Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ratings: (0)|Views: 500 |Likes:
Published by Iakovos Jazz
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

More info:

Published by: Iakovos Jazz on Nov 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
Με τον Καρλ Μαρξ, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Και ούτε θα είχα και καμία διάθεση να το κάνω. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, και πρέπει να επιλέγεις τι θέλεις να μάθεις. πειδ! όμως στη "ο#ιετία μας, ο Κάρολος !ταν, είναι, και θα είναι της μόδας, πρέπει θες δε θες να ασχοληθείς λίγο. $έρω λίγα, πο% είναι αρκετά όμως, για να είμαι σε θέση να καταλά#ω, να νοι&σω μάλλον, ότι η σκέ'η το% δεν #ρισκόταν στο σωστό δρόμο. (εν θα παραστ!σω τον γν&στη το% έργο% το% όμως, γιατί δεν είμαι. )*ού λοιπόν δεν είμαι γν&στης το% έργο% το% Μαρξ, γιατί γρά*ω α%τό το κειμενάκι για τον Μαρξ+ ο γρά*ω, γιατί θέλω να ασκ!σω κριτικ!, σε α%τούς πο% επικαλούνται τον Μαρξ στην λλάδα. Μα, α*ού δεν είμαι γν&στης λέμε, πως θα το κάνω α%τό+ -ιατί α%τοί νομίετε ότι είναι γν&στες+ (εν θα ασκ!σω κριτικ! στο%ς γν&στες. /πάρχο%ν. 0α ασκ!σω κριτικ! στο%ς άλλο%ς. Και τι εννο&. "το 1Κε*άλαιο2, ο Μαρξ, παραθέτει μία θεωρεία, για να ερμηνεύσει το πως δημιο%ργούνται οι οικονομικές κρίσεις. ησιμοποιείται λοιπόν από το%ς 4λληνες σοσιαλιστές, το ο%μί α%τ!ς της θεωρείας, για να ερμηνε%τεί η σημεριν! κρίση. γ& δεν θα απαντ!σω στην πραγματικ! θεωρεία το% Μαρξ. 0έλω αν το κάνω, να το κάνω, σο#αρά. ο έχο%ν κάνει πολλοί. ίναι έτοιμη α%τ! η κριτικ!. )λλά και το να την μετα*έρεις, θέλει τον χρόνο το%. γ& α%τό πο% θέλω, είναι να απαντ!σω στην θεωρεία το% Μαρξ, όπως α%τ! χρησιμοποιείται από κάθε σοσιαλισταριό των ΜΜ ! των 56789: ;<=89, προκειμένο% να εξ%πηρετ!σει τις πολιτικές το% σκοπιμότητες και τα σ%μ*έροντα το%. >σοι κάνετε πολιτικές κο%#εντούλες, θα την έχετε ακούσει. ?ασίεται πράγματι σε κομμάτια το% 1Κε*αλαίο%2 το% Μαρξ. (εν θα μπω στη διαδικασία να την διατ%π&σω σωστά, ούτε και να την κριτικάρω σωστά. @ιλοδοξ& να επιστρέ'ω και να το κάνω κάποια άλλη στιγμ!. ος το παρόν, θα την περιγρά'ω, με σύντομο και εύπεπτο τρόπο. ως την χρησιμοποιούν οι 4λληνες μαρξιστέςBσοσιαλιστές, για να κάνο%ν την προπαγάνδα το%ς.ι λένε λοιπον. Κατά τη διάρκεια της παραγωγ!ς, οι καπιταλιστές εκματελλεύονται το%ς εργάτες το%ς. 4τσι, οι εργάτες, δεν λαμ#άνο%ν τη σ%νολικ! αξία πο% έχο%ν προσδ&σει στο τελικό προιόν. Cαμ#άνο%ν ένα μικρό μέρος της αξίας α%τ!ς. 4να μεγάλο κομμάτι α%τ!ς της αξίας, την 1%περαξία2 όπως την ονομάει ο Μαρξ, την λαμ#άνει, την κλέ#ει, ο καπιταλιστ!ς. Ο καπιταλιστ!