Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hubungan etnik.doc

hubungan etnik.doc

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Chen Wai
mengenai hubungan etnik di Malaysia
mengenai hubungan etnik di Malaysia

More info:

Published by: Chen Wai on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

 
1.0 Pengenalan
Sebagai sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk yangterdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa,dan adat resam yang tersendiri, adalah penting untuk semua rakyat Malaysiaberganding bahu dan berkerjasama dalam memastikan kestabilan danperkembangan Malaysia dalam semua aspek. Bagi mencapai matlamat ini,gagasan 1Malaysia telah dilaksanakan untuk mewujudkan perpaduan kaumdengan memupuk sikap saling menghormati dan bersikap menerima di antarasatu sama lain. Justeru, kerjasama dan perpaduan antara kaum merupakan aspek pentingyang harus wujud dalam kalangan pelajar terutamanya pelajar di peringkatuniversiti. Tahap kerjasama antara pelajar antara kaum dalam membuattugasan boleh mengukur tahap kerjasama antara kaum dalam kalangan pelajar.
2.0 OBJEKTIF KAJIAN
1
Mengenal pasti tahap penglibatan pelajar antara pelbagai kaum semasamenjalankan sesuatu tugasan.2
Mengenal pasti sebab-sebab yang mendorong pemilihan ahli kumpulan yangmerangkumi pelbagai kaum .3
Mengenal pasti sama ada penglibatan pelbagai kaum dalam satu kumpulandapat mengeratkan hubungan antara kaum.4
Mengenal pasti sama ada konsep “Satu Malaysia” dapat menjalinkanhubungan antara kaum di Malaysia.
3.0 Kepentingan kajian
Kepentingan kajian ini adalah untuk mengkaji sama ada semangatkerjasama wujud dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum di USM semasamembuat sesuatu tugasan. Misalnya, pelajar-pelajar dalam pusat pengajianSains Komputer terdapat banyak tugasan yang perlu dibuat secara berkumpulandari Tahun 1 hingga ke Tahun 3. Daripada aspek ini, kita boleh mengkajibagaimana pelajar- pelajar dalam pusat pengajian Sains Komputer membuatsuatu tugasan secara berkumpulan, sama ada mereka rela memilih ahlikumpulan yang sama kaum ataupun kaum lain dan tahap kerjasama pelajarantara kaum dalam membuat kerja projek.
 
4.0 KAEDAH KAJIAN
4.1 Kaedah yang akan dijalankan :4.1.1 Kajian lapangan:i. Soal selidik: Borang soal selidik akan disediakan untuk mendapatkanmaklumat dan pandangan pelajar mengenai tugasan yangmelibatkan pelbagai kaumii. Temu ramah: Menyediakan soalan-soalan yang berkenaan dengan tajukkajian untuk mendapatkan maklumat alternatif.
 
4.2 Sasaran kajian :4.2.1 Kawasan kajian :
 
Kawasan Kampus Induk Universiti Sains Malaysia11800 Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang4.2.2 Sasaran : Pelajar Sains Komputer Universiti Sains Malaysia4.3 Analisis :4.3.1 Data soal selidik : Maklumat dan data yang dikumpul melaluipengedaran borang soal selidik akan digunakan untukmembuat analisis dengan menggunakan carta pai ataugraf.4.4 Kesimpulan dan Cadangan :4.4.1 Kesimpulan : Kami berharap agar melalui projek ini kami dapatmengeratkan hubungan antara pelajar pelbagai kaum disamping menyedarkan para pelajar tentang manfaat dannilai yang dapat diperoleh semasa menjalankan tugasanberkumpulan.
5.0 Hasil Kajian
Selepas melaksanakan kajian ini, kami berharap supaya hasil kajian yang kamiperoleh akan selaras dengan objektif kajian yang ingin kami capai :
Dapat mengetahui bahawa pelajar boleh melibatkan kaum lain semasamenjalankan sesuatu tugasan
Dapat mengetahui bahawa pelajar boleh menyelesaikan tugasan dengansecepat mungkin jika melibatkan kaum lain
Dapat memperoleh manfaat melalui kerjasama pelbagai kaum dalamsesuatu tugasan
Dapat mengemukakan sebab pelajar memilih seseorang ahli kumpulansemasa menjalankan tugasan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->