Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geologie_fizica_ocr.pdf

Geologie_fizica_ocr.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 83|Likes:
Published by Evelin Evl
Cursul de Geologie Fizica
Cursul de Geologie Fizica

More info:

Published by: Evelin Evl on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
\
MOTTO:
steaua
pe
care traim
[ ...
J
este destul
de
mare
~i
destul
de
batrdna, pentru a ne invata modqti,
~i
destul
de
mica pentru a
0
putea cuprinde cu privirea
#
a-i fntelege fnvdtamintele. "
Hans Cloos -"Dialog
eu
Pamantul"
BASARAB -
PETRU DRAGOMIR
GEOLOGIE
...,
FIZICA
Editura Universitii(ii din
Bucure~ti
-
2002-
 
Referenti
~tiintifici:
Prof.
dr.
ing. Corneliu
DINU
Prof.
dr.
Ovidiu
DRAGASTAN
Grafica lucdirii
a fost
realizata direct sau
prin
prelucrare electronica in cadru} catedrei de Geologie
~i
Palentologie.
Pentru
grafica preluata din literatura, Ia explicatiafigurii,
este
rnentionat,
in paranteza, nurnarul
de Iabibliografie
aJ
lucdirii utilizate.
©
Editura
Universitatii din
Bucure~ti
~os.
Panduri
90-92,
Bucure~ti
-76235; Tel./Fax: 410.23.84E-mail: editura@unibuc.roInternet: www.editura.unibuc.ro
Descrierea
CIP
a Bibliotecii Nationale a RomanieiDRAGOMIR, BASARAB-PETRUGeologie fizica / Basarab-Petm Dragornir.
-Bucure~ti
:Editura Universitatii din
ucure~ti,
2002
p.;
cm.ISBN 973-575-685-4
911.2:55
Coperta: desenata de tehn. Radu Dumitrescu dupa ideea autorului.Tehnoredactare computerjzata: Lector dr. ing. Anca Androhovici.GEOLOGIE
FIZICA
CUV
ANT INAINTE
De
la
desprinderea
omului, ca
un
element
particularizat,
de
restul lumii vii,
dezvoltarea
sa nu a
mai
fost posibili'i dedit in societate.Odata constituita
~i
pentru a putea dura, societatea umana este obligata sa apeleze la
0
serie de institutii care sa raspunda unor necesitati speciale. 0 parte din aceste institutii au functiijuridice, politice
~i
morale, cu
cara~ter
colectiv, cu rol de stimulent al esentei sociaJe aumanitatii.
0
alta parte reprezinta institutii
cu
functii economice, raspunzand necesitatilor desubsistenta specifice .evolutiei individuale, dar care, in esenta, pot
fi
considerate primordiale,societatea in intregul ei fiind bazata pe acumularea efortului individual.
In
momentul de fata, activitatea umana
se
gase~te
Intr-un punct de discruce. Relatiilesociale
~i
politice reprezinta
0
reflectare pe multiple planuri a relatiilor economice, din ce
In
ce
mai
complicate datorita exploziei demografice, de ne'inchipuit la
s:ffir~ituI
secolului trecut
~i,
maiales, datorita restrangerii continue a resurselor naturale
~i
dezechilibrelor majore, induse Innatura
de
insa~i
tehnologia umana.Singura sursa de existenta a umanitatii este
insu~i
Pamantul care ne
gazduie~te
~i
care ne
of
ra toate produsele de care avem nevoie, In masura
'in
care suntem capabili sa
Ie
obtinem.Pentm aceasta 'insa, este nevoie de
cunoa~terea
profunda a planetei,
cunoa~tere
cu atat maiimportanta cu cat trebuie sa exploatam
~i
sa utilizam rational oferta Pamantului, rara a nepericlita
~ansele
de viitor, rara a distruge azi sursele generatiilor viitoare.
Un
cuvant greu in acest domeniu
Ii
revine Geologiei,
~tiinta
care, prin
insu~i
contint;ttul
ei,
permite
cunoa~terea
in amanunt a Pamantului, a proceselor
~i
fenomenelor pe care acesta
Ie
traie~te,
a urmarilor acestor procese
~i
fenomene, pe care civilizatia umana
Ie
poate exploata
In
folosul
ei.
Stiinta complexa,
la
frontiera stiintelor naturii
cu
~tiintele
tehnice, bogata in elementeconcrete,
'in
acela~i
timp producatoare de
un
'inalt grad de abstractizare, geologia are
In
permanenta nevoie de
speciali~ti
care sa contribuie la punerea in slujba societatii a tuturorresurselor de care dispune Terra, dar
~i
sa-~i
asume raspunderea pentru discriminarea dintrenevoie
~i
risipa
~i
pentru conservarea echilibrului natural
al
planetei.
De~i
Geologia este atat
de
putemic legata de marea majoritate a activitatilor umane
~i
aatins nivele elevate de
cunoa~tere,
esenta acestei
~tiinte
ramane in afara perceptiei.
5
 
