Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tập Thuyết minh hoàn chỉnh

Tập Thuyết minh hoàn chỉnh

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Dennis Lam

More info:

Published by: Dennis Lam on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

 
GVHD : THANH HÙNG ĐỒ
ÁN CHI TI
T MÁY
 
SVTH : TR 
 N THÀNH ANH DUY
 – 
L
P 01DHCK 
Trang 1
 
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
 
Đề
tài
: Thi
ế
t k 
ế
h
 p gi
m t
ốc đồ
ng tr 
c 2 c
 pv
Hình 1:
HGT đồ
ng tr 
c 2c
 p
Hình 2:
Sơ đồ
t
i
Chúthích:
 
GVHD : THANH HÙNG ĐỒ
ÁN CHI TI
T MÁY
 
SVTH : TR 
 N THÀNH ANH DUY
 – 
L
P 01DHCK 
Trang 2
 1)
 
Động cơ điệ
n2)
 
 N
i tr 
ục đàn hồ
i3)
 
HGT bánh răng trụ
2 c
 p4)
 
B
truy
n xích
ống con lăn
 5)
 
Băng tả
i
Thông s
 
đề
bài
 
Công su
t P = 2,75 (kW)
 
S
vòng quay trên tr 
c n = 113 (vòng/phút)
 
Th
ờ 
i gian làm vi
c L
h
= 16000h
 
Làm vi
c 3 ca
 
GVHD : THANH HÙNG ĐỒ
ÁN CHI TI
T MÁY
 
SVTH : TR 
 N THÀNH ANH DUY
 – 
L
P 01DHCK 
Trang 3
 
Chƣơng
I: CH
ỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐ
I T
S
TRUY
N1.1 TÍNH CÔNG SU
ẤT ĐỘNG CƠ 
 
1.1.1
 
Ch
n hi
u su
t c
a h
th
ng
 
Hi
u su
t truy
ền độ
ng(công th
c 2.9, trang 19, [1]):
 
 
V
ớ 
i (tra b
ng 2.3, trang 19, [1]


: Hi
u su
t b
truy
ền bánh răng trụ
 
răng nghiêng 1
 


: Hi
u su
t b
truy
ền bánh răng trụ
 
răng nghiêng 2
 

: Hi
u su
t b
truy
n dai


: Hi
u su
t
 
lăn
 
Theo sơ đồ
h
 p gi
m t
c ta có:





 
1.1.2
 
Tính công su
t c
n thi
ế
t
 
Công su
t tính toán (công th
c 2.14, trang 20, [1])

 
 




 
 
 
Công su
t c
n thi
ế
t (công th
c 2.8, trang 19, [1])

 
 
1.1.3
 
Xác đị
nh s
 
vòng quay sơ bộ
c
ủa động cơ 
 
 
S
vòng quay trên tr 
c công tác:


(vòng/phút)
 
Ch
ọn sơ bộ
t
s
c
a h
th
ng (tra b
ng 2.4, trang 21, [1])

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->