Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
122Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Esei Penuh Tajuk Rasuah

Esei Penuh Tajuk Rasuah

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 13,953|Likes:
Published by WHL1437

More info:

Published by: WHL1437 on Aug 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2015

pdf

text

original

 
SOALAN 24 : PUNCA BERLAKUNYA GEJALA RASUAH DAN CARAMENGATASINYA.Rasuah
Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorangdengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah dirinya sendiri. Inikerana apabila melalui prosedur-prosedur biasa, dia tidak akan memperoleh apa-apa yang dikehendakinya itu. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang telahdiberikan kepadanya disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri danbersikap ‘pilih kasih’ dalam tindakannya. Perkataan rasuah berasal daripadaperkataan Arab “al-risywah”. Di dalam al-Quran, rasuah digolongkan dalam kataumum batil, iaitu meliputi juga perkataan jenayah lain seperti merompak, menipudan memeras ugut. Di negara ini, dari segi undang-undang semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah sebahagian daripada perbuatan dankesalahan jenayah rasuah. Biasanya, rasuah dijadikan sebagai salah satu jalanpintas seseorang untuk mengecapi kehidupan mewah atau dengan erti kata lainmahu menjadi kaya dalam masa singkat. Kebiasaannya orang yang melakukanbudaya ini tidak memikirkan kesan buruk yang akan terjadi, sebaliknya merekahanya memikirkan keuntungan kepada diri mereka.Dari sudut istilah bahasa, rasuah merupakan suatu jenayahatau kesalahanundang-undangdimana seseorang mendapat kebebasan, kontrak ataukeistimewaan (favours) dari pihak berkuasa atau sesebuahsyarikatselepasmemberiwang,hadiah, keraian kepada pihak-pihak tersebut. MenurutSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysiaterdapat empat kesalahan rasuah yang utama,pertama meminta atau menerima rasuah. Kedua, menawar atau memberi rasuah.Ketiga, membuat tuntutan palsu. Keempat, menyalahguna jawatan atua kedudukan.Pemberian rasuah jika tidak dibendung akan mengakibatkan banyakmasalahsosialkeranaundang-undangtidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Maka kegiatan jenayahdan ketidakadilan akan berleluasa. Rasuah di kalanganpenguatkuasa adalah perkara biasa di kebanyakannegara pengeluar petroleumdannegara miskin terutamanya diAmerika Latin.
 
Elemen Rasuah ialah penyogok dan penerima sogokan. Rasuah memerlukan duapihak yang korup, pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Dibeberapa buah negara, rasuah sudah menjadi suatu budaya.
Indeks Persepsi Rasuah
Indeks ini ialahIndeks Persepsi Rasuahyang dikumpul dari ahliperniagaan  atau bisnes yang memberi mata dengan skala 0 hingga 10 dengan 10 (bersih darirasuah) dan 0 (kadar rasuah yang amat tinggi).Indeksini telah dirangka oleh Transparency Internationalsatu badanantarabangsayang menganalisaketelusan  serta kadar rasuah di peringkat sejagat. Kajian yang dilakukan oleh TransparencyInternational Malaysia yang mengatakan bahawa golongan berpendapatan tinggi diMalaysia lebih cenderung memberi rasuah kepada pihak berkuasa. Menurut kajianitu, golongan berpendapatan bulanan RM5,000 ke atas didapati paling ramaimemberi rasuah iaitu 52%, diikuti kumpulan berpendapatan bulanan RM3,001hingga RM5,000 (40%), RM1,501 - RM3,000 (31%) dan kurang RM1,500 (18%)(Berita Harian 6 Mac 07).Antara negara-negara yang mempunyai kadar rasuah yang amat tinggi danmendapat mata di antara 1.5 dan 2.0 dalam
TI Corruption Perceptions Index 2004
termasuklah negaraHaiti,Bangladesh,Nigeria,Myanmar,Chad,Paraguay, Azerbaijan Di kalangan negaraASEAN(selainMyanmar),Indonesiamempunyai mata yang sangat rendah iaitu pada 2.0. ManakalaMalaysiaterletak di bahagian yanglebih tinggi iaitu dengan mata 5.0. Namun negara ASEAN yang mendapat keyakinanpaling tinggi ialahSingapuradengan 9.3Laporan rasuah oleh Transparency International pada 2005 melaporkanbahawa Malaysia telah jatuh 16 tangga dalam tempoh 10 tahun ini dari tempat ke-23 pada tahun 1995 ke tempat 39 pada tahun 2004. Menyedari akan hal ini, maka
 
tidak hairanlah pihak kerajaan bertungkus-lumus dalam usaha membasmipeningkatan kadar gejala rasuah di negara ini. Antara lengkah bagi mengatasigejala rasuah ini ialah, mewujudkan badan pencegahan rasuah. Pada tahun 2008,Kerajaan dan Parlimen telah bersetuju supaya sebuah Suruhanjaya PencegahanRasuah Malaysia (SPRM) ditubuhkan bagi meningkatkan keberkesanan dankecekapan dalam usaha pencegahan rasuah serta untuk memperbaiki persepsikebebasan dan ketelusan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Suruhanjaya. SPRMakan turut disokong oleh mekanisme memeriksa dan mengimbangi dalammemastikan Suruhanjaya bertindak selaras dengan kehendak perundangan, negaradan aspirasi masyarakat. Suruhanjaya ini mula beroperasi secara rasmi pada 1 Januari 2009 bagi menggantikan Badan Pencegah Rasuah (BPR) Malaysia.Natijah akhirnya, rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan mengikutAkta Pencegahan Rasuah 1997. Rasuah dianggap jenayah kerana perbuatan inimelanggar etika sesuatu bidang pekerjaan malah secara tidak langsung sipelakunya mengambil atau ‘mencuri’ hak orang lain. Justeru seharusnya langkahkerajaan dalam membendung gejala rasuah ini wajar disokong oleh semua pihakmemandangkan rasuah mampu meninggalkan implikasi terhadap semua pihak.Sesungguhnya, tanpa rasuah segala urusan pembangunan dapat berjalan denganlancar. Keadilan dan kesaksamaan dalam masyarakat juga akan dapatdipertahankan dan semua rakyat tanpa mengira kedudukan dan bangsa akan hidupdengan aman.
Isu Melapor Bagi Yang Mengetahui
Menurut hukum Islam, individu yang mengetahui wajib ke atasnya untukmelaporkan kepada pihak berkuasa. Jika tidak, ia dikira bersubahat dan turutmendapat dosa hasil menyembunyikannya. Penyembunyian atau membiarkangejala ini berterusan di sekeliling kita akan memberikan kesan buruk kepada Islam,syarikat, organisasi dan negara. Akhirnya, semuanya akan terkesan dan merudum jatuh. Antara halangan utama seseorang yang mengetahui atau mempunyaimaklumat dari melaporkannya ialah, pertama, tidak punyai bukti bertulis
 
atau jikaia miliknya sekalipun ia tergolong dalam katergori dokumen rahsia rasmi. Jikadidedahkan si pelapor pula yang akan ditangkap di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).

Activity (122)

You've already reviewed this. Edit your review.
Hooiying liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anis Wanis added this note
bagusss.....
Melvin Clifton liked this
Sc Lu liked this
Mohamad Rizzal Wahab liked this
Rose Idayu Norddin liked this
Hossain Baharun liked this
Raja Solahudin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->