GEOLOGIE
PIZIC"'\'
nespeciali~tilor.
Geologia pare multora
0
~tiinta
teoretidi, bazatii pe un Iimbaj criptic
~i
peInmagazinarea unui volum
uria~
de informatii care se cer memorate.ProbIemele sunt complicate de mediatizarea, adesea exageratii a unor aspecte izoiate, fiecu aura romantica, fie cu caracter de spectacoi, lara nici
0
conexiune
cu
inlantuirea logica aproceselor
~i
fenomenelor geologice reale. Nespecialistului sau incepatoruiui In ale Geologiei Iiscapa faptul ca gradul ridicat de abstractizare
~i
teoretizare se poate atinge numai printr-o,activitate sustinuta de observare
~i
in!elegere a fenomenelor, a proceselor
~i
a consecintelordirecte ale acestora, numai prin interpretarea infonnatiilor coreete puHindu-se obtine imagineasintetica a realitatii.TendinteIe geologiei moderne duc la
0
tot mai stricta specializare, la
0
restrangere din eein
ce
mai accentuata a domeniului de investigatie al specialistului. Cu toate acestea, pregatireageneral a a specialistului trebuie sa asigure capacitatea de sintetizare a informatiilor
~i
formarea 'unui camp larg
de
cuprindere a problemelor, plasarea lor in contextul general
aI
evolutieipamantului.Cu alte cuvinte, pregatirea geologilor, a inginerilor geologi
~i
a geofizicienilor trebuiegravata pe un ansambiu
de
informatii cu caracter general,
pe
care studentul trebuie sa
Ie
inteleaga
~i
sa
Ie
asimileze din primele momente de studiu.Desigur, literatura
de
specialitate cuprinde liste
nesfilr~ite
de lucriiri
~i
tratate, uneIedevenite clasiee, altele foarte noi, bazate
pe
interpretarea
~i
reinterpretarea eelor mai noiinformatii. Din pacate, foarte putine din aceste lucrari sunt aeeesibile studentiIor, atat
ca
posibilitati de procurare,
cat
mai ales datorita volumului enorm de Iiteratura care ar trebuiconsultata pentru fieeare subdomeniu
al
marelui ansamblu al geoiogiei.Este deci neeesara
0
succinta prezentare sintetica a probIemelor, Intr-un volum adresatstudentilor
~i
care
sa
of
re, Intr-un spatiu restrans,
0
suma
de informatii,
pe
baza carora, fiecare
sa-~i
construiasca,
in
continuare, edificiul propriei pregatiri de specialitate.Un· astfel
de
volum se
dore~te
lucrarea de fata,
in
realizarea careia autorul a prim t unajutor neprecupetit din partea colegilor din Catedra de Geologie
~i
Paleontologie, ca
~i
a eelordin
produqie
i
cereetare, earora
Ie
mul\Ume~te
pe aceasta cale.
Autorul
6
'J
GEOLOGIE FIZICA
CUPRINS
CUVANT INAINTE
.................
,
...................................................................................
5
DATE GENERALE
.....................................................................................................
11
OBIECTUL
GEOLOGIEl
..............................................................................
11
IMPORTANTA
GEOLOGIEl.
.....................................................................
14
RELATIILE GEOLOGIEI
CU
ALTE
~TIINTE.
...................................
15
SCURT
ISTORIC
AL
GEOLOGIEI
I
TENDINTE ACTUALE ..
17
METODE
DE CERCETARE
IN GEOLOGIE.
......................................
23
GEOLOGlA FIZIOGRAFICA
............................................................................
28
DATE
GENERALE
ASUPRA UNIVERSULUI.. ...................................
28
SISTEMUL
SOLAR
.........................................................................................
33
SoareIe
.............................................................................................
;
..........
34
Planetele
.........................................
,
.............. ...........................................
37
Planetoizii (Asteroizii)
...........................................................................
40
Cometele
.................................... ...............................................................
41
Meteoritii.
...................................................................................................
42
Notiuni de Selenoiogie
...............................................................
:
.........
43
IPOTEZE
COSMOGONICE
.......................................................................
46
MI~CARILE
COSMICE
ALE P AMANTULUl. ...................................
50
Mi~carea
de rotatie
................................................................................
50
Mi~carea
de revolutie,
mi~carea
de nutatie
~i
mi~carea
galactica ...........................................................................
53
PROPRIETATILE
P AMANTULUI.. .......................................................
56
Forma
i
dimensiunile Pamantului
...................................................
56
7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->