Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Referitor la inculpatul Berbeceanu Traian

Referitor la inculpatul Berbeceanu Traian

Ratings: (0)|Views: 6,257|Likes:
Published by Daniel Guta
Incheierea instantei referitoare la Traian berbeceanu
Incheierea instantei referitoare la Traian berbeceanu

More info:

Published by: Daniel Guta on Oct 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

pdf

text

original

 
Referitor la inculpatul Berbeceanu Traian:
Din analiza actelor existente la dosarul cauzei rezultă indicii temeinice că în dosarul nr. 13D/P/2011 al DIICOT, T !"#! I$"I!, %ri&ind %e inc. #iriescu  Titus, #iriescu !ni'oara, '.a., cerceta(i su) as%ectul s
ǎ
&*r'irii in+rac(iunii de e&aziune +iscal
ǎ
 cu %roduse %etroliere, ace'tia au +ost in+orma(i în mod constant de c
ǎ
tre 'e+ul #CCO inc. #-#-C-!$ T!I!, cu %ri&ire la  înreistrarea dosarului 'i existen(a acestuia, o)iectul
 
cauzei 'i acti&it
ǎ
(ile des+ 
ǎ
'urate în cadrul acestuia, as%ect con+irmat de laiconi Cristian +. 3  43 &ol. 15 6 d. mart. #laa Claudia 7aria +. 85 &ol. 15, d. mart. "itera Cristian +. 91:9 &ol. 15, d. mart. "itera C:tin Cristian +. 50:5 &ol. 15 , %rocesele &er)al de ascultare a unor martori cu identitate %rote;ată +.58:101 &ol. 15, decl. mart. <roza Ioan Petru +. 111:112 &ol. 15, d. mart. De%cea Dorel Ioan +. 12:124 &ol. 15 6. o(ii #iriescu, au +ost de asemenea aten(iona(i cu %ri&ire la +olosirea tele+oanelor mo)ile, care erau interce%tate, ast+el că nu s:a reu'it %ro)area  în cauză a tuturor acti&ită(ilor in+rac(ionale comise, în s%ecial a o%era(iunilor de an&erură, cu %re;udicii +oarte mari, %ri&ind sustraerea susnumi(ilor de la %lata accizelor datorate statului, ca urmare a acti&i(ilor ileale cu car)uran(i, a ror destina(ie era sc=im)ată %rin multitudinea de +irme +antomă inter%use în a&al 'i amonte de societă(ile a%arente ale so(ilor #iriescu, e&ident cu ;usti+icarea +raudării accizei, care era +oarte mare, de %este 240 -uro/tonă, întruc*t nu există ;usti+icare economică leală %entru +olosirea unor intermediari, mai ales în număr a'a mare. -ste de notorietate că, orice intermediar introdus leal în lan(ul comercial, cre'te %re(ul măr+ii a;unse la )ene+iciarul +inal, ceea ce nu este în interesul &*nzătorilor. 7ai mult, în toate dosarele întocmite 'i sesizările %enale e+ectuate de autorită(ile de s%ecialitate din ;ud. >d. 'i nu numai ?+inan(e, arda +inanciară, &amă6, există acelea'i indicii, %ri&ind +raudare accizei, %e l*nă im%ozitul %e %ro+it 'i  T!, dar documentele ;usti+icati&e ale societă(ilor +olosite nu au %utut +i identi+icate niciodată, a'a cum am arătat de;a.Din declara(iile martorilor enumera(i a rezultat inc. #iriescu au s%onsorizat indirect, %rin inc. #er)eceanu, cu calculatoare 'i alte )unuri sau ser&icii #CCO !l)a 'i Ins%ectoratul @colar >unedoara, au asiurat cazarea ratis la motelul din imeria ec=e ce le a%ar(inea %rin societă(ile controlate, a %oli(i'tilor care &eneau din (ară la ac(iuni sau a celor de la #CCO !l)a, %recum 'i multe %etreceri, toate %rin rela(ia cu Traian #er)eceanu, a'a cum reiese c=iar 'i din declara(ia inc. #iriescu Titus.
Legǎ
tura dintre inc. #iriescu 'i Traian #er)eceanu, a +ost con+irmat
ǎ
 'i de listinurile tele+onice solicitate, care atest
ǎ
 'i ele le
ǎ
tura dintre Traian #er)eceanu 'i #iriescu Titus.An acela'i sens, de %rotec(ie, Traian #er)eceanu a a+irmat către inc. #iriescu c
ǎ
 ,,7ure'an ? %rocurorul se+ D.I.I.CO.T.  .T.!l)a 6 nu are ce s
ǎ le facǎ
 întruc*t nu sunt %ro)eB ?cu re+erire la %ro)ele oranelor de urmărire %enală din dosarul nr. 13 D/P/20116.Am%re;urarea că inc. #er)eceanu, a mani+estat un interes deose)it +a(
ǎ
de acest dosar, dar nu în sens leal, a rei'it 'i din discu(iile %urtate de Traian
 