ς, εκμεταλεύεται όλο και περισσότερο το%ς εργάτες το%, και λαμ#άνει όλο και μεγαλύτερη %περαξία από το παραγόμενο προιόν. Οδηγ&ντας το%ς εργάτες, όλο και πιο κοντά στην εξαθλίωση. Οι εργάτες λοιπόν, έχο%ν όλο και μικρότερη αγοραστικ! δύναμη. μπορούν λοιπόν να αγοράσο%ν το παραγόμενο προιόν. Οι δε καπιταλιστές, σ%σσωρεύο%ν όλο και μεγαλύτερο πλούτο, όλο και μεγαλύτερη αγοραστικ! δύναμη, την οποία αδ%νατούν να καταναλ&σο%ν. 4τσι δημιο%ργείται α%τό πο% λένε 16D<EFE6=G7H86I2. /πάρχει δηλαδ! παραγωγ!, πο% οι εργάτες λόγω των χαμηλ&ν αμοι#&ν το%ς, αδ%νατούν να απορρο*!σο%ν, και οι καπιταλιστές δεν έχο%ν διάθεση να καταναλ&σο%ν. Cένε λοιπόν, ότι γιJ α%τό είναι καταχρεωμένος ο κόσμος. ξαθλι&θηκε δηλαδ! από το%ς καπιταλιστές, δεν είχε την αγοραστικ! δύναμη να καταναλ&σει α%τ! την παραγωγ!, και κατέ*%γε στον δανεισμό. Aροκειμένο% δηλαδ! να ισο*αρίσει ο εργαόμενος, την ολοένα και μεγαλύτερη αγοραστικ! δύναμη πο% το% α*αιρεί ο καπιταλιστ!ς, χαμηλ&νοντας το% τον μισθό, κατα*εύγει στον δανεισμό. -ιJ α%τό %πάρχει λένε η κρίση χρέο%ς. -ιJ α%τό καταχρε&θηκε ο κόσμος. Και άρα δεν πρέπει να αποπληρωθούν α%τά τα δανεικά.
 
)%τ! η θεωρεία πάσχει από παντού. "την περίπτωση όμως των λλ!νων σοσιαλιστ&ν, δε χρειάεται καν να μπεις σε μία επί της ο%σίας ανάλ%ση. Μπορείς αμέσως, στο πλαίσιο της λλάδας, να αποδομεις τα επιχειρ!ματα το%ς. Και να α*!σεις την επί της ο%σίας κο%#έντα, για τη στιγμ! πο% θα έχεις το κέ*ι να την κάνεις. Cοιπόν. Kα μοιράσο%με ρόλο%ς, για να εξηγ!σω γιατί είναι τελείως 6GH α%τά πο% λένε. γ& και κάποιοι *ίλοι μο% και καλά, θα είμαστε οι καπιταλιστές, και εσείς θα είστε οι εργάτες. L πρ&τη παρατ!ρηση πο% πρέπει να κάνο%με, είναι ότι η λλάδα είναι τις τελε%ταίες δεκαετίες, ελλειμματικ! στο διεθνές εμπόριο. ισάγο%με δηλαδ! περισσότερα απJ όσα εξάγο%με. )ν δηλαδ! τις τελε%ταίες δεκαετίες, παράξαμε MNNN ντομάτες, καταναλ&σαμε ONNN ντομάτες. )%τές οι επιπλέον M.NNN ντομάτες λοιπόν, πως ανε από την ερεκμετάλλε%ση των λλ!νων εργατ&ν+ )*ού τις ραμε απJ έξω. ασταν πλεονασματικοί, είχαμε *άει δηλαδ! MNNN ντομάτες, και είχαμε εξάγει και άλλες MNNN, και ο κόσμος !ταν πάλι καταχρεωμένος, να το σ%ητούσαμε. )λλά εμείς χρωστάμε ντομάτες και της Μιχαλούς λέμε.0α σο% πει ο περ!*ανος 4λληνας σοσιαλιστ!ς, ότι εγ& και οι *ίλοι μο% Pοι καπιταλιστέςQ, *άγαμε τις ντομάτες. Rρα. -ια να καταλά#ω. γ& και η παρέα μο%, εκμεταλε%τ!καμε εσάς, το%ς εργάτες, και σας π!ραμε και τις MNNN ντομάτες πο% παράξατε, και δανειστ!καμε και τις MNNN ντομάτες πο% κάναμε εισαγωγ! και τις *άγαμε εμείς. Και τα δάνεια πο% είναι στο όνομα σας ρε παιδιά+ α ταξίδια πο% π!