Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Csernyák - Valószínűségszámítás

Csernyák - Valószínűségszámítás

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Published by Lovászi Péter
Az oktatási feltételek megváltozása miatt újra át kellett gondolni, melyek azok az ismeretek, amelyek a képzési cél eléréséhez feltétlenül szükségesek, és a rendelkezésre álló idön belül megfelelö mélységig oktathatók. Ezeket a könyv azon részei tartalmazzák, amelyeket sem a csillag jelzéssel, sem apró betüs szedéssel nem különböztettünk meg. Az apró betüvel szedett, illetve csillaggal jelölt részek ajánlott ismereteket tárgyalnak. A könyvet úgy szerkesztettük, hogy a jelzés nélküli részek apró betüs, illetve csillaggal jelölt részekre ne hivatkozzanak. A megértést példákkal, ábrákkal igyekeztünk elősegíteni, így a könyv reményeink szerint önálló tanulásra is alkalmas, és a nappali tagozatos hallgatókon kívül
a levelezö- és távoktatásban részt vevö hallgatók is eredményesen használhatják.
Az oktatási feltételek megváltozása miatt újra át kellett gondolni, melyek azok az ismeretek, amelyek a képzési cél eléréséhez feltétlenül szükségesek, és a rendelkezésre álló idön belül megfelelö mélységig oktathatók. Ezeket a könyv azon részei tartalmazzák, amelyeket sem a csillag jelzéssel, sem apró betüs szedéssel nem különböztettünk meg. Az apró betüvel szedett, illetve csillaggal jelölt részek ajánlott ismereteket tárgyalnak. A könyvet úgy szerkesztettük, hogy a jelzés nélküli részek apró betüs, illetve csillaggal jelölt részekre ne hivatkozzanak. A megértést példákkal, ábrákkal igyekeztünk elősegíteni, így a könyv reményeink szerint önálló tanulásra is alkalmas, és a nappali tagozatos hallgatókon kívül
a levelezö- és távoktatásban részt vevö hallgatók is eredményesen használhatják.

More info:

Published by: Lovászi Péter on Oct 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
TARTALOM
Bevezetés ............................................................................................................
7
9
l.
KOMBINATORIKA
............................................................................................
II
1.1. Pel1TIutác... ............. ........................ ................ .....................................
II
1 Variáció .................................................................................................. 171.3. Kombinác............................................................................................ 20Binomiális tétel........ ................... ........ ....... ........................ .... ................
26
A binomiális tulajdonsága ..................................... 29
2.
ESEMÉNYALGEBRA ..........................................................................................
322.1. Alapfogalmak ......................................................................................... 332.2.
Műveletek
eseményekkel ..... ............................... .......... ......................... 392.3. Teljes eseményrendszer, összetett .......................................
46
3. A
ELEMEI...............................................................
503.1. A
valószínűség
fogalma .........................................................................
503.2. A
valószínűség
.............................................................
53
Klasszikus .............. ........ ..... ................. ...... ............ 583.4. Feltételes szabály............................................... 66
teljes tétele, a Bayes-tétel,
fa ..... ............
70
csemenyeK
tügl~etlt:nsége
..................................................................... .
74
3.7.
Bemoulli-ldsérletsorozat ......................................................................
.
3.8. valószíniíség ........................................................................
83
3.9.
Szubjektív
valószíniíség .........................................................................
84
4.
VÁLTOZÓ ........ , .................................................. ................
93
4.1. A
valószínűségi
fogalma ...... ............................... ...... ....... .........
934.2.
Az
eloszlásfüggvény tulajdonságai ...... .............................. ................
974.3. A
sűrűségftiggvény
tulajdonságai ...................................................... 103e
4.4. A
valószínűségi
változó néhány
ellemzője
........................................... 109
1
:Várható érték ............... .......... .................................................... ............. 113Szórás ..................................................................................................... 120
5
 