#er)eceanu cu scms. 7untean !lin, ocazie cu care, în momentul
 
c*nd acesta din urmă i:a s%us c
ǎ cercetǎrile în dosar merg destul de greu, Traian Berbeceanu a fǎ
cut a+irma(ia s%eci+ică, dar sinceră %ar(ial, c
ǎ dacǎ
 el ar +i +ost coo%tat în dosar, ar +i +ost o)(inute mai multe %ro)e întruc*t el este %rieten cu Doda <a)riel. P*n
ǎ
 în %rezent cms. #er)eceanu nu a scris însă nici un ra%ort in+ormati& 'i nici nu a comunicat in+orma(ii DIICOT în le
ǎturǎ cu acest dosar, ori cǎ
tre %oli(i'tii care des+ 
ǎ
'urau acti&itatea de cercetare %enal
ǎ
, ci numai în sensul nedorit 'i nici nu a recunoscut este %rieten cu so(ii #iriescu a)(in*ndu:se se intereseze de cauză, a'a cum era +iresc 'i leal.!ceste as%ecte reies 'i din %rocesele &er)ale întocmite de su)comisarul de %oli(ie 7untean !lin ? &ol. 1 +. 4:48 6, %rocesele &er)ale de in&estia(ii întocmite de acela'i o+i(er ? &o
l. 1 f. 457-458 ).
!st+el, s:a do&edit în cauză că, într:ade&ăr, comisarul #er)eceanu a&ea in+orma(ii des%re in+rac(iunile comise de so(ii #iriescu, dar nu le:a utilizat a'a cum a&ea o)lia(ia %ro+esională, ci numai în sens in&ers, %rin di&ularea căre inc. #iriescu a in+orma(iile din dosar, a'a cum a&ea tot o)lia(ia %ro+esională să nu o +acă. -xistă %ro)e certe că so(ii #iriescu au 'tiut încă din 2011, %ro)a)il imediat du%ă data înreistrării cauzei des%re existen(a acesteia, o)iectul 'i %rocedurile derulate în acesta, as%ect con+irmat 'i de ra%ortul de constatare %olira+ %e care #iriescu Titus nu l:a trecut, reie'ind că minte, ne*nd, ca răs%uns la între)ările cu %ri&ire la aceste as%ecte. Tot ast+el, există %ro)e inc. #II-C$ TIT$ 'i #II-C$ !I@O!! sunt în rela(ii +oarte )une, de %rietenie 'i c=iar comerciale cu 7o' O&idiu  &ice %rimar al 7un De&a 'i Doda <a)riel  adm. 'i asociat
la ! "#$%& #L, as'ecte confirmat
e de declara(iile martorilor 'i inter%retarea listinurilor con&or)irilor tele+onice o)(inute autorizat. De asemenea, 7o' O&idiu este 'i el %rieten +oarte )un cu Doda <a)riel, as%ecte care con+irmă încă o dată existen(a ru%ului de interese economico:+inanciare 'i %rotec(ia de(inută de ace'tia %rintre oranele ;udiciare.De asemenea, +a%tul că inc. #er)eceanu Traian, 'tia des%re existen(a dosarului
la ".(.(.!.&.T.  er*iciul Teritorial +lba, reiese din 'rocesele *erbale, în care se
arată +a%tul , con+orm atri)u(iilor de ser&iciu, comisarii 7an ictor 'i 7untean !lin l:au in+ormat %e #er)eceanu Traian, în 2011, des%re cauză 'i c=iar au +ost certa(i, re%ro'*ndu:li:se de către acesta +a%tul nu l:au in+ormat de la înce%ut, înainte de e+ectuarea sesirilor sau de la  înreistrare.Con+orm declara(iilor martorilor enun(a(i inc. #iriescu Titus, s:a lăudat 'i a relatat însă, către di&erse %ersoane din ru%ul de %rieteni că 'tie des%re dosar încă din 2011, relatări +ăcute de acesta c=iar din 2011 c*nd dosarul se a+la în +aza cons%irată, inc. #iriescu Titus 'i #iriescu !ni'oara, %recum 'i ceilal(i în&inui(i din cauză, a+l*nd %rocedural 'i leal, %e )ază de %roces &er)al cu ocazia audierii, numai în 21.05.2012, des%re existen(a cauzei, %recum 'i des%re o)iectul acesteia : în %rinci%al ne%lata accizelor a+erente %entru comer(ul cu car)uran(i.Incul%atul #er)eceanu nu a sesizat %rocurorul de caz asu%ra rela(iilor sale cu incul%a(ii ci din contră, i:a in+ormat des%re cauză %e inc. #iriescu,
 
