Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnici de argumentare

Tehnici de argumentare

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Roxana Cucu
„A fi cetăţean european înseamnă a avea cetăţenia Uniunii Europene. Ca şi cetăţenia unui stat, cetăţenia europeană conferă un anumit număr de drepturi deţinătorilor ei ; aceste drepturi sunt enumerate în tratatul însuşi.
„A fi cetăţean european înseamnă a avea cetăţenia Uniunii Europene. Ca şi cetăţenia unui stat, cetăţenia europeană conferă un anumit număr de drepturi deţinătorilor ei ; aceste drepturi sunt enumerate în tratatul însuşi.

More info:

Published by: Roxana Cucu on Nov 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

 
TEHNICI DE SCRIERE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE ARGUMENTARE (Opţ
ional 2) Seria2, 2.2, Cucu Roxana_M1C59
T:
Alcătuiţi un text argumentativ de aproximativ 2 pagini în care să relevaţi strategia prin care îi determinaţ
i pe ele
vi să înţeleagă
 
un text ştiinţ
ific de la disciplina pe care o
 predaţ
i.
Text suport:
„A fi cetăţean european înseamnă a avea cetăţenia Uniunii Europene.
Ca şi cetăţenia
u
nui stat, cetăţenia europeană conferă un anumit număr de drepturi deţinătorilor ei
 ; aceste drepturi sunt enumerate în tratatul
însuşi:
 
 
libera circulaţie a persoanelor pe teritoriul tuturor statelor care fac
 parte din Uniunea
Europeană
 ;
 
dreptul de a vota şi de a candida la alegerile Parlamentului European şi la alegerile municipale în statul de rezidenţă atunci când acesta n
u
este cel al naţionalităţii
 ;
 
a putea beneficia, în caz de nevoie, de o protecţie diplomatică şi consulară din partea unui
alt stat memb
ru al Uniunii în state terţe
 ;
 
a exercita dreptul la petiţie şi
a apela la mediatorul european.
Cetăţenia europeană a fost instituită în
1992
 prin Tratatul Uniunii Europene.
Ansamblul drepturilor pe care ea îl vizează are ca obiectiv apropierea dintre popoarele şi cetăţenii Europei şi întărirea unui
sentiment de apartenenţă la o identitate europeană comună.
 Clasa a VIII- a, LIMBA
ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
 
În această lucrare voi arăta că valorile primesc consistenţă în diferite cadre particulare şi „devin operaţionale atunci când se concretizează în obiecte, fapte, structuri reale, tangibile şi
manipulate de om. [...]
 În fond, o
valoare derivă dintr 
-
un anumit context. Ea nu este dată, ci se
 face.
1
 
Iar „O lecţie devine valoroasă atunci când coordonările dintre microsecvenţele acesteia sunt judicioase şi inspirate, iar articulaţiile realizate între elementele lecţiei (obiective,
co
nţinuturi, metodologie, forme de organizare etc.) sunt congruente şi au eficienţă.
1
 
Constantin Cucoş,
 Educaţia. Dimensiuni cultural 
e
 şi interculturale
, Iaşi: Polirom, 2000
,
 pp. 78, 80
 
 Pornind de la aceste premise, propunem ca textele care sunt i
nserate în cadrul lecţiilor la
l
imba şi literatura română
 
să fie abordate şi prin prisma valorilor pe care acestea le poartă
. Se  poate
exemplifica la fiecare text ce noţiuni teoretice poate ilustra şi, cel mai important,  potenţialul de transmitere de valori social
-morale.
În primul rând, trebuie să menţionăm că tehnica folosită pentru textu
l citat mai sus este teh
nica MURDER, iar pentru a exemplifica această tehnică am utilizat un text care vine în
întâmpinarea problemelor pe care le întâlnim azi, în calitate de noi membri într-o uniune cu
reguli complet diferite de cele cu care am fost obiţnuiţi. Acest text va f 
i citit la nivelul clasei a VIII-
a, în cadrul orei de limba şi literatura română.
 Astfel, primul pas (MOOD) pe care profesorul îl face pentru a-
şi ajuta elevii constă
 în crearea atmosferei
, dispoziţiei mentale şi afective adecvate activităţii ce urmează să
 se
desfăşoare.
 
După ce acest prim pas a fost realizat, se urmăreşte înţelegerea textului prin identificarea componentelor semnificative ale acestuia (UNDERSTAND). Profesorul se va asigura că elevii înţeleg toate cuvintele din text şi că pot folosi
 termenii noi
în enunţuri corecte.
 
În continuare se va urmări
 
căutarea şi
(re)
găsirea activă
 a datelor lecturii pe baza unor
 procedee specifice (RECALL), de exemplu utilizarea reţelelor conceptuale. În plus, aici se pot identifica actanţii comunicării şi relaţia emiţător 
-receptor.
Următoarea etapă constă în sintetizarea şi rezumarea selectivă, metodică, însoţite de expuneri sistematice, ordonate ale ideilor reţinute (DIGEST). Această etapă vine să verifice dacă  paşii parcurşi anterior au asigurat
fundamentul p
entru o lectură calitativă a textului studiat. Mai mult decât atât, ineditul acestui demers este surprins în următoarea etapă (EXPAND). Prin acest pas, elevul, cititorul îşi depăşeşte teritoriul lecturii inocente şi începe să fie un cititor puţin mai avizat, fiind capabil să dezvolte
 
spaţiului de referinţă al lecturii, prin  procesarea şi reţinerea de date semnificati
ve, utilizabile, transferabile.
Pentru a termina acest parcurs, elevul trebuie să revadă, să revizuiască datele lecturii prin
explorarea glob
ală şi articulată a ceea ce s
-
a reţinut prin lectură (REVIEW).
În concluzie,
Valoarea nu este o însumare de elemente valoroase disparate, ci o
 procesualitate <de gradul doi>, care se decantează la nivelul optimei combinări, conjugări, alternări, întemeieri, resemnificări
.”
2
 
2
 Ibidem, p. 80

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->