5.
TÖBBDIMENZiós
ELOSZLÁSOK
.....................................................
5.1. Együttes eloszlás, peremeloszlások ....................................................... 1225.2. Együttes eloszlásfüggvény .....................................................................
128
5.3. Kovariancia korrelációs együttható ...................................................
133
5.4.
Valószínűségi
változók függetlensége ...................................................
138
5.5. Feltételes várható érték, .........
141
6.
TÖBBDIMENZIÓS FOLYTONOS ELOSZLÁSOK*
.................................................
149
6.1. Együttes
sűrűségfúggvény
..................................................................... 1496.2. Várható érték, korrelációs együttható .................................................... 156
Valószínűségi
változók fúggetlensége ................................................... 1596.4. Feltételes
sűrűségfüggvény,
függvény ................................
161
7.
VALÓSZÍNŰSÉGELOSZLÁSOK
...........................................................................
163
7.1. Karakterisztikus ........................................................................ 1647.2. Binomiális eloszlás ................................................................................
165
7.3. Hipergeometriai eloszlás ........................................................................ 1687.4. Poisson-eloszlás .....................................................................................
171
7.5. Geometriai eloszlás ................................................................................ 1777.6. eloszlás ................................................................................ 1807.7. Exponenciális ...........................................................................
1838.
NORMÁLIS ELOSZLÁS, NORMÁLlSSÓL SZÁRMAZTA
TOIT
ELOSZLÁSOK
.......
188
Normális eloszlás ...................................................................................
I
A centrális határeloszlás-tétel ................................................................
193
8.3. Normálisból származtatott .................................................... 1968.4. Kétváltozós normális eloszlás* .............................................................. 200
9.
BECSLÓ FORMULÁK
........................................................................................
203. 9.1. Markov-
és
sebisev-egyenlőtlenség
..................................................... 2039.2. A nagy számok törvénye ........................................................................ 208
TÁRGYMUTATÓ
....................................................................................................
214
6
ELŐSZÓ
Az oktatási feltételek megváltozása miatt (dra át kellett gondolni, melyek az
o_,"rp·t""lc
amelyek a képzési cél eléréséhez feltétlenül szükségesek, és a rendelke-álló
időn
belül
megfelelő
mélységig oktathatók. Ezeket a könyv azontartalmazzák, amelyeket sem a csíllag jelzéssel, sem
ápró
betűs
nem
kü-
lönböztettünk meg. Az apró
betűvel
szedett, csillaggal jelölt ajánlott
1.nn",r~teket
tárgyalnak. A könyvet
úgy
szerkesztettük,
hogya
részekapró
betűs,
ílletve csíl1aggal jelölt részekre ne hivatkozzanak.A példákkal, ábrákkal igyekeztünk
elősegíteni,
így a könyv remé-szerint önálló tanulásra
is
alkalmas, és a nappali tagozatos hallgatókon kívüla levelezö-és távoktatásban részt
vevő
hallgatók is eredményesen használhatják.Végezetül a
szerzők
nevében is köszönetet mondok a Budapesti Gazdasági
Főiskola
Módszertani Intézeti Tanszék vezetésének és munkatársainak munkánk
<nl<"""",,1r
köszönet illeti a lektorokat és dr. Ernyes Éva egyetemiadjunktust a kézirat alapos átnézéséért és hasznos tanácsaikért.Eredményes mtmkát kivánunk!Budapest, 2007. január
Dr, Csernyák László
7
 
BEVEZETÉS
A
valószínűségeiméiet,valószínűségszámítás
az a tudomány, amely a véletlenjelenségekkel foglalkozik. az utóbbi elnevezés honosodott
meg.
A
valószínűségszámítás
feladata a összefúggéseinek, tör-
vényszerűségeinek
levő
kapcsolatok elemzése, azzal a céllal,hogy a gyakorlati megoldásában tudatosan éshasznosítaniA
valószínűségszámítási
probléma Lucas dal Borgo
IO'<;;;W';'OUC;U
nyomtatott könyvében található. Az divatos
tél«()l<l<al
kapcsolatban vetette
fel
a
szerző
azt a kérdést, hogyan a játé-a akkor, ha a játékot félbehagyjálc elején a világ-tengereken is megindult a hajózás, egyre inkább a kockázat kérdése.A
16.
és
17.
században igen széles a szerencsejátékok, ezért nemvéletlen, hogy
először
éppen a kockajátékokkal kapcsolatban merültek fel olyanproblémák, meggondolásokat tett szük-ségessé. Így (1623-1662) francia matematikus figyeiméta problémák felé egy híres szerencsejátékosnak,
la
lovagnak egy fordította. A szenvedélyes
IWI;)I<anáték()s
állította,
hogya
sz.erencsejátékok néhányszor a matematikai
---'--'.1
mondó eredményekhez vezetnek.
Ebből
a problémafelvetés
ől
egy matematikus, Fermat (1601-1665),francia nemes sejtését.
Később
egy másik nagy Bernoulli (1654-1705) "Arsconjectandi"
("A
sejtés munkájában
először
történtutalás arra, hogy az
új
elmélet
alapvető
fontosságú a tömegjelenségekvizsgálatában. Bernoulli unokaöccsei sikerrel alkalmazták a
valószínűségszámítást
fJv,nu,"""
tudományokban, a dernográfiában, a gázok kinetikus a
!CP':71ftl
feladatokban.
",,,,.,
..
rr.cp,,
hozzájárultak még a
valószínűségszámítás
Moivre (1667-1754), Laplace
(1
színűségek
analitikai elmélete"
cÍmű
munkájábanrolja fel a
valószínűsége
IméI
et alaptételeit.Ez utóbbi "A valómegalapozottsággal so-
9

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->