Okzr@XKS
 Rne zndbk| zrdpreb rk fkse jokzep dmb jokzep- I ldzxeb dmb I ceor nk| ir |dz ndpbrk `pedrne-‟Zrdjy/ dpe yku kady;‖ rne cdfioidp/ `ur dmmkyiml skije dzaeb dmb doo fy cedpbizdxxedpeb/ lerriml pexodjeb `y dmmkydmje-‟Mk/ I’f mkr kady1 yku zjdpeb rne jpdx kur kc fe$ Dmb fy mdfe/ iz @eood-‖ I zdibrpkuln lpirreb reern- \ny |dz ne nepe;; \ny; Rnem ne zrdpreb rk oduln- Dcpiemboy oduln/ `ur rne zirudrikm fdbe ir zkumb zjdpy/ sepy zjdpy-‟Zrdjy/ I’f nepe rk ler yku kur kc rne ckpezr-‖ Rndr’z |nem znkja jdfe- Jkuob nepedb fy fimb kp dmyrniml; Fdy`e ne okkaeb dr fy cdje dmb umbepzrkkb/ I fedmoiae fy fkrnep zdyz/ I’f dm kxem `kka zkferifez-‟Zrdjy/ dpe yku nupr; Bib yku cdoo bk|m dmb `peda d oel;;‖ Rk fy ippirdrikm/ nezkumbeb aimbd ndxxy `y rne ibed-‟Mk/ I bibm’r- Dmb fy mdfe iz
mkr
Zrdjy/ irz @eood-‖ I zdib rpkuln lpirreb reern/rpyiml rk jkmrpko fyzeoc mkr rk zjpedf dr nif- Ne |doaeb ksep rk fe dmb `emrbk|m-Dpe yku zupe yku’pe dopilnr; Mk `pkaem `kmez; Mk kxem |kumb;‖ ne dzaeb/ mk|zkumbiml |kppieb/ doo rne zdpjdzf lkme-‟I’f cime/ mk| ler fe kur kc nepe-‖ I |dz guzr d`kur rk zrdmb ux dmb reoo nif rkoedb rne |dy/ `ur ne bib zkferniml I bibm’r e~xejr- Ne oicreb fe ux im fy |dizr/dmb couml fe ksep niz znkuobep oiae d rkbboep- I oer kur d zfdoo zjpedf `y rnezupxpize kc niz ume~xejreb djrikm- I jkuobm’r zee niz cdje/ `ur I |dz zupe ne |dzzfioiml-‟Oer fe bk|m-‖ I zdib im d zepikuz rkme-‟Mkxe/ mk| oer’z lk$‖ ne zdib ndxxioy/ oiae kme kc rnkze Luffi `edpz cpkf rndrxpklpdf rndr |dz pummiml km RS |nem I |dz oirroe dmb zrdpreb rk zaix rnpkuln rneckpezr oiae d 9 yedp kob lipo‟MK OER FE LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK$$$$$$$$$$$$$$ Izjpedfeb dr rne rkx kc fy oumlz/ aijaiml fy oelz km niz jnezr dmb nirriml fydpfz km niz `dja-Mk pedjrikm- \eoo/ e~jexr rndr ne odulneb dr fe dmb jdooeb fe „ziooy Zrdjy’-
'48 fimurez odrep'
Fp- Zfirn jdppieb fe rk fy jkrrdle dmb amkjaeb : rifez km rne bkkp- Lkb/ |nybibm’r ne guzr lk imzibe; I nedpb nk| zkfe`kby pdm rk rne bkkp dmb d zejkmbodrep/ rne xepzkm ndb kxemeb ir-‟@EOOD$$$$ DPE YKU KADY; I \DZ ZK \KPPIEB$$$‖ Eb|dpb zjpedfeb rk fy oelz/dmb I |dz ndxxy I jkuobm’r zee niz cdje-
 
Fp- Zfirn xur fe bk|m dmb I rupmeb dpkumb/ kmoy rk ler drrdjaeb |irn nulz `ysepy fdmoy/ jpyiml pkkf `ubbiez- Yez/ doo kc rnef |epe jpyiml/ rne : kc rnef-
:-
\nem rney |epe bkme nulliml/ I jkuob cimdooy emrep rne jkrrdle/ `ur |nem I bib/ Iceor nk| fy jnim bpkxxeb rk rne cokkp dmb rne kmoy rniml fy `pdim rnkulnr |dz
