Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bab 2 Interaksi Antara Tamadun

Bab 2 Interaksi Antara Tamadun

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 3,803|Likes:
Published by ctxray

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: ctxray on Aug 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
BAB 2 : INTERAKSI ANTARA PELBAGAI TAMADUN(MELAYU, CHINA DAN INDIA)
PENGENALAN
Setiap tarnadun yang pemah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalarnmemastikan kelangsungan dan perkembangannya. Kesinarnbungan dari kelangsungan sesebuahtamadun itu sebenamya hasil sikap terbuka dalarn menerima sebarang perubahan dan pengaruhtamadun lain. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sarna ada di peringkat perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah.Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negatif. Interaksiantara tamadun India dan China telah memberi kesan positif iaitu penyebaran agarna Buddha,teknologi pengeluaran gula daripada tebu, astronomi dan kesusasteraan India dikembangkan dinegara India. Sebaliknya, pengetahuan membuat kertas, bahan letupan dan penggunaan kompasdari tamadun China dapat dipelajari oleh tamadun India. Kesan negatif hasil interaksi tamadunialah penduduk Kristian Eropah telah membunuh orang Yahudi secara beramai-ramai pada abadke-9, ke-18 dan Perang Dunia Kedua disebabkan faktor agarna, falsafah, ketidakseimbanganekonomi dan sosial. Kewujudan interaksi antara tarnadun lahir disebabkan oleh semangattoleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuahtamadun yang lain. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percarnbahan pemikirandan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotansesebuah tamadun.Jika dilihat dalam pembinaan sesebuah tamadun dan negara, kewujudan interaksi antaratarnadun penting demi kelangsungan dan kemajuannya. Walau perhubungan yang ingin dibinamelalui asas perdamaian, keharmonian yang dimanfaatkan antara satu sarna lain, narnunadakalanya hubungan tersebut tidak dapat lari dari sebarang konflik berdarah, peperangan, pencerobohan, peperangan mahupun penjajahan. Proses penyedutan unsur-unsur luar yang telahdiasimilasi dan diadaptasikan dengan kebijaksanaan tempatan
(local
 genius)
telah menjadi pemangkin bagi sesebuah tamadun melangkah maju ke tahap yang lebih tinggi. Dalarn konteks pembinaan negara Malaysia, penduduk asal bangsa Melayu telah melalui tempoh yang panjang berinteraksi dengan dua tarnadun yang dominan iaitu tarnadun Cina dan India.
SEJARAH INTERAKSI TAMADUN MELAYU DAN TAMADUN CHINA
ZAMAN PRA-PENJAJAH BARAT
Hubungan antara China dengan Alarn Melayu sudah lama wujud iaitu sebelum permulaantahun Masihi sejak zaman Dinasti Han (140-117 S.M). Semasa pemerintahan Sun Quan (222-252M), dua orang utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri lain di Semenanjung TanahMelayu dan Kepulauan Melayu serta mengadakan hubungan diplomatik dengan mereka.Pemerintahan zaman Dinasti Tang (618-907 M) telah mewujudkan hubungan diplomatik dengannegara luar melalui pembukaan tujuh jalur jalan dagang dengan dunia luar, satu daripadanya ialah perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui Alam Melayu sepertiSemenanjung Tanah Melayu, Srivijaya, He-Ling (Jawa) dan lain-lain. (Hashim Hj. Musa, 2005 :144).
 
Dinasti Song (960-1279) juga telah meneruskan hubungan baik dengan negerinegeri luar tetapi menumpukan lebih banyak kepada bidang perniagaan terutama dengan negeri-negeri diAsia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Barat. Hubungan paling gemilang dan bermakna antaraAlam Melayu dengan China ialah yang dijalinkan antara Kesultanan Melaka dan Dinasti Mingdalam abad ke-15. Persahabatan antara Melaka dan China wujud sebelum itu lagi apabila seorangutusan Raja China sampai di Melaka pada tahun 1403 dan Parameswara membalas dengan satu perutusan ke China pada tahun 1405. Laksamana Cheng Ho telah membawa hadiah bingkisandaripada Raja China, yang dibalas pula oleh Parameswara pada tahun 1407. Seterusnya beberapaorang Raja Melaka telah melawat China iaitu Parameswara (1411), Megat Iskandar Syah (1414),Sultan Muhammad Syah (1424) dan Sultan Abu Syahid (1445) (Hashim Hj. Musa, 2005: 145).Interaksi dan pertalian kerajaan tamadun Melayu dengan tamadun Cina pad a zaman pra- penjajah Barat tidak banyak membuahkan kesan mendalam dan besar ke atas tamadun Melayu.Ini kerana kedatangan orang Cina ke Alam Melayu dan negara-negara luar lain pada zaman itutidak didorong oleh perasaan hegemoni dan niat untuk menjajah dan mendominasi negara-negaraitu. Sikap mereka saling hormat-menghormati dan mengiktiraf kedudukan dan kewibawaankerajaan dan ciri budaya masing-masing. Bahkan ada kecenderungan pada pihak China untuk mempelajari dan memanfaatkan khazanah budaya bangsa tamadun tempatan, contohnya I-Chingyang belajar dan berkarya di Srivijaya selama belasan tahun. Begitu juga Laksamana MuhammadCheng Ho dan orang-orangnya apabila melawat Melaka pada zaman kesultanannya. (Hashim Hj.Musa, 2005: 146).
ZAMAN PENJAJAHAN BARAT
Sebelum kedatangan British bilangan masyarakat Cina terlalu kedl dan terlibat dalam bidang perniagaan. Penghijrahan secara beramai-ramai orang Cina ke Tanah Melayu berlakuselepas Inggeris mengambilalih Pulau Pinang pada tahun 1826, Singapura pada tahun 1819 dan penubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. Kebanyakan mereka berasal dari wilayahKwangtung dan Tukuin, Amoy, Sen-Yu, Hok-Chiu, Eng Chon dan lain-lain. Mereka terlibatdalam sektor perlombongan di Lukut, Sungai Ujong, Larut, Kelang dan Kuala Lumpur. Disamping itu orang Cina dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kangchu yang membenarkanmereka bekerja di ladang lada dan gambir. (Hasnah, Matdiana, 2000: 155). Namun dari segi interaksi dan pengaruh budaya antara masyarakat Cina dan Melayuterdapat jurang yang luas. Antara sebabnya kawasan penempatan yang berasingan; orang Cinatertumpu di kawasan bandar terutama sekali di kawasan perlombongan seperti Kuala Lumpur yang mempunyai 79% daripada penduduk seramai 43,786 pada tahun 1891 adalah orang Cina.Polisi pentadbiran Inggeris juga secara sengaja memisahkan penempatan antara kaum ini.Kawasan penempatan orang Cina juga merupakan kawasan yang berdikari
(self-contained)
dengan penduduknya tidak perlu berinteraksi dengan orang luar untuk kelangsungan hidupmereka (Hashim Hj. Musa, 2005 : 148-149).
 
