Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
79Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teste Grila - Management Comparat

Teste Grila - Management Comparat

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 5,479|Likes:
Published by gigirom

More info:

Published by: gigirom on Aug 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
Disciplina MANAGEMENT COMPARATTESTE GRILĂ
Curs 1: FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI COMPARAT 
1.Definirea managementului comparat ca fiind „ştiinţa ce studiază procesele şi relaţiilemanageriale din organizaţii ce funcţionează în contexte culturale naţionale diferite,axându-se asupra identificării şi analizei asemănărilor şi deosebirilor manageriale , învederea favorizării transferului de know-how managerial şi a creşterii funcţionalităţii,eficienţei şi eficacităţii organizaţiilor” a fost realizată de:a)Edwin Miller; b)Raghu Nath;c)Ovidiu Nicolescu;d)William Newman.2.Definirea managementului comparat ca fiind „ştiinţa ce se ocupă cu studiul similitudinilor şi diferenţelor din practica managerială locală din diferite ţări” a fost realizată de:a)Edwin Miller; b)William Newman;c)Ovidiu Nicolescu;d)Raghu Nath.3.Cele patru aspect definitorii pentru managementul comparat sunt:a)comasarea elementelor de management şi transferul internaţional de know-howmanagerial; b)viziunea culturală multinaţională;c)studierea similitudinilor şi diferenţelor dintre practicile şi teoriile manageriale;d)toate variantele anterioare.4.Diferenţa dintre managementul comparat şi managementul internaţional constă în::a)managementul comparat studiatoate fenomenele manageriale cu fundamentinternaţional; b)managementul internaţional se ocupă de studierea managementului şi activităţilor companiilor multinaţionale;c)managementul internaţional are în totalitate caracter pragmatic;d)managementul comparat are în totalitate caracter teoretic.5.Argumentele în favoarea apariţiei şi dezvoltării managementului comparat sunt:a)inevitabilitatea abordării comparative şi creşterea capacităţii de înţelegere şiacţiune a managerilor; b)dezvoltarea capacităţii indivizilor de a aprecia mai exact realităţile naţionale;c)manifestarea unor puternice interdependenţe internaţionale;d)toate variantele anterioare.6.Principalele obiective ale managementului comparat, în viziunea lui Richard Farmer, sunt:a)identificarea problemelor şi tehnicilor manageriale cu valabilitate universală; b)analizarea comportamentelor diferite ale personalului în procesele de managementdin diferite ţări;c)descoperirea modalităţilor de îmbunătăţire a performanţelor economice şiexplorarea relaţiilor relevante dintre mediu şi management;1
 
d)stabilirea de modalităţi eficiente de conducere în alte ţări.7.Care dintre următoarele obiective de management comparat aparţin viziunii prof. Ovidiu Nicolescu:a)strategia şi politica firmei; b)procesele, funcţiile şi principiile managementului;c)metodele, tehnicile şi procedurile de management;d)nici una dintre variantele de mai sus.8.Obiectivele managementului comparat, în viziunea lui William Newman sunt:a)analiza culturii organizaţionale a companiilor; b)identificarea problemelor şi tehnicilor manageriale cu valabilitate universală;c)asistarea managerilor companiilor multinaţionale în înţelegerea diferenţelor din practicile manageriale;d)identificarea condiţiilor naţionale specifice.9.Principalele şcoli de management, în viziunea lui Raghu Nath, sunt:a)şcoala sistemelor deschise, şcoala ecologică, şcoala socio-economică şi şcoalaeclectic-empirică; b)şcoala afacerilor internaţionale şi şcoala centrată pe locul culturii în management;c)şcoala sistemelor deschise, şcoala mediului, şcoala dezvoltării economice, şcoalacomportistă şi şcoala centrată pe locul culturii în management;d)şcoala dezvoltării economice, şcoala mediului, şcoala centrată pe locul culturii înmanagement şi şcoala comportistă sau behavioristă.10.Frederick Harbinson şi Charles Myers sunt reprezentanţii cărei şcoli:a)şcolii sistemelor deschise; b)şcolii dezvoltării economice;c)şcolii comportiste;d)şcolii centrate pe rolul culturii în management.11.Tratarea unilateraa managementului, în special prin prisma factorilor economiciconstituie o limită a:a)şcolii dezvoltării economice; b)şcolii ecologice;c)şcolii eclectic-empirice;d)nici una dintre variantele de mai sus.12.Principalele contribuţii ale şcolii mediului sunt:a)aportul determinant la constituirea ştiinţei managementului comparat; b)conferă managementului comparat un caracter multidimensional, nu doar economic;c)neglijarea managementului la nivelul firmei;d)abordarea fenomenelor manageriale într-un spectru mai larg.13.Printre principalii reprezentaţi ai şcolii comportiste (behavioriste) se numără:a)Richard Farmer şi Charles Myers; b)D. Narain şi Michael Porter;c)Michael Porter şi Barry Richman;d)Michael Davis şi Raghu Nath.2
 