as%ect ileal 'i care constituie indiciu temeinic de să&*r'ire a in+rac(iunilor de +a&orizarea in+ractorului 'i s%ri;inirea unui ru% in+rac(ional nestructurat,  în condi(iile în care acti&ită(ile ileale erau în curs 'i nu au mai %utut +i %ro)ate.
n declara
(iile sale incul%atul #er)eceanu a a+irmat că nu a a&ut dec*t rela(ii %rinci%iale cu cei doi incul%a(i #iriescu 'i că nu i:ar +i s%ri;init %e ace'tia  în derularea ac(i&ită(ilor in+rac(ionale, com)ăt*nd declara(iile martorilor audia(i în acest sens 'i a+irm*nd că to(i care au a+irmat că ar +i să&*r'it ast+el de +a%te sunt in+ractori care nu %ot a&ea credi)ilitate 'i că i s:au înscenat asemenea acuza(ii. Cu toate acestre Curtea o)ser&ă că au +ost asculta(i mai mul(i martori în acest sens, unii care nu se cuno'teau 'i care to(i au relatat incul%atul a&ea rela(ii a%ro%iate cu inc. #iriescu 'i ace'tia a&eau cuno'tin(ă de la incul%at des%re dosarul %enal instrumentat %e numele lor 'i %rotec(ia de care se )ucurau.An concluzie, indiciile temeinice de să&*r'ire a +a%telor de către incul%at  în ce &izează ru%area inc. #iriescu se reăsesc în
 
&ol. 1  %ri&ind declara(iile de în&inui(i 'i incul%a(i 'i 15  cu declara(ii de martor 'i constau în
-
+a%tul că inc.
 
#iriescu !ni'oara a min(it, +iind audiată de martor în dos. 100D/P/2012, a+irm*nd că nu l:a &ăzut %e #er)eceanu Traian de &reo trei ani.: martorul Draodan <=eor=e, con+irmă că a +ost )ătut de mem)rii ru%ării "itera, la solicitarea so(ilor #iriescu, %entru că el 'i +artele lui nu au mai &rut să le &*ndă diluan(i %e +acturi de motorină. !ceastă declara(ie se coro)orează cu declara(ia lui "itera Cristian care recunoa'te că l:a )ătut %e martor la solicitarea so(ilor #iriescu 'i i:a s%us lui #er)eceanu Traian acest lucur, care a r*s între)*nsu:l de detaliile aresiunii 'i ce i:au cerut so(ii #iriescu. Decalara(iile martorului Draodan 'i actele de%use de acesta se coro)orează 'i cu as%ectele economice re(inute în sarcina so(ilor #iriescu 'i care re%rezenta sco%ul ru%ului.: martorul laiconi con+irmă că #iri
escu i-a s'us des're dosarul de
la DIICOT unde este interce%tat, dar nu 'tie cine i:a s%us acestuia des%re dosar.: martorul "itera Cristian con+irmă rela(ia a%ro%iată dintre so(ii #iriescu 'i #er)eceanu Traian, %recum 'i că ace'tia 'tiau din 2011 des%re existen(a cauzei
la "((!&T de
la #er)eceanu Traian, as%ect %e care susnumi(ii i l:au comunicat direct.: a+irma(iile martorului "itera Cristian din acest sement au +ost con+irmate 'i de tatăl acestuia "itera Constantin, care 'tie o situa(ie concretă de la înce%utul anului 2012, c*nd "itera Cristian a a+lat de la #iriescu !ni'oara că aceasta 'tia că are un dosar la DIICOT. 7artorul con+irmă rela(iile dintre #er)eceanu cu #iriescu 'i #er)eceanu cu imota.: martorul 'tie că so(ii #iriescu au a+lat des%re existen(a dosarului de la DIICOT, interce%tările con&or)irilor tele+onice 'i tot ce se înt*m%lă în cauză de
la Berbeceanu Traian, înainte de audierea lor
la DIICOT, c=iar de %e la înce%utul lui.  Tot ast+el, #iriescu Titus s:a ex%rimat la o %etrecere, în se%tem)rie 2013, el &a &or)i 'i &a sări în aer toată )riadaB. Tot martorul a a+irmat că #iriescu  Titus a s%us că îi este +rică 'i că este roasăB, re+erindu:se la dosarul DIICOT !l)a, dar că #er)eceanu l:a asiurat că de(ine in+orma(ii des%re %rocurorul

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->