KESAN INTERAKSI TAMADUN CHINA DALAM TAMADUN MELAYUBahasa dan Kesusasteraan
Pengaruh tamadun China ke dalam tamadun Melayu dapat dilihat melalui serapan beberapaistilah dan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, seperti berikut (Za'ba, 1962 : 275) :(a) Makanan dan buah-buahanBakmi, me, mesua, cincau, kueh, bepang, taugeh, kanar, kuaci, kucai, angki (pisang kaki),tauhu, kine am (sayur kering), lai (buah), laid, teh, behon, to'yu, samsu.(b) Pakaian dan barang-barang daganganCukin, tocang, joseh, 10' cuan, kekwa (bunga), koyok, cat, gimpai, gincu, tahil, koyan, ci(1/10 tahil), hun (1/100 tahil, 1 inci), tohar, tokok, angklong, candu, kaci.(c) Rumah dan peralatanLoting, pangkin, ang oh, loceng, langkan, kangka, bangs aI, tongkang, jong, sampan, beca,langca, pongkis, sempua, sia, tanglong, tangsi, cawan, tekoh, uncoi, dacing, kok (belenggutengkok haiwan), cacing.(d) Manusia dan ehwalnyaApek, loki, nyonya, cempiang, taukeh, kongsi, kicak, cinggeh, cine au, amp au, taijin,kuntau, gua, lu, sengse singkek, samsing, lancau, suwe, toa pekong, tokang, tekong, band,cuak, culai, lancong.(e) PermainanCeki, pakau, capjeki, congkak, cukai dan mahjong
Budaya dan Kesenian
Kemunculan komuniti Baba dan Nyonya terutama sekali di Melaka dan Cina peranakan diKelantan suatu interaksi yang ketara dalam masyarakat Melayu. Mengikut catatan De Erediaorang Cina telah menetap semenjak tahun 1613 di Melaka dan membentuk komuniti tersendiri pada awal kurun ke-17 dan telah berkahwin dengan wanita tempatan. Oleh sebab itu merekaterpaksa menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja semasa berjual beli tetapi juga semasa berinteraksi dengan masyarakat tempatan dan kalangan keluarga mereka sendiri. Dengandemikian proses pembudayaan Melayu telah berlaku ke atas mereka lalu melahirkan budayakacukan Cina-Melayu yang unik dinamakan Baba dan Nyonya. Satu ragam atau dialek bahasaMelayu telah muncul menjadi bahasa pertuturan mereka yang dikenali sebagai Melayu Babawalaupun mereka sendiri mengenalinya sebagai bahasa Melayu sahaja. Dialek Melayu Baba inidiasaskan atas ragam bahasa Melayu pasar dalam perdagangan di kalangan pelbagai kaum dan bangsa bandar-bandar utama di Alam Melayu seperti Melaka, Pulau Pinang, Singapura danJakarta. Dialek Melayu Baba Melaka berbeza dengan bahasa Melayu baku dari beberapa sudut.Kata pinjaman dari bahasa Cina telah banyak terserap terutamanya dari dialek Hokkien iaitu berkaitan dengan adat, kekeluargaan dan agama orang Cina. Kini ramai di kalangan komunitiBaba telah berkahwin dengan komuniti Cina yang lain dan menyerap kembali ciri-ciri budayaCina (Hashim Hj. Musa, 2005: 146-147).
 
Di samping komuniti Baba dan Nyonya terdapat satu lagi komuniti peranakan Cina diKelantan. Mengikut kajian, mereka telah menetap di kawasan tebing Sungai Kelantan dari KualaKrai di hulu sehingga ke Tumpat di muaranya. Kewujudan hubungan yang rap at antara MelayuKelantan dengan komuniti peranakan Cina menyebabkan penyerapan ciri-ciri budaya Melayu dikalangan mereka. Paling ketara ialah penggunaan dialek Kelantan yang fasih dan jenis pakaian

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Faezah Iberahim liked this
malar01 liked this
wongyikyan liked this
zulhalfeast liked this
ts0104 liked this
damiaeryna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->