Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ADR 2013 RO - VOL II.pdf

ADR 2013 RO - VOL II.pdf

Ratings: (0)|Views: 287 |Likes:
Published by Covalciuc Bogdan
[i]Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase[/i]
[i]Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase[/i]

More info:

Published by: Covalciuc Bogdan on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

 
COMISIA ECONOMIC
Ă
A NA
Ț
IUNILOR UNITE PENTRU EUROPAComitetul pentru transporturi interioare
aplicabil de la 1 ianuarie 2013
Acord european
 
referitor la transportul rutier interna
ț
ionalal m
ă
rfurilor periculoase
Volumul II
NA
Ţ
IUNILE UNITE
 New York 
 ș
i Geneva, 2012
 
- 2 -
 NOT
Ă
 Denumirile folosite
ș
i prezentarea materialului care figureaz
ă
în prezenta publica
ț
ie nu implic
ă
din parteaSecretariatului Organiza
ț
iei Na
ț
iunilor Unite o luare de pozi
ț
ie în ceea ce prive
ș
te statutul juridic al
ță
rilor,teritoriilor, ora
ș
elor sau zonelor sau autorit
ăț
ilor acestora,
ș
i nici în ceea ce prive
ș
te trasarea frontierelor saulimitelor acestora.Traducere în limba român
ă
realizat
ă
în baza acordului de finan
ț
arede la Comisia European
ă
nr. MOVE/C4/SUB/2012-91/SI2.631157/ADR ROECE/TRANS/225 (Vol. II)
 
- 3 -
COMISIA ECONOMIC
Ă
A NA
Ț
IUNILOR UNITEPENTRU EUROPA (CEE-ONU)
Comisia economic
ă
a Na
ț
iunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU) este una dintre cele cinci comisiiregionale ale Na
ț
iunilor Unite dependent
ă
de Consiliul economic
ș
i social (ECOSOC) al ONU. Ea a fostcreat
ă
în anul 1947 cu un mandat pentru a ajuta la reconstruirea Europei dup
ă
ă
zboi, pentru a dezvoltaactivitatea economic
ă
 
ș
i consolidarea rela
ț
iilor economice dintre
ță
rile europene, dar 
ș
i între Europa
ș
i restullumii. În timpul R 
ă
zboiului Rece, CEE-ONU a servit ca platform
ă
unic
ă
de dialog
ș
i cooperare economic
ă
 între Est
ș
i Vest. În ciuda complexit
ăț
ii acestei perioade au fost ob
ț
inute rezultate semnificative, cu consens, privind numeroase acorduri privind armonizarea
ș
i standardizarea.Dup
ă
ă
zboiul Rece, CEE-ONU a dobândit nu numai noi state membre, dar 
ș
i func
ț
ii noi. De laînceputul anilor 1990, ea s-a concentrat pe analiza procesului de tranzi
ț
ie, valorificând experien
ț
a sa înarmonizarea pentru facilitarea integr 
ă
rii
ță
rilor din Europa Central
ă
 
ș
i de Est în economia mondial
ă
.CEE-ONU este forumul în care
ță
rile din Europa de Vest, Europa Centrala si de Est, Asia Central
ă
 
ș
iAmerica de Nord – în total 56 de
ță
ri - se reunesc pentru a construi instrumentele de cooperare economic
ă
.Aceast
ă
cooperare vizeaz
ă
problemele economice, statistice, de mediu, transport, comer 
ț
, energie durabil
ă
,lemn
ș
i habitat. Comisia furnizeaz
ă
un cadru regional pentru dezvoltarea
ș
i armonizarea standardelor 
ș
iconven
ț
iilor. Exper 
ț
ii Comisiei ofere asisten
ță
tehnic
ă
pentru
ță
rile din sud-estul Europei
ș
i ComunitateaStatelor Independente. Aceast
ă
asisten
ță
este în form
ă
de servicii de consultan
ță
, seminarii de instruire
ș
iateliere de lucru unde
ță
rile pot împ
ă
rt
ăș
i experien
ț
a lor 
ș
i cele mai bune practici.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->