14.Principalele caracteristici ale şcolii comportiste (behavioriste) sunt:a)analiza variabilelor comportamentale şi a influenţei acestora asupramanagementului; b)studierea fenomenelor de management, mai ales la nivel macroeconomic;c)explicarea modelelor de comportament ale indivizilor şi grupurilor în cadrulorganizaţiilor;d)conceptualizarea mediului ca un cadru de analiză a fenomenelor manageriale.15.Dintre limitele şcolii mediului fac parte:a)insuficienta adaptare a instrumentelor de cercetare la cerinţele investigaţiilor transnaţionale; b)insuficienta credibilitate a rezultatelor obţinute;c)supraaprecierea influenţei factorilor de mediu asupra managementului firmei;d)analiza insuficientă a intensităţii corelaţiei mediu - management.16.Contribuţiile majore ale şcolii sistemelor deschise sunt:a)evidenţierea rolului major al factorului uman în fenomenele de management; b)luarea în considerare a unor variabile mai cuprintoare ale mediuluiorganizaţional;c)sistematizarea mai riguroasă a conceptelor teoretice şi aplicarea lor;d)aplicabilitatea relativ redusă a cunoştinţelor obţinute.17.Principalii reprezentaţi ai şcolii sistemelor deschise sunt:a)Rosalie Tung, Anant Negandhi şi D. Prasad; b)D Prasad, Geert Hofstede şi Richard Farmer;c)John Child şi Charles Myers;d)Geert Hofstede şi Richard Farmer.18.Cine a definit culturile ca fiind „structuri ale gândirii şi modalităţi de acţiune răspândite pescară largă în cadrul populaţiei şi al organizaţiilor”:a)Geert Hofstede; b)John Child;c)Richard Farmer şi Rosalie Tung;d)nici una dintre variantele de mai sus.19.Dimensiunile culturii, identificate de Geert Hofstede, sunt:a)individualism / colectivism, masculinitate / feminitate; b)motivare / nemotivare, internaţionalizare / naţionalizare;c)distanţa faţă de putere mare / mică, evitarea incertitudinii intensă / redusă ;d)globalizare / mondializarea, relocare / transferare.20.Principalele limite ale şcolii axate pe rolul culturii sunt:a)neglijarea managementului la nivelul firmei; b)analiza insuficientă a intensităţii corelaţiei mediu - management;c)lipsa de rigurozitate în desfăşurarea cercetărilor;d)nici una dintre variantele anterioare.21.Principalele contribuţii ale şcolii centrate pe rolul culturii sunt:a)obţinerea unor informaţii vaste privind managementul din diferite ţări;3

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Loredana Petre liked this
Alexandra Miroiu liked this
Loredana Petre liked this
Loredana Petre liked this
adina_ungureanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->