„Pum ckp ykup oice
-
’ 
Imzibe/ ir okkaeb oiae rney imsireb d cokja kc `uccdokz kp d ldml kc zkfe ju``y/fkrkpjyjoe ndpb pkjaep bubez- Fiae’z `dl |dz rkpm dxdpr dmb doo niz zrucc |dzodyiml zxpedb kur km rne cokkp- Kme `eb |dz `pkaem/ rkrdooy `pkaem/ dmb‣ |eooesepyrniml |dz odyiml esepy|nepe/ e~jexr fy `dl dmb fy `eb/ rndr |dz rkrdooyumndpfeb-‟\ndr‣Ndxxemeb‣Nepe‣;‖ I dzaeb zok|oy/ okkaiml dpkumb- Dxxdpemroy/ rnefdmoy ldy bubez ndb zrkxxeb jpyiml/ dmb doo kc rnef zeefeb xperryef`dppdzzeb/ |nijn rney znkuob-‟En‣\eoo‣ |e `ejdfe aimbd xizzeb dr Fiae/ zk |e bejibeb rk rpdzn rnejkrrdle‣‖ Eb|dpb fuf`oeb tuieroy-‟\NDR;$; I UMBEPZRDMB RNDR YKU LKR XIZZEB DR FIAE/ \NK BKEZM’R;; @URBIB YKU NDSE RK BEZRPKY RNE JKRRDLE;$$;‖ I yeooeb dr nif- \ndr |dz nizxpk`oef;; Bibm’r niz fkf esep reoo nif rndr yku znkuobm’r lk bezrpky jkrrdlez;;‟I dlpee |irn Zrdjy/ Ebbie- Rniz `endsikp |dz zrpijroy umdjjexrd`oe- Zrdjy dmb I|ioo lk dmb edr bimmep |irn rne krnep zrubemrz- Yku |ioo zrdy nepe dmb joedm rnizux/ umbepzrkkb;;‖ Fp- Zfirn dzaeb im d cpiemboy rkme/ `ur yku jkuob nedp rnernpedr jokubeb im niz skije- @krn rne `kyz z|dook|eb okub-‟Yez Fp- Zfirn-‖ Rney `krn zdib dmb |doaeb xdzr fe imrk rne jkrrdle-‟Zrdjy/ oer’z lk-‖ Cizny zdib |nioe ne rkka fy ndmb dmb bpdlleb fe d|dy cpkfrne jkrrdle-
'Dcrep Bimmep'
Dcrep kup fedo/ rne pezr kc rne zrubemrz |emr rk lk joedm rne biznez/ dzxumiznfemr ckp rne bpimaiml xdpry odzr milnr- I |dz guzr d`kur rk ckook| rne krnepz/|nem d ndmb jdulnr fy |pizr dmb zxum fe dpkumb-‟Zrdjy/ yku bkm’r ndse rk bk rne biznez- Lk `dja rk ykup jkrrdle dmb pezr d oirroe1I’f zupe yku’pe ripeb dcrep rkbdy’z dbsemrupe-‖ Fp- Zfirn zdib dmb xdrreb fy`dja- I jkuob `e d lkkb lipo dmb reoo nif rndr I bpdma dojknko rkk/ `ur ‣ Mdn-I |doaeb `dja rk rne jkrrdle/ im mk nuppy/ dmb rpieb rk fefkpiwe rne xodje- \eoo/ Ijkuob rpy rk/ `ur I |kuob ler okzr dmy|dy‣I |doaeb ksep rk kup jkrrdle dmb amkjaeb rne bkkp- 0 zejkmbz odrep/ ir kxemeb-‟@EOOD$$$$‖ Eb|dpb zjpedfeb dmb nulleb fe rilnr-‟Eb- Jdm’r- @pedrne-‖ I jnkjaeb kur dmb ne oer fe lk-‟I’f zk lodb yku dpe zdce$‖ ne zdib dmb yku jkob zee rne ndxximezz im niz eyez-\eoo/ I nkxe ne jkuob zee rne jkmcuzikm im fime-

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
wilhelmina0809 added this note
sexiii
Amy213 liked this
Minnie'xo liked this
dariamariayoung liked this
LionxandxLamb246 liked this
Sindhu Bharadwaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->