Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Greenest City Action Plan

Greenest City Action Plan

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Jenny Nguyen

More info:

Published by: Jenny Nguyen on Oct 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

 
 
2020
 
ACTION
 
PLAN
 
 
VANCOUVER ĐÃ MINH CHỨ 
NG 1 THÀNH PH
CÓTH
Ể 
PHÁT TRI
Ể 
N TH
ỊNH VƯỢ 
NG VÀ V
N TR
Ở 
 TRÀNH TH
 
ĐÔ XANH SẠ
CH
THÀNH PH
D
N
Đ
U TRONG VI
C K
Ế 
U G
ỌI THAY ĐỔ
I KHÍ H
U
 
 
Va
ncouver đượ
c thi
ế 
t k
ế 
giúp c
ộng đồ
ng gi
m khí th
ải nhà kính đến 5% dướ
i m
ứ 
c 1990, cho dù dâns
toàn c
 ầu đã tăng hơn 27% và việc làm tăng hơn 18%
 
 
Điệ
n c
ủa Vancouver đượ
c phát ra
British Columbia
93% c
a ngu
ồn điện đó là từ 
ngu
n có th
 ph
c h
i. Ch
úng ta cũng sẽ
phát tri
n các d
ự 
án tái t
o nguy
ền năng lượ
ng d
ựa vào thang đo củ
a
ngườ
i hàng xóm này.
 
Thành ph
v
ẫn trong giai đoạ
n ti
ế 
n hành th
ự 
c hi
n quy t
c xây d
ự 
ng thành ph
xanh s
ch
 B
c M
.
Vancouver đang tăng tốc để
 
đạt đượ
c th
ử 
thách v
giao thông xanh s
ch b
ng vi
c t
o tác
động đến các nướ
c láng gi
ng có m
ật độ
 
cao để
s
ự 
ti
ế 
p c
n d
dàng trong công vi
c,mua s
m, và các công trình gi
i trí. Thành ph
 
đang dầ
n chuy
ển sang đâu tư công trình chongười đi bộ, xe đạ
p và các c
ấ 
u trúc h
t
 ầ
ng cho vi
c chuy
n ti
ế 
p qua l
i thay cho các công
trình xây đườ
ng m
i
...
VÀ ĐÂY LÀ CHI TIẾ 
T K
Ế 
HO
ẠCH HÀNH ĐỘ
NG VÌM
T THÀNH PH
XANH-CHÚNG TA S
TR
Ở 
THÀNHTHÀNH PH
XANH S
ẠCH ĐẸ
P NH
T HÀNH TINH
NĂM 2020…
 
 
K
Ế 
HO
ẠCH HÀNH ĐỘ
NGCHO THÀNH PH
 XANH S
ẠCH ĐẸ
P NH
T 2020
 
Câu chuy
n thành ph
xanh nh
ấ 
t
 
5
 
M
c tiêu
 
1:
 
N
n kinh t
ế 
xanh 10
 
M
c tiêu2:
 
D
ẫn đầu trong thay đổ
i khí h
u
 
16
 
M
c tiêu3:
 
Công trình xanh
 
22
 
M
c tiêu4:
 
H
th
ng giao thông xanh
 
28
 
M
c tiêu5:
 
Không ch
ấ 
t th
i
 
34
 
M
c tiêu6:
 
G
 ầ
n v
i thiên nhiên
 
40
 
M
c tiêu7:
 
Đi
n th
ế 
nh
 
46
 
M
c tiêu8:
 
Ngu
ồn nướ
c s
ch
 
52
 
M
c tiêu9:
 
Không khí s
ch
 
58
 
M
c tiêu10:
Th
c ph
 ẩm địa phương
 
64
 
M
t s
ự 
k
ế 
t thúc và b
ắt đầ
u
 
71
 
Trích d
n
 
72

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->