Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Particularitatile organizarii managementului financiar si contabilitatii in organizatiile necomerciale.pdf

Particularitatile organizarii managementului financiar si contabilitatii in organizatiile necomerciale.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 197|Likes:
Published by Eugeniu Cabac
Particularitatile organizarii managementului financiar si contabilitatii in organizatiile necomerciale.pdf
Particularitatile organizarii managementului financiar si contabilitatii in organizatiile necomerciale.pdf

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Eugeniu Cabac on Oct 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

 
Partcuartă rganărmanagmntuu nancar  cntabtăîn rgana ncmrca
A. Nederiţa • T. Prisacar
Ghid practico-metodic
Chnău, 2013
 
3
Acest ghid a fost elaborat graţie sprijinului generos al poporului american, oferit prinintermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Progra
-
mului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.Opiniile exprimate aparţin autorilor i nu reectă în mod necesar poziţia USAID, Gu
-
 vernului SUA, FHI 360 sau ECNL.Vrem să aducem sincere mulţumiri partenerilor notri care au contribuit la elabora
-
rea acestui Ghid:
Srgh NeiCovCeN
(Centrul Naţional de Asistenţă i Informare a ONG-urilordin Moldova CONTACT),
Anat BeleAC
(FHI 360), contabilii i managerii nanciari ai ONG-urilor care auparticipat la o serie de discuţii ce au stat la baza versiunii preliminare a lucrării de faţă.
Autr:
 
Alexandru NEDERIŢA
Doctor habilitat în economie, profesor universitar la Academia de Studii Economicea Moldovei, auditor certicat, contabil-certicat-practician, vice-preedinte al Consiliu
-
lui Naţional de Coordonare pentru examinarea i avizarea proiectelor actelor normativeîn domeniul contabilităţii i auditului în sectorul corporativ, vice-preedinte al Consiliu
-
lui Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.Coordonatorul grupelor de lucru privind elaborarea Legii contabilităţii, a Planuluide dezvoltare a contabilităţii i auditului în sectorul corporativ pe anii 2009–2014 i anoilor standarde naţionale de contabilitate.Autor a peste 250 publicaţii, inclusiv monograi, manuale, lucrări metodico-practice.
Tatiana PRIsAcAR
Auditor, contabil certicat – practician. Director al Societăţii de audit. Membru îngrupurile de lucru pentru elaboraea standardelor naţionale de contabilitate. Autor a pu
-
blicaţiilor, inclusiv articole, manuale, lucrări metodico-practice.Drepturile de autor apartin Centrului European pentru Drept Necomercial (ECNL)i autorilor. USAID i FHI 360 au drepturi libere, neexclusive i irevocabile de a reprodu
-
ce, publica sau autoriza pe alţii să utilizeze Ghidul.
Cprins
Introducere

14
Cuvînt înainte

16
1. Organizarea managementului financiar
în organizaţiile necomerciale
.....................17
1.1. Strategie nanciară

1
7
1.2. Specicul strategiei nanciare în ONG

1
7
1.3. Managementul nanciar

1
7
1.4. Particularităţile managementului nanciar în ONG

1
8
1.5. Relaţia managementului nanciar cu contabilitatea

1
8
1.6. Două aspecte ale contabilităţii

191.7. Mecanismele nanciare i rolul lor în exercitarea managementului nanciar

191.8. Politica nanciară

201.9. Structura Politicii nanciare

201.10. Instrumentele managementului nanciar

21
2. SiStemul cOntrOlului intern (Sci) ................24
2.1. Conceptul i necesitatea SCI

242.2. Politica SCI

242.3. Cerinţele de bază pentru un SCI

252.4. Cerinţele faţă de un sistem de contabilitate

252.5. Mediul de control

262.6. Mijloacele de control

2
7
2.7. Proceduri de control

2
7
2.8. Tehnici de control

2
8
2.9. Documentarea SCI: Documentele statutare (de constituire) i altele

2
8
2.10. Documentarea SCI: Procesele-verbale (decizii) ale organelor de conducerei executive

292.11. Documente de evidenţă a membrilor organizaţiei

292.12. Ordine i dispoziţii

292.13. Documentele (de bază) aferente personalului

302.14. Documentele de drept civil

312.15. Documentele cu privire la procedurile de achiziţii

322.16. Politica de contabilitate i Registrele contabile

322.17. Documentele justicative

32
3. DOcumente primare juStificative .................34
3.1. Rolul i funcţiile documentelor primare

343.2. Cerinţele privind întocmirea documentelor primare

343.3. Unele reguli privind întocmirea documentelor

343.4. Gracul de circulaţie a documentelor

353.5. Modul de corectare a erorilor în documente

353.6. Modul de păstrare, nimicire i arhivare a documentelor

353.7. Procedura de predare-primire a documentelor contabile în cazul eliberăriidin funcţie a contabilului

36
 
4
 
ghd o-od
5
4. Bugetarea.......................................38
4.1. Funcţiile i rolul procesului de bugetare