γατε+ α α%τοκίνητα πο% αγοράσατε+ α SE;9I8+ α D986+ Οι γκόμενες πο% τραπε&σατε+ α 8 FT6I<5+ α *άρμακα πο% παίρνατε δωρεάν και MNUMN από τα νοσοκομεία+ Οι σπο%δές σας+ Οι μισθοί των δημοσίων %παλλ!λων+ α V MW+ Οι *ρεγάτες+ α ολ%μπιακά ακίνητα+ Οι αγροτικές επιδοτ!σεις+ α, τα , τα ,τα ,τα , τα....... ε κάτι γατε κι εσείς. μπορεί. μπορεί να τα έ*αγα όλα εγ& με τοκαπιταλιστές.ο #ασικό επιχείρημα όμως είναι άλλο. Rλλο είναι το επιχείρημα πο% αποδομεί την μαρξιστικ! θεωρεία των κρίσεων στα πλαίσια της λλάδας. -ια να ισχ%ριστεί κάποιος από σας, ότι χρωστάει, επειδ! τον %περεκμεταλλεύτηκε ένας καπιταλιστ!ς, και αναγκάστηκε να κατα*ύγει στο δανεισμό, θα πρέπει να μπορεί να με κοιτάξει στα μάτια και να μο% πει το εξ!ς. >τι η εργασία το%, η παραγωγ! το%, τις τελε%ταίες δεκαετίες, !ταν μεγαλύτερη από την κατανάλωση το%. >τι δηλαδ! οι ντομάτες πο% έ#γαλε από το χ&μα, !ταν περισσότερες από α%τές πο% κατανάλωσε. >τι δηλαδ!, ο πλούτος πο% δημιούργησε, !ταν μεγαλύτερος από την κατανάλωση το%. >πο% κατανάλωση το%, είναι οι σπο%δές το%, τα α%τοκίνητα το%, τα ακίνητα πο% έχτισε, τα ταξίδια πο% π!γε, τα λαπτοπς πο% αγόρασε, κτλ. Μόνο σε α%τ! την περίπτωση μπορεί να ισχ%ριστεί κάποιος, ότι οι καπιταλιστές το% έκλε'αν την %περαξία της εργασίας το%. αντιθέτως, κατανάλωσε περισσότερο απJ όσο παραγε, και αν δεν επιστρέ'ει και α%τά τα δανεικά, τότε α%τός έκλε'ε κάποιο% άλλο% την παραγ&μενη %περαξία.Aόσοι από σας ρε σοσιαλισταριά, πο% επικαλείστε τον Μαρξ, μπορείτε να με κοιτάξετε στα μάτια, και να μο% πείτε, ότι ο πλούτος πο% παράξατε !ταν μεγαλύτερος από α%τά πο% γατε μέχρι σ!μερα στο λλάντα, και άρα χρωστάτε, γιατί ο εργοδότης σας δε σας πλωσε τοκαρπούς των κόπων σας, και αναγκαστατε να δανειστείτε για να επι#ι&σετε+ Aόσοι+ λάχιστοι. "χεδόν κανένας.Και α*ού λοιπόν όλοι παραδέχεστε, ότι *άγατε περισσότερα απJ όσα παράξατε, θα πρέπει να αναρωτηθείτε, και από πο% προ!λθε ο επιπλέον πλούτος πο% ροκανίσατε. 0α σας πω
 
εγ&. Aρο!λθε από το εξωτερικό. Και α*ού πιστεύετε στη θεωρεία το% Μαρξ για την %περεκμετάλε%ση των εργατ&ν, θα πρέπει να %ποθέσετε, ότι προ!λθε από την %περαξία πο% εκλάπη, από άλλο%ς εργάτες στο εξωτερικό. Και την οποία %περαξία, οι καπιταλιστές πο% το%ς την έκλε'αν, την δάνεισαν σε εσάς. Rρα δεν πρέπει να *ωνάετε να μην πληρωθούν τα δανεικά. )λλά να δοθούν στο%ς εργάτες και όχι στο%ς καπιταλιστές. σείς όμως, *ωνάετε να μην πληρ&σετε γενικά. ίποτα. @ράγκο. "ε κανέναν. "αν έντιμοι  4λληνες σοσιαλισταί, θα πρέπει να παραδεχτείτε, ότι ροκανίσετε πολλαπλάσιο πλούτο από α%τόν πο% παράξατε, και θα πρέπει να τον επιστρέ'ετε, στο%ς εργάτες από το%ς οποίο%ς εκλάπη, με τη μορ*! 