Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kocenje i Kocnice

Kocenje i Kocnice

Ratings: (0)|Views: 622 |Likes:
Published by Adnel Zelic

More info:

Published by: Adnel Zelic on Nov 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
 Kočnice i kočenje
 
 Ilić Slaviša
 
1
Kočnice i kočenje
 
 
 Kočnice i kočenje
 
 Ilić Slaviša
 
2
Kočno polužje
 
Kočnik 
 Kola Kod lokomotive Rasorednik
Kočni cilindar 
 
Kočna papuča sa kočnim umecima
 
Pomoćni rezervoar 
 Glavni rezervoar Komresor Glavni vazdušni vod (
5bar-
a
)
1.
Osnovni zadatak i uređaj kočnice
 
U redovnom saobraćaju mora postojati mogućnost da se voz zaustavi na tačno određenom mestu. Da bi se to postiglo koristi se otpor kočenja odnosno kočenje. Vozila se dakle otpremaj kočnicama čije sile dejstvuju suprotno od pravca kretanja. Osnovni zadatak kočnice na železničkim vozilima jeste da reguliše brzinu, zaustavi železničko vozilo i
obezbedi ga od samopokretanja.
2.
Osnovni uređaji kočnice
 
Današnja železnička vozila otpremaju se automatskim indirektnim kočnicama koje poseduju sledeće elemente:
 
Slika 1
. Elementi automatske indirektne kočnice na železničkim vozilima i lokomotivi
 
Kompresor
:
 Služi kao izvor sabijenog vazduha na dizel i elektro lokomotive. Na
 parnim lokomotivama ugrađena je parna pumpa.
 
Glavni rezervoar:
 Služi da se u njemu stvori zaliha zbijenog vazduha.
Kočnik:
 Je centralni uređaj (organ) u vozu pomoću koga mašinovođa sa jednog
me
sta rukuje kočnicama.
 
Glavni vod:
 
Sastoji
 
se
 
od
 
 jedne
 
cevi
 
koja
 
 je
 
smeštena
 
ispod
 
vozila
 
(i kod lokomotive i kod vozila)
. Na glavni vod su priključeni rasporednici sa pomoćnim rezervoarima i kočnim
 
cilindrima.
 
 Na
 
krajevima
 
glavnog
 
voda,
 
na
 
čeonim
 
stranama
 
vozova,
 
vod
 
se
 
obično završava  jednom čeonom slavinamom.
 
Rasporednik:
 
Je
 
 jedan
 
od
 
najvažnijih
 
delova
 
kočnice
 
koji
 
kod
 
automatskih
 
indirek-tnih
 
kočnica
 
za
 
vreme
 
 punjenja
 
upušta
 
vazduh
 
iz
 
glavnog
 
voda
 
u
 
 pomoćni
 
rezervoar. Pri
kočenju upušta vazduh iz pomoćnog rezervoara u kočni cilindar a pri otkočivanju ispušta vazduh iz kočnog cilindra u atmosferu i upušta vazduh iz glavnog voda u pomoćni
rezervoar tj. dopunjuje ga.
Kočni cilindar:
 U njemu se stvara potrebna sila za kočenje. Zbijeni vazduh se
upušta u prost
or između dna kočnog cilindra i klipa. Svojim pritiskom, vazduh proizvodi
na klip silu
 (silu pritiska)
 koja se preko kočnog polužja prenosi na kočne papuče a sa papuča dejstvuje na točak.
 
 
 Kočnice i kočenje
 
 Ilić Slaviša
 
3
Kočnice sa trenjem
 
Dinamičke kočnice
 
Ručne
 
Kočnice sa
 zbijenim vazduhom Elektro magnetne Elektro
dinamičke
 Hidro
dinamičke
 
Kočenje
 
DM
-om Prema vrsti sredstava za ostvarivanje
kočne sile
 
Prema načinu dejstva
 Prema vrsti dejstva
Prema načinu kočenja i otkočivanja
 
2.
Podela kočnica
 
Tehnički
 
gledano,
 
savremene
 
kočnice
 
želez
ničkih
 
vozila
 
 podelili
 
smo
 
u
 
dve
 
grupe:
 
očnice sa papučama
- Šinske sa vrtložnim strujama
 
 
Disk kočnice
- Rotorske vrtložnim strujama
 
 
Doboš k 
očnice
 
 
Kombinovane kočnice
 
 
Produžne neautomatske direktne kočnice
 
 
Produžne
automatske indirektne kočnice
 
 
Brzog dejstva
 
Sporog dejstva
 
 Neiscrpne sa višestepenim otkočivanjem
 
 
Iscrpne sa jednostepenim otkočivanjem
 
2.1
 
Ručne kočnice
 
Ove
kočnice mogu biti sa vretenom, lancem ili čeličnim užemtom. Zadatak ručne kočnice je da obezbedi kola od samopokretanja. Kod ovih kočnica, sila kočničara se  prenosi preko ručice ili točka na vreteno, lanac ili čelično uže i preko polužja na kočne  papuče. Ova kočnica je obavezna kod svih vučnih i vučenih vozila. Dejstvu ručne kočnice ograničena je samo na vozilo na kojem se ručna kočnica nalazi.
 
2.2
 
Elektromagnetne kočnice
 
Elektrodinamičke
 
kočnice
 
su
 
namenjene
 
za
 
vozila
 
koja
 
saobraćaju
 
velikim
 
 brzinama i
 
kod
 
kojih
 
se
 
zahteva
 
velika
 
efikasnost.
 
Ovo
 
su
 
dopunske
 
kočnice
 
za
 
vozove
 
velikih
 
 brzina.
Kod ovih kočnica kočna sika proizvodi se pomoću elektromagnetne sile između šine i
specijalnog
 
magneta
 
koji
 
 je
 
obešen
 
na
 
 postolje
 
vučnog
 
ili
 
vučenog
 
vozila.
 
Elektromagnetna
kočnica uključu
 je se kada pritisak glavnog voda opadne ispod
3 bar
-
a
 a pri brzini kretanja voza iznad
50 km/h
. Člankasti kočni magneti se tada pod dejstvom sile pritiska iz radnih kočnih cilindra spuštaju na šinu. Potrebnu struju za navoje magnetnih kalemova dobijaju od električnih
 
 baterija
 
sa
 
vozila.
 
Kada
 
 brzina
 
vozila
 
opadne
 
ispod
 
50 km/h
 
 prekida
 
se
 
dovođenje
 
struje
 
na
 
kalemove
 
a
 
 povratne
 
opruge
 
radnih
 
cilindara
 
 podižu
 
magnete
 
i
 
odvajaju ih od šina.
Ova kočnica deluje pri brzom prinudnom i kočenju u slučaj opasnosti.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->