3
8
4.2. Tipuri de bugete

394.3. Elaborarea bugetelor

404.4. Aspecte ale procesului de elaborare a bugetelor

414.5. Controlul asupra executării bugetelor

41
5.
rapoartele organizaţiei necomerciale
...........43
5.1. Tipul rapoartelor

435.2. Semnarea rapoartelor

435.3. Cerinţele de prezentare a rapoartelor

44
6. pOlitica De cOntaBilitate ........................45
6.1. Ce reprezintă politica de contabilitate

456.2. Obligativitatea politicii de contabilitate

456.3. Elementele de bază ale politicii de contabilitate

456.4. Anexele la politica de contabilitate

466.5. Structura politicii de contabilitate

466.6. Procedeele contabile pentru care actele normative prevăd o singură variantăde realizare

4
7
6.7. Aprobarea politicii de contabilitate

4
7
6.8. Modicarea politicii de contabilitate

4
7
6.9. Procedura modicării politicii de contabilitate

4
7
6.10. Completarea politicii de contabilitate în cazul apariţiei în cursul anului degestiune a faptelor economice noi

4
8
6.11. Utilizatorii informaţiei din politica de contabilitate

4
8
7.
responsabilităţile managerilor în procesulgestionării financiare
.............................50
7.1. Competenţa managerului nanciar

507.2. Responsabilitatea pentru conducerea strategică i tactică a activităţii

507.3. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii i raportarea nanciară

507.4. Obligaţiunile persoanelor responsabile pentru ţinerea contabilităţiii raportarea nanciară

517.5. Drepturile persoanelor responsabile pentru ţinerea contabilităţii i raportareananciară

517.6. Cine poate îndeplini funcţiile de ţinere a contabilităţii

527.7. Condiţiile succesului performanţelor nanciare

527.8. Răspunderea pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniulgestionării nanciare. Generalităţi. Actele normative principale

53
8.
relaţiile de muncă
...............................55
8.1. Baza normativă a organizării muncii. Noţiuni de bază

558.2. Categoriile de lucrători

558.3. Tipuri de contracte

568.4. Deosebirea contractelor de muncă de cele civile (de prestări servicii)

568.5. Particularităţile contractelor de muncă în ONG

5
7
8.6. Contracte încheiate cu angajaţii de bază. Clauze principale

5
8
8.7. Contracte încheiate cu angajaţii prin cumul. Clauze principale

598.8.Contracte civile încheiate cu consultanţii temporari

608.9. Contracte cu persoane atrase pentru participarea la diverse evenimente

608.10. Contracte cu persoane atrase pentru evaluarea proiectelor, efectuareaanalizelor, elaborarea studiilor

618.11. Contracte cu voluntarii

628.12. Contracte cu membrii organului executiv colegial de conducere

638.13. Contracte cu nerezidenţii

638.14. Contractele de muncă cu conducătorul (directorul executiv)

648.15. În ce cazuri se încheie contracte (se prestează servicii) în baza patenteide întreprinzător

658.16. Forme i sisteme de remunerare a muncii

658.17. Tipuri de salarii

668.18. Pentru care scopuri se utilizează salariul mediu

668.19. Documente aferente relaţiilor de muncă (lista)

6
7
8.20. Evidenţa timpului de muncă pentru angajaţii de bază

6
8
8.21. Evidenţa timpului de muncă pentru angajaţii în baza contractelor civile

698.22. Documente pentru evidenţa i calcularea salariilor angajaţilor de bază, calculăriionorariilor în baza contractelor civile

698.23. Documentarea i calcularea indemnizaţiei de concediu
7
08.24. Concedii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare
7
18.25. Documentarea i calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară demuncă
                                                                      7
38.26. Compensaţii pentru munca prestată în zilele de odihnă, de sărbătoare,nelucrătoare, pentru munca de noapte
7
48.27. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei muncii i civile(aferentă contractelor de munca)
7
58.28. Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitateai la igiena muncii
7
58.29. Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilitpentru plata salariilor
                                                         7
58.30. Prezentarea în instituţia nanciară a documentelor în vederea primirii demijloace pentru retribuirea muncii fără documentul ce conrmă transferul contribuţiei deasigurări sociale
7
68.31. Eliberarea de către instituţia nanciară a mijloacelor pentru retribuirea munciifără prezentarea documentului ce conrmă transferul contribuţiei de asigurări sociale
7
68.32. Eschivarea reprezentanţilor părţilor de la negocieri asupra încheierii, modicăriisau completării contractului colectiv de muncă
                                   7
6
9.
organizarea şi ţinerea contabilităţii
............77
9.1. Reglementarea modulului de ţinere a contabilităţii i de întocmirea rapoartelor nanciare
77
9.2. Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii i raportarea nanciară
77
9.3. Obligativitatea ţinerii contabilităţii i întocmirii rapoartelor nanciare
77
9.4. Sistemele de ţinere a contabilităţii
77
9.5. Modalitatea de selectare i de aplicare a sistemului contabil
78
9.6. Reguli la selectarea i aplicarea sistemului contabil
7
9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->