Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
.nl Control brochure

.nl Control brochure

Ratings: (0)|Views: 2,973|Likes:
Published by ckoenis
.nl Control brochure
.nl Control brochure

More info:

Published by: ckoenis on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
Sommige domeinnamen zijn dusdanig belangrijk of van grote waarde dat de houder decontrole over de domeinnaam wil en zeker wil weten dat er geen wijzigingen plaatskunnen vinden, zonder zijn expliciete akkoord..nl Control biedt hiervoor de oplossing. Met .nl Control is een .nl-domeinnaamhouderbeter in staat zijn domeinnaam te beveiligen, doordat de houder hiermee de mogelijkheidheeft om zelf zijn domeinnaam te beheren. Dit houdt in dat er niets met de afzonderlijkedomeinnaam kan gebeuren, zonder dat de houder hier vooraf toestemming voor heeftgegeven.
.NL-DOMEINNAAMBESCHERMINGMET .NL CONTROL
.nl Control is speciaal ontwikkeld voor .nl-domein-naamhouders die de controle over hun domeinnaamwillen hebben, zoals bijvoorbeeld banken en (over-heids)instellingen, houders van een domeinnaam waareen webshop op draait, eigenaars van nieuwssites,maar ook houders van domeinnamen die vanwegehun naam een bepaalde waarde vertegenwoordigen.De waarde van een domeinnaam is natuurlijk heelpersoonlijk, waardoor .nl Control eigenlijk bedoeld isvoor iedereen die graag zijn of haar domeinnaam zelfwil kunnen beheren.
INSCHRIJVEN VOOR .NL CONTROL
Deze dienst wordt, net als de andere dienstenvan SIDN (Stichting Internet DomeinregistratieNederland), aangeboden door .nl-registrars aan.nl-domeinnaamhouders.De dienst wordt geleverd per domeinnaam, dusniet automatisch voor alle .nl-domeinnamen vaneen houder.Verzoek wordt ingediend bij SIDN via hetdaarvoor bestemde inschrijvingsformulier doorde registrar die de .nl-domeinnaam beheert. Ditformulier wordt ingevuld en ondertekend door dehouder. Op het formulier wordt ook aangegevenwie bevoegd is tot het geven van een opdrachttot mutatie. Het formulier moet worden voorzienvan bijlagen waarmee wordt aangetoond dathet verzoek afkomstig is van de houder ofeen namens de houder bevoegd persoon. Ditis meestal een KvK-uittreksel, eventueel eenvolmacht en altijd een kopie ID-bewijs van deondertekenaar van het inschrijvingsformulier en,indien van toepassing, van degene die bevoegdwordt voor mutaties.Na ontvangst van dit formulier via de registrarneemt SIDN rechtstreeks contact op met dehouder om te controleren of het verzoek correctis. Pas daarna wordt het verzoek gehonoreerd.De .nl-domeinnaam krijgt dan de status ‘Limited’.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->