1%περαξίας2 πο% λέει και ο λος σας ο Κάρολος. ι στο%ς καπιταλιστές πο% τον έκλε'αν από το%ς εργάτες και σας τον δάνεισαν. "το%ς εργάτες. Kα επιστρα*εί όμως. ίναι κλεμμένη %περαξία ξένων εργατ&ν. κτός κι αν ισχ%ριστείτε επαναλαμ#άνω, ότι παράξατε περισσότερο πλούτο απJ όσο ροκανίσατε. ο ισχ%ρίεστε+ ομάρια. Cιλιπούτειοι σοσιαλιστές το% κ&λο%. 0α μιλ!σετε και για μαρξισμό και %περαξία. λπίω να επανέλθω για να γρά'ω, να μετα*έρω μάλλον, μία σο#αρ! κριτικ!, για ένα θρ%λικό έργο όπως το Κε*άλαιο, και όχι για να γρά'ω μία αστεία κριτικ!, για αστείο%ς σοσιαλιστές.)%τά/- Μο% είπε ένα *ίλος κάτι, για το οποίο θέλω να προσθέσω το εξ!ς. 1@%σικά λέει και η παραγωγ! μας !ταν μεγαλύτερη, από τα XNN, MNNN, ! MYNN ε%ρ& πο% παίρναμε2. )%τό δεν είναι α%ταπόδεικτο, αλλά εγ& δεν είπα α%τό. γ& ρ&τησα, αν κάποιος από την εργασία το% τα τελε%ταία χρόνια, παρ!γαγε περισσότερο πλούτο, από τον πλούτο πο% κατανάλωσε σ%νολικά. Και όταν λέω σ%νολικά, εννο& και με δανεικά. )ν εγ& έχτισα ένα σπίτι με ONN.NNN, με δάνειο, τότε κάποιος μο% τον δάνεισε α%τόν τον πλούτο. Και επειδ! είμαστε ελλειμματικ! χ&ρα εμπορικά, δε μπορεί παρά να !ρθε από το εξωτερικό.Rρα με τη Μαρξισιτικ! λογικ!, είναι δανεικός πλούτος, πο% προέρχεται από την κλεμμένη %περαξία κάποιο% ξένο% εργάτη, πο% κατανάλωσε λιγότερο πλούτο απJ Zόσο παρ!γαγε. ην κλεμμένη %περαξία δηλαδ! της εργασίας το% ξένο% εργάτη, δάνεισε ο καπιταλιστ!ς στον  4λληνα καταναλωτ!. Και άρα, ο 4λληνας καταναλωτ!ς, αν είναι σοσιαλιστ!ς, δε θα έχει πρό#λημα να την επιστρέ'ει. )πλά δε θα θέλει να την επιστρέ'ει στον ξένο καπιταλιστ!, αλλά στον ξένο εργάτη. 0α πρέπει όμως να θέλει να την επιστρέ'ει. ίναι ιδεολόγος λέμε, ο  4λληνας σοσιαλιστ!ς το% κ&λο%.L πλάκα είναι, ότι η κλεμμένη %περαξία το% εργάτη πο% λέω, έρχεται από την Κομμο%νιστικ! Κίνα κ%ρίως, όπο% οι εργάτες δε μπορούν να διεκδικ!σο%ν %'ηλότερα ημερομίσθια, από α%τά πο% ορίει το κράτος. ο κράτος διαπραγματεύεται τα ημερομίσθια το%ς, ακόμη και όταν α%τοί δο%λεύο%ν σε εταιρείες ιδιωτικές Pπο% ά*ησε τα τελε%ταία χρόνια η Κίνα να εγκατασταθούν στο εσωτερικό τηςQ. Kομίω ότι έχω χρησιμοποι!σει πολλά λόγια, για να πω το εξ!ς απλό. (ε γίνεται ένας λαός, πο% %περκατανάλωσε, όπως εμείς, να μιλάει για κλεμμένη %περαξία από την εργασία το%. -ια να μιλ!σεις για %περαξία, για να πιάσεις δηλαδ! στο στόμα σο% τη θεωρεία των κρίσεων το% Μαρξ, θα πρέπει να καταναλ&νεις λιγότερο απJ όσο παράγεις. [στε να μπορεί έστω να διατ%πωθεί ο ισχ%ρισμός, ότι ο καπιταλιστ!ς, σο% κλέ#ει ένα μέρος της εργασίας σο%, της %περαξίας της εργασίας σο% όπως λέει ο Μαρξ. ίναι απαρραίτητη προ%πόθεση, για να

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->