Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiectul de descentralizare

Proiectul de descentralizare

Ratings: (0)|Views: 175 |Likes:
Published by Noémi Varga
Proiectul de descentralizare
Proiectul de descentralizare

More info:

Published by: Noémi Varga on Oct 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
ProiectCAMERA DEPUTAŢILOR SENATULLEGEprivind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţeexercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţieipublice centrale precum i a unor măsuri de reformă privind autorităile
ș ț
 administraiei publice locale i funcionarii publici
ț ș ț
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
TITLUL IModificarea Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale i
ț ș
 completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicăArt. I. Articolul 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice
ț
 locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificărilei completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
ș
„Art. 6 Trecerea de tre Guvern în administrarea şi finanţareaautorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare adescentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora,fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar  până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior,actualizate cu indicele preţurilor de consum, prin cuprinderea distinctă în anexa lalegea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinie specia, necesarefinanţării cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum şia criteriilor de repartizare.”
1
 
Art. II
– 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificărilei completările ulterioare, se completează după cum urmează:
ș
1.Duarticolul 4, se introduce un nou articol, articolul 4
1
, cuurmătorul cuprins:
„Art. 4
1
– Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităi administrativ-
ț
teritoriale în domeniul privat al altei unii administrativ-teritoriale, în cadrul
ț
 aceluiai jude, se face prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale.”
ș ț
2. La articolul 9, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul(3), care va avea următorul cuprins:
„(3) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unii administrativ-
ț
teritoriale în domeniul public al altei unităi administrativ-teritoriale, în cadrul
ț
 aceluiai jude, se face prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale.”
ș ț
TITLUL IIMăsuri de descentralizare în domeniul agriculturii şi dezvoltării ruraleArt. I - Dispoziţii privind organizarea şi funcţionarea
 
direciilor agricole
ț
  judeţene, respectiv a municipiului Bucureti
ș
:Art. 1
Direciile agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureti, se
ț ș
 înfiinţează prin reorganizarea i comasarea următoarelor structuri:
ș
a) Direciile pentru agricultură judeene,
ț ț
respectiv a municipiului Bucureşti,cu excepia uniilor fitosanitare;
ț ț
 b) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene;c) Casele agronomului;d) Camerele agricole judeene,
ț
 
respectiv a municipiului Bucureti
ș
aflate însubordinea consiliilor judeene, respectiv a Consiliului General al Municipiului
ț
 Bucureti.
ș
Art. 2
– 
(1)
Direciile agricole judeţene, respectiv
ț
a municipiului Bucureşti,sunt instituii publice
ț
în subordinea consiliilor judeene, respectiv a Consiliului
ț
 General al Municipiului Bucureti şi exercită următoarele atribuii:
ș ț
a) implementează politicile naţionale şi comunitare de dezvoltare rurală, politicile de amenajare şi dezvoltare durabilă a teritoriilor rurale; b) propun consiliului judeean, respectiv Consiliului General al Municipiului
ț
 Bucureti, strategia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureti, în domeniile
ș ș
 
2
 
agriculturii şi industriei alimentare, conservarea şi managementul durabil alsolurilor, precum şi în domeniile conexe;c) contribuie la orientarea, susţinerea şi dezvoltarea filierelor sectoarelor dinagricultură, industria alimentară, care au organizare comună de piaţă;d) elaborează strategiile la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiuluiBucureti, după caz, pentru adaptarea producţiei la cererea pieţei şi încurajarea
ș
 obţinerii unor produse de calitate în beneficiul consumatorului, în concordanţă cunecesităţile identificate la nivel local, prin consultare cu structurile partenerialesociale;e) autorizează spaiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de
ț
 masă în vrac i participă la verificarea meninerii condiiilor de autorizare;
ș ț ț
f) autorizează spaiile de depozitare pentru produsele agricole i participă la
ț ș
 monitorizarea modului de recepionare, depozitare i păstrare în spaii cu aceas
ț ș ț
 destinaie a produciei;
ț ț
g) autorizează cultivarea plantelor ce sunt prelucrate în scop licit, destinateutilizării în industrie i/sau alimentaie;
ș ț
h) avizează contractele încheiate între producătorii agricoli i
ș
  procesator/comparator, pentru a certifica îndeplinirea obligaiilor ce revin
ț
  producătorilor agricoli i unităilor de procesare;
ș ț
i) înregistrează i avizează până la data de 1 iunie a fiecărui an, fiele de
ș ș
 înscriere în agricultura ecologică a operatorilor care produc, procesea,depozitează, comercializează sau imporproduse ecologice, conform legislaiei
ț
 comunitare i naionale în domeniu;
ș ț
 j) analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificategenetic i eliberează autorizaiile;
ș ț
k) elaborează studiile pedologice şi agrochimice pentru Sistemul naţional demonitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură;l) realizează şi reactualizează periodic sistemul judeţean, respectiv de lanivelul municipiului Bucureti, de date sol-teren pentru agricultură;
ș
m) avizează i urmărete realizarea i fundamentarea finanării programului
ș ș ș ț
  privind executarea studiilor pedologice i agrochimice i a sistemului de
ș ș
 monitorizare sol-teren pentru suprafeele cu destinaie agricolă i a celor privind
ț ț ș
  protecia solurilor;
ț
n) autorizează documentaiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea
ț
 obinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosină a terenurilor;
ț ț
o) autorizeascoaterea din circuitul agricol a terenurilor i propune
ș
 avizarea sau după caz, aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol; p) asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operativedin domeniile de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şicomunitare în domeniu;
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->