Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Esei Penuh Tajuk Wawasan 2020

Esei Penuh Tajuk Wawasan 2020

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 24,695|Likes:
Published by WHL1437

More info:

Published by: WHL1437 on Aug 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

 
Tajuk 19 : Wawasan 2020
Wawasan 2020
Wawasan 2020 ialah sebuahwawasankerajaan Tun Dr Mahathir Mohamad,Perdana Menteri Malaysiaketika itu, yang bertujuan untuk meningkatkanMalaysiamenjadi sebuah negaraperindustriandannegara majusepenuhnya menjelang tahun2020.  Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan sahaja bidangekonomi, tetapi juga bidang-bidangpolitik, sosial,kerohanian,psikologi, serta jugaperpaduan nasionaldan sosial, antara lain. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilansosial, kestabilan politik,sistem kerajaan,mutu hidup,nilai sosialdan kerohanian, maruah bangsa, serta juga keyakinan.
Latarbelakang
Semasa pelancaran Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991, Y.A.B.Perdana Menteri telah membentangkan satu kertas kerja bertajuk "Malaysia -Melangkah ke Hadapan" yang mengandungi satu pemikiran dan rangka kerjamengenai matlamat Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020.Ianya dikenali sebagai "Wawasan 2020". Wawasan 2020 bukanlah merupakansatu dasar khas tetapi merupakan tindakbalas kepada perkembangan ekonomi,sosial dan politik yang berlaku di peringkat nasional dan antarabangsa yangtelah memberi cabaran hebat kepada negara. Wawasan ini telah diketengahkansebagai satu garis panduan dan rangka kerja mengenai pendekatan yang harusdiambil dalam memulakan langkah bagi perjalanan jauh yang akan ditempuholeh negara. Matlamat terakhir yang dicita-citakan ialah pembentukan sebuahnegara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. Kemajuan yangdimaksudkan bukan terhad kepada bidang ekonomi sahaja malah ia akanmerangkumi segala aspek kehidupan: ekonomi, politik, sosial, kerohanian,kejiwaan dan kebudayaan. Menjelang tahun 2020, Malaysia sebagai sebuah negaramerdeka akan menjadi negara yang benar-benar maju, bersatu, mampu berdikari,progresif dan makmur. Rakyat akan menikmati kehidupan yang sempurnadalam satu masyarakat yang demokratik, bertoleransi, bermoral, adil, mampubersaing, dinamik dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Ini bermaknaWawasan 2020 bertujuan mewujudkan negara bermatlamat iaitu Malaysia akanmenjadi negara maju
 Tajuk 19 : Wawasan 2020Page 1
 
dengan caranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara majuyang ada sekarang. Kemajuan yang dicita-citakan ialah kemajuan yang sempurnayang tidak semata-mata diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malah ia akan meliputi pewujudan satu masyarakat yang sempurna dengannilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain.
Cabaran
Objektif di atas hanya boleh dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi danmengatasi pelbagai halangan/rintangan yang dianggap sebagai cabaran. Dalampenyampaian kertas kerjanya,
Laluan ke Depan
(
The Way Forward 
), kepada MajlisPerniagaan Malaysia, Dr Mahathir Mohamad menghuraikan sembilan cabaranutama Wawasan 2020. Cabaran yang telah dikenal pasti iaitu:(i) Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yangserupa dan dikongsi bersama. Ia mesti menjadi negara yang aman, berintegrasidi peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, berkerjasama sepenuhnya,secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaanpolitik dan dedikasi kepada negara;(ii) Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengankeyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang dicapai serta gagahmenghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenalimelalui usaha mencapai kecemerlangan, sedar semua kemampuannya, tidakmengalah kepada sesiapa, dan dihormati oleh rakyat negara lain;(iii) Mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang,mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang, demokrasi Malaysiaberasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negaramembangun;(iv) Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, yangmana warganegaranya kukuh dalam nilai agama, dan kejiwaan dan didorongoleh tahap etika paling tinggi;
 Tajuk 19 : Wawasan 2020Page 2
 
(v) Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaumbebas mengamalkan adat,kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing danpada masa yang sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara;(vi) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai dayaperubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadipengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik danteknologi masa depan;(vii) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistemsosial yang mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri dankebajikan insan tidak berkisar kepada negara atau individu tetapi di sekelilingsistem kekeluargaan yang kukuh;(viii) Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Iaitu masyarakatyang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama dimana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembanganekonomi. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalankaum berdasarkan fungsi ekonomi, dan kesemua kemunduran ekonomiberdasarkan kaum; dan(ix) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing,dinamik, giat dan kental.Menurut Dr Mahathir, kesembilan-sembilan matlamat utama ini tidak semestinyamenjadi urutan keutamaan masyarakat Malaysia untuk tiga dekad yang akandatang. Tentunya keutamaan dalam satu-satu masa mesti memenuhi keadaankhusus pada masa berkenaan.
 Tajuk 19 : Wawasan 2020Page 3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
Leeroy Lua liked this
PravinrajSivakumar liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Abd Muiz Aminudin liked this
Aini Syaheeda Tukiman liked this
Yaya Faa liked this
Aminnuddin Saadon liked this
Mohd Fikri liked this
Ainieyna Nmy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->