Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konkurs_stipendije_boracka_2013_2014

Konkurs_stipendije_boracka_2013_2014

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by Enver Z. Fejzovic

More info:

Published by: Enver Z. Fejzovic on Nov 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
Bosna i Hercegovina/Federacija BiH Zeni
č
ko-dobojski kanton Ministarstvo za bora
č
ka pitanja
 Na osnovu
č
lana 5. Uredbe o stipendiranju branilaca i
č
lanova njihovih porodica («Službene novine Zeni
č
ko-dobojskog kantona» broj 2/09 i 5/13 ) Ministarstvo za bora
č
ka pitanja Zeni
č
ko-dobojskog kantona r a s p i s u j e
 OO NN K  UU R  SS zzaa ddoodd j jeelluu ssttiippeennddii j jaa ssttuuddeennttiimmaa -- bbrraanniioocciimmaa ii 
čč
llaannoovviimmaa nn j jiihhoovviihh ppoorrooddiiccaa zzaa ssttuuddii j jssuu 22001133..//22001144..ggooddiinnuu 
I.
 
Sredstva namijenjena stipendiranju
Za potrebe stipendiranja redovnog studija na visokoškolskim ustanovama branilaca i
č
lanova njihovih porodica sa prebivalištem na podru
č
 ju Zeni
č
ko-dobojskog kantona, kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branila
č
ko-invalidske zaštite u op
ć
inama Kantona ili koji su na evidencijama nadležnog organa za vojne evidencije u op
ć
inama Kantona, a koji su srednje obrazovanje stekli u školama na podru
č
 ju BiH u studijskoj 2013./2014.godini, osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za bora
č
ka pitanja u 2014.-oj godini.
-
 
Visina stipendije odre
đ
uje se u sljede
ć
im iznosima: 1)
 
za prvu godinu studija …………........…. 800 KM; 2)
 
za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
-
 
Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjese
č
nih rata koje iznose : 1)
 
za prvu godinu studija …………........…. 100 KM; 2)
 
za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM. II.
 
Pravo u
č
ć
a na konkursu imaju:
 a)
 
dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;  b)
 
ratni vojni invalidi; c)
 
demobilizirani branioci koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine; d)
 
djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; e)
 
djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; f)
 
djeca umrlih ratnih vojnih invalida; g)
 
djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine h)
 
djeca ratnih vojnih invalida – u
č
esnika rata; i)
 
djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u  periodu od 06.04.1992.godine.
Ne mogu biti u
č
esnici konkursa kandidati iz alineje d) koji su navršili 35 godina života; alineja e) f) g) h) i i) koji su navršili 30 godina života. Ne
